terao-f

アパレル専門日中韓英辞書

日本語 平假名 HIRAGANA 中国語 拼音 韓国語 发音记号 FAYINJIHAO 英語
~のために ~のために ~NO TA MEI NI 为了 wei le 을(를)위하여 ウル(ルル)ウィハヨ WU RU (RURU)YU HA YAO for
~をした ~をした ~O SI DA 做了 zuo le 햇다 ヘッタ HEI TA do,did
8
8カン 8かん 8KAN 8钩 8 gou 8형갈고리와 구멍 8ヒョン カルゴリワ クモン 8 HI YAONG GA RU  GO RI WA GU MONG 8 hook &eye
A
ASN ASN ASN 事前出荷明细 shi qian chu he ming xi 서전 출하명세 サジョン チュルハミョンセ SO ZHEN CHU RU HA MING SEI ASN
Aライン Aらいん A RA YIN A型衣服 A xing yi fu A라인 Aライン A RA YIN A-line
B
B/L B/L B/L 戴货清单 dai huo qing dan B/L,선하증권 ソナチュンクォン B/L.,SON HA ZONG GUON bill of landing
B・S B・S B・S 衬衫和裙子 chen shan he qun zi 블라우스와 스커트 ブルラウス  ワ  スコトゥ BU RA WU SU WA SU KA TU blouse& skirt
C
C&F価格 C&Fかかく C&F KA KA KU 离岸加运费价格 li an jia yun fei jia ge C&F가격 C&F カギョク C&GA KIAO  KU C&F price (cost and freight)
CIF価格 CIFかかく CIF KA KA KU 到岸价格,包括成本,保险费及运费 dao an jia ge,bao kuo cheng ben, baoxian fei ji yun fei CIF가격 CIF  カギョク CIF GA KIAO KU CIFprice(cost,insurance and freight)
CMT CMT CMT 辅料及工资 fu liao ji gong zi CMT CMT SI EI MU TI cutting, making&trimming
D
DHL DHL DHL 国际快递 guo ji kuai di DHL DHL DHL DHL
Dカーブ尺 Dかーぶしゃく D KA BU SI YA KU D曲线尺,D尺 D qu xian chi,D chi D곡자 Dコクチャ D GO KU ZA D curved ruler
E
E/D E/D E/D 出口申报单 chu kou shen bao dan 수출 신고서 スチュル シンゴソ SO HU RU SIN GO SO export document
Eメール Eめーる E MEI RU E信,电子信 yi xin , dian zi xin E메일 Eメイル E MEI YI RU e-mail
Eメール Eめーる E MEI RU E信,电子信 E xin,dian zi xin E메일 Eメイル E MEI YI RU E-mail
F
FC FC FC 加盟店 jia meng dian 가맹점,프랜차이즈 カメンジョム、プレンチャイジュ GA MEING ZHEM, PU REIN CHA YI ZU franchise
FOB価格 FOBかかく FOB KA KA KU 船上交货价格,离岸价格 chuan shang jiao huo jia ge,li an jia ge FOB가격 FOB カギョク FOB GA KIAO KU FOB price(free on board)
G
GMS GMS GMS 综合大型店 zong he da xing dian 대형점 テヒョンジョム DEI HI YAONG ZHEM GMS
I
I/D I/D I/D 进口申报单 jin kou shen bao dan 수입신고서 スイプ シンゴソ SO YI PU SIN GO SO import document
ISO ISO ISO ISO ISO ISO,국제표준화기구 ククチェピョジナ キグ ISO, GU ZEI PIAO ZUN HUA GI GU ISO
J
JISサイズ JISさいず JIS SA YI ZU 日本工业标准规格 ri ben gong ye biao zhun gui ge JIS사이즈 JISサイジュ JIS SA YI ZU Japanese industrial standard size
くつずれ布 Kつずれぬの K ZU ZU REI NU NO 脚条 jiao tiao 바지믿단 パジミッタン BA JI MI DAN heel stay
L
L/C L/C L/C 信用证 xin yong zheng 신용장 シニョンジャン、L/C SIN YAONG ZHANG letter for credit
M
MD MD MD 商品计划负责人 shang pin ji hua fu ze ren 머천다이저 モチョンダイジョ MO CHEN DA YI JIA merchandiser
O
OEM OEM OEM 客户商标生产 ke hu shang biao sheng chan OEM   OEM OEM,original equipment manufacturing label
P
PL法 PLほう PL HO WU 生产物品责任法 sheng chan wu pin ze ren fa PL법, 생산품 책임법 PLポプ、 センサンプム チェギムポプ PLBO PU, SEING SAN PUM CHEI YIM BO PU produdt liability law
POS管理 POSかんり PO S KAN RI 销售情报管理 xiao shou qing bao guan li POS관리 POSクァンリ POS GUAN RI point of sales system
Q
QRS QRS QRS 快速控制系统 kuai su kong zhi xi tong QRS QRS QRS quick response sewing system
S
SPA SPA SPA 生产直销 sheng chan zhi xiao SPA, 제조판매업 チィジョ パンメオプ SPA, ZEI ZAO PAN MEI O PU speciality store retailer of private label
S撚り Sひねり S HI NEI RI S捻,顺手捻,左手捻 S nian,shun shou nian,zuo shou nian 좌연,S연 チャヨン、Sヨン ZUA YAON,SYAON left twist,reverse twist,left way twist
T
T/T「電信送金」 T/T(でんしんそうきん) T/T(DEIN SIN SO WU KIN) 电信送金 dian xin song jin T/T, 전신송금 チョンシンソングム T/T, ZHEN SIN SONG GUM telegraphic transfer
T・Cバイアス T・Cばいあす T・C BA YI A SU 棉混斜条 mian hun xie tiao 폴리에스터,코튼변형 방지 테잎 ポルリエスト、コトゥン ピョニョン バンジ テイプ PO RI EI SU TO, KO TON BEIN HI YAONG BANG JI TEI YI PU polyester/cotton bias tape
TPO TPO TPO 时,场,目的 shi,chang,mu di 티피오.TPO ティピオ TI PI O time,place,occasion
TSS(トヨタ方式) TSS(とよたほうしき) TSS(TO YAO TA HO WU SI KI) 丰田式缝制管理系统 feng tian shi feng zhi guan li xi tong TSS TSS TSS toyota sewing management system
Tシャツ Tしゃつ T SI YA ZU 圆领短袖衬衫,T恤 yuan ling duan xiu chen shan,T xu T셔츠 Tショチュ TSEI CHU T-shirt
Tバックショーツ Tばっくしょーつ T BA KU SI YAO ZU T背内裤 T bei nei ku T백 쇼트 ティベク ショトゥ TEI BEI KU SI YAO TO T-back shorts
Tブラウス Tぶらうす TBU RA WU SU 圆领罩衫,T恤衬衫 yuan ling zhao shan,T xu chen shan T블라우스 Tブルラウス TBU RA WU SU blouse,T shirt
U
UVカット加工 UVかっとかこう UV KA TO KA KO WU 紫外线遮避加工 zi wai xian zhe bi jia gong 자외선 차단 가공 チャウェソン チャダン カゴン ZA WEI SON CHA DAN GA GONG UV cut finish
U首シャツ U首しゃつ U KU BI SI YA ZU U领汗衫 U ling han shan U형 디자인 속셔츠 U ヒョン ディジャイン ソクショチュ U HI YAONG DI ZA YIN SO SEI CHU Uneck under shirts
Uネック Uねっく U NEI KU U字领 U zi ling U넥 Uネク U NEI KU U neck
V
V型ベルト Vがたべると V GA TA BEI RU TO V型带 V xing dai V벨트 Vベルトゥ V BEI RU TU V-belt
V首シャツ V首しゃつ V KU BI SI YA ZU V领汗衫 V ling han shan V형 디자인 속셔츠 V ヒョン ディジャイン ソクショチュ V HI YAONG DI ZA YIN SO SEI CHU Vneck under shirts
Vネック Vねっく V NEI KU V字领,鸡心领 V zi ling,ji xin ling V넥 Vネク VNEI KU V neck
Z
Zカン Zかん ZKAN Z钩 Z gou Z형 갈고리와 구멍 Zヒョン カルゴリワ クモン Z HI YAONG GA RU GO RI WA GU MONG Z hook &eye
Z撚リ Zひねり Z HI NEI RI Z捻,反手捻,右手捻 Z nian,fan shou nian,you shou nian 우연,Z연 ウヨン、 Zヨン WU YAON,Z YAON right twist, regular twist,  open hande twist
アーガイル あーがいる A GA YI RU 阿盖耳编织,菱形花纹 a gai er bian zhi,ling xing hua wen 아가일 アガイル A GA YI RU argyle
アーガイル あーがいる A GA YI RU 阿盖耳,菱形花纹 a gai er,ling xing hua wen 편 몰기 ピョンムルギ PEIN MO RU GI argyle
アースカラー あーすからー A  SU KA RA 大地的颜色 da di de yan se 어스 컬러 オス コルロ O SU KA RA earth color
アーバン あーばん A BAN 都市的 du shi de 어번 オボン O BON urban
サーファールック あーふぁーるっく A HUA RO KU 冲浪游戏服装,海边风味服装 chong lang you xi fu zhuang,hai bian feng wei fu zhuang 서퍼 룩 ソポ ルク SO PO RU KU surfer look
アーミールック あーみーるっく A MI RO KU 军队服装 jun dui fu zhuang 아미 룩 アミ ルク A MI RU KU army look
アームホール あーむほーる A MU HO RU 袖孔,袖笼,袖根围 xiu kong,xiu long,xiu gen wei 암홀 アムホル AM HO RU arm hole
アームホール あーむほーる A MU HO RU 袖根线 xiu gen xian 암홀 アムホル A MU HO RU arm hole
合印 あいじるし A YI JI RU SI 吻合标志 wen he biao zhi 대조인 ディジョイン DEI ZAO YIN guide mark
アイテム あいてむ A YI TEI MU 品种,货种 pin zhong, huo zhong 상품명 サンプムミョン SAN BU MU MI YAN commodity, item
アイテム あいてむ A YI TEI MU 品种 pin zhong 아이템, 품목 アイテム、 プンモク A YI TEIM, PUM MO KU item
あいびき あいびき A YI BI KI 边缝 bian feng 옆솔기 ヨプソルギ YAO PU SO RU GI slacks side seam
合い標しきざみ あいひょうしきざみ A YI HI YAO SI KI ZA MI 对刀口 dui dao kou 마킹 노치,표시대기 マキン ノチ、ピョシデギ MA KING NO QI, PI YAO SI DEI GI marking notch
アイレット あいれっと A YI REI TO 花边编织,纱罗编织 hua bian bian zhi,sha luo bian zhi 아일릿 アイルリッ A YI RU RI eyelet
アイレット編(機) あいれっとあみ(き) A YI REI TO A MI(KI) 花边编(机),纱罗编(机) hua bian bian(ji),sha luo bian(ji) 작은 구멍 뜨개질 チャグン クモン トゥゲジル ZA GUN GU MONG DU GEI JI RU eyelet knitting
アイロン当たり あいろんあたり A YI RON A TA RI 熨烫发亮 yun tang fa liang 다림질 자국 タリムジル チャグク DA RIM JI RU ZA GU KU flattening,press mark
アイロン当たり あいろんあたり A YI RON A TA RI 熨烫过度发亮 yun tang guo du bu liang 다림질 광택 タリムジル クァンテク DA RIM JI RU GUANG TEI KU press shine,press mark
アイロン焼け あいろんやけ A YI RON YA KEI 熨烫发亮 yun tang fa liang 다리미 자국, 아이언 얼룩 タリミ チャグク、アイオン オルルク、 DA RI MI ZA GU KU, A YI ON O RU KU fading by iron
アウトソーシング あうとそーしんぐ A WU TO SO SIN GU 外面调达,外来 wai mian diao da , wai lai 아웃 소싱 アウッ ソシン A WU TU, SO SING out saurcing
アウトレット あうとれっと A WU TO REI TO 放出店 fang chu dian 아웃렛 アウッレッ A WU REI outlet
あか A KA 红色 hong se 레드 レドゥ REI DO red
明るい あかるい A KA RU YI 明亮 ming liang 밝은 パルグン BA RU GUN bright tone
あき始末 あきしまつ A KI SI MA ZU 缝最后留下末缝处理 feng zui hou liu xia wei chu li 최후 처리 チェフ チョリ CHEI HU CHE RI space disposal
明き見せ不良 あきみせふりょう A KI MI SEI HU RI YAO WU 袖口开叉不良 xiu kou kai cha bu liang 소매타게단 불량,프라켓 ソメタゲダン プルリャン、ブラケッ SO MEI TA GEI DAN BU RU RIANG, PU RA KEI defective sleeve placket
悪臭 あくしゅう A KU SI YOU 恶臭 e chou 악취 アクチュイ A KU CHUI bad smell
アクションプリーツ あくしょんぷりーつ A KU SI YAON PU RI ZU 活络褶裥 huo luo zhe jian 액션  플리츠 エクション プルリチュ EI KU SI YAONG PU RU RI QIU action pleat
アクセサリー あくせさりー A KU SEI SA RI 饰品,附属品 shi pin,fu shu pin 액세서리 エクセソリ A KU SEI SA RI acssesary
アクセス あくせす A KU SEI SU 捷径,接近 jie jing , jie jin 접근,악세스 チョプクン、 アクセス ZHE PU GUN, A KU SEI SU access
アクセプタンス あくせぷたんす A KU SEI BU TAN SU 承诺 cheng nuo 수락 スラク SU RA KU acceptance
アクセントカラー あくせんとからー A KU SEIN TO KA RA 缀色增亮 zhui se zeng liang 악센트 컬러, 강조색 アクセントゥ コルロ、カンジョセク A KU SEIN TU KA RA, GANG ZO SEI KU accent color
空羽 あくはね A KU HA NEI 薄纱,空隙织 bo sha,kong xi zhi 투시 직물 トゥシ チンムル TU SI JING MU RU seeahand fabric
アクリル あくりる A KU RI RU 腈纶,阿克里 jing lun,a ke li 아크릴 アクリル A KU RI RU acrylic
アクリル・コーティング あくりる・こーてぃんぐ A KU RI RU KO TEIN GU 阿克里涂层 a ke li tu ceng 아크릴 코팅 アクリル コティン A KU RI RU KO TING acrylic coating
アクリルヤーン あくりるやーん A KU RI RU YANG 腈纶纱,阿克里 jing lun sha,a ke li 아크릴사 アクリルサ A KU RI RU SA acrylic yarm
アコーディオン・プリーツスカート あこーでぃおん・ぷりーつすかーと A KO DEI ON BU RI ZU SU KA TO 风琴 褶裥裙 feng qin zhe jian qun 아코디온 주름치마, 아코디온 주름스커트 アコディオン チュルムチマ、アコディオン チュルム スコトゥ A KO DI ON ZU RUM QI MA, A KO DI ON ZU RUM SU KO TU accordion pleats skirt
アコーディオンポケット あこーでぃおんぽけっと A KO DEI YI ON PO KEI TO 褶裥式贴袋,风琴袋 zhe jian shi tie dai,feng qin dai 아코디언 포켓 アコディオン ポケッ A GO DEI ON  PO KEI accordion pocket
あさ A SA ma 리넨,라미, 마 リネン、ラミ,マ RI NEIN ,RA MI , MA linen,ramie
あさ A SA ma MA linern,ramie
麻マーク あさまーく MA MA KU 麻标签 ma biao qian 마 마크 マ マク MA MA KU linen,ramie mark
足ぐり あしぐり A SI GU RI 上裆围 shang dang wei 허벅지 치수,사이즈 ホボクチ チッス HO BAO JI QI SU. SA YI ZU high thigh size
足袋 あしぶくろ AI SI BU KU RO 日式布袜 ri shi bu wa 다비, 일본식 양말 タビ、イルボンシク ヤンマル DA BI, YI RU BON SI KU YANG MA RU tabi,japanese scoks
アスコットタイ あすこっとたい A SU KO TO TA YI 蝉形阔领 chan xing kuo ling 애스컷 타이 エスコッ タイ EI SU KEI TA YI ascot tie
アスベストヤーン あすぺすとやーん A SU BEI SU TO YAN 石棉纱 shi mian sha 석면사 ソンミョンサ SONG MEIN SA asbestos yarn
アスリートウェアー あすりーとうぇあー A SU RI TO WEI A 运动服装 yun dong fu zhuang 애슬레틱 웨어 エスルレティク ウェオ EI SU RU REI TEI KU SEI O athlete wear
あぜ編み あぜあみ A ZEI A MI 畦编 qi bian 카디건 스티치 カディゴン スティチ KA DI GON SU TEI QI cardigan stitch
アセテート あせてーと A SEI TEI TO 醋脂纤维 cu zhi xian wei 아세테이트 アセテイトゥ A SEI TEI YI TU acetate
アソートパッキング あそーとぱんきんぐ A SO TO PA KIN GU 混色混码包装 hun se hun ma bao zhuang 어소트 패킹 オソトゥ ペッキン O PO TO WU BEI KIN assorted package
アソートメント あそーとめんと A SO TO MEIN TO 分类组合 fen lei zu he 어소트먼트 オソトゥモントゥ O SO TOU MON TOU assortment
アタッチメント あたっちめんと A TA QI MEIN TO 附件,附属装置 fu jian,fu shu zhuang zhi 부속 장치 プソクジャンチ PU SO KU ZAHNG QI attachment
アタッチメント あたっちめんと A TA QI MEIN TO 前领深 qian ling shen 어태치먼트 オティチィモントゥ O TEI QI MON TU attachment
アダルト あだると A DA RU TO 成人装 cheng ren zhuang 어덜트 オドルトゥ O DO RU TO adult
厚い(過ぎる) あつい(すぎる) A ZU YI (SU GI RU) (太)厚 (tai)hou (너무)두껍다 (ノム)トゥコプタ (NO MU)DU KO PU DA (too)thick
厚重ねナイフ裁断機 あつかさねないふさいだんき A ZU KA SA NEI NA YI HU SA YI DAN KI 厚叠裁剪机 hou die cai jian ji 여러겹 절단기 ヨロギョプ チョルダンギ YAO RO GEI PU ZAO RU DAN GI high ply knife cutter
圧縮加工 あっしゅくかこう A SIU KU KA KO WU 压缩加工 ya suo jia gong 압축 가공 アプチュク カゴン A PU CHU KU GONG felting finish
アップリケ あっぷりけ A PU RI KEI 贴布绣,贴花,嵌花 tie bu xiu,tie hua,qian hua 아플리케 アプルリケ A PU RU RI KEI applique
アップリケ あっぷりけ A PU RI KEI 贴花绣,嵌花绣 tie hua xiu,qian hua xiu 아플리케 アプルリケ A PU RU RI KEI applique
アップリケ不良 あっぷりけふりょう A PU RI KEI HU RI YAO WU 贴花绣不良 tie hua xiu bu liang 아플리케 불량 アプルリケ プルリャン A PU RI KEI BU RIANG defective applique
厚み あつみ A ZU MI 厚度 hou du 두깨, 후도 トゥッケ、フド DU GEI, HU DO thickness
当て縫い あてぬい A TEI NU YI 贴边缝 tie bian feng 눌러박기 ヌルロバッキ NU RU RO BA KI sttaching a facing
後加工 あと かこう A TO KA KO WU 后加工 hou jia gong 마무리 가공 マムリ カゴウ MA MU RI GA GONG final process
後染め あとそめ A TO SO MEI 匹染,织后染色 pi ran,zhi hou ran se 후염 フヨム HU YAOM fabric dyeing
後染め あとぞめ A TO ZAO MEI 后染 hou ran 후염 フヨム HU YAO MU piece dyed
穴かがリ あなかがり A NA KA GA RI 锁钮孔 suo niu kong 단추구멍 タンチュグモン TAN QIU GU MONG holding
穴かがりミシン あなかがりみしん A NA KA GA RI MI SIN 锁扣眼机 suo kou yan ji 단추구멍미싱 ダンチュウグモンミシン DAN CHU GU MONG MI SING Hole bonfire sewing machine
アノラック・ヤッケ あのらっく・やっけ A NO RA KU KA KEI 防水防风登山衣 fang shui fang feng deng shan yi 아노락 アノラク A NO RA KU anorak
アパレル CAD あぱれる CAD A PA REI RU CAD 电脑辅助服装设计 dian nao fu zhu fu zhuang she ji CIM CIM CIM apparel computer aided design
アパレル CAM あぱれる CAM A PA REI RU CAM 电脑辅助服装生产 dian nao fu zhu fu zhuang sheng chan CAM CAM CAM apparel computer aided manufacturing
アパレル CAP あぱれる CAP A PA REI RU CAP 电脑辅助服装计划 dian nao fu zhu fu zhuang ji hua CAP CAP CAP apparel computer aided planning
アパレル CIM あぱれるCIM A PA REI RU CIM 电脑总合成衣生产 dian nao zong he cheng yi sheng chan CIM CIM CIM apparel computer integrated manifacturing
アパレルデザイナー あぱれるでざいなー A PA REI RU DE ZA YI NA 服装设计师 fu zhuang she ji shi 어패럴 디자이너 オペロル ディジャイノ、 O PEI  RO RU DI ZA YIN apparel designer,fashion designer
アパレルデザイン あぱれるでざいん A PA REI RU DE ZA YIN 服装设计 fu zhuang she ji 어패럴 디자인 オペロル ディジャイン O PEI RO RU DI ZA YIN apparel design
アパレルメーカー あぱれるめーかー APARERUMEIKA 服装厂商 fu zhuang chang shang 의류제조업체 ウィリュ チェジョオプチェ YI LIU ZE ZAO O PU CHEEI fashion apparel maker
油受け あぶらうけ A BU RA WU KEI 油盘,盛油器 you pan,sheng you qi 기름치기 キルムチギ GI RUM QI KI oil sling
油汚れ あぶらよごれ A BU RA YAO GO REI 油污 you wu 기름 오염 キルム オヨム GI RUM O YAOM oil stain
油汚れ あぶらよごれ A BU RA YAO GO REI 油渍,油污 you zi,you wu 기름 오염 キルムオヨム KI RUM O YAOM oil spots
あふり止め あぶりどめ A PU RI KEI  DO MEI 假缝 jia feng 시침질 シチムジル SI QIM JI RU basting
アポイント あぽいんと A BO YIN TO 预约,约定 yu yue, yue ding 약속, 예약 ヤクソク、イェヤク YA SO, YE YAK appointment
編みコード あみこーど A MI KO DO 编码 bian ma 편성 코드 ピョンソン コドゥ PEIN SONG KO DU encored
編みゴム あみごむ A MI GO MU 打褶用橡胶带 da zhe yong xiang jiao dai 편성 고무 ペィンソン ゴム PEIN SONG GO MU Weave rubber
編み下がり寸法 あみさがりすんぽう A MI SA GA RI JIUN PO 下机尺寸 xia ji chi cun 니팅 사이즈 二ティン サイジュ NI TING SA YI ZU knitting size
編地 あみじ A MI JI 针织组织 zhen zhi zu zhi 편포 ピョンポ PI YAONG PO knitting structure
編地斜行 あみじしゃこう A MI JI SI YA KO WU 编织歪 bian zhi wai 편성포 비틀림 ピョンソンポ ピトゥルリム PEIN SONG PO BI TU RIM spiralling
編み組織 あみそしき A MI SO SI KI 针织组织,编结组织 zhen zhi zu zhi,bian jie zu zhi 편조직 ピョンジョジク PI YAONG ZAO JI KU stitch structure
編み丈 あみたけ A MI TA KEI 编织长度 bian zhi chang du 편성장 ピョンソンジャン PEIN SONG ZANG knitting length
編み出し あみだし A MI DA SI 起头横列,起始横列 qi tou heng lie,qi shi heng lie 편성시작 ピョンソンシジャク PEIN SONG SI ZA KU set-up course
編み出し不良 あみだしふりょう A MI DA SI HU RI YAO WU 起头线圈不良,起口不好 qi tou xian quan bu liang,qi kou bu hao 땀뜀 タムゥイム DAM DEIM defective open stitch
編み立て あみたて A MI TA TEI 编织 bian zhi 편성, 니팅 ピョンソン、 二ティン PEIN SONG, NI TING knitting
編み立て設計図 あみたてせっけいず A MI TA TEI SEI KEI ZU 编织设计图,编织规格单 bian zhi she ji tu,bian zhi gui ge dan 편성 설계도 ピョンソン ソルゲド PEIN SONG SO RU KEI DO knitting specification
編み立て不良 あみたてふりょう A MI TA TEI HU RI YAO WU 编织不良 bian zhi bu liang 편성 불량 ピョンソン プルリャン PEIN SONG BU RU RIANG knitting defect
編み地 あみち A MI JI 针织组织 zhen zhi zu zhi 편성지 ピョンソンジ PIN YAN SON JI knitting structure
編み地見本 あみちみほん A MI JI MI HON 织编样,胚布样片 zhi bian yang ,pei bu yang pian 편성지견본 ピョンソンジ キョンボン PI YAON SON JI KI YAON BON sample knitting
編みむら あみむら A MI MU RA 云班,圈不匀 yun ban,quan bu yun 편성 결점 ピョンソン キョルジョム PEIN SONG GEI RU ZOM irregular knitting
編み目記号 あみめきごう A MI MEI KI GO WU 套眼记号 tao yan ji hao 스티치 마크 スティチ マク SU TEI QI MA KU stiych mark
編み目調節 あみめちょうせつ A MI MEI QI YAO SEI ZU 圈控制 quan kong zhi 스티치 커트롤 スティチ コントゥロル SU TEI QI KO TU RO RU stitch control
編み目まがり あみめまがり A MI MEI MA GA RI 圈歪斜,针迹不匀 quan wai xie,zhen ji bu yun 편환 불량 ピョナン プルリャン PEIN HUAN BU RU RAING irregular stitch
編み物芯 あみものしん A MI MO NO SIN 针织衬 zhen zhi chen 니트심지 ニットゥ シムジ NI TU SIM JI knitted interlining
アメカジ(A・C) あめかじ(A・C) A MEI KA JI(A・C) 美国便装 mei guo bian zhuang 아메리칸 캐주얼 アメリカン ケジュオル A MEI RI KAN KEI JIU O RU American casual
アメニティ あめにてぃ A NI MEI TEI 舒适的事务,适意 shu shi de shi wu, shi yi 예의,공손함 イェイ、 コンソナム YEI YI , GONG SON HAM amenity
雨蓋ポケット あめふたぽけっと A MEI HU TA BO KEI TO 兜盖,衣袋盖 dou gai,yi dai gai 플랩 포켓 プルレプ ポケッ PU RU RE PU PO KEI flap pocket
アメリカンスリーブ あめりかんすりーぶ A MEI RI KAN SU RI BU 美国袖,无袖 mei guo xiu,wu xiu 노 슬리브 ノ スルリブ、 NO SU RI BU no sleeve
綾織り あやおり A YA O RI 斜纹组织 xie wen zu zhi 능직, 트윌 ヌンジク、 トウィル NUNG JI KU, TU WO RU twill
洗い あらい A RA YI 洗涤,水洗 xi di,shui xi 수세 , 세척 スセ、セチョク SU ZEI, SEI CHAO KU washing
洗い あらい A RA YI xi 세정 セジョン SEI ZENG washing
粗い(過ぎる) あらい(すぎる) A RA YI (SU GI RU) (太)粗 (tai)cu (너무)거칠다 (ノム)コチルダ (NO MU) GO QI RU DA (too)rough
洗い上げ羊毛 あらいあげようもう A RA YI A GE YAO WU MO WU 洗净羊毛 xi jing yang mao 세정 양모 セジョン ヤンモ SEI ZHENG YANG MO clean wool
洗い過ぎ あらいすぎ A RAI SU GI 洗过度 xi guo du 과세탁 クァセタク GUA SEI TA KU felting
洗い不良 あらいふりょう A RAI HU RI YAO 洗净不良 xi jing bu liang 세정 불량 セジョンプルリャン SEI ZONG  BU RU RIANG washing defect
アラベスク あらべすく A RA BEI SU KU 阿拉伯风的,蔓藤花样 a la bo feng de, man teng hua yang 아라베스크,아라비아풍 무늬 アラベスク,アラビアプン ムニ A RA BEI SU KU, A RA BI A PONG MU NI arabesque
アラミド繊維 あらみどせんい A RA MI DO SEIN YI 芳香系耐纶 fang xiang xi nai lun 아라미드 섬유 アラミドゥ ソミュ A RA MI DU SOM YOU aramid fiber
アラン ニット あらん にっと A RAN NI TO 阿兰毛衫 a lan mao shan 아란 스웨터 アラン スウェト A RAN SU WO TO aran sweater
有り型 ありかた A RI KA TA 用过的板型 yong guo de ban xing 유형 패턴 ユヒョン ペトン YOU HI YAONG PEI TEN used pattern
ありがとう ありがとう A RI GA TO WU 谢谢 xie xie 감사합니다 カムサハムニダ KAM SA HAM NI DA thank you
丸穴かがり あるあなかがり A RU A NA KA GA RI 锁圆眼缝 suo yuan yan feng 원형구멍 ウォニョングモン WEN HI YAONG GU MONG making eye
アルスターカラー あるすたーからー A RU SU TA KA RA 厄尔斯特领,倒挂领 e er si te ling,dao gua ling 얼스터 칼라 オルスト カルラ O SU TO KA RA ulster collar
アルパカ あるぱか A RU PA KA 阿尔怕卡,羊驼 a er pa ka,yang tuo 알파카 アルパカ A RU PA KA alpaka
アレルギー対応繊維 あれるぎーたいおうせんい A REI RU GI TA YI O WU SEIN YI 抗过敏性纤维 kang guo min xing xian wei 얼러지 대응 섬유 オルロジ テウン ソミュ O RO JI DEI WUNG SOM YOU allergy -free fiber
合わせ縫い あわせぬい A WA SEI NU YI 缝合 feng he 합쳐박기, 봉함 ハプチョバッキ、ポンハプ HA PU QIAO BA KI, BON HA PU over lapped seam supper posed seam
合わせ捻り あわせひねり A WA SEI HI NEI RI 合股捻线 he gu nian xian 합연 ハビョン HA BI YAON plying twist
アンゴラ あんごら AN GO RA 安哥拉,兔毛 an ge la,tu mao 앙고라 アンゴラ AN GO RA angora
アンコンジャケット あんこんじゃけっと AN KON JIA KEI TO 否结构茄克 fou jie gou jia ke 언컨스트럭티드 재킷 オンコンストゥ ロクティドゥ ジェキツ ON KON SU TO RO KU TEI DO WU JIE KI ZU un constructed jacket
アンサンブル あんさんぶる AN SAN BU RU 配套服装 pei tao fu zhuang 앙상블 アンサンブル ANG SANG BU RU ensemble
安全 あんぜん AN ZEIN 安全 an quan 안전 アンジョン AN ZEN safety
アンティークゴールド あんてぃーくごーるど AN TEI KU GO RU DO 仿古金色 fang gu jin se 안티크 골드 アンティク ゴルドゥ AN TEI KU GO RU DO antique gold
アンテナ・ショップ あんてな・しょっぷ AN TEI NA SI YAO PU 触角店 chu jiao dian 안테나숍 アンテナ ショプ AN TEI NA SO PU antenna shop
アントレプレナー あんとれぷれなー AN TO REI BU REI NA 企业家,事业家 qi ye jia , shi ye jia 기업가 キオプカ GI O PU GA entrepreneur
イージーケアー いーじーけーあー YI JI KEI A 免烫处理 mian tang chu li 이지케어 가공 イジケオ カゴン YI JI KEI O GA GONG easy-care finish
イージーパンツ いーじーぱんつ YI JI PAN ZU 便裤 bian ku 이지 팬츠 イジ ペンチュ YI JI PEIN CHU easy pants
イエロー いえろー YI EI RO 黄色 huang se 황색, 옐로 ファンセク、イェルロ HUANG SEI KU, YI EI RO yellow
イギリス「英国」 いぎりす YI GI RI SU 英国,大不列颠 ying guo,da bu lie dian 영국 ヨングク YONG GU United Kingdom of Great Britain,GBR
異形断面糸 いけいだんめんし YI KEI YI DAN MEIN SI 弹力型布料 tan li xing bu liao 이형 단면사 イヒョン タンミョンサ YI HI YAONG DAN MEIN SA fancy cross-section yarm
異形中空糸 いけいちゅうくうし YI KEI QIU KU WU SI 异形中空纱 yi xing zhong kong sha 이형  중공사 イヒョンチュンゴンサ YI HI YAONG ZONG GONG SA fancy cross-section hollow fiber
異常時間(時間研究での) いじょうじかん(じかんけんきゅうでの) YI JIAO JI KAN(JI KAN KEIN KI YOU DEI NO) 反常时间 fan chang shi jian 이상 시간 イサンシガン PIAO JIUN ZA GO PU SI GAN  SO ZHENG BO PU abnormal time,wildvalue
いせ込む いせこむ YI SEI KO MU 打折 da zhe 줄여 봉제하다 チュリョ ボンジェハタ JIU YAO BONG ZEI HA DA crowded.
いせ量 いせりょう YI SEI RIAO 归缩量,缩结分量 gui suo liang,suo jie fen liang 주름수 チュルムス QIU RU MU SU fullness
いせる いせる YI SEI RU 归缩,缩结 gui suo,suo jie 주름 チュルム QIU RU MU easing
いせる(縮める) いせる(ちぢめる) YI SEI RU(QI JI MEI RU) 归缩 gui suo 수축 スチュク SU CU KU easing,shrink mark
移染 いせん YI SEIN 泳染 yong rang 이염 イヨム YI YAOM migration
委託加工 いたく かこう YI TA KU KA KO WU 委托加工 wei tuo jia gong 위탁 가공 ウイタク カゴン YU TA KU GA GONG processing deal contract
委託加工貿易 いたくかこうぼうえき YI TA KU KA KO WU 委托加工贸易 wei tuo jia gong mao yi 위탁 가공 무역 ウィタクカゴン ムヨク WEI TA KU GA GONG MU YAO KU improvement trade
イタリア共和国 いたりあ きょうわこく YI TA RI A KI YAO WA KOKU 意大利共和国 yi da li gong he guo 이탈리아 공화국 イタルリアコンファグク YI TA RI A GONG HUA GU Republic of Italy,ITA
イタリア リラ いたりあ りら I TA RI A RI RA 里拉 li la 이탈리아 리라 イタルリア リラ YI TA RI A RI RA lira,Lit
一枚仕立て いちまいしたて YI QI MA YI SI TA TEI 单层做缝 dan ceng zuo feng 한장으로 된옷 ハンジャンウロテン オッ HAN ZANG WU RO DEIN O WU single face
一枚袖 いちまいそで YI QI MAI SO DEI 一片袖 yi pian xiu 한장 소매 ハンジャン ソメ HAN ZHANG SO MEI one piece sleeve
一枚裁ち いちまいたち YI QI MA YI TA QI 一件裁剪 yi jian cai jian 1매 재단 1メ チェダン 1MEI JIE DAN cutting ba one-piece
いつ いつ YI ZU 什么时候 shen me shi hou 언제 オンジェ ON ZEI when
イッテコイ(袖口明) いってこい(そでぐちあき) YI TEI KO YI(SO DEI GU QI A KI) 宝剑头袖叉条,袖开口包缝 bao jian tou xiu cha tiao,xiu kai kou bao feng kou bao feng 겉덫단 コットッタン KO TO TAN wrapper placket
一方方向 いっぽうほうこう YI PO WU HO WU KO WU 单行布向 dan hang bu xiang 일방방향,원웨이 イルバンパンヒャン、ウォンウェイ YI RU BANG BANG HI YANG, WON WEI one way
一本押さえ縫い いっぽんおさえぬい YI PON O SA EI NU YI 单线叠缝 dan xian die feng 한줄박기 ハンジュルバッキ HAN JIU RU BA KI single lapped seam
糸切り いときり YI TO KI RI 钉纽扣 ding niu kou 실 자르기 シル チャルギ SI RU ZA RU GI button
糸工程 いとこうてい YI TO KO WU TEI 纺纱程序 fang sha cheng xu 사 공정 サ コンジョン SA GONG ZHENG yarm process
糸質が悪い いとしつが わるい YI TO SI ZU GA  WA RU YI 纱品质不良 sha pin zhi bu liang 사질 불량 サジル プルリャン SA JI RU BU RU RIANG yarm quality defect
糸始末不良 いとしまつふりょう YI TO SI MA ZU HU RI YAO WU 纱头处理不良 sha tou chu li bu liang 끝처리 불량 クッチョリ プルリャン GU CAO RI BU RIANG knot ending mark
糸しまり いとしまり YI TO SI MA RI 线紧 xian jin 실이 조이다 シリ チョイダ SI RI ZAO YI DA String shutting
糸重量 いとじゅうりょう YI TO JIU RI YAO 纱重 sha zhong 사중량 サ ジュンリャン SA ZONG RI YANG yarm weight
糸染め いとぞめ YI TO ZO MEI 染纱 ran sha 사염색 サヨムセク SA YAOM SEI KU,YANG DAI yarm dyeing
糸種 いとたね YI TO TA NEI 纱线种类 sha xian zhong lei 실종류 シル チョンニュ SI RU JI ON NI YOU yarn type
糸調子 いとちょうし YI TO QI YAO SI 线的状况 xian de zhuang kuang 실 정황 シルチョンファン SI RU ZHAONG HUANG String condition
糸とりバネ いととりばね YI TO TO RI BA NEI 调整弹簧 tiao zheng tan huang 실걸이 판 シルゴリ パン SI RU GO RI PAN check spring
糸番手 いとばんて YI TO BAN TEI 纱支数 sha zhi shu 실번수 シル ボンス SI RU BON SU yarn count
糸番手 いとばんて YI TO BAN TEI 纱支 sha zhi 실번수 シルボンス SI RU BON SU yarn count
糸本数 いとほんすう YI TO HON SU WU 股,根 gu,gen 사본수 サボンス SA BON SU yarm ply,ends
糸巻き機 いとまきき YI TO MA KI KI 卷线机 juan xian ji 실패기 シルペィキ SI RU PEI GI spool airplane
糸むら いとむら YI TO MU RA 纱不匀 sha bu yun 사 불균일 サ プルギュニル SA BU RU GIUN YI RU yarm fault
糸量 いとりょう YI TO RI YAO 纱量 sha liang 사량 サリャン SA RI YANG yarm quantily
糸類 いとるい YI RO RU YI 纱种 sha zhong 얀 타입,사종류 ヤン タイプ、サジョンニュ YAN TA YI PU , SA ZONG RIU yarm type
糸ループ いとるーぷ YI TO RU PU 锁连线 suo lian xian 봉합사 ポンハプサ PON HA PU SA thread chain loop
糸ロス込み重量 いとろすこみじゅうりょう YI TO RO SU KO MI JIU RI YAO 包括 耗纱量 bao kuo hao sha liang 사 총중량 サチョンリャン SA CAONG ZONG RI YANG gross weight
イベント いべんと YI BEIN TO 节目,事件 jie mu , shi jian 이벤트 イベントゥ YI BEIN TU event
イミテーションファー いみてーしょんふぁー YI MI TEI SI YAON HU A 充毛皮,仿毛皮 chong mao pi,fang mao pi 모조 모피 モジョ モピ MO ZAO MO PI imitation fur
イメージパターン いめーじぱたーん YI MEI JI PA TAN 影象纸样 ying xiang zhi yang 이미지 패턴 イミジ ペトン YI MI JI PEI TON image pattern
イラスト いらすと YI RA SU TO 插画 cha tu 일러스트 イルロストゥ YI RU RO SU TU illust
イラストレーター いらすとれーたー YI RA SU TO REI TA 插图师 cha tu shi 일러스트레이터 イルロストゥレイト YI RU RO SU TOU REI YI TO illustrator
入口 いりぐち YI RI GU QI 入口 ru kou 입국 イプク YI GU KU entrance
イレギュラーサイズ いれぎゅらーさいず I REI GI YOU RA SA YI ZU 不匀尺寸,不规则尺寸 bu yun chi cun,bu gui ze chi cun 이레귤러 사이즈 イレギュルロ サイジュ YI REI GIU RO SA YI ZU irregular size
色(カラー) いろ(からー) YI RO(KA RA) 颜色 yan se 컬러 コルロ KA RA color
色褪せ いろあせ YI RO A SEI 褪色 tui se 퇴색 テセク TEI SEI KU fading color
色合わせ切符 いろあわせきっぷ YI RO A WA SEI KI PU 色泽标签 se za biao qian 색상구분 전표 セクサンクブン チョンピョ SEI KU SANG GU BUN ZEN PIAO pin ticket
色合わせ検査装置 いろあわせけんさそうち YI RO A WA SEI KEIN SA SO WU QI 调整色光检验设备 tiao zheng se guang jian yan she bei 이색 검사장치 イセク コムサジャンチ YI SEI KU KOM SA ZHANG QI shading equipment
色糸飛び込み いろいととびこみ YI RO YI TO TO BI KO MI 飞花织入 fei hua zhi ru 색사 혼합 セクサ ホナプ SEI KU SA HON HA PU color fly
色落ち(色泣き) いろおち(いろなき) YI RO O QI(YI RO NA KI) 退色 tui se 색 퇴색 セク テセク SEI KU TEI SEI KU color fading
色がきつすぎる いろがきつすぎる YI RO GA KI ZU SU GI RU 颜色太鲜艳,刺眼 yan se tai xian yan,ci yan 색상너무 짙음 セククサンイ ノム チッスム SEI SANG NO MU JI TUN too strong
色が泣いている いろがないている YI RO GA NA YI TEI YI RU 渗色 shen se 색상번짐 セクサンポンジム SEI SANG BON JIM bleeding
色違い いろちがい YI RO QI GA YI 颜色不同 yan se bu tong 색차 セクチャ SEI KU CA color difference
色なれ いろなれ YI RO NA REI 拼色 pin se 구색 クセク KU SEI KU color assort
色にじみ(色泣き) いろにじみ(いろなき) YI RO NI JI MI(YI RO NA KI) 色渗斑,色化斑 se shen ban,se hua ban 색 퍼짐 セク ポジム SEI KU PO JIM spread color
色ピッチ いろぴっち I RO PI QI 色样间距 se yang jian ju 컬러 피치 コルロ ピチ KA RA PI QI color pitch
色別裁断 いろべつさいだん YI RO BEI ZU SA YI DAN 分色裁剪 fen se cai jian 컬러별 재단 コルロビョル チェダン KA RA BEI RU JIE DAN cutting bay each colour
色がボケている いろぼけている YI RO BO KEI TEI YI RU 颜色,模糊 yan se ,mo hu 색상 불명확 セクサン プルミョンファク SEI SANG BU RU MEI HUA KU dull,dimly
色むら いろむら YI RO MU RA 色差 se cha 색상차 せくサンチャ SEI SANG CHA difference in color
色むら いろむら YI RO MU RA 颜色不匀 yan se bu yun 색 불균일 セク プルギュニル SEI KU BU RU GIUN YI RU color patch
色名 いろめい YI RO MEI 色彩名 se cai ming 색채명 セクチェミョン SEI KU CEI MEIN color name
イン・ショップ いん・しょっぷ IN  SI YAO PU 店内店 dian nei dian 인숍 イン ショップ IN SO PU in shop
インサイドベルト(ゴム) いんさいどべると(ごむ) IN SA YI DO BEI RU TO(GO MU) 松紧腰带 song jin yao dai 인사이드 벨트 インサイドゥ ベルトゥ IN SA YI DU BEI RU TU inside belt
インサイドポケット いんさいどぽけっと YIN SA YI DO PO KEI TO 内袋 nei dai 인사이트 포켓 インサイドゥ ポケッ YIN SA YI DO PO KEI inside pocket
インストラクター いんすとらくたー IN SU TO RA KU TA 指导者 zhi dao ze 인스트럭터,지도자 シンストゥロクト、チドジャ IN SU TU RO TO, JI DO ZA instructor
インターシャー いんたーしゃー IN TA SI YA 无虚线提花,引塔夏 wu xu xian ti hua,yin ta xia 인타르시아 インタルシア IN TA RU SI A intarsia
インターネット・ショッピング いんたーねっと・しょっぴんぐ IN TA NEI TO SI YAO PIN GU 因特网购买,国际网路购买 yin te wang gou mai, guo ji wang lu gou mai 인터넷 쇼핑 イントネッ ジョピン YIN TO NEI SO PING inter-net shopping
インターフローシステム いんたーふろーしすてむ IN TA HU RO SI SU TEI MU 互流水作业线 hu liu shui zuo ye xian 인터플로 시스템 インとプルロシステム IN TO PU RO SI SU TEIM inter flow system
インターロックミシン いんたーろっくみしん IN TA RO KU MI SIN 安全缝纫机,连锁缝机 an quan feng ren ji,lian suo feng ji 인털록 재봉기 イントルロク チェボンギ IN TO RO KU ZEI BONG GI safety stitch machine
インチ いんち IN QI 英寸 ying cun 인치 インチ YIN QI inch
インチ間縫い目 いんちかんぬいめい YIN QI KAN NU YI MEI 英寸间针数 ying cun jian zhen shu 인치간 땀수 インチガン タムス IN QI GAN TA MU SU S P I
インチメート いんちめーと YIN NA QI MEI TO 似内衣服装 shi nei yi fu zhuang 인너패션 インノ ペション IN NA PEI SIEN inner fashion
インディーズ いんでぃーず YIN DEI ZU 独立型的 du li xing de 인디즈 インディジュ IN DEI JIU indies
インディゴブルー いんでぃごぶるー IN DEI GO BU RU 靛蓝,靛青 dian lan,dian qing 인디고 블루 インディゴ ブルル IN DEI GO BU RU indigo blue
インテグラルニット いんてぐらるにっと IN TEI GU RA RU NI TO 完全自动编织 wan quan zi dong bian zhi 인테그랄 니트 インテグラル 二トゥ IN TEI GU RA RU NI TO intergral knit
インド いんど IN DO 印度 yin du 인도 インド YIN DO India,IND
インド ルピー いんど るぴー IN DO RU PI 印度卢比 yin du lu bi 인도 루피 インド ルピ YIN DO RU PI rupi, Rs
インドネシア ルピア いんどねしあ るぴあ IN DO NEI SI A RU BI A 印尼 卢比 yin ni lu bi 인도네시아 루피아 インドネシアルピア YIN DO NEI SI A RU PI A rupiah,Rp INA
インドネシア共和国 いんどねしあきょうわこく IN DO NEI SI A KI YAO WA KO KU 印度尼西亚共和国 yin du ni xi ya gong he guo 인도네시아공화국 インドネシアコンファグク YIN DO NEI SI A GONG HUA GU Republic of Indonesia
インナー・ファッション いんなー・ふぁっしょん YIN NA HUA SI YAONG 似内衣服装 shi nei yi fu zhuang 인너 패션 インノ ペション IN NA PEI SIEN inner fashion
インナーウェア いんなーうぇあ YIN NA WEI A 内衣 nei yi 속옷 ソゴッ SO KU O inner wear
インナー素材用語 いんなーそざいようご YI RON NA SO ZAI YAO WU GO 内衣原料用语 nei yi yuan liao yong yu 속옷 원료 용어 ソゴッ ウォンリョ ヨンオ SO O WEN RIAO YAONG O under wear materials
インフォメーション いんふぉめーしょん IN HO MEI SI YAON 问讯处 wen xun chu 안내 アンネ AN NEI information
インフラ(社会基盤) いんふら(しゃかいきばん) IN HU RA 社会基础设施,公用设施 she hui ji chu she shi , gong yong she shi 인프라,사회기반시설 シンプラ、 サフェキバンシソル IN PU RA , SA HUI GI BAN SI SO RU infrastructure
インベン幅 いんべんはば IN BEIN HA BA 裙腰衬布宽 qun yao chen bu kuan 인사이드 벨트폭 インサイドゥ ペルトゥポク YIN SA YI DU BEI TU PO KU inside belt width
インボイス いんぼいす IN BO YI SU 商业送货单 shang ye song huo dan 인보이스 インボイス YIN BO YI SU invoice
インボイス「送り状」 いんぼいす(おくりじょう) IN BO YI SU(O KU RI JIAO) 商业发票,送货单 shang ye fa piao,song huo dan 인보이스 インボイス、ソンジャン IN BO YI SU invoice
インポーター いんぽーたー IN PO TA 进口商 jin kou shang 수입업자 スイプ オプチャ SU YI PU O ZA importer
インポートブランド いんぽーとぶらんど IN PO TO BU RAN DO 进口品牌 jin kou pin pai 수입 브랜드 スイプ ブレンドゥ SU YI PU BU REIN DU import brand
ウイングカフス ういんぐかふす WU YIN GU KA HU SU 燕子袖口 yan zi xiu kou 윙 커프스 ウィン コプス WING KO PU SU wing cuffs
ウインドブレーカー ういんどぶれーかー WU YING DO BU REI KA 防风茄克 fang feng jia ke 윈드브레이커 ウィンドゥ ブレイコ WEN DU BU REI KO wind breaker
ウーリー糸 うーりーいと WU RI YI TO 羊毛线 yang mao xian 양모사,울 ヤンモウサ、ウル YANG MO SA, WU RU wooly yarn
ウール うーる WU RU mao トォル TO RU wooly yarn
ウール べレンドマーク うーる べれんどまーく WU RU MA KU BEI REIN DO MA KU 毛混表示 mao hun biao shi 울 브랜드 마크 ウル ブルレンドゥ マク WU RU BU REIN DU MA KU wool belend mark
ウールトップ うーるとっぷ WU RU TO PU 羊毛毛条 yang mao mao tiao 울톱 ウルトプ WU RU TO PU wool top
ウールトップ うーるとっぷ WU RU TO PU 毛条 mao tiao 울톱 ウルトプ WU RU TO PU wool top
ウールマーク うーるまーく WU RU MA KU 纯羊毛标示 chun yang mao biao shi 울 마크 ウル マク WU RU MA KU wool mark
上カップ うえかっぷ WU EI KA PU 上乳峰 shang ru feng 상위CUP サンウィ CUP SANG YU CUP upper cup
ウェスト うぇすと WEI SU TO 腰围 yao wei 웨이스트사이즈,허리둘레 ウェイストゥ サイジュ、 ホリトゥルレ WEI YI SU TU SA YI ZU, HO RI DU REI waist size
ウェストゴム丈 うぇすとごむたけ WEI SU TO GO MU TA KEI 腰围松紧带长 yao wei song jin dai chang 엘라스틱 벨트길이 エルラスティク ベルトゥギリ EI RA SU TI BEI TU GI RI elastic belt length
ウエストゴム付け不良 うえすとごむづけふりょう PAN ZU MA EI A KI HU RI YAO WU 腰围松紧带不良 yao wei song jin dai bu liang 일래스틱 벨트(고무)불량 イルレスティクブルトゥ(ゴム)プルリャン YI REI SU TEI BEI RU TU(GO MU)BU RU RIANG defective waist elasticbelt
ウェストゴム幅 うぇすとごむはば WEI SU TO GO MU HA BA 腰围松紧带宽 yao wei song jin dai kuan 엘라스틱 벨트폭 エルラスティク ベルトゥポク EI RA SU TI BEI  TU PO KU elastic belt width
ウエストニッパー うえすとにっぱー WEI SU TO NI PA 弹性紧身带 tan xing jin shen dai 웨이스트 니퍼, 허리 조이개 ウェシストゥ 二ポ、ホリジョイゲ WEI SI SU TO NI PO, HO RI JI EI GEI waist nipper
ウェストベルト付け不良 うえすとべるとづけふりょう WEI SU TO BEI RU TO ZU KEI HU RI YAO WU 腰带缝合不良 yao dai feng he bu liang 웨이스트 벨트 붙임 불량 ウェイストゥ ベルトゥ プチム プルリャン WEI SU TU BEI TU BU QIM BU RIANG defective sewing waistbelt
ウエストライン うえすとらいん WEI SU TO RA YIN 腰围线 yao wei xian 웨이스트 라인 ウィイストゥライン WEI SU TO RA YIN waist line
ウェットスーツ うぇっとすーつ WEI TO SU ZU 潜水衣 qian shui yi 잠수복 チャムスボク ZHAM SU BO KU wet suit
上ベルト送り うえべるとおくり WU EI BEI RU TO O KU RI 压脚送布 ya jiao song bu 상 벨트 송출 サン ベルトゥ ソンチュル SANG BEI RU TO SONG CHU RU top belt feed
上ホイール送り うえほいーるおくり WU WA HO YI RU O KU RI 上轮式送布 shang lun shi song bu 상휠 송출 サン フォル ソンチュル SANG HUI RU SONG CHU RU upper wheel feed
上身頃 うえみごろ WU EI MI GO RO 上身 shang shen 위 몸판 ウィモム パン YU MO MU PAN upper body
ウォータージェット うぉーたーじぇっと WO TA JI EI TO 喷水皮革裁剪机 pen shui pi ge cai jian ji 워터제트 피혁 재단기 ウォトジェトウ ピヒョク チェダンギ WO TO ZEI TO PI HI YAO KU ZEI DAN GI water jet leather cutter
ウォータースポット うぉーたーすぽっと WU O TA SU PO TO 水污,水花 shui wu,shui hua 물오염, 워터스폿 ムル オヨム、ウォト スポッ MU RU O YAOM,WO TO SU PO TU water spot
ウォッシャブルヤーン うぉっしゃぶるやーん WU O SI YA BU RU YANG 防缩纱 fang suo sha 워셔블얀 ウォショ ブルヤン WO SI YA BU RU YANG machine washable yarm
ウォッチポケット うぉっちぽけっと WU O QI PO KEI TO 表袋 biao dai 워치 포켓 ウォチ ポケッ WU O QI PO KEI fob pocket
後アームホール(BAH) うしろあーむほーる WU SI RO A MU HO RU 后袖笼 hou xiu long 뒷판길이 진동,뒷암홀 トゥイッチンドン DUI PAN GI RI JIN DONG ,DUI AM HAO RU back arm hole
後衿さがり うしろえりさがり WU SI RO EI RI SA GA RI 后领深 hou ling shen 넥벤드높이 ネクベンドゥノピ SEI BEIN DU NO PI back neck depth
後丈 うしろたけ WU SI TA KEI 后身长 hou shen chang 뒷판길이 トゥイッパンキリ DUI PAN GI RI back length
後中心線 うしろちゅうしんせん WU SI RO PO KEI TO 后中心线 hou zhong xin xian 뒤 중심선 トゥイチュンシムソン DU YU ZONG XIM SON back center line
後ポケット うしろぽけっと WU SI RO PO KEI TO 后袋 hou dai 백포켓 ベク ポケッ BEI KU PO KEI back pocket
後身 うしろみ WU SI RO MI 后片 hou pian 후신, 몸 뒷부분 フシン、モム ディブブン HU SIN , MOM DEI BU BUN back part
後身頃 うしろみごろ WU SI RO MI GO RO 后身 hou shen 뒤몸판 トゥイモムパン DU YU MO MU PAN back body
薄い(過ぎる) うすい(すぎる) WU SU YI (SU GI RU) (太)薄 (tai)bao (너무)얇다 (ノム)ヤルタ (NO MU)YA PU DA (too)thin
打ち合わせ うちあわせ WU QI A WA SEI 叠合,搭门 zhe he da men 브레스트 ブレストゥ BU REI SU TO WU breast
打ち合わせ衿 うちあわせえり WU QI A WA SEI EI RI 斜叠领 xie die ling 겉쪽 안쪽 합봉 コッチョク アンチョク ハプポン KO ZAO KU AN ZAO KU HA PU BONG supplice neck line
打ち込み本数(縦) うちこみほんすう WU QI KO MI HON SU WU 经密,每寸经纱根数 jing mi,wei cun jing sha gen shu 경사밀도 キョンサ ミルト GI YAONG SA MI RU DO ends per inch
内袖 うちそで WU QI SO DEI 小片袖 xiao pian xiu 밑소매 ミッソメ MI SO MEI under sleeve
内袖 うちそで WU QI SO DEI 小袖片 xiao xiu pian 안소매 アンソメ AN SO MEI under sleeve
内天幅 うちてんはば WU QI TEIN HA BA 含罗纹的后领宽 han luo wen de hou ling kuan 리브사이즈포함된뒷목둘레 リブ サイジュ ポハムデン トゥイッ モクトゥルレ RI BU SA YI SU PO HAM DEIN DUI MO DU REI back neck width with rib
内天幅 うちてんはば WU QI TEIN HA BA 含罗纹的后领宽 han luo wen de hou ling kuan 리브사이즈 포함된 뒷목둘레 リブサイジュ ポハムデン オゥイッ モクトゥルレ RI BU SA YI ZU PO HAM DEIN DU YU MO KU DU REI back neck width with rib
内ポケット うちぽけっと WU QI PO KEI TO 内里袋,暗门袋 nei li dai,an men dai 안 주머니 アン チュモニ AN QIU MO NI inside pocket
打ち込み本数(横) うちみほんすう WU QI MI HON SU WU 纬密,每寸经纱根数 wei mi,wei cun jing sha gen shu 위사 밀도 ウィサ ミルト WEI SA MI RU DO picks per inch
羽毛(だうん) うもう(だうん) WU MAO WU(DA WUN) 羽毛,鸭绒 yu mao,ya rong 다운 ダウン DA WUN down
裏穴ボタン うらあなぼたん WU RA A NA BO TAN 暗扣眼纽扣 an kou yan niu kou 안 버튼 アンボトゥン AN BO TON sew-back button
裏糸結び不良 うらいとむすびふりょう WU RA YI TO MU SU BI HU RI YAO WU 打结不良,结头不良 da jie bu liang,jie tou bu liang 속실 연결 불량 ソクシル ヨンギョル プルリャン SO KU SI RU YAONG GEI RU BU RIANG knot tail defect,piecing defect
裏皮 うらかわ WU RA KA WA 二朗皮,二层皮,背皮 er lang pi,er ceng pi,bei pi 내피 ,백스킨 ネピ、べクスキン NEI PI, BEI SU KIN back skin
裏生地 うらきじ WU RA KI JI 正面布料,面料 zheng mian bu liao,mian liao 겉감 コッカム GO GAM face side fabric
裏毛 うらけ WU RA KEI 背面绒毛,背面起毛,针织布 bei mian rong mao,bei mian qi mao,zhen zhi bu 프렌치 테리 プレンチ テリ PU REIN QI TEI RI french terry
裏地 うらじ WU RA JI 里布 li bu 안감 アンガム AN GAM lining
裏地 うらじ WU RA JI 里布,里 li bu,li 안감 アンガム AN GAM lining
裏地、芯地裁断 うらじ、しんじさいだん WU RA SI.SIN JI SA YI DAN 里,衬裁剪 li,chen cai jian 안감 심지 재단 アンガム シムジ チェダン AN GAM  SIM JI JIE DAN cutting interlining
裏地色不適合 うらじいろふてきあい WU RA JI YI RO HU TEI KI A YI 里布颜色不合 li bu yan se bu he 안감 색상불량 アンガム セクサン プルリャン AN GAM SEI KU SANG BU RIANG not suitable lining color
裏地のふき出し うらじのふきだし WU RA JI NO HU KI DA SI 里布反吐 li bu fan tu 안감 과다여유 アンガム クァダヨユ AN GAM GUA DA YAO YOU lining size too loose
裏地ゆるみ不足 うらじゆるみふそく WU RA JI YOU RU MI HU SO KU 里布松份不足 li bu song fen bu zu 안감 여유부족 アンガム ヨユプジョク AN GAM YAO YOU BU ZAO KU lining size too tight
裏地用パターン うらじようぱたーん WU RA JI YO WU PA TAN 里布纸样 li bu zhi yang 안감용 패턴 アンガムヨン ペトン AN GAM YAONG PEI TON pattern for lining
裏付け不良 うらづけふりょう WU RA ZU KEI HU RI YAO WU 里布缝合不良 li bu feng he bu liang 안감 붙임 불량 アンガムプチム プルリャン AN GAM BU QIM BU RIANG sewing lining defect
裏なし うらなし WU RA NA SI 无里 wu li 라이닝없는것 ライニン オムヌンゴッ RA YI NING O NUNG GO no lining
裏もみ玉ポケット うらもみたまぽけっと WU RA MO MI TA MA PO KEI TO 细嵌袋 xi qian dai 안주머니 입술 주머니 アンチュモニ イプスル チュモニ AN QIU MO NI YI PU SU RU QIU MO NI slender welt pocket
売上高 うりあげだか WU RI A GEI DA KA 销售额 xiao shou e 매출액,매상 メチュルエク、メサン MEI CHU RU E KU, MEI SAN sale amount
売掛金 うりかけきん WU RI KA KEI KIN 赊销额 she xiao e 미수금 ミスグム MI SU GU MU accounts receivable
上糸 うわいと WU WA  YI TO 上线 shang xian 웃실, ウッシル WU SI RU upper thread
上糸調節装置 うわいとちょうせつそうち WU WA YI TO QI YAO SEI ZU WU QI 调节上线装置 tiao jie shang xian zhuang zhi 웃실조절장치 ウッシル チョゾンジャンチ WU SI RU ZAO ZAO RU ZHANG QI above string adjuster
上衿 うわえり WU EI EI RI HA BA 上领 shang ling 깃마루 キッマル KI MA RU collar top
上衿幅 うわえりはば WU EI EI RI HA BA 外领宽 wai ling kuan 칼러(깃)폭 カルロ(キッ)ポク KA RA KI NO PO KU collar width
上撚 うわねん WU EI NEIN 终捻,复捻 zhong nian,fu nian 상연 サンヨン SAN YAON final twist
上前 うわまえ WU WA MA EI 外中心 wai zhong xin 겉자락 コッチャラク KO ZA RA KU front center line
運搬 うんぱん WUN PAN 运输 yun shu 운반 ウンバン WUN BAN freight in
エアー えあー EI A 空气 kong qi 공기 コンギ GONG GI air
エアータンブラー えあーたんぶらー EIN A TAN BU RA 空气转笼烘燥 kong qi zhuan long hong zao 에어 텀블러 エオ トムブルロ EI O TOM BU RO air tumbler
エアーブラシ えあーぶらし EI A BU RA SI 喷气刷 pen qi shua 에어 브러쉬 エオ ブロシュイ EI O BU RO SUI air brush
エアライン えあらいん EI A RA YIN 航空公司,班机 hang kong gong si,ban ji 항공사 ハンゴンサ、 HANG GONG SA air line
英 ポンド えい ぽんど EI PON DO 英镑 ying bang 영국 파운드 ヨングク パウンドゥ YONG GU PA WUN DU pound sterling,£
営業費 えいぎょうひ EI GI YAO WU HI 营业费 ying ye fei 운영비,영업비 ウニョンビ、ヨンオプピ WUN YAONG BI, YAONG O PU BI operating expenses
衛生加工 えいせいかこう EI YI SEI YI KA KO WU 卫生处理 wei sheng chu li 위생 가공 ウィセン カゴン WI SEING GA GONG sanitary finish
衿付け不良 えいりづけふりょう EI RI ZU KEI  HU RI YAO WU 领子缝合不良 ling zi feng he bu liang 깃단달이 상태 불량 キッタンダリ サンテ プルリャン KI DAN DA RI SANG TEI BU RU RIANG defective sewing collar
駅ビル えきビル EI KI BI RU 车站商业大楼 che zhan shang ye da lou 역빌딩,스테이션빌딩 ヨクビルディン、 ステイション ビルディン YAO KU BI RU DING, SU TEI YI SEIN BI RU DING station building
えくぼ えくぼ EI KU BO 凹皱 ao zhou 잔주름 チャン ジュルム ZAN ZU RUM dimple wrinkle
エコ・ファッション えこ・ふぁっしょん EI KO HUA SI YAONG 环保服装 hua bao fu zhuang 이콜로지 패션 イコルロジ ペション YI KO RU RO JI PEI SIEN eco fashion
エコ・マク えこ・まく EI KO MA KU 环保标示 huan bao biao shi 이콜러지 마크 イコルロジ マク YI KO RO JI MA KU eco mark
エコ繊維 えこせんい EI KO SEIN YI 环保纤维 huan bao xian wei 에콜로지 섬유 エコルロジ ソミュ EI KO RO JI SOM YOU eco-fiber
エコノミークラス えこのみーくらす EI KO NO MI KU RA SU 经济客舱(Y) jing ji ke cang(Y) 이코노미 클래스 イコノミ クルレス YI KO NO MI KU REI SU economy class
手触り不良 えざわりふりょう EI ZA WA RI HU RI YAO WU 手感不好 shou gan bu hao 촉감 불량 チョッグアン プルリャン QI YAO GUAM BU RIANG bad feeling touch,bad hand feel
エスカルゴスカート えすかるごすかーと EI SU KA RU GO SU KA TO 蜗牛裙 wo niu qun 에스카르고 스커트 エスカルゴ スコトゥ EI SU KA RU GO SU KO TU escargot skirt
エスカレーター えすかれーたー EI SU KA REI TA 自动梯 zi dong ti 에스컬레이터 エスコルレイト EI SU KA REI YI TO escalator
エスニック えすにっく EI SU NI KU 民族性的 min zu xing de 에스닉,민족적 エスニク、ミンジョクチョク EI SU NI KU,MIN JI YAO KU QIE KU ethnic
エターミン えたーみん EI TA MIN 毛纱罗,有光死纱罗 mao sha luo,you guang si sha luo 에타민 エタミン EI TA MIN etamine
エッジコントロールミシン えっじこんとろーるみしん EI JI KON  TO RO RU MI SIN 锁缝机,缝边机 suo feng ji,feng bian ji 에지 콘트롤 재봉기 エジ コントゥロル チェボンギ EI JI KON TO RO RU ZEI BONG GI edge control seamer
エナメルクロス えなめるくろす EI NA MEI RU KU RO SU 漆(皮) 布 qi(pi) bu 에나멜도포 직물 エナメルとぽ チんムル EI NA NEI RU TO PO JING MU RU enamelled cloth
エポレット えぽれっと EI PO REI TO 肩章,肩饰 jian zhang,jian shi 에폴레트,어깨장식 エポルレトゥ、 オッケ ジャンシク EI PO RU REI TO WU, O KEI JIANG SI KU epaulet
エメラルド えめらるど EI MEI RA RU DO 翠绿 cui lv 에메랄드 그린 エメラルドゥ グリン EI MEI RA RU DO GU RIN emerald green
衿・ネックライン えり・ねっくらいん EI RI NEI KU RA YIN 领子(领形,领口) ling zi(ling xing,ling kou) 칼라, 네크라인 カルラ、ネクライン KA RA, NEI KU RA YIN collar,neckline
衿折り返し線 えりおりかえしせん EI RI O RI KA EI SI SEIN 摺山 zhe shan 주름선 チュルムソン ZU RUM SON crease line
衿刻み えりきざみ EI RI KI ZA MI 领边缺嘴 ling bian que zui 깃단 キッタン KI DAN collar notch
襟ぐり えりぐり EI RI GU RI 领深线,领弧线 ling shen xian,ling hu xian 네크라인 ネクライン NEI KU RA YIN neck line
衿ぐり成型不良 えりぐりせいけいふりょう EI RI GU RI SEI KEI HU RI YAO 领围成形不良 ling wei cheng xing bu liang 깃형태 불량 キッヒョンテ プルリャン KI HI YAONG TEI BU RU RIANG neck fashioning defect
衿腰 えりこし EI RI KO SI 领高 ling gao 깃운두 キッウンドゥ KI WUN DU collar stand
衿先 えりさき EI RI SA KI 领尖 ling jian 깃끝 キックッ KI GU TU collar point
衿さし えりさし EI RI SA SI 领子疏缝 ling zi shu feng 칼라속 넣어박기 カルラソク ノオバッキ KA RU RA SO KU NO O BA KI roll padding collars
衿左右不揃い えりさゆうふそろい EI RI SA YOU WU HU SO RO YI 领围左右不对称 ling wei zuo you bu dui chen 깃대칭 불량 キッテチン プルリャン KI DEI QING BU RU RIANG collar not symmetry
衿付け線 えりづけせん EI RI ZU KEI SEIN 领深线,领弧线 ling shen xian,ling hu xian 네크라인 ネクライン NEI KU RA YIN neck line
衿付け止まり えりづけとまり EI RI ZU KEI TO MA RI 撇们,撇止口 pie men,pie zhi kou 네크 포인트 ネク ポイントゥ NE KU PO YIN TO WU neck point
衿吊り えりつり EI RI ZU RI 领攀 ling pan 걸고리 コルこり GO RU GO RI hanging loop
衿縫い不良 えりぬいふりょう EI RI NU YI HU RI YAO WU 领缝不良 ling feng  bu liang 깃달이 봉제 불량 キッタリ ポンジェ プルリャン KI DA RI BONG ZEI BU RU RIANG defective sewing collar
衿幅(後) えりはば(うしろ) EI RI HA BA(WU SI RO) 后领宽(高) hou ling kuan(gao) 칼러(깃)높이 カルロ(キッ)ノピ KA RA KI NO PI collar height
衿回り寸法不足 えりまわりすんぽうふそく EI RI MA WA RI SUN PO HU SO KU 领围尺寸不够 ling wei chi cun bu gou 깃둘레가 작다 キットゥルレガ チャクタ KI DU REI GA ZA KU DA collar size short
衿渡り えりわたり EI RI WA TA RI 串口 chuan kou 죠지라인 ジョジライン ZAO JI RA YIN gorge line
エルボーパッチ えるぼーぱっち EI RU BO PA QI 肘部贴布 zhou bu tie bu 엘보 패치 エルボ ペチ EI RU BO BEI QI elbow patch
エレガント えれがんと EI REI GAN TO 高雅的,优美的 gao ya de,you mei de 엘레간트 エルレガントゥ EI RU REI GAN TO WU elegant
エレベーター えれべーたー EI REI BEI TA 电梯 dian ti 엘리베이터 エルリベイト EI RI BEI YI TO elevator,lift
えん EIN yuan ウォン WEN circle
えんじ えんじ EIN JI 榴红,胭脂色 liu hong,yan zhi se 버건디 ボコンディ BO KON DEI burgundy
塩縮加工 えんしゅくかこう EIN SIU KU KA KO WU 氧缩处理 yang suo chu li 염축 가공 ヨムチュク カゴン YAOM CHU KU GA GONG chlorination shrink
遠赤外線効果 えんせきがいせんこうか EIN SEI KI GA YI SEIN BO SU YI SEIN YI 远赤外线效果 yuan chi wai xian xian wei 원적외선 효과 ウォンチョグェソンヒョグァ WEN ZAO WEI SON HI YAO GUA far-infrared ray effect
塩素晒し(漂白) えんそざらし EIN SO ZA RA SI 氯漂 lv piao 염소 표백 ヨムソ ビョベク YAOM SO PIAO BEI KU chloride bleach
円高 えんだか EN DA KA 日元升值 ri yuan sheng zhi 엔고 エンゴ EIN GO apprectiation J¥
延反 えんたん EIN TAN 叠布 die bu 연단 ヨンダン YAONG DAN spreading
延反装置 えんたんそうち EIN TAN SO WU QI 叠布设备 die bu she bei 연단 장치 ヨンダン ジャンチ YAON DAN ZHANG QI spreading equipment
延反台 えんたんだい EIN TAN DAI 裁衣料台 cai yi liao tai 연단대 ヨンダンディ YAON DAN DEI cutting board
エンドユーザー えんどゅーざー EIN DO YOU ZA 消费者 xiao fei zhe 소비자 ソビジャ SO BI ZA end user
エンボス加工 えんぼすかこう EIN BO SU KA KO WU 凹凸轧花,拷花处理 ao tu ya hua,kao hua chu li 엠보싱 가공 エムボシン カゴン EIM BO SING GA GONG emboss finish
追い込み おいこみ O YI KO MI 加速 jia su 가속 カソク KA SO KU expedite
オイル・コーティング おいる・こーてぃんぐ O YI RU KO TEIN GU 油脂涂层 you zhi tu ceng 오일 코 팅 オイル コティン O YI RU KO TING oil coating
オイルド セーター おいるど せーたー O YI RU DO SEI TA 未脱脂毛衫 wei tuo zhi mao shan 오일드 스웨터 オイルド スウェト O YI RU DU SU WO TO oiled sweater
オーガニック・コットン おーがにっく・こっとん O GA NI KU KO TON 有机栽培棉 you ji zai pei mian 유기재 배면, 오거닉 코튼 ユギジェ ペミョン、オゴニク コトゥン YOU GI ZEI BEI MEIN, O GO NI KU KO TON organic cotton
オーガンジー おーがんじー O GAN JI 奥甘迪,透明纱 ao gan di,tou ming sha 오건디 オゴンディ O GON DI organdy
大きい(過ぎる) おおきい(すぎる) O KI YI(SU GI RU) (太)大 (tai)da (너무) 크다 (ノム)クダ (NO MU)KU DA (too)big,large
オーダー おーだー O DA 订货 ding huo 오더、주문 オド、チュムン O DO, JIU MUN order
オーダーエントリー オーダーエントリー O DA EIN TO RI 进货 jin huo 오더 엔트리 オド エントゥリ O DO EIN TO RI order entry
オートメーション おーとめーしょん A TO MEI SI YAON 自动 zi dong 자동화 , 오토메이션 チャドンファ、オトメイション ZA DONG HUA ,O TO MEI YI SEIN automation
オーバーオール おーばーおーる O BA O RU 连衣工作服 lian yi gong zuo fu 오버올 オボオル O BO O RU over-all
オーバーストア おーばーすとあ O BA SU TO A 供给过多 gong ji guo duo 공급과잉,오버스토어 コングプクァイン GONG GU PU GUA YING, O BO SU TO O pver store
オーバーダイ おーばーだい O BA DA YI 套染,罩染 tao ran,zhao ran 오버다이(염색) オボ ダイ(ヨムセク) O BO DA YI (YAOM SEI KU) over dyeing
オーバーチャージ おーぱーちゃーじ O BA QI YA JI 超过运费 chao guo yun fei 오버차지 オボチャジ O BO CHA JI over charge
オーバー二ー おーばーにー O BA NI 膝盖上 xi gai shang 무릎 보호대 ムルプ ポホジェ MU RU PU BO HO DEI over knee
オーバーブラウス おーばーぶらうす O BA BU RA WU SU 女式长罩衫 nv shi chang zhao shan 오버 블라우스 オボ ブルラウス O BO BU RA WU SU over blouse
オーバーロックミシン おーばーろっクみしん O BA RO KU MI SIN 锁式线迹缝纫机拷克 suo shi xian ji feng ren ji kao ke 오버록 재봉기 オボロク チェボンギ O BO RO KU ZEI BONG GI overlock machine
オープンカラー おーぷんからー O PUN KA RA 开领 kai ling 오픈 칼라 オプン カルラ O PEN KA RA open collar
オールインワン おーるいんわん O RU IN  WAN 紧身褡,全绑 jin shen da,quan bang 올 인원 オル イン ウォル O RU IN WO RU all in one
置き寸 おきすん O KI SUN 放桌上量的尺寸 fang zhuo shang liang de chi cun 제품 측정표 チェプム チュクジョンピョ ZEI PUM CHU ZHENG PIAO measurement on table
送って下さい おくってください O KU TEI KU DA SAI 请送一下 qing song yi xia 보내주십시오 ポネ ジュシプシオ BO NEI ZU SI PU SI O please send
奥まつり おくまつり O KU MA ZU RI 暗缝线,撬缝 an feng xian,qiao feng 속감침봉 ソッカムチムボン SO KA MU QI MU BON blind stitch felling
送り歯 おくりば O KU RI BA 推布牙齿 tui bu ya chi 톱니, 피드 トムニ、ピドゥ TOM NI, PI DU feed dog
押え金 おさえがね O SA EI GA NEI 压住用部件 ya zhu yong bu jian 누름대,누름발 ヌルムディ、ヌルムバル NU RUM DEI, NU BUM BA RU weight
押さえ金 おさえきん O SA EI KIN 针板 zhen ban 누름대,누루발 ヌルムデ、 ヌルムバル NU RUM DEI, NU RU BA RU presser foot
押さえ調節ねじ おさえちょうせつねじ O SA EI QI YAO SEI ZU NEI JI 调节压住用螺钉 tiao jie ya zhu yong luo ding 누름조절나사 ヌルムチョジョルナサ NU RUM ZAO ZAO RU NA SA Suppression adjustment screw
押さえミシン おさえみしん O SA EI MI SIN 叠缝,搭接缝 die feng,da jie feng 접어 눌러박기 チョボ トゥイジップキ ZHE  BO TO WU YI JI PU KI lapped seam
汚水処理 おすいしょり O SU YI SI YAO RI 污水处理 wu shui chu li 폐수처리 ペスチョリ PEI SU CHAO RI pollution control
雄カン おすかん O SU KAN 男钩 nan gou 갈고리 カッコリ GA RU GO RI hook
オストリッチ おすとりっち O SU TO RI QI 鸵鸟 tuo niao 타조 タジョ TA ZAO ostrich
汚染 おせん O SEIN 污染 wu ran 오염 オヨム O YAOM staing
おち おち O QI 织物悬垂性 zhi wu xuan chui xing 드레이프성 ドゥレイプソン DO WU REI PU SON fabric fall
お疲れさま おつかれさま O ZU KA REI SA MA 辛苦了 xin ku le 수고하셧습니다 スゴハショッスムニダ SU GO HA SEI SUM NI DA (be)very tired
オックスフォード おっくすふぉーど O KU SU HU O DO 牛津布 niu jin bu 옥스퍼드 オクスポドゥ O SU PO DU oxford
落としミシン おとしみしん O TO SI MI SIN 漏落缝,暗缝线 lou luo feng,an feng xian 눌러박기 ヌルロバッキ NU RU RO BA KI concealed seam
オバーコート おばーこーと O BA KO TO 大衣,外套 da yi,wai tao 오버 코트 オポ コトゥ O BO KO TU over coat
オパール加工 おぱーるかこう O BA RU KA KO WU 乳白处理,半透明处理,烂花处理 ru bai chu li,ban tou ming chu li,lan hua chu li 오팔 가공 オパル カゴン O PA RU GA GONG opal printing
お早うございます おはようございます O HA YAO WU GO ZAI MA SU 早上好,早安 zao shang hao,zao an 안녕하십니까 アンニョンハシムニッカ AN NI YAONG HA SIM NI KA good morning
オファー おふぁー O HU A 报价,提案 bao jia,ti an 오퍼 オポ O PO offer
オフオワイト おふおわいと A HU O WA YI TO 黄白色,米白 huang bai se,mi bai se 오프 화이트 オプ ファイトゥ O PU HUA YI TU off white
オフショルダー・ブラ おふしょるだー・ぶら O HU SI YAO RU DA BU RA 露肩胸罩 lu jian xiong zhao 끈없는 브래지어 クノムヌン ブレジオ GUN OM NUN BU REI JI O off-shoulder brassiere
オフタートル おふたーとる O HU TA TO RU 松高领 song gao ling 오프터틀넥 オプ トトゥルネク O PU TO TU NEI KU off turtle
オフネック おふねっく O HU NEI KU 露颈领,一字领 lu jing ling 오프넥 オプネク O PU NEI KU off neck
オフプライス・ストア おふぷらいす・すとあ O HU PU RA YI SU SU TO A 离价贩买店 li jia fan mai dian 할인점 ハリンジョム HA YIN ZHEN off price store
オペロン おぺろん O PEI RON 奥佩隆(日) ao pei long(ri) 오페론 オペロン O PEI RON operon
小股いれ不良 おまたいれふりょう O MA TA YI REI HU RI YAO WU 裤裆缝不良 ku dang feng bu liang 가랭이봉제 불량 カレンイ ボンジェ プルリャン GA REING YI BONG ZEI BU RIANG defect at crotch
表穴ボタン おもてあなぼたん O MO TEI  ANA BO TAN 明扣眼纽扣 ming kou yan niu kou 겉 버튼 コッ ボトゥン KO BO TON sew-through button
衿左右違い おもてえりゆるみふそく EI RI SA YOU QI GA YI 领形左右不匀 ling xing zuo you bu yun 깃좌우 불균형 キッチャウ プルギュニョン KI ZA WU BU KIUN HI YAONG unsymmetric collar
表衿弛み不足 おもてえりゆるみふそく O MO TEI YOU RU MI HU SO KU 表领松份不够(领尖反翘) biao ling song fen bu gou(ling jian fan qiao) 걸깃감 여유부족 コッキッカムヨユ プジョク、スプン GO KI GAM YAO YOU BU ZAO KU collar face side no ease
表皮 おもてかわ O MO TEI KA WA 表皮 biao pi 표피 ピョピ PIAO PI face skin
表地裁断 おもてじさいだん O MO TEI JI SAI DAN 裁剪面料 cai jian mian liao 겉감 재단 コッカム チェダン GO GAM ZEI DAN cutting fabric
表地用パターン おもてじようぱたーん O MO TEI JI YAO WU PA TAN 面料纸样 mian liao zhi yang 겉감용 패턴 コッカムヨン ペトン KO GAM YAONG  PEI TON pattern for face faric
重り おもり O MO RI 镇纸,镇石 zhen zhi,zhen shi 중량,무게 チュンリャン、ムゲ QIU RI YANG , MU GEI weight
折り おり O RI chai 옷개기 オッケギ O KEI GI folding
折りアイロン おりあいろん O RI A YI RON 熨折边 yun zhe bian 때다리미 ティダリミ DEI DA RI MI An occasion iron
折り返し おりかえし O RI KA EI SI 折边 zhe bian 접어 뒤집기 チョボ トゥイジップキ ZHE O DUI JI PU KI fold
おりかえし おりかえし O RI KA EI SI 马上 ma shang 금방 クムバン GOM BANG by return
折り返し(ズボン) おりかえし(ずぼん) O RI KA EI SI(ZU BON) 卷边 juan bian 접어 뒤집기 チョボ トゥイジプキ ZAO BO DUI JI PU KI turn up
折り返りポケット おりかえりぽけっと O RI KA EI RI PO KEI TO 反拆衣袋 fan chai yi dai 접어 뒤집는 주머니 チョボ トゥイジムヌン チュモニ QI YAO BO TO WU YI JI MU NUN QIU MO NI turn back pocket
織りキズ おりきず O RI KI ZU 织疵 zhi ci 제직 결점 チェジク キョルチョム ZEI JI KU GEI RU ZHAO OM woven defect
折り具 おりぐ O RI GU 折边机 zhe bian ji 접기 도구 チョプキ ドグ ZHE KI DO GU folder
折り線 おりせん O RI SEIN 折线,双点线 zhe xian,shuang dian xian 접힘선 チョッピムソン ZAO PIM SON crease line
折り畳み おりたたみ O RI TA TA MI 折叠 zhe die 옷개기 オッケギ O GEI GI folding
折り伏せ縫い おりふせぬい O RI HU SEI NU YI 折边叠缝 zhe bian die feng 접어 눌러박기 チョボ ヌロバッキ ZHE O NU RU RO BA KI flat felled seam
織りマス おります O RI MA SU 织样,包袱样 zhi yang,bao fu yang 블랭킷 견본 ブルレンキッ キョンボン BU REI KI GEIN BON sample blanket
織りムラ おりむら O RI MU RA 云斑,云织 yun ban,yun zhi 언이븐 클로드 オニブン クロロドゥ ON YI BUN KU RO DU uneven
折り目線ゆがみ おりめせんゆがみ O RI MEI SEIN YOU GA MI 烫迹线斜歪 tang ji xian xie wai 접음선 늘어짐 チョブムソン ヌロジム ZAO BUM SON NU RO JIM irregular pleats
織物 おりもの O RI MO NO 织布,织物 zhi bu,zhi wu 직물 チンムル JI MU RU fabric,textile
織物生地 おりものきじ O RI MO NO KI JI 织布,面料,布料 zhi bu,mian liao,bu liao 직물 생지 チンムルセンジ JING MU RU SEING JI woven fabric
織物整理不良 おりものせいりふそく ORI MO NO SEI RI HU SO KU 织物整理不良 zhi wu zheng li bu liang 직물가공 불량 チンムルカゴン プルリャン JING MU RU GA GONG BU RU RIANG finishing defect
織りロット おりろっと OLI RO TAO 织批量 zhi  pi liang 제직롯드 チェジク ロットゥ JIE JI KU RAO TU weaving lot
オレンジ おれんじ O REIN JI 橙色,桔黄色 cheng se,ju huang se 오렌지 オレンジ O REIN JI orange
御売業 おろしうりぎょう O RO SI WU RI GI YAO 批发商 pi fa shang 소매업 ソメオプ SO MEI O PU whole sealer
オンブレ おんぶれ AN BU REI 虹彩 hong cai 옹브레 オンブレ ON BU REI hombre
オンブレ-染め おんぶれーそめ ON BU REI SO MEI 虹彩染 hong cai ran 옴브레 프린트 オムブレ プリントゥ OM BU REI PU RIN TU hombre print
カーキ かーき KA KI 卡其色 ka qi se 카키 カキ KA KI khaki
カーゴパンツ かーごぱんつ KA GO PAN ZU 工作裤 gong zuo ku 작업용 바지, 청바지 チャゴプヨン バジ、チョンバジ ZA O PU YAONG BA JI, QI YAONG BA JI cargo pants
ガーゼ がーぜ GA ZEI 纱布 sha bu 가제 ガジェ GA ZEI gauze
ガーターベルト がーたーべると GA TA BEI RU TO 吊袜带 diao wa dai 가터 벨트 ガト ベルトゥ DA TO BEI RU TO garter belt
カーディガン かーでぃがん KA DEI GAN 前开毛衣,开胸衫 qian kai mao yi,kai xiong shan 카디건 カディゴン KA DI GON cardigan
カーディガンネック かーでぃがんねっく KA DEI GAN NEI KU 开衿领 kai jin ling 카디건넥 カディゴンねク KA DI GON NI KU cardigan neck
ガードル がーどる GA DO RU 紧身褡 jin shen da 거들 ゴドゥル GO DO WU RU girdle
カーブ尺(なまこ) カーブしゃく(なまこ) KA  BU SI YA KU(NA MA KO) 曲线尺,曲尺 qu xian chi,qu chi 곡자 コクチャ GO KU ZA curved ruler
カーブ線 かーぶせん KA BU SEIN 曲线 qu xian 커브 라인 こぶ ライン KO BU RA YIN curved line
ガーメントレングス がーめんとれんぐす GA MEIN TO REIN GU SU 成衣长 cheng yi chang 가먼트 길이 ガモントゥ キリ GA MON TO KI RI garment length
外観不良 がいかんふりょう GAI KAN HU RI YAO WU 外观不好 wai guan bu hao 외관 불량 ウェグァン プルリャン WEI GUAN BU RU RIANG poor looks
開襟シャツ かいきんしゃつ KA YI KIN SI YA ZU 开衬衫 kai chen shan 오픈 칼라 셔츠 オプンカルラ ショチュ O PEN KA RA SEI CHU open collar shirt
家蚕糸 かいこ KA YI KO 家蚕丝 jia can si 가잠사 カジャムサ GA ZAM SA domestic silk worm
外注管理 がいちゅうかんり GA YI QIU KAN RI 外加工管理 wai jia gong guan li 외주 관리 ウェジュ クァンリ WEI ZU GUAN RI subcontract coordination
外注生産 がいちゅうせいさん GAI JIU SEI SAN 托外加工 tuo wai jia gong 외주 생산 ウェジュ センサン WEI ZU SEING SAN subcontract
ガイド がいど GA YI DO 导向 dao xiang 가이드 ガイド GA YI DO oriented
貝ボタン かいぼたん KA YI BO TAN 贝纽扣 bei niu kou 셀 버튼 シェル ボトゥン SEI RU BO TON shell button
カウチン セーター かうちん せーたー KA WU QIN SEI TA 未脱脂毛衫 wei tuo zhi mao shan 카우친 스웨터 カウチン スウェト KA WU QIN SU WO TO cowichan sweater
カウンターオファー かうんたーおふぁ KA WUN TA O HU A 客户报价,再提案 ke hu bao jia,zai ti an 카운터 오퍼 カウント オポ KA WUN TO, O PO counter offer
返し縫い かえしぬい KA EI SI NU YI 回针,往复针 hui zhen,wang fu zhen 뒤집어 박기 トゥイジボバッキ DUI JI O BA KI back tuck,pre stitch,reversible feed
価格 かかく KA KA KU 价格,单价 jia ge, dan jia 가격 カギョク KA KI YAO KU price
化学薬品洗浄装置 かがくやくひんせんじょうそうち KA GA KU YA KU HIN SEIN JIAO SO WU QI 化学药品洗涤设备 hua xue yao pin xi du she bei 화학약품 크리닝 장치 ファはクヤップム クリ人ジャンチ HUA HA KU YA PUM KU RI NING ZHANG QI chemical cleaning equipment
かがみ KA GA MI 镜子 jing zi 거울 コウル KO WU RU mirror
かがり縫い かがりぬい KA GA RI NU YI 锁边缝,包边缝 suo bian feng,bao bian feng 감침질 カムチムジル KAM QIM JI RU overcasting
鈎針 かぎばり KA GI BA RI 钩针 gou zhen 코바늘 コバヌル KO BA NU RU crochet(f)
かぎホック かぎほっく KA GI HO KU 领扣,钩扣 ling kou,gua kou 혹 앤드 아이 ホクエンドゥアイ HO KU EIN DU A YI hook and eye
カギホック かぎほっく KA GI HO KU 契性钩 qi xing gou 걸개훅크 ゴルゲィフック GO RU GEI HU KU hook and eye
各色サンプル かくしょく サンプル KA KU SI YAO KU SAN PU RU 各色样品 ge se yang pin 각색상 샘플 カクセクサン セムプル KA KU SEI KU SAN SEI MU PU RU each color sample
確認(待ち) かくにん(まち) KA KU NIN(MA QI) (等)确认 (deng) que ren 확인(확인을 기다림) ファギン(ファギム キダリム) HUA YIN (waiting)confirmation
確認サンプル かくにんサンプル KA KU NIN SAN PU RU 确认样 que ren yang 확인 샘플 ファギン セムプル HU A GIN SEI MU PU RU approval sample
額縁縫い がくふちぬい GA KU HU QI NU YI 角缝,框缝 jiao feng,kuang feng 일정각 기준박기 イルジョンガク キジュンバッキ YI RU ZHENG KA KU GI ZUN BA KI square pattern seam
学ラン(学生服) がくらん(がくせいふく) GA KU RAN(GA KU SEI HU KU) 学生制服 xue sheng zhi fu 교복 キョボク GI YAO BO KU school uniform
加工 かこう KA KO WU 加工规格单 jia gong gui ge dan 가공지시서 カゴン チシソ GA GONG JI SI SO work sheet, instruction, specification
加工組み立て産業 かこうくみたてさんぎょう KA KOU KU MI TA TEI SAN GI YAO WU 装配加工产业 zhuan pei jia gong chan ye 조립 가공 상업 チョリプカゴン サノプ ZAO PI PU GA GONG SANG O PU knocked down
加工指図書 かこうさしずしょ KA KO WU SA SI ZU SI YAO 加工规格单 jia gong gui ge dan 가공 지도서 カゴン チドソ GA GONG JI DO SO work sheet
加工指図書 かこうしとしょ KA KO WU SI TO SI YAO 生产规格单 sheng chan gui ge dan 가공 지도서 カゴンチドソ KA GONG JI TO SI YAO work sheet,spcification
重ね縫い かさねぬい KA SA NEI NU YI 加固缝,叠缝 jia gu feng,die feng 말아박기 マラバッキ MA RA BA KI superimposed seam
重ねはぎ かさねはぎ KA SA NEI HA GI 来回缝,重叠缝 lai hui feng,chong die feng 말아박기 マラバッキ MA RA BA KI overlappes seam
飾りステッチ不良 かざりすてっちふりょう KA ZA RI SU TEI QI HU RI YAO WU 装饰迹不良 zhuang shi ji bu liang 장식 스티치 불량 チャンシク スティチ プルリャン ZHANG SI KU SU TEI QI BU RIANG defective top stitch
飾り縫い(ミシン) かざりぬい(みしん) KA ZA RI NU YI(MI SIN) 花式缝,装饰线迹 hua shi feng,zhuang shi xian ji 장식 박기 チャンシクバッキ ZHANG SI KU BA KI decorative stitch
飾りボタン かざりぼたん KA ZA RI BO TAN 饰扣 shi kou 장식 단추 チャンシク タンチュ ZANG SI KU DAN CU design button
過酸化晒し(漂白) かさんかざらし KA SAN KA ZA RA SI 过氧化物漂白 guo yang hua wu piao bai 과산화 표백 クァサンファ ピォベク GUA SAN HUA PIAO BEI KU xoidation bleach
貸して下さい かしてください KA SI TEI KU DA SAI 请借我 qing jie wo 빌려주십시오 ピルリョ ジュシプシオ BI RU REI ZU SI PU SI O please borrow me
カシミヤ かしみや KA SI MI YA 羊绒,开士米 yang rong,kai shen mi 캐시미어 ケシミオ KEI SI MI O cashmere
カシミヤタッチ かしみやたっち KA SI MI YA TA QI 仿羊绒整理 fang yang rong zheng li 캐시미어 ケシミオ KEI SI MI O cashmere touch
カシメ かしめ KA SI MEI 拷钮 kao niu 카시메 カシメ KA SI MEI rivet
カジュアルウェア かじゅあるうぇあ KA JIU A RU WU EI A 便服,休闲装 bian fu,xiu xian zhuang 캐주얼 웨이 ケジュオル ウェオ KEI JIU O RU WEI O casual wear
カジュアルウェアー かじゅあるうぇあー KA JIU A RU WU EI A 便服 bian fu 캐주얼웨어 ケジュオルウェオ KEI JIU O RU WEI O casual wear
カジュアルシャツ かじゅあるしゃつ KA JIU A RU SI YA ZU 休闲衬衫 xiu xian chen shan 캐주얼 셔츠 ケジュオル ジョチュ KEI JIU O RU SEI CHU casual shirt
カシュクール かしゅくーる KA SIU KU RU 交差门襟,重叠门襟 jiao chai men jin,chong die men jin 카세 꾸루 カセ クル KA SEI KU RU cache-coeur
かせ かせ KA SEI 绞,绞纱 jiao jiao sha 타래 タレ TA REI hank
風合い不良 かぜあいふりょう KA SEI A YI HU RI YAO WU 手感不良 shou gan bu liang 촉감 불량 チョクカム プルリャン CHAO GAM BU RIANG bad hand feel
課税 かぜい KA ZEI 课税 ke shui 과세 クァセ GUA SEI taxation
かせ染め かせぞめ KA SEI ZAO MEI 绞纱染色 jiao sha ran se 타래 염색 タレ ヨムセク TA REI  YAOM SEI KU hank dyeing
片あぜ かたあぜ KA TA A ZEI 半畦编,单畦,柳条 ban qi bian,dan qi,liu tiao 편휴편 ピョニュピョン PIEN HI WU PEIN half cardigan
肩合わせ かたあわせ KA TA A WA SEI 缝合肩部 feng he jian bu 어깨 맞추기 オケィ マチュギ O KEI MA CHU GI Shoulder alignment
堅い かたい KA TA YI 手感太硬 shou gan tai ying 딱딱함 タクッタカム DA DA HAM hard
型入れ かたいれ KA TA YI REI 放样,排版 fang yang,pai ban 패턴 배치 ペトン ペチ PEI TON BEI QI pattern layout
型入れ かたいれ KA TA YI REI 排板 pai ban 본 그리기,마킹 ポン クリギ、 マキン BON GU RI GI, MA KING marking
肩線 かたせん KA TA SEIN 肩线 jian xian 어깨선 オッケイソン O KEI SON shoulder line
肩ダーツ かただーつ KA TA DA ZU 肩省 jian sheng 어깨 다트, 숄더다트 オッケ ダトゥ、ショルド ダトゥ O GEI DA TU, SO RU DO DA TU shoulder dart
片倒し押さえミシン かたたおしおさえみしん KA TA DA O SI O SA EI MI SIN 双线叠缝 shuang xian die feng 한쪽누름쇄 미싱 ハンチョク ヌルムセ ミシン HAN ZAO NU RUM SEI MI SING double welt seam
片玉ポケット かたたまぽけっと KA TA TA MA PO KEI TO 单嵌袋 dan qian dai 외입술 주머니 ウェイプスル チュモニ WEI YI PU SU RU QIU MO NI sigle welt pocket
片付ける かたづける KA TA ZU KEI RU 收拾,整理 shou shi,zheng li 정리하다 チョンリハダ ZHENG RI HA DA finishing
肩縫い かたぬい KA TA NU YI 肩部缝制 jian bu feng zhi 어깨박기 オッケ バッキ O KEI BA KI shoulder seam
肩パッド付け不良 かたぱぅどづけふりょう KA TA PA DO ZU KEI HU RI YAO 订垫肩不良 ding dian jian bu liang 패드부착불량 ペドゥ プチャク プルリャン PEI DU BU CHA KU BU RU RIANG defective sewing pad
片袋編み かたふくろあみ KA TA HU KU RO A MI 单面胖花编织 dan mian pang hua zu zhi 하프 밀라노 ハプ ミルラノ HA PU MI RA NO half milano
肩山 かたやま KA TA YA MA 肩山 jian shan 어깨의 봉긋한 부분 オッケイ ボングッタン ブブン O KEI YI BONG GU TAN BU BUN shoulder top
カタログ販売 カタログはんばい KA TA RO GU HAN BAI 目录贩买 mu lu fan mai 카탈로그 판매 カタルログ パンメ KA TA RO GU PAN MEI catalog sealer
カチオン染め かちおんそめ KA QI ON SO MEI 阳离子染料 yang li zi ran liao 카치온 염색 カチオン ヨムセク KA QI ON YAOM SEI KU cation dyeing
価値感(高級感)がない かちかん(こきゅうかん)がない KA QI KAN (KO KIU KAN)GA NA YI 没有价值感 mei you jia zhi gan 가치감이 없는 カチガミ オムヌン KA QI GA MI OM NUN cheaoly
カッターウェイ かったーうぇい KA TA WU EI 男衫下摆裁成圆角 nan shan xia bai cai cheng yuan jiao 커터웨이 コトウェイ KO TO WEI cut away
カッターシャツ かったーしゃつ KA TA SI YA ZU 敞领衬衫 chang ling chen shan 커터 셔츠 コト ショチュ KO TO SEI CHU outter shirt
カッティングライン かってぃんぐらいん KA TEIN GU RA YIN 裁剪划线 cai jian hua xian 커팅라인. 절개선 カティンライン、チョルゲソン KA TEIN RA YIN , ZE RU GEI SON cutting line
カット&ソー かっと&そー KA TO &SO 裁剪和缝制 cai jian he feng zhi 재단 및 재봉 テェダン ミッ チェボン TEI EI DAN MI QI EI BON cut & sew
カット&リンキング製品 かっと&りんきんぐせいひん KA TO&RIN KIN GU SEI HIN 裁减和套口缝合 cai jian he tao kou feng he 재단과 봉합제품 チェダングァ ポンハプジェプム ZEI DAN GUA BONG HA PU ZEI PUM cut&linking
カットアウト(ヘム) かっとあうと(へむ) KA TO A WU TO(BEI MU ) 切口,切断 qie kou,qie duan 컷아웃 コッアウッ KO A WU TU cut out(hem)
カットジャカード かっとじゃかーど KA TO JIA KA DO 剪开堤花 jian kai di hua 컷 자카드 コツ ジャカドゥ KO ZA GA DU cut jacquard
カットレングス かっとれんぐす KA TO REIN GU SU 切断长度 qie duan chang du 원단길이 ウォンダン ギリ WEN DAN GI RI cutting length
カップ カップ KA PU 乳峰 ru feng CUP컵 CUPコプ CUP KO PU cup
カップ裏打ち布 かっぷうらうちぬの KA PU WU RA WU QI NU NO 乳峰里布 ru feng li bu CUP안감 CUP アンガム CUP AN GAM cup lining
カップ送り かっぷおくり KA PU O KU RI 碗形送布 wan xing song bu 컵 송출 コプ ソンチュル KO PU SONG CHU RU cup feed
カップ渡り かっぷわたり KA PU WA TA RI 乳峰间宽 ru feng jian kuan CUP넓이 CUPのルビ CUP NO BI cup width
カツラギ かつらぎ KA ZU RA GI 葛城厚斜纹布(日) ge cheng hou xie wen bu(ri) 가쓰라기(일) カスラギ GA SU RA KI(YI RU) katuragi
家庭機 かていき KA TEI KI 手编机,花机 shou bian ji,hua ji 수편기 スピョンギ SU PI YAON GI hand knitting machine
家庭用洗濯機 かていようせんたくき KA TEI YAO SEIN TA KU KI 家庭用洗机 jia ting yong xi ji 가정용 세탁기 カジョヨンヨン セタッキ KA ZENG YAONG SEI TA KU KI home washing machine
角出し かどだし KA DO DA SI 挑出角部 tiao chu jiao bu 모통이 내밀기 モトンイ ネィミルギ MO TUNG YI NEI MI RU GI Getting out corner
角取り かどとり KA KU TO RI 角切,斜剪 jiao qie,xie jian 모서리 モソリ MO SO RI chamfer
角縫い かどぬい KA KU NU YI 角缝 jiao feng 각박기 カクバッキ KA BA KI corner seam
角縫い かどぬい KA DO NU YI 缝角部 feng jiao bu 각박기 カック バッキ KA KU BA KI Corner needlework
カナダ かなだ KA NA DA 加拿大 jia na da 캐나다 ケナダ KEI NA DA Canada,CAN
カナダ ドル かなだ どる KA NA DA DO RU 加元 jia yuan 캐나다화 ケナダファ KEI NA DA Canadian dollar,Can$
金枠 かねわく KA NEI WA KU 整烫架 zheng tang jia 프레싱 프레임 プレシン プレイム PU REI SING PU REI YIM pressing frame
かのこ編み かのこあみ KA NO KO A MI 鹿皮组织,集圈网眼组织 lu pi zu zhi,ji quan wang yan zu zhi 모스스티치 モススティチ MO SU SU TEI QI cross tuck,mesh knitting
カバー掛け かばーかけ KA BA GA KEI 盖覆 gai fu 커버링 コボリン KO BO RING covering
可避的遅延 かひてきちえん KA HI TEI KI QI EIN 可避免的延期 ke bi mian de yan qi 고의적 지연 コウィジョク チョン KO WU YI ZAO KU JI YAON avoidable delay
カフス かふす KA HU SU 袖口,袖头 xiu kou,xiu tou 커프스 コプス KO PU SU cuff
カフス丈 かふすたけ KA HU SU TA KEI 袖口长 xiu kou chang 커프스 폭 コプスポク KO SO SU PO KU cuffs length
カフス幅 かふすはば KA HU SU HA BA 袖口宽 xiu kou kuan 커프스 길이 コプス キリ KO PO SU GI RI cuffs width
かぶり かぶり KA BU RI 浮色 fu se 결침, 주름잡힘 キョプチム、チュルムチャッビム GEI RU QIM,ZU ROM ZA HIM bronzing
壁掛け図表 かべかけずひょう KA BEI KA KEI ZU HI YAO WU 吊墙图 diao qiang tu 벽보 ピョクポ BEI KU BO wall diagram
カマ かま KA MA 锅,桃盘 guo,tao pan 톱니, 피드 トムニ、ピドゥ TOM NI, PI DU sewing hook
ケミカルレース かみかるれーす KA MI KA RU REI SU 烂花花边 lan hua hua bian 케미칼 레이스,인조 섬유 ケミカル レイス、インジョソミュ KEI MI KA RU REI YI SU, YIN ZAO SOM YOU chemical lace
紙ラペル かみらべる KA MI RA BEI RU 纸标签 zhi biao qian 종이 라벨 チョンイ ラベル ZONG YI RA BEI RU paper label
ガミング がみんぐ GA MIN GU 布边胶 bu bian jiao 거밍그 コミング GO MING GU gamming
カラー からー KA RA 颜色 yan se 컬러 コルロ KO RU RO color
カラー・アソート からー・あそーと KA RA A SO TO 拼色 pin se 구색 クセク KU SEI KU color assort
カラー一般用語 からーいっぱんようご KA RA YI PAN YAO WU GO 颜色用语 yan se yong yu 색, 컬러용어 セク、コルロ ヨンオ SEI KU, KA RA YAONG O words for color
カラークロス からーくろす KA RA KU RO SU 领衬布 ling chen bu 칼라 클로스, 깃감 カルラクルロス、 キッカム KA RA KU RO SU, KI GAM collar cloth
カラー計画 からーけいかく KA RA KEI YI KA KU 色彩设计 se cai she ji 컬러 기획 コルロ トゥレンドゥ KA RA KI HEI KU color planning
カラースワッチ からーすわっち KA RA SU WA QI 颜色小样布 yan se xiao yang bu 컬러 스와치 コルロ スワチ KA RA SU WA QI color swatch
カラートレンド からーとれんど KA RA TO REIN DO 色彩趋势 se cai qu shi 컬러 트랜드 コルロ トゥレンドゥ KA RA TU REIN DU color trend
カラーハーモニー からーはーもにー KA RA HA MO NI 色彩配合 se cai pei he 컬러 하모니.색채 배합 コルロ ハモニ、セクチェペハプ KA RA HA MO NI, SEI KU BEI HA PU color harmony
カラーフォーマル からーふぉーまる KA RA HU O MA RU 彩色礼服 cai se li fu 컬러 포멀, 정장 コルロ ポモル、チョンジャン KA RA PO MO RU,ZHENG ZHANG colored formal wear
柄編み図案 がらあみずあん GA RA A MI ZU AN 花样图案 hua yang tu an 패턴 디자인 ペトン ディジャイン PEI TON DI ZA YIN pattern design
カラーリスト からーりすと KA RA RI SU TO 色彩设计师 se cai she ji shi 컬러 리스트 コルロ リストゥ KA RA RI SU TO colorist
柄合わせ がらあわせ GA RA A WA SEI 花纹配合,对花 hua wen pei he,dui hua 패턴 매칭, 무늬배합 ペトン メチン、ムニ ペハプ PEI TON MEI QING, MU NI BEI HA PU pattern matching
柄合わせ不良 がらあわせふりょう GA RA A WA SEI HU RI YAO WU 对花样不合 dui hua yang bu he 무늬맞춤 불량 ムニマッチュム プルリャン NU NI MA CHUM BU RIANG defective pattern fitting
柄位置 がらいち GA RA YI QI 花样位置 hua yang wei zhi 무늬 위치 , 패턴 위치 ムニ ウィチ、ペトン ウィチ NU NI YU QI , PEI TON YU QI pattern location
からし(マスタード) からし(ますたーど) KA RA SI(MA SU TA DO) 芥末色 jie mo se 머스터드 モストドゥ MO SU TO DO mastered
柄ずれ がらずれ GA RA BU REI 花纹走样 hua wen zou yang 무늬 깍임 ムニかギム NU NI GA HIM printing shear
柄ピッチ がらぴっち GA RA PI QI 花纹间距,对花间距 hua wen jian ju,dui hua jian ju 패턴 피치 ペトン ピチ PEI TON PI QI pattern pitch
柄不正 がらふせい GA RA HU SEI 花纹不正 hua wen bu  zheng 패턴 불량 ペトン プルリャン PEI TON BU RU RIANG irregular pattern
仮需要 かりじゅよう KA RI JIU YAO 预测需要 yu ce xu yao 가수요 カスヨ GA SU YAO expectantly demand
仮縫い かりぬい KA RI NU YI 试样缝,假缝 shi yang feng,jia feng 시침질, 베이스팅 シチムジル、 ムゲ SI QI MU JI RU, MU GEI basting,try on
仮縫い かりぬい KA RI NU YI 假缝,试样缝 jia feng,shi yang feng 시침질, 가봉 シチムジル、カボン SI QIM JI RU, GA BONG basting
軽く かるく KA RU KU 轻点 qing dian 가볍게 キャベィケイ GA BEI KEI Lightly
カルゼ かるぜ KA RU ZEI 克尔赛手织粗呢 ke er sai shou zhi cu ne 커지 コジ KO JI carsey
カルソンパンツ かるそんぱんつ KA RU SON PAN ZU 松腰裤 song yao ku 카르송 팬츠 カルソン ペンチュ KA RU SONG PEIN CHU caleson pants
皮(レザー) かわ KA WA 皮革 pi ge 가죽,레더 カジュク、レド GA ZU KU,REI DO leather
革ジャン かわじゃん KA WA JIANG 皮革夹克 pi ge jia ke 가죽점퍼 カジュク ジョムポ GA ZU ZAOM PO leather jacket
皮ボタン かわぼたん KA WA BO TAN 皮纽扣 pi niu kou 레더 버튼 レド ボトゥン REI DO BO TON leather button
カンガルーポケット かんがるーぽけっと KAN GA RU PO KEI TO 袋鼠袋 dai shu dai 캥거루 포켓 ケンゴル ポケッ KEIN GO RU PO KEI kangaroo pocket
環境汚染(公害) かんきょうおせん(こうがい) KAN KI YAO O SEIN(KO WU GAI) 公害,环境污染 gong hai , huan jing wu ran 환경오염,공해 ファンギョンオヨム、 コンヘ HUAN GI YAONG O YOM,GONG HEI enviromental pollution
環境保全 かんきょうほぜん KAN KI YAO HO KEIN 环保 huan bao 환경보전 ファンギョン ポジョン HUAN GI YAONG BO ZHEN enviromental protection
韓国 ウォン かんこく うぉん KAN KO KU WO ON 韩元 han yuan 한국원 ハングクウォン HAN GU WEN Won,
監視カメラ かんしかめら KAN SI KA MEI RA 监视照相机 jian shi zhao xiang ji 감시 카메라 カムシカメラ GAM SI KA MEI RA monitoring camera
間接経費 かんせつけいひ KAN SEI ZU KEI HI 间接费用 jian jie fei yong 간접 경비 カンジョプ キョンビ GAN ZE PU GI YAONG BI indirect expense
間接費 かんせつひ KAN SEI ZU HI 间接费用 jian jie fei yong 간접경비 カンジョプ キョンビ GAN ZAO PU GING BI overhead cost
乾燥 かんそう KAN SO WU 烘干 hong gan 건조 コンジョ プルリャン KON SO drying
乾燥不良 かんそうふりょう KAN SO WU HU RI YAO 干燥不良,烘燥不良 gan zao bu liang,hong zao bu liang 건조 불량 コンジョ プルリャン GON ZAO BU RU RIANG drying defect
観測 かんそく KAN SO KU 观测,观察 guan ce,guan cha 관측 クァンチュク GUAN CHU KU observation
観測者 かんそくしゃ KAN SO KU SI YA 观测人,观察人 guan ce ren,guan cha ren 관측자 クァンチュクチァ GUAN CHU KU ZA observer
観測板 かんそくばん KAN SO KU BAN 观测板 guan ce ban 관측판 クァンチュクパン GUAN CHU KU PAN observation board
カントリーダメージ かんとりーだめーじ KAN TO RI DA MEI JI 装船前污损 zhuang chuan qian wu sun 컨트리 데메지 コントゥリ デメジ KON TU RI DO MEI JI country damaged
環縫い かんぬい KAN NU YI 锁缝 suo feng 체인 스티치, 단환봉 チェイン スティチ、タンファンボン QIE YIN SU TEI QI,TAN HUAN BON chain stitch
かんぬき止め かんぬきとめ KAN NU KI TO MEI 加固针缝,套结,打匣 jia gu zhen feng,tao jie,da xia 고정박기 コジョンバッキ KO JIAONG BA KI bartucking,tucking
かんぬき止め不良 かんぬきどめふりょう KAN NU KI DO MEI HU RI YAO WU 加固缝不良 jia gu feng bu liang 빗장막음 불량 ピッチャンマグム プルリャン BI ZHANG MA GUM BU RIANG defective bar tuck
かんぬき止めミシン かんぬきどめみしん KAN NU KI DO MEI MI SIN 套结缝纫机 tao jie feng ren ji 바태킹 재봉기 バテキン チェボンギ BA TEI KING ZEI BONG KI bar tacking machine
管理図 かんりず KAN RI ZU 控制图 kong zhi tu 관리도 クァンリド GUAN RI DO control chart
顔料プリント がんりょうぷりんと GAN RI YAO PU RIN TO 涂料印花 tu liao yin hua 안료날염 アンニヨ ナリョム AN RIAO NA RU YAOM pigment print
関連用語 かんれんようご KAN REIN YAO GO 有关用语 you guan yong yu 관련용어 グァンリョンヨンオ GUAN REIN YONG O ralative word
生糸 きいと KI YI TO 生丝 sheng si 생사 センサ SEING SA raw silk,grege silk
機械関心時間 きかいかんしんじかん KI KAI KAN SIN JI KAN 有关机器时间 you guan ji qi shi jian 기계 주의시간 キゲ チュイシガン GI GEI JIU YI SI GAN machine attention time
機械サイクル時間 きかいさいくるじかん KI KAI SA YI KU RU JI KAN 机器周期 ji qi zhou qi 기계 사이클시간 キゲ サイクル シガン GI GEI SA YI KU RU SI GAN machine cycle time
機械設備設置 きかいせつびせっち KI KAI SEI ZU BI SEI QI 所装机器设备 suo zhuang ji qi she bei 기계 설비 설치 キゲ ソルビ ソルチ GI GEI SO RU BI SO RU QI machine installation
機会損失 きかいそんしつ KI KAI SON SI ZU 机会损失 ji hui sun shi 기회손실 キフェ ソンシル KI HUI SON SI RU pooortunity loss
機械調整時間 きかいちょうせいじかん KI KAI QIAO SEI JI KAN 机器控制时间 ji qi kong zhi shi jian 기계 조정시간 キゲ チョジョンシガン GI GEI ZAO ZHENG SI GAN machine control time
機械まつり きかいまつり KI KA YI MA ZU RI 机器暗缝 ji qi an feng 기계 시침봉 キゲ シチムボン GI GEI SI QI MU , KA BON machine blind stitch
基幹店 きかんてん KI KAN TEIN 旗舰店,基本店 qi jian dian, ji ben dian 기반점,프래그숍 キバンジョム、  プレグ ショプ KI BAN ZHEM, PU REI GU SO PU flag shop
生地 きじ KI JI 布料,面料 bu liao, mian liao 생지 センジ SEN JI fabric
生地、原料 きじ、げんりょう KI JI,GEIN RI YAO WU 布料,面料 bu liao,mian liao 생지,원료 センジ・ ウォンリョ SEING JI,WEN RIAO fabric
生地組織 きじそしき KI  JI SO SI KI 织物结构 zhi wu jie gou 생지조직 センジ チョジク SEN JI JIAO JI KU fabric construction
生地組織(織組織) きじそしき KI JI  SO SI KI 织物结构 zhi wu jie gou 직물 조직 チンムル チョジク JI MU RU ZAO JI KU fabric construction
生地幅 きじはば KI JI HA BA 布宽 bu kuan 생지폭 センジポク SEING JI PO fabric width
生地不良 きじふりょう KI JI HU RI YAO WU 布料不良 bu liao bu liang 생지 불량 センジ プルリャン SEING JI BU RU RIANG fabric defect
生地方向 きじほうこう KI JI HO WU KO WU 布的方向 bu de fang xiang 원단 방향 ウォンダン バンヒャン WEN DAN BANG HI YANG cloth direction
汽車(電車) きしゃ(でんしゃ) KI SI YA(DEIN SI YA) 火车,电车 huo che,dian che 기차, 전차 キチャ、チョンチャ KI CHA, ZHEN CHA train
機種 きしゅ KI SIU 机种 ji zhong 기종 キジョン KI ZONG machine type
技術指導 ぎじゅつしどう GI JIU ZU DO WU 技术指导 ji shu zhi dao 기술지도 キスル チド GI SU RU JI DO technical advice
基準線 きじゅんせん KI JIUN SEIN 基准线 ji zhun xian 기준선 キジュンソン KI JIUN SON datum line,foundati on line
生地ロット きじろっと KI JI RO TO 最少织布量,起织量 zui shao zhi bu liang,qi zhi liang 생지 롯트 センジ ロットゥ SEING JI TO TU fabric minimum lot
きせ きせ KI SEI 丰满度,余折缝头 feng man du,yu zhe feng tou 늘림 시점 ヌルリム シジョム NU RIM SI ZEM fullness
規則 きそく KI SO KU 规则 gui ze 규칙 ギュチク GIU CHI KU rule
着丈(身丈) きたけ KI TA KEI 身长 shen chang 몸길이 モムキリ MOM GI RI body length
着丈 きたけ KI TA KEI 衣长 yi chang 몸길이 モム ギリ MOM GI RI coat length
きつい(過ぎる) きつい(すぎる) KI ZU YI (SU GI RU) (太)紧 (tai)jin (너무)조이다 (ノム)チョイダ (NO MU) ZAO YI DA (too)tight,hard
切手 きって KI TEI 邮票 you piao 우표 ウピョ WU PIAO stamp
切符付け きっぷづけ KI PU ZU KEI 订票检 ding piao jian 티켓팅 ティケッティン TI KEI TING ticketing
生成り きなり KI NA RI 本色纱布色 ben se sha bu se 그레이 화이트 グレイ ファイトゥ GU REI HUA YI TU gray white
絹(シルク) きぬ、(しるく) KI NU (SI RU KU) 丝,真丝 si,zhen si 실크, 견 シルク、 キョン SI RU KU, GEIN silk
絹糸 きぬいと KI NU YI TO 绢丝 juan si 견방사 キョンバンサ GEIN BANG SA silk yarn
技能訓練所 ぎのうくんれんしょ GI NO WU KUN REIN SI YAO 作业训练所 zuo ye xun lian suo 기능 훈련소 キヌン フンリョンソ KI NUNG HUN REIN SO vestibute school
生機 きばた KI BA TA 坯布,本色布 pi bu,ben se sha 생지 センジ SEING JI gray fabric
基本色 きほんいろ KO HON YI RO 重点颜色,基本颜色 zhong dian yan se,ji ben yan se 기본색상 キボンセクサン GI BON SEI KU SANG basic color
基本押さえ きほんおさえ KI HON O SA EI 基本压脚 ji ben ya jiao 기본 누름 キボン ヌルム KI BON NU RUM basic weight
基本生産計画 きほんせいけいかく KI HON SEI SAN KEI KA KU 基本生产计划 ji ben sheng chan ji hua 기본 생산계획 キボンセンサンケフェク GI BON SEING SAN GEI HUI YI KU master production schedule
起毛 きもう KI MO WU 起毛针织布 qi mao zhen zhi bu 기모직물 キモチンムル GI MO JING MU RU brushing fabric
起毛整理 きもうせいり KI MO WU SEI RI 刷毛处理,拉绒 shua mao chu li,la rong 기모 가공 キモ カゴン GI MO GA GONG brushing finish
起毛不良 きもうふりょう KI MO WU HU RI YOU 起毛不良 qi mao bu liang 기모 불량 キモ プルリャン GI MO BU RIANG bushing defect
逆毛 ぎゃくげ GI YA KU GEI 反织纹,光面 fan zhi wen,guang mian 역모 ヨンモ YAONG MO reverse grain
逆目 ぎゃくめ GI AY KU MEI 反织纹 fan zhi wen 반대조직 パンデジョジク BAN DEI ZAO JI KU against geain
逆目方向 ぎゃくめほうこう GI YA KU MEI HO WU KO WU 反向 fan xiang 역방향 ヨクパンヒャン YO KU PANG HI YANG reverse way
ギャザー ぎゃざー KI YA ZA 碎褶 sui zhe 개더 ゲド GEI DO gather
ギャザー ぎゃざー GI YA ZA 打绉 da zhou 개더 ゲド GEI DO gather
ギャザー印 ぎゃざーしるし GI YA ZA SI RU SI 碎褶符号 sui zhe fu hao 주름표시 チュルムピョシ ZU RUM PI YAO SI gather mark
ギャザースカート ぎゃざーすかーと GI YA ZA SU KA TO 收裥裙 shou jian qun 개더 스커트 ゲド スコトゥ GEI DO SU KO TU gathered skirt
ギャザースリーブ ぎゃざーすりーぶ GI YA ZA SU RI BU 褶裥袖 zhe jian xiu 개더 슬리브 ゲド スルリブ GEI DO SU RI BU gather sleeve
ギャザー寄せ不良 ぎゃざーよせふりょう GI YA ZA YAO SEI HU RI YAO WU 缝打皱不匀 feng da zhou bu yun 개더 불균형 ケド プルギュニル GEI DO BU RU GI WUN HI YAONG irregular gathering
キャシウール きゃしうーる KI YA SI WU RU 开士米手感的羊毛 kai shi mi shou gan de yang mao 개시미어 타입올 ケシミオ タイプ ウル KE SI MI O TA YI PU WU RU cashere type wool
ギャバジン ぎゃばじん GI YA BA JIN 轧别丁,华达呢 zha bie ding,hua da ne 개버딘 ケボディン GEI BO DIN gaberdine
キャミソール きゃみそーる KI YA MI SO RU 妇女贴身背心 fu nv tie shen bei xin 캐미솔 ケミソル KEI MI SO RU camisole
キャミソール きゃみそーる KI YA MI SO RU 衬衣背心 chen yi bei xin 캐미솔 브래지어 브래지어 ケミソル ブレジオ KEI MI SO RU BU REI JI O camisole
キャム きゃむ KI YA MU 凸轮 tu lun ケム KEIM cam
キャメル きゃめる KI YA MEI RU 骆驼毛,驼绒毛 luo tuo mao,tuo rong mao 낙타모, 캐멀 ナクタモ、ケモル NA KU TA MO, KEI MO RU camel
キャラクターブランド きゃらくたーぶらんど KI YA RA KU TA BU RAN DO 特性品牌 te xing pin pai 캐릭터 브랜드 ケリクト ブレンドゥ KEI RI KU TO BU REIN DO WU character brand
キャリア きゃりあ KI YA RI A 职业妇女装 zhi ye fu nv zhuang 커리어 コリオ KO RI O carrier(women)
キャンセル きゃんせる KI YAN SEI RU 取消 qu xiao 취소 チュイソ CHUI SO cancel
胸囲(バスト) きゅうい(ばすと) KI YOU YI(BA SU TO) 上围,胸围 shang wei,xiong wei 가슴둘레 カスムトゥルレ GA SUM DU REI bust(chest)
牛革 ぎゅうかわ GIU KA WA 牛皮 niu pi 소가죽,우피 ソカジュク、ウピ SO GA ZU KU, WU PI calf
休日支払賃金 きゅうじつしはらいちんぎん KI YOU JI ZU SI HA RA YI QIN GIN 假日工资 jia ri gong zi 휴일 지급임금 ヒュイル チグプイムグム HI WU YI RU JI GU PU IM GUM holiday &vacation preminm
キュート きゅーと KIU TO 可爱的 ke ai de 규트 キュウトゥ KIU TO cute
キュプラ きゅぷら KIU PU RA 铜氨人造丝 tong an ren zao si 큐프라,레용 キュプラ(トンアムモニュム)レヨン KIU PU RA , REI YAONG cupra rayon
キュロット きゅろっと KIU RO TO 裙裤 qun ku 퀄로트 스커트 キュウイル ロトゥ KUI RO TU SU KO TU culottes
キュロットスカート きゅろっとすかーと KIU  RO TO SU KA TO 短裙裤 duan qun ku 퀼로트 스커트 キュイルロトゥ スコトゥ KIU RO TU SU KO TU culottes skirt
共同仕入れ きょうどうしいれ KI YAO WU TO WU  SI YI REI 联合采购 lian he cai gou 공동사입 コンドン サイプ GONG DONG SA YI PU jpint buying
強度不足 きょうどふそく KI YAO WU DO SEI RI HU SO KU 织物强度不良 zhi wu qiang du bu liang 강력 불량 カンリョク プルリャン GANG REI KU BU RU RIANG fabric strength defect
強撚糸 きょうねんし KI YAO WU NEIN SI 强捻纱,紧捻纱 qiang nian sha,jin nian sha 강연사 カンヨンサ GANG YAON SA tight twist yarn
業務ビザ ぎょうむびざ GI YAO MU BI ZA 商务签证 shang wu qian zheng 상용 비자 サンヨンビジャ SANG YAONG BI ZA commercial visa
距離線 きょりせん KI YAO RI SEIN 距离线 ju li xian 거리표 시선 こりピョシソン KO RI PIAO SI SON distance line
着られない きられない KI RA REI NA YI 穿不上 chuan bu shang 입을수 없는 イブルス オムヌン YI BU RU SU OM NUN can not wear
切り替え きりかえ KI RI KA EI 打裥缝接 da jian feng jie 디자인 심 ディジャイン シム DI ZA YIN  SI MU design seam
切り替え柄 きりかえがら KI RI KA EI GA RA 横条花纹 heng tiao hua wen 가장자리조각 カジャンジャリ チョガク GA ZHANG ZA RI  ZAO GA KU border strip
切り替え線 きりかえせん KI RI KA EI SEIN 剪接线 jian jie xian 커팅 라인 コティン ライン KO TEI YIN RA YIN cutting line
キルター(棒定規) きるたー(ぼうじょうぎ) KI RU TA(BO JIAO WU GI) 小飞机,装在压脚上的 xiao fei ji,zhuang zai ya jiao shang de 퀄터 クォルトゥ KUO RU TO quilter
キルティング きるてぃんぐ KI RU TEIN GU 绗缝布,纳缝布 hang feng bu,na feng bu 퀼팅 クィル ティン KU WI RU TING quilting
キルティングコート きるてぃんぐこーと KI RU TEI YIN GU KO TO 绗缝大衣 hang feng da yi 퀼팅 코트 クィルティン コトゥ KUI RU TING KO TU quilting coat
キルティング不良 きるてぃんぐふりょう KI RU TEI YIN GU HU RI YAO WU 绗缝布不良 ghang feng bu bu liang 퀼팅 불량 クィルティン プルリャン KUO TING BU RIANG defective quilting
キルティングマシーン きるてぃんぐましーん KI RU TEIN GU MA SIN 绗缝机,纳缝机 hang feng ji,na feng ji 설비 보전 ソルビ ボジョン SO RU BI BO ZHEN quilting machine
きれい きれい KI REI YI 干静 gan jing 깨끗하다 ゲィクッタダ GEI GU TA DA clean
ギンガムチェック ぎんがむちぇっく GIN GA MU QI EI KU 彩色格子布 cai se ge zi bu 깅업체크 キンオムチェク KING O PU CHEI KU gingham check
銀行 ぎんこう GIN KO WU 银行 yin hang 은행 ウネン WUN HING bank
金属系(メタルヤーン) きんぞくけい(めたるやーん) KIN ZO KU KEI (MEI TA RU YA RU) 金属纱 jin shu sha 메탈릭 メタルリク MEI TA RU RI KU metallic yarn
金属ファスナー きんぞくふあすなー KIN ZO KU HUA SU NA 金属拉链 jin shu la lian 금속 파스너 クムソク パスノ GUM SO KU PA SU NO metal fastener
金属ボタン きんぞくぼたん KIN ZAO KU BO TAN 金属纽扣 jin shu niu kou 금속버튼 クムソク ボトゥン KUM SO KU BO TON metal button
クレジットカード くKれじっとかーど KU REI JI TO KA DO 信用卡 xin yong ka 크레디트 카드 クレディトゥ カドゥ KU REI DI TU KA DU credit card
クイックレスポンス くいっくれすぽんす KU I KU REI SU BON SU 迅速反应 xun su fan ying QR QR QR quick response
空港 くうこう KU WU KO WU 机场 ji chang 공항 コンハン GONG HANG airport
空港使用料 くうこうしようりょう KU WU KO WU SI YAO RIAO 机场服务费 ji chang fu wu fei 공항사용료 コンハンサヨンニョ GONG HANG SA YAONG RIAO airport charge
空輸 くうゆ KU WU YOU 空运 kong yun 항공편 ハンゴンピョン HANG GONG PEIN by air
クォータ くぉーた KU O TA 配额,输出配额 pei e,shu chu pei e 쿼터 クォト KUO TO quota
クォータチャージ くぉーたちゃーじ KU O QI YA JI 配额费用 pei e fei yong 쿼터 차지 クォト チャジ KUO TO CAH JI quota charge
くせとり くせとり KU SEI TO RI 省缝,压模 sheng feng,ya mo 균형잡기 절단작업 キュニョンチャプキ チョルダンチャゴプ GIUN HI YAONG ZA KI ZHE RU DAN ZA GO PU molding
靴下 くつした KU ZU SI TA 袜子 wa zi 다리의류 및 양말 タリウィリュミッ ヤンマル DA RI YI RI WU MI YANG MA RU leg wear,socks
靴下関係用語 くつしたかんけいようご KU ZU SI TA KAN KEI YAO GO 袜子用花纹 wa zi yong hua wen 다리 전용 기계 タリチヨニョン キゲ DA RI ZEN YAONG GI GEI legging machine
首回り くびまわり KU BI MA WA RI 领围 ling wei 목둘레 モックデゥレィ MO KU DU REI neck measurement
組み合わせパッキング くみあわせぱっきんぐ KU MI A WA SEIN 拼装成包 pin zhuang cheng bao 종합패킹 チョンハプ ペッキン ZHONG HA PU PEI KING combined package
組立 くみたて KU MI TA TEI 装配,安装 zhuang pei,an zhuang 조립 チョリプ ZAO RI PU BONG ZEI GONG ZHENG assemble
組立縫製工程 くみたてほうせいこうてい KU MI TA TEI HO WU SEI KO WU TEI YI 装配缝纫流程 zhuang pei feng ren liu cheng 조립봉제 공정 チョリプポンジェコンジャン ZAO RI PU BONG ZEI GONG ZHENG assemble sewing process
暗い くらい KU RAI 暗的 an de 어두운 オドゥウン O DU WUN dark
クラシック くらしっく KU RA SI KU 古典的 gu dian de 클래식 クルレシク KU RU REI SI KU classic
グラスファイバー ぐらすふぁいばー GU RA SU HUA YI BA 玻璃纤维 bo li xian wei 유리 섬유 ユリ ソミュ YOU RI SOM YOU glass fiber
クラッシュ加工 くらっしゅかこう KU RA SIU KA KO WU 压碎加工 ya sui jia gong 크러쉬 가공 クロシュイ カゴン KU RO SUI GA GONG crushed finish
グラデーション ぐらでーしょん GU RA DEI SI YAONG 色调层次 se diao ceng ci 그레데이션 グロディション GU REI DEI YI SEIN color gradation
クランク くらんく KU RAN KU 曲柄,曲轴 qu bing,qu zhou 크랭크 クレンク KU REIN KU crank
クリーム くりーむ KU RI MU 乳白色,淡黄色 ru bai se,dan huang se 크림 クリム KU RI MU cream
グリーン ぐりーん GU RIN 绿色 lv se 그린 グリン GU RIN green
グリッター ぐりったー GU RI TA 闪光 shan guang 글리터 グリッター GU RI TO glitter
クリップ くりっぷ KU RI PU 接线柱,夹子 jie xian zhu,jia zi 클립 クルリプ KU RI PU clip
クリンプヤーン くりんぷやーん KU RIN PU YANG 卷曲变形纱 juan qu bian xing sha 크림프사, 크림프 얀 クリムプサ、クリムプ ヤン KU RIM PU SA, KU RIM PU YANG crimped yarm
クルーネック くるーねっく KU RU NEI KU 船员领 chuan yuan ling 크루넥 クルネク KU RU NEI KU crew neck
グループライン ぐるーぷらいん GU RU PU RA YIN 组合作业线 zu he zuo ye xian 그룹라인 グルプライン GU RU PU RA YIN group line
ダルトーン ぐるとーん GU RU TON 暗淡色调,灰暗色调 an dan se diao,hui an se diao 덜톤 ドル トン DO RU TON dull tone
くるみ縫い くるみぬい KU RU NU YI 包缝 bao feng 접은 솔 チョブン ソル ZHE BUN SO RU bound seam,binding
くるみボタン くるみぼたん KU RU MI BO TAN 包扣 bao kou 싸개 단추 サゲ タンチュ SA GEI DAN CU wrapped button
グレイッシュトーン ぐれいっしゅとーん GU REI SI YOU TON 带灰色的色调 dai hui se de se diao 그레이시 톤 グレイシ トン GU REI YI SI TON grayish tone
グレー ぐれー GU REI 灰色 hui se 그레이, 회색 グレイ、ヒセク GU REI YI, HI SEI KU gray
グレーディングパターン ぐれーでぃんぐぱたーん GU REI DEIN GU PA TAN 分级纸样,分尺寸纸板,推板 fen ji zhi yang,fen chi cun zhi ban,tui ban 그레이딩 패턴 グレイディン ペトン GU REI DEIN PEI TON garading pattern
クレープシャツ くれーぷしゃつ KU REI PU SI YA ZU 绉布汗衫 zhou bu han shan 주름 속셔츠 チュルム チョクショチュ ZU RUM SO SEI CHU crepe under shirts
クレーム くれーむ KU REI MU 索赔 suopei 크레임 クレイム KU REI YIM claim
クレーム くれーむ KU REI  MU 索赔,查询 suo pei,cha xun 클레임 クルレイム KU REIM claim
クレーム処理 くれーむしょり KU REI MU SI YAO RI 索赔处理 suo pei chu li 클레임 협의 クルレイム ヒョビ KU REIM HEIM YI claim negotiation
クレリックカラー くれりっくからー KU REI  RI KU KA RA 教士领 jiao shi ling 클레릭 칼라 クルレリク カルラ KU REI NI KU KA RA cleric collar
グレンチェック ぐれんちぇっく GU REIN QI EI KU 小方格花纹,格伦格 xiao fang ge huan wen,ge lun ge 글렌 체크 グルレン チェク GU REIN CHEI KU glen check
くろ KU RO hei 흑색, 블랙 フクセク、ブルレク HU KU SEI KU,BU RU REI KU black
グローバルスタンダード ぐろーばるすたんだーど GU RO BA RU SU TAN DA DO 国际标准 guoji biao zhun 국제표준,글로벌스텐다드 ククチェピョジュン、グルロボル ステンダドゥ GU ZEI PIAO ZUN, GU RO BO RU SU TEIN DA DU global standard
グログランテープ ぐろぐらんてーぷ GU RO GU RAN TEI PU 罗缎扁带 luo duan bian dai 그로스그레인 테이프 グロスグレイン テイプ GU RO SU GU REI YIN TEI PU grosgrain tape
クロコダイル くろこだいる KU RO DA YI RU 鳄鱼 e yu 악어 アゴ A GO crocodile
クロスステッチ くろすすてっち KU RO SU SU TEI QI 十字形刺绣针迹 shi zi xing ci xiu zhen ji 크로스 스티치 クロス スティチ KU RO SU SU TEI QI cross stitch
黒蝶貝ボタン くろちょうかいぼたん KU RO QI YAO KA YI BO TAN 黑蝶贝扣 hei die bei kou 흑자개 단추 フク チャゲ タンチュ HU KU ZA GEI DAN CU black shell botton
クロッシェ くろっしぇ KU RO SI EI 钩针 gou zhen 크로쉐 クロシュエ KU RO SI EI crochet(f)
クロッチ くろっち KU RO QI 裤裆 ku dang 크리치 コリチ KU RI QI crutch
クロップドパンツ くろっぷどぱんつ KU RO PU DO PAN ZU 脚脖子长裤 jiao bo zi chang ku 크롭 팬츠 クロプ ライジュ KU RO PU PEIN CHU cropped pants
クロバーカラー くろばーからー KU RO BA KA RA 苜叶型领 mang ye xing ling 클로버 칼라 クロロボ カルラ KA RA KI notched lapel
KEI 羊毛,毛料 yang mao,mao liao 양모 ヤンモ、ウル YANG MO, WU RU wool
毛(ウール) け(うーる) KE (WU RU) 毛,绒毛 mao,rong mao 울, 양모 ウル、ヤンモ WU RU , YANG MO wool
計画イメージマップ けいかくいめーじまっぷ KEI YI KA KU YI MEI JI MA PU 风格设计图 feng ge she ji tu 이미지맵, 상상도 イミジ メプ、サンサンド YI MI JI MEI PU,SANG SANG DO image map
経過時間 けいかじかん KEI KA JI KAN 经过时间 jing guo shi jian 경과 시간 キョングァシガン GEING GUA SI GAN elapsed time
経済特区 けいざいとくく KEI  ZA YI TO KU KU 经济特区 jing ji te qu 경제 특구 キォンジェ トゥック GI YAONG ZEI TU GU special economic region
形状記憶加工 けいじょうきおくかこう KEI JIAO KI O KU KA KO WU 记忆原型处理 ji yi yuan xing chu li 형상기억 가공 ヒョンサンキオク カゴン HI YAONG SANG GI YAO KU GA GONG keeping original form
形状不良 けいじょうふりょう KEI JI YAO HU RI YAO WU 形态不齐 xing tai bu qi 형상 불량 ヒョンサン プルリャン HI YAONG SANG BU RU RI YANG poor shape
携帯電話 けいたいでんわ KEI YI TAI DEIN WA 携带电话,手机 xie dai dian hua,shou ji 휴대전화 フュデチョナ HUI DEI ZHEN HUA handy phone
形態不良 けいたいふりょう KEI TAI HU RI YAO 形态不齐 xing tai bu qi 형태 불량 ヒョンテ プルリャン HI YAONG TEI BU RU RIANG poor shape
毛糸 けいと KEI TO 毛线,棒针毛纱 mao xian,bang zhen mao sha 모사 モサ MO SA hand kitting yarm
経費 けいひ KEI YI HI 费用 fei yong 경비 キョンビ GI YAONG BI espense,overhead
契約 けいやく KEI YI YA KU 合同,合约,定签 he tong, he yue, ding qian 계약 ケヤク KEI YA KU contract
契約 けいやく KEI YI YA KU 合同,合约 he tong,he yue 계약 ケヤク GEI YA KU contract
ゲージ げーじ GEI JI 针型密度 zhen xing mi du 게이지 ゲイジ GEI YI JI gauge
ゲージ げーじ GEI JI 针数,针织密度 zhen shu,zhen zhi mi du 게이지, 바늘수 ゲイジ、パヌルス KEI JI , BA NU RU SU gauge
ゲージ げーじ GEI JI 隔距,规 ge ju,gui 게이지 ゲイジ GEI YI JI gauge
ケースマーク けーすまーく KEI SU MA KU 唛头,标,唛 mai tou,biao,mai 케이스마크 ケイスマク KEI YI SU MA KU case mark,shipping mark
ケープスリーブ けーぷすりーぶ KA PU SU RI BU 披风袖 pi feng xiu 케이프 슬리브 ケイプ スルリブ KEI YI PU SU RI BU cape sleeve
ケーブル けーぶる KEI BU RU 绞花,拧花 jiao hua,ning hua 케이블 스티치, 케이블 편조직 ケイブル スティチ、ケイブル ピョンジョジク KEI YI BU RU SU TEI QI,KEI YI BU RU PEIN ZAO JI KU cable stitches
毛混 けこん KEI KON 毛混 mao hun 울혼방 ウルホンバン WU RU HON BANG wool blend
毛芯 けしん KE SIN 毛衬 mao chen 모심지 モシムジ MO SIM JI wool canvas
下代 げだい GEI DAI 批发价,交货价 pi fa jia , jiao huo jia 도매가 トメガ TO MEI GA whole sale price
月産 げっさん GEI SAN 月产量 yue chan liang 월산 ウォルサン WO RU SAN monthly output
月産数量 げっさんすうりょう GEI SAN SU WU RI YAO WU 月产量 yue chan liang 월간 생산 ウォルガンセンサン WO RU GAN SEING SAN monthly output
毛並み・ひだ方向 けなみ・ひだほうこう KEI NA MI HI DA HO WU KO WU 顺向符号 shun xiang fu hao 정방향 チョンパンヒャン ZENG BANG HI YANG reguler way
毛抜き合わせ けぬきあわせ KEI NU KI A WA SEI 合盘缝合,缝净边 he pan feng he,feng jing bian 붙여박음 プチョバグム BU QIAO BA GUM abutted seam
毛ば立ち けばたち KEI BA TA QI 起毛,擦毛 qi mao,ca mao 필링 ピルリン PI RING pilling
けまわし(スカート裾幅) けまわし(すかーとすそはば) KEI MA WA SI (SU KA TO SU SO HA BA) 裙子下围宽 qun zi xia wei kuan 스커트 단폭 スコトゥタンポク SU KO TU DAN PO KU skirt hem width
ケミカルウォッシュ けみかるうぉっしゅ KEI MI KA RU WU O SIU 化学洗 hua xue xi 케미칼 워싱 ケミカル ウォッシン KEI MI KA RU WO SING chemical washing
ケミカルレース けみかるれーす KEI MI KA RU REI SU 烂花花边 lan hua hua bian 케미컬 레이스 ケミコル レイス KEI MI KO RU REI YI SU chemical lace
ケンボロ(袖口) けろぼろ(そでぐち) KEI RO BO RO (SO DEI GU QI) 箭牌 jian pai 소매트기 ソメトゥギ SO MEI  TO WU GI sleeve placket
原因ー結果表 げんいんーけっかひょう KEIN YIN – KEI KA HI YAO 因果图 yin guo tu 원인 -결과표 ウォニンーキョルグァピョ WO NIN GEI GUA PIAO cause-effect table
検疫 けんえき KEIN EI KI 检疫 jian yi 검역 コミョク GOM YO KU quarantine
原価管理 げんかかんり GEN KA KAN RI 成本管理 cheng ben guan li 원가 관리 ウォンガ クァンリ WEN KA GUAN RI cost supervision
減価償却 げんかしょうきゃく GEN KA SI YAO WU 折旧 zhe jiu 감가상각 カムガサンガク GAM GA SANG GA KU depreciation
現金(キャッシュ) げんきん(きゃっしゅ) GEIN KIN (KI YA SIU) 现金 xian jin 현금 ヒョングム HI YAON GUM eash
原型 げんけい KEIN KEI 原型,标准纸样 yuan xing,biao zhun zhi yang 원형 ウォニョン WEN HI YAONG prototype
健康申告書 けんこうしんこくしょ KEIN KO WU SIN KO KU SI YAO 旅客健康申报卡 lv ke jian kang shen bao ka 건강 신고서 コンガン シンゴソ GON GANG SIN GO SO health declaration
検査基準 けんさきじゅん KEIN SA KI JIUN 检验标准 jian yan biao zhun 검사 기준 コムサキジュン GOM SA GI ZUN inspecting standard
原産地国表示 げんさんちこくひょうじ GEIN SAN QI KO KU HI YAO JI 原产地国家标示 yuan chan di guo jia biao shi 원산지국 표시 ウォンサンジグク ピョシ WEN SAN JI GU PIAO SI demerit mark
原産地証明書 げんさんちしょうめいしょ GEIN SAN QI SI YAO WU MEI SI YAO 原产地证明书 yuan chan di zheng ming shu 원산지 증명서 ウォンサンジ チュンミョンソ WEN SAN JI ZHONG MING SO cretifcate of origin
原糸 げんし GEIN SI 原纱,本色纱 yuan sha,ben se sha 원사 ウォンサ WEN SA gray yarn
肩章 けんしょう KEIN SI YAO 肩章 jian zhang 견장 キョンジャン KI YAON JIANG epaulet
検反 けんたん KEIN TAN 布料检查 bu liao jian cha 검단,직물검사 コムダン、チンムルコムサ GOM DAN, JING MU RU GOM SA inspection fabric
原反 げんたん GEIN TAN 布匹,整匹 bu pi,zheng pi 원단 ウォンダン WON DAN fabric roll
検反装置 けんたんそうち KEIN TAN SO WU QI 验布设备 yan bu she bei 검사대 コムサデ KOM SA DEI fabric inspection equipment
現地調達 げんちちょうたつ GEN JI JIAO TA TU 现场置办,当地原料 xian chang zhi ban,dang di yuan liao 현지조달 ヒョンジチョダル HI YAN JI JIAO DA RU local contents
検品 けんぴん KEN PIN 验货 yan huo 검사 コムサ GOM SA inspection
現物納期 げんぶつのうき GEN BU ZU NO WU KI 大量交货期 da liang jiao huo qi 대량납품,전량납품 テリャンナップム TEI RI YAN NA PU MU, bluk delivery
ケンボロ(ウェスト) けんぼろ(うぇすと) KEIN BO RO(WU EI SU TO) 腰头 yao tou 허리트기 ホリトゥギ HO RI TO WU GI west placket
原毛 げんもう GEIN MO WU 原毛 yuan mao 원모, 그리스 울 ウォンモ、 グリス ウル WEN MO, GU RI SU WU RU grease wool
原料 げんりょう GEN RI YAO U 原料 yuan liao 원료 ウォンリョ WEN RI YAO material
原料(付属込み) げんりょう(ふぞくこみ) GEN RI YAO U(HU ZAO KU KO MI) 包括原料,辅料 baokuo yuan liao, fu liao 원자재,부자재포함 ウォンジャジェ、ブジャジェ ぽハム WU ON JIA JIE,BU JIA JIE, BAO HA MU including material & ac-cessory(trimming)
原料(未加工) げんりょう(みかこう) GEN RI YAO WU 原料(未加工) yuan liao(wei jia gong( 원자재 ウォンジャジェ WEN ZA ZEI raw material,raw stock
減量加工 げんりょうかこう GEIN RI YAO KA KO WU 减量加工 jian liang jia gong 감량 가공 カムリャン カゴン GAM RIANG GA GONG reduce weight
原料管理 げんりょうかんり GEIN RI YAO WU KAN RI 原料管理 yuan liao guan li 원자재 관리 ウォンジャジェ クァンリ WEN ZA ZEI GUAN RI material supervision
原料製品化 げんりょうせいひんか GEN RI YAO WU SEI HIN KA 深加工,精加工 shen jia gong , jing jia gong 원료 제품화 ウォンリェ チェプムファ WEN RIAO ZEI PUM HUA end products with local materials
原料持ち込み げんりょうもちこみ GEN RI YAO MAO JI KO MI 客供原料,来料 ke gong yuan liao, lai liao 제공원료 チェゴン ウォンリョ CHEI GON WU ON RI YAO buyers material
コア・アイテム こあ・あいてむ KO A A YI TEI MU 核心品种 he xin pin zhong 핵심 아이템 ヘクシムシム アイテム HEI KU SIM A YI TEIM core item
濃紺 こいこん KO YI KON 深蓝色 shen lan se 다크 블루 ダク ブルル DA KU BU RU dark blue
コインポケット こいんぽけっと KO YIN PO KEI TO 硬币袋 ying bi dai 코인 포켓 コイン ポケッ KO YIN PO KEI cionpocket
効果 こうか KO WU KA 成果 cheng guo 효과 ヒョグァ HI YAO GUA effort
郊外店 こうがいてん KO WU GAI TEIN 郊外店 jiao wai dian 노면점,교외점 ノミョンジョム、 キョウェジョム NO MEIN ZHEM, GI YAO WEI ZHEM road side store
高感度 こうかんど KO WU KAN DO 高感度 gao gan du 고감도 コガムド KO GAM DO sensuos
工業洗濯装置 こうぎょうせんたくそうち KO WU GI YAO SEIN TA KU SO WU QI 工业洗涤设备 gong ye xi di she bei 공업용 세탁기 コンノプヨン セタッキ GONG O PU YAONG  SEI TA KU KI industrial laundry
工業用パターン こうぎょうぱたーん KO WU GI YAO YAO PA TAN 工业制板 gong ye zhi ban 공업용 패턴 コンオプヨン ペトン GONG O PU YAONG PEI TON industrial pattern
工業用パターン こうぎょうようぱたーん KO WU GI YAO PA TAN 工业用纸样 gong ye yong zhi yang 공업용 패턴 コンオプョン ペトン KONG O PU YAONG PEI TON indystrial pattern
航空券 こうくうけん KO WU KU WU KEIN 机票 ji piao 항공권 ハンゴンクォン HANG GONG GUON air ticket
航空便 こうくうびん KO WU KU WU BIN 航空信 hang kong xin 항공우편 ハンゴンウピョン HAN GONG WU PEIN air mail
交互押さえ(金) こうごおさえ(きん) KO WU GO O SA EI(KIN) 交替压针(板) jiao ti ya zhen(ban) 교차누름대 キョチャヌルムデ GIAO CHA NU RUM DEI altermative presser
交差(重ね) こうさ(かさね) KO WU SA(KA SA NEI) 重叠符号,交叠号 chong die fu hao,jiao die hao 겹침 표시 キョムチムピョシ KI YAO QIM PI YAO SI overlapping mark
格子 こうし KO WU SI 条格花纹 tiao ge hua wen 체크무늬 チェクムニ CHEI KU MU NI check,plaid
工場 こうじょう KO WU JIAO WU 工厂 gong chang 공장 コンジャン GONG ZANG factory
工場売上 こうじょううりあげ KO WU JIAO WU RI A GEI 工厂销售额 gong chang xiao shou e 공장 매상 ゴンジャン メサン GONG ZHANG MEI SANG factory proceeds
工場監督 こうじょうかんとく KO WU JIAO KAN TO KU 工厂监督 gong chang jian du 공장 감독 コンジャン カムドク GONG ZHANG GAM DO KU shop supervision
工場管理 こうじょうかんり KO WU JIAO KAN RI 工厂管理 gong chang guan li 공장 관리 コンジャン クァンリ GONG ZHANG GUAN RI factory management
工場基本方針 こうじょうきほんほうしん KO WU JIAO KI HON HO WU SIN 工厂基本方针 gong chang ji ben fang zhen 공장 기본방침 コンジャン キボンパンチム GONG ZHANG GI BON BANG QIM master plan of factory
工場サンプル こうじょうサンプル KAO WU JIAO SAN PU RU 工厂存样 gong chang cun yang 공장샘플 コンジャン セムプル KON JIANG SEI MU PU RU keep sample
工業生産管理 こうじょうせいさんかんり KO WU GI YAO WU SEI SAN KAN RI 工业生产管理 gong ye sheng chan guan li 공업생산 관리 コンオプセンサン クァンリ GONG O PU SEIN SAN GUAN RI industrial engineering
工場生産スケジュール こうじょうせいさんすけじゅーる KO WU JIAO SEI SAN SU KEI JIU RU 工厂生产日程 gong chang sheng chan ri cheng 공장 생산 스케줄 コンジャン センサン スケジュル GONG ZHANG SEING SAN SU KEI JIU RU factory production schedule
工場設備配置 こうじょうせつびはいち KO WU JIAO SEI ZU BI HA YI QI 布置工厂设备 bu zhi gong chang shen bei 공장 설비 배치 コンジャン ソルビ ペチ GONG ZHANG SO RU BI BEI QI plant layout
工場長 こうじょうちょう KO WU JIAO QIAO 厂长 chang zhang 공장장 コンジャンジャン GONG ZHANG ZHANG factory manager
工場内技能訓練所 こうじょうないぎのうくんれんしょ KO WU JIAO NA YI GI NAO WU KUN REIN SI YAO 厂内作业训练所 chang nei zuo ye xun lian suo 공장내 기능훈련소 コンジャンネ ギヌンフンレョンソ GONG ZHANG NEI KI NUNG HUN REIN SO shop school
公称番手 こうしょうばんて GAO SI YAO BAN DEI 公定纱支 gong ding sha zhi 공칭번수 コンチン ボンス KON JIN BON SU nominal number
工場予算 こうじょうよさん KO WU JIAO YAO SAN 工厂予算 gong chang yu suan 공장 예산 ゴンジャン イェサン GONG ZHANG YE SAN factory budget
工場利益 こうじょうりえき KO WU JIAO RI EI KI 工厂利润 gong chang li run 공장 이익 コンジャン イイク GONG ZHANG YI YI KU factory profits
交織 こうしょく KO WU SI YAO KU 交织 jiao zhi 교직 キョジク GI YAO JI KU cross weave
合成繊維 ごうせいせんい GO WU SEI SEIN YI 合成纤维 he cheng xian wei 합성섬유 ハプソン ソミュ HA PU SONG SOM YOU synthetic fiber
合成皮革 ごうせいひかく GO WU SEI HI KA KU 合成皮革 he cheng pi ge 합성 피혁 ハプソン ピヒョク HA PU SONG PI HI YAO KU man made leather
光沢が ない こうたくが ない KO WU TA KU GA NA YI 没有光泽 mei you guang ze 광택 불량 クァンテク プルリャン GUANG TEIKU BU RIANG no shine
工程 こうてい KO WU TEI 工程,工艺 gong cheng,gong yi 공정 コンジョンヨング GONG ZHENG process
工程管理標準 こうていかんりひょうじゅん KO WU TEI KAN RI HI YAO JIUN 工程控制标准 gong cheng kong zhi biao zhun 공정관리 표준 コンジョンクァンリ ピョジュン GONG ZHENG GUAN RI PI YAO JIUN process control standard
工程研究 こうていけんきゅう KO WU TEI KEIN KIU 研究流程 yan jiu liu cheng 공정연구 コンジョンヨング DONG ZHENG YAON GU studying process
工程検査 こうていけんさ KO WU TEI KEIN SA 工程检查 gong cheng jian cha 공정검사 コンジョンコムサ GONG ZHENG GOM SA process inspection
固定軸 こうていじく KO WU TEI YI JI KU 柱螺栓,固定抽 zhu luo shuan,gu ding chou 고정축 コジョンチュク KO JI YAONG QIU KU stud
工程表 こうていひょう KO WU TEI HI YAO 工程表 gong cheng biao 공정표 コンジョンピョ GONG ZHENG PIAO process chart
工程フローチャト こうていふろーちゃと KO WU TEI HU RO QI YA TO 工艺流程图 gong yi liu cheng tu 공정흐름도 コンジョンフルムド GONG ZHENG HU RUM DO process flow chart
工程分析 こうていぶんせき KO WU TEI BUN SEI KI 分析工艺流程 fen xi gong yi liu cheng 공정분석 コンジョンブンソク GONG ZHENG BUN SO KU process analysis
工程への投入 こうていへのとうにゅう KO WU TEI YI HEI NO TO WU NIU 投进工艺流程 tou jin gong yi liu cheng 공정투입 コンジョントゥイプ GONG ZHENG TU YI PU dispatching
工程編成 こうていへんせい KO WU TEI HEIN SEI 流程构成 liu cheng gou cheng 공정편성 コンジョンピョンソン GONG ZHENG PEIN SONG process formation
合標 ごうひょう GO WU HI YAO WU 对合 dui he 표시,형넣기 ピョシ、ヒョンノッキ PI YAO SI, HI YAONG NE KI marking
合併企業 ごうへいきぎょう GO WU HEI YI KI GI YAO 合资企业,合办事业 he zi qi ye , he ban shi ye 합작 기업 ハプチャク キオプ HA PU ZA GI O PU co-operation,joint venture
ゴーゲージ ごーげーじ GO GEI JI 粗针 cu zhen 로 게이지 ロゲイジ RO KEI YI JI low gauge(course gauge)
ゴージ縫い ごーじぬい GO JI NU YI 领围缝,兜领缝 ling wei feng,dou ling feng 걱임선 박기 コギムソン バッキ GO GIM SON BA KI sewing gorge
コース こーす KO SU 圈横列,行 quan heng lie,hang 단, 코오스, タン、 コオス DAN , KO SU knitting course
コーディネート計画 こーでぃねーとけいかく KO DEI NEI  TO KEI YI KA KU 组合搭配服装计划 zu he da pei fu zhuang ji hua 코디네이트 머천다이징 コディネイトゥ モチョンダイジン KO DI NEI YI TO MO CHEN DA YI JING coordinate merchandising
コーティング こーてぃんぐ KO TEIN GU 挂胶处理 gua jiao chu li 코팅 コティン KO TING coating
コーティング こーてぃんぐ KO TEIN GU 上胶涂布 shang jiao tu bu 코팅, 도포 직물 コティン、 トポ チンムル KO TING ,DO PO JING MU RU coating
コーディング押さえ こーでぃんぐおさえ KO DEIN GU O SA EI 塑料,牛筋压脚 su liao,niu jin ya jiao 코팅 누름 コティン ヌルム KO TING NU RUM coding weight
コーディング刺繍 こーでぃんぐししゅう KO DEIN GU SI SIU 饰绳,饰边刺绣 shi sheng,shi bian ci xiu 코딩 コディン KO TING cording
コーディネート商品 コーデェネートしょうひん KO DEI NEI TO SI YAO HIN 配套商品 pei tao shang pin 코디네이트 상품 コディネイトゥ KO DEI NEI TO WU coordination
コーデュロイ こーでゅろい KO DEI U RO YI 灯芯绒,天鹅绒 deng xin rong,tian e rong 코오듀로이 コオドュロイ KO O DIU RO YI corduroy
コート こーと KO TO 大衣,外套 da yi,wai tao 코트 コトゥ KO TU coat,over coat
コート丈 こーとたけ KO TO TA KEI 大衣身长 da yi shen chang 코드 길이 コトゥギリ KO DU GI RI coat length
コードパイピング こーどぱいぴんぐ KO DO PA YI PIN GU 沿边,滚边 yan bian,gun bian 코드 파이핑 コドゥ パイビン KO DU PA YI PING cording piping
ゴールド ごーるど GO RU DO 黄金色 huang jin se 골드, 황금색 ゴルドゥ、ファングムセク GO RU DO , HUANG GUM SEI KU gold color
コーン こーん KON 锥形筒子,花机 zhui xing tong zi,hua ji コン KON cone
小切手 こきって GO KI TEI 支票 zhi piao 수표 スピョ SU PIAO check
顧客満足度 こきゃくまんぞくど KO KI YA KU MAN ZAO KU DO 客户满足度 ke hu man zu du 고객만족도 コゲク マンジョクド GO GEI MAN ZAO KU DO customers satisfaction
国際線 こくさいせん KO KU SA YI SEIN 国际航空 guo ji hang kong 국제선 ククチェソン GO ZEI SON international
国際電話 こくさいでんわ KO KU SAI DEIN WA 国际电话 guo ji dian hua 국제전화 ククチェチョナ GU ZEI ZHEN HUA intermational call,over-seas call
国際標準化機構 こくさいひょうじゅんかきこう KO KU SAI HI YAO JIUN KA KI KO WU 国际标准化机关 guo ji biao zhun ji guan ISO,국제표준화기구 ククチェピョジナ キグ ISO, GU ZEI PIAO ZUN HUA GI GU ISO
国内需要 こくないじゅよう KO KU NAI JIU YAO 当地售,国内需要 dang di shou ,guo nei xu yao 국내 수요 クンネ スヨ GU NEI SO YAO local demand
国内引き渡し日 こくないひきわたしひ KO KU NAI HI WA TA SI HI 国内交货期 guo nei jiao huo qi 군내 인도일 クンネ インドイル GUN NEI YIN DO YI RU domestic delivery
こげ茶 こげちゃ KO GEI QI YA 深棕色,浓茶色 shen zong se,nong cha se 다크 브라운 ダク ブラウン DA KU BU RA WUN dark brown
コサージュ こさーじゅ KO SA JIU 饰的花束 shi de hua shu 코사지 コサジ KO SA JI corsage
腰縫い こしぬい KO SI NU YI 腰缝 yao feng 허리봉제 ホリ ボンジェ HO RI BON ZEI waist seam
コストパフォーマンス こすとぱふぉーまんす KO SU TO PA HU O MAN SU 价格销售 jia ge xiao shou 코스트 퍼포먼스 コストゥ ポポモンス KO SU TO PE PO MON SU cost performance
コットンシャツ こっとしゃつ KO TON SI YA ZU 棉汗衫 mian han shan 면티 ミョンティ MEIN TI cotton under shirts
小人数のバンドルシステム こにんずうのばんどるしすてむ KO NIN ZU WU NO BAN DO RU SI SU TEI MU 小组集束作业线 xiao zu ji shu zuo ye xian 소단위 시스템 ソダニ システム SO DAN YI SI SU TEIM unit system
小鋏み こばさみ KO BA SA MI 纱剪,小剪刀 sha jian,xiao jian dao 소가위 ソガウィ SO KA YU small scissors
コバステッチ こばすてっち KO BA SU TEI QI 边缘明线 bian yuan ming xian 눌러박기 クッタンバッキ NU RU RE BA KI top stitch
コピー こぴー KO PI 复本,复写 fu ben, fu xie 카피,복제 かぴ、 ポクチェ KA PI , BO ZEI copy
コピー商品 コピーしょうひん KO PI SI YAO HIN 复制品 fu zhi pin 카피품,복제품 カピプム、 ポクチェプム KA PI PUM, BO ZEI PUM reproduction
コピーライター こぴーらいた KO PI RA YI TA 广告文编写人 guang gao wen bian xie ren 카피 라이터 カピ ライト KA PI RA YI TO copy writer
ゴブラン織り ごぶらんおり GO BU RAN O RI 哥白林像景毛织 ge bai lin xiang jing mao zhi 고블 랭직 ゴブルレンジク GO BU RU REIN JI KU gobelin weave
コマ こま KO MA 拷钮模具 kao niu mo ju 코마 コマ KO MA attachment die
小股 こまた KO MA TA 裤裆 ku dang 앞섶밑솔기 アプソプミッソルギ A SO PU MI SO RU GI crutch
小股縫い こまたぬい KO MA TA NU YI 小裆缝 xiao dang feng 앞밑 솔기 アンミッソルギ A PU MI TU SO RU GI seat seam
コミッション こみっしょん KO MI SI YAON 手续费,佣金 shou xu fei,yong jin 커밋션 コミッション KO MI SEIN commission
コミュニケーション こみゅにけーしょん KO MI NIU KEI SI YAON 传达,联络,通信 chuan da ,lian luo ,tong xin 커뮤니케이센,통신 コミュニケイション、 トンシン KO MI NI KEI YI SI YAON,TONG SIN communication
ゴムテープ ごむてーぷ GO MU TEI PU 松紧带 song jin dai 일래스틱 밴드,탄성끈 イルレスティク ブンドゥ、タンソンクン YI REI SU TEI KU BEIN DU, TAN SONG GUN elastic tape
コメットテープ こめっとてーぷ KO MEI TO TEI PU 罗纹吊线绣花扁带 luo wen diao xian xiu hua bian dai 코멧 테잎 コメッ テイプ KO MEI TEI YI PU komet tape
コレクション これくしょん KO REI KU SI YAON 展览会,发表会(服装)顾问 zhan lan hui, fa biaohui(fu zhuang) gu wen 컬렉션 コルレクション KO REI KU SEIN collection
殺す ころす KO RO SU 压死 ya si 시접붙이기 ヌルロバッキ SI ZHEM BU QI KI setting
こん KON 藏青 zang qing 네이비 블루 ネイビ プルル NEI YI BI BU RU navy blue
混合柄 こんごうがら KON GO GA RA 混合花纹 hun he hua wen 혼합 무늬 ホナプ ムニ HON HA PU MU NI mix pattern
混合システム こんごうしすてむ KON GO WU SI SU TEI MU 复合系统 fu he xi tong 혼합시스템 ホナプシステム HON HA PU SI SU TEIM combination system
コンサート送り こんさーとおくり KON SA TO O KU RI 交替送布 jiao ti song bu 콘서트 송출 コンソトゥ ソンチュル KON SEI TO SONG CHU RU concert feed
コンサバ・リッチ こんさば・りっち KON SA BA RI QI 保守型豪华的 bao shou xing hao hua de 컨서브티브 리치 コンソボティブリチ KON SO BU TI BO RI QI conservative-rich
コンサルタント こんさるたんと KON SA RU TAN TO 顾问 gu wen 컨설턴트 コンソルトントゥ KON SO RU TON TU consultant
コンシューマー こんしゅーまー KON SIU MA 消费者 xiao fei zhe 소비자 ソビジャ SO BI ZA consumer
コンジュゲートヤーン こんじゅげーとやーん KON JIU GEI TO YANG 共轭丝,复合纱 gong e si,fu he sha 복합사, 콘쥬케이트얀 ポッカプサ、コンジュケイトゥヤン PO KA PU SA, KON JIU KEI TO YANG conjugate yarm
コンセプト こんせぶと KON SEI BU TO 概念,构思 gai nian,gou si 컨셉트 コンセプトゥ KON SEI PU TU concept
コンセプト用語 こんせぷとようご KON SEI PU TO YO WU GO 计划构思用语 ji hua gou si yong yu 디자인 컨셉트 ディジャイン コンセプトゥ DI ZA YIN KON SEI PU TU design concept
コンテナ こんてな KON TEI NA 货柜,集装箱 huo gui,ji zhuang xiang 컨테이너 コンテイノ KON TEI YI NO container
コントラストカラー こんとらすとからー KON TO RA SU TO KA RA 对比色,对照色 dui bi se,dui zhao se 컬러 컨트래스트, 매배색 コルロ コントゥレストゥ、テビセク KA RA KON TU REI SU TU, color contrast
こんにちは こんにちは KON NI QI WA 你好,您好 ni hao,nin hao 안녕하십니까 アンニョンハシムニッカ AN NI YAONG HA SIM NI KA good afternoon,hou do you do
コンバーター こんばーたー KON BA TA 中间商,换流器 zhong jian shang, huan liu qi 컨버터 コンボト KON BO TO converter
コンバーティブルカラー こんばーてぃぶるからー KON BA TEI BU RU KA RA 两用领 liang yong ling 컨버터블 칼라 コンボトブル カルラ KON BO TO BU RU KA RA convertible collar
こんばんは こんばんは KON BAN HA 晚上好,晚安 wans hang hao,wan an 안녕하십니까 アンニョンハシムニッカ AN NI YAONG HA SIM NI KA good evening
コンピューター管理 コンピューターかんり KON PIU TA KAN RI 电脑管理 dian nao guan li 컴퓨터 관리 コムピュト クァンリ KOM PIU TO GUAN RI computer control
コンピューター機 こんぴゅーたーき KON PIU TA KI 电脑编织机 dian nao bian zhi ji 컴퓨터기 コムピョトギ KO MU PI YAO TO GI full automatic
コンピューターグレーディング こんぴゅーたーぐれーでぃんぐ KON PIU TA GU REI DEIN GU 电脑分尺寸纸样 dian nao fen chi cun zhi yang 컴퓨터 그레이딩 コムピュト グレイディン KO MU PIU TO GU REI DEI YIN computer grading
コンピューター刺繍 こんぴゅーたーししゅう KON PIU TA SI SIU 电脑绣 dian nao xiu 컴퓨터 자수 コムピュト ジャス KO MU PIU TO JIA SU computer embroidery
コンピュータージャカード こんぴゅーたーじゃかーど KON PIU TA JIA KA DO 电脑提花 dian nao ti hua 컴퓨터기 자카드 コムピョトギ KO MU PI YAO TO GI computer jacquard
コンベア こんべあ KON BEI A 输送机,传送带 shu song ji,chuan song dai 컨베이어 コンベイオ KON BEI YI O conveyor
コンベアーラインシステム こんべあーらいしすてむ KON BEI A RA YI SI SU TEI MU 传送带流水作业线 chuan song dai liu shui zuo ye xian 컨베이어라인 시스템 コンベイオライン システム KON BEI YI O RA YIN SI SU TEI MU conveyor line system
コンペティション こんぺてぃしょん KON PEI TEI SI YAON 竞争,比赛 jing zheng , bi sai 경쟁 キョンジェン GING ZHEING competition
梱包 こんぽう KON PO 包装 bao zhuang 포장 ポジャン PO ZHANG packing
混紡糸 こんぼういと KON BO WU YI TO 混纺纱 hun fang zhi 혼방사 ホンバンサ HON BANG SA blended yarn
混紡糸 こんぼうし KON BO WU SI 混纺纱 hun fang sha 혼방사 ホンバンサ HON BAN SA blended yarm
サーキュラースカート さーきゅらーすかーと SA KIU RA SU KA TO 圆型裙 yuan xing qun 서큘러 스커트,넓은 플레어스커트 ソキュルロ スコトゥ、ノルブン プルレオ スコトゥ SO KIU RO SU KO TU, NO BUN PU REI O SU KO TU circular skirt
サージ さーじ SA JI 哔叽呢 bi ji ne 서지 ソジ SO JI serge
サージング さーじんぐ SA JIN GU 锁边缝纫 suo bian feng ren 서징 ソジン SO JING serging
サージング さーじんぐ SA JIN GU 包边,锁边,哔叽缝 bao bian,suo bian,bi ji feng 감침봉 カムチムボン GAM QIM BONG serging
サージングミシン さーじんぐみしん SA JIN GU MI SIN 锁边缝纫机 suo bian feng ren ji 서어징 재봉기 ソオジン チェボンギ SO O JING ZEI BONG KI serging machine
サープラス・ファッション さーぷらす・ふぁっしょん SA PU RA SU・HUA SI YAONG 军队放出品,多余服装 jun dui fang chu pin,duo yu fu zhuang 서플러스 패션 ソプルロス ペション SO PU RO SU PEI SIEN surplus fashion
サーモンピンク サーモンピンク SA MON PIN KU 鱼粉红 yu fen hong 새먼 핑크 セモン ピンク SEI MON PIN KU salmon pink
在庫 ざいこ ZAI KO 库存 ku cun 재고 チェゴ ZEI GO stock
在庫管理 ざいこかんり ZA YI KO KAN RI 库存管理 ku cun guan li 재고 관리 チェゴ クァンリ ZEI GO GUAN RI inventory control
最終決定 さいしゅうけってい SAI SIU KEI TEI 最后决定 zui hou jue ding 최종결정 チェジョン キョルチョン CHEI ZONG GEI ZHONG final decide
最終検査 さいしゅうけんさ SAI SIU KEIN SA 最后检查(验货) zui hou jian cha(yan huo) 최종 검사 チェジョン コムサ QIE ZONG GOM SA final inspection
最終工程 さいしゅうこうてい SAI SIU KO WU TEI YI 最终工艺 zui zhong gong yi 최종 공정 チェジョンコンジョン CHEI ZONG GONG ZHENG final process
最終製品 さいしゅうせいひん SAI SI YOU SEI HIN 成品 cheng pin gou mai 최종 제품 チェジョン チェプム CHEI ZHONG ZEI PUM end products
最終仕上げ工程 さいしゅしあげこうてい SA YI SIU SI A GEI KO WU TEI 最后整理流程 zui hou zheng li liu cheng 최종정리 공정 チェジョンチョン コンジャン QIE ZAONG ZHENG RI KA GONG final finishing process
最小時間 さいしょうじかん SAI SI YAO JI KAN 最短时间 zui duan shi jian 최소시간 チェソシガン YI SANG SI GAN minimum time
サイズ さいず SA YI ZU 尺寸 chi cun 사이즈 サイジュ SA YI ZU size
サイズ表示 さいず ひょうじ SA YI ZU HI YAO JI 尺寸标示 chi cun biao shi 사이즈 표시,치수표 サイジュ ピョシ SA YI ZU PIAO SI, QI SU PIAO size label
サイズ表 さいずひょう SA YI ZU HI YAO WU 尺寸表 chi cun biao 사이즈표 サイジュピョ SA YI ZU PIAO measurement
サイズ不良 さいずふりょう SAI ZU HU RI YAO WU 尺寸不当 chi cun bu dang 사이즈 불량 サイジュ プルリャン SA YI ZU BU RU RIANG defective size
サイズ別裁断 さいずべつさいだん SA YI ZU BEI ZU SA YI DAN 分尺寸裁剪 fen chi cun cai jian 사이즈별 재단 サイジュビョル チェダン SA YI ZU BEI RU JIE DAN cutting by each size
裁断 さいだん SA YI DAN 裁剪纸,排版纸 jian cai 재단 チェダン ZEI DAN cutting
裁断 さいだん SA YI DAN 裁剪 cai jian 재단 チェダン JEI DAN cutting
裁断機 さいだんき SA YI DAN KI 裁剪机 cai jian ji 재단기 チェダンギ JIE DAN GI cuting disk
裁断切符 さいだんきっぷ SA YI DAN KI PU 裁剪标签 cai jian biao qian 재단전표 チェダンチョンピョ ZEI DAN ZEN PIAO cutting ticket
裁断くず さいだんくず SA YI DAN KU ZU 碎布,裁断余料 sui bu,cai duan yu liao 재단설 チェダンソル ZEI DAN RO RU cloth waste,cab
裁断検査 さいだんけんさ SA YI DAN KEIN SA 查裁片 cha cai pian 재단검사 チェダン コムサ JIE DAN KOM SA check cutted pieces
裁断装置(NC) さいだんそうち(NC) SA YI DAN SO WU QI(NC) 自动裁剪设备 zi dong cai jian she bei 재단 장비 チェダン ジャンビ ZEI DAN ZHANG BI cutting equipment(numerically control)
裁断装置(手動) さいだんそうち(しゅどう) SA YI DAN SO WU QI(SIU DO) 手控裁剪设备 shou kong cai jian she bei 재단 장비 チェダン ジャンビ ZEI DAN ZHANG BI cutting equipment(manual)
裁断台 さいだんたい SAI DAN TAI 裁剪台 cai jian tai 재단대 チェダンデ ZEI DAN DEI cutting table
裁断場 さいだんば SA YI DAN BA 裁剪车间 cai jian che jian 재단장소 ジェダン ジャンソ ZEI DAN ZHANG SO cutting room
裁断パーツ さいだんぱーつ SA YI DAN PA ZU 裁片单间 jian pian dan jian 재단 파츠 チェダン パチュ ZEI DAN PA CU fabricated parts
裁断品 さいだんひん SA YI DAN HIN 裁剪物 cai jian wu 재단품 ジェダンプム ZEI DAN PUM Cutting product
裁断ロス さいだんろす SA YI DAN RO SU 剪废料 jian fei liao 재단 손질,커팅로스 チェダンソンジル、コティンロス QIE DAN SON JI RU, KO TEING RO SU cutting waste,cutting loss
最低賃金 さいていちんぎん SA YI TEI QIN GIN 最底工资 zui di gong zi 최저임금 チェジョイムグム CHEI ZAO YIM GUM minimum wage
彩度 さいど SA YI DO 彩度,纯度 cai du,chun du 채도 チェド CHEI  DO croma
サイドネックポイント さいどねっくぽいんと SA YI DO NEI KU PO YIN TO 领圈要点 ling quan yao dian 사이드네크 포인트 サイドゥネク ポイントゥ SA YI DU NEI KU PO YIN TO side neck point
サイドパッド さいどぱっど SA YI DO PA DO 胁垫 xie dian 사이드 패드 サイドゥ ペドゥ SA YI DO PEI DO side pad
サイドベンツ さいどべんつ SA YI DO BEIN ZU 侧片开叉 ce pian kai cha 사이드 벤트 サイドゥ ベントゥ SA YI DO WU BEIN TO WU side vent
サイドポケット さいどぽけっと SA YI DO PO KEI TO 侧衣袋 ce yi dai 사이드 포켓 サイドゥ ポケット SA YI DO WU PO KEI TO side pocket
さい腹 さいはら SA YI HA RA 西式上装侧片 xi shi shang zhuang ce pian 사이드 패널 サイドゥ ペノル SA YI DU PEI NO RU side panel
再輸出 さいゆしゅつ SA YI YOU SIU ZU 再出口 zai chu kou 재수출 チェスチュル ZEI SU CHU RU re export
材料費 ざいりょうひ ZAI YI RIAO HI 原料费 yuan liao fei 재료비 チェリョビ ZEI RIAO BI material cost
サイロスパン さいろすぱん SA YI RO SU PAN 凉梳毛,西笼纺 liang shu mao,xi long fang 사이로스판 サイロスパン SA YI SO SU PAN siro span wool
サイン さいん SA YIN 签名 qian ming 사인, 서명 サイン、ソミョン SA YIN, SO MI YAONG sign
先入れ・先出し さきいれ・さきだし SA KI YI REI SA KI DA SI 先进,先出 xian jin,xian chu 선입, 선출 ソニプ、ソンチュル SON YI PU ,SON CHU RU fairst-in,firstout
先染め さきそめ SA KI SO MEI 原纱染色,纤维染色 yan sha ran se,xian wei ran se 선염 ソニョム SON YAOM yarn dyeing
先染め さきぞめ SA KI ZAO MEI 先染,纱染 xian ran,sha ran 상염 サヨム SANG YAO MU yarm dyed
先縫い さきぬい SA KI NU YI 领尖缝 ling jian feng 끝단박기 ソク ポゲバッキ GU DAN BA KI sharp corner seam
先引きプーラー送り さきびきぷーらーおくり SA KI BI KI PU RA O KU RI 牵拉送布 qian la song bu 풀러 송출 プルロ ソンチュル PO RO SONG CHU RU puller feed
先引きローラー さきびきろーらー SA KI BI KI RO RA 导辊 dao gun 앞으로 당긴 롤러 アプロ ダンギン ロラ A PU RO DANG GIN RO RA Last pull roller
作業簡略化 さぎょうかんりゃくか SA GI YAO WU KAN RI YA KU KA 作业单纯化 zuo ye dan chun hua 동작단순화 トンジャク タンスナ DONG ZA KU KI Y job simplification
作業訓練 さぎょうくんれん SA GI YAO WU KUN REIN 作业训练 zuo ye xun lian 작업훈련 チャゴプフンリョン ZA GO PU DAN SUN HUA operator training
作業研究 さぎょうけんきゅう SA GI YAO WU KEIN KI YOU 操作研究 cao zuo yan jiu 작업연구 チャゴプヨング ZA GO PU YAONG GU operation study
作業者と機械の差立て さぎょうしゃときかいのさたて SA GI YAO WU SI YA TO KI KAI NO SA TA TEI 人员配备 ren yaun pei bei 인원 배정 イヌォン ペジョン ZA GO PU HUN REIN manning table
作業の応援 さぎょうのおうえん SA GI YAO WU NO O WU EIN 作业互相帮助 zuo ye hu xiang bang zhu 작업 지원 チャゴプチウォン ZA GO PU ZHONG YAO DO BUN RIU carrying
作業のランク付け さぎょうのらんくづけ SA GI YAO WU NO RAN KU ZU KEI 作业评价 zuo ye ping jia 작업 중요도 분류 チャゴプ チュンヨド ブンリュ YIN WEN BEI ZHENG job evaluation
作業標準 さぎょうひょうじゅん SA GI YAO WU HI YAO JIUN 作业标准 zuo ye biao zhun 작업표준 チャゴプピョジュン ZA GO PU PIAO JIUN work standard
下札 さげふだ SA GEI HU DA 衣服上挂的商标牌 yi fu shang gua de shang biao pai 상표 플레이트 シャンピョウ プレィトゥ SHANG PIAO PU REI YI TU trademark plate
膝回り さざまわり SA ZA MA WA RI 膝盖围 xi gai wei 무릎폭 ムルプポク MU RU PO knee width
さし さし SA SI chi 자, 스케일 チャ、 スケイル ZA , SU KEI YI RU scale,ruler
差し色 さしいろ SA SI YI RO 点缀颜色 dian zhui yan se 추가색상 チュガセクサン CHU GA SEI KU SANG additional color
差し替え さしかえ SA SI KA EI 换片 huan pian 교체하기 キョチェはギ GI YAO QIE HA GI cgang bad cutted piece
差し込み さしこみ SA SI KO MI 经济排版,拼裁 jing ji pai ban,pin cai 경제적 마킹 キョンジェジョク マキン KEING JIE ZAO KU MA KING econormical marking
さし縫い さしぬい SA SI NU YI 衲缝 na feng 속 포개박기 カムチムボン SO PO GEI BA KI pad stitch
サスペンダースカート さすぺんだーすかーと SA SU PEIN DA SU KA TO 吊带裙 diao dai qun 서스펜더 스커트 ソスペンド スコトゥ SO SU PEIN DO SU GEI TU suspender skirt
サスペンダーパンツ さすぺんだーぱんつ SA SU PEIN DA PAN ZU 吊带裤 diao dai ku 서스펜더 팬츠 ソスペンド ペンチュ SO SU PEIN DO PEIN CHI suspender pants
サッカー さっかー SA KA 泡泡布,绉条纹薄织 pao pao bu,zhou tiao wen bo zhi 서커 ソコ SO KO sucker
サックス さっくす SA KU SU 浅灰蓝色 qian hui lan se 삭스 블루 サクス ブルル SA KU SU BU RU RU sax blue
サテン さてん SA TEIN 缎文布 duan wen bu 주자 チュジャ ZHU ZA satin
サテンステッチ さてんすすてっち SA TEIN SU SU TEI QI 纹刺绣针迹,长针绣 wen ci xiu zhen ji,chang zhen xiu 새틴스티치 セティンスティチ SEI TIN SU TEI QI satin stitch
サテンネット さてんねっと SA TEIN NEI TO 缎纹网布 duan wen wang bu 새틴 망 セティン マン SEI TIN MANG satin net
差動送り さどうおくり SA DO WU O KU RI 差动送布 cha dong song bu 차동 송출 チャドン ソンチュル CHA DONG SONG HU RU differential feed
差動送り本縫いミシン さどうおくりぬいみしん SA DO WU O KU RI NU YI MI SIN 差动送布缝纫机 cha dong song bu feng ren ji 차동송 본봉기 チャドンソン ポンボンギ CHA DONG SONG BON BO KI differential feed lock-stitch machine
差動上下送り さどうじょうげおくり SA DO WU JIAO KE  O KU RI 上下差动送布 shang xia cha dong song bu 콘서트 상하 송출 コンソトゥ サンハ ソンチュル KON SO TU SANG HA SONG CHU RU drop&variable feed
サドルスリーブ さどるすりーぶ SA DO RU SU RI BU 插肩袖 cha jian xiu 새들 슬리브 セドゥル スルリブ SEI DU RU SU RI BU saddle sleeve
サファリジャケット さふぁりじゃけっと SA HUA RI JIA KEI TO 旅行装,狩猎衫 lv xing zhuang,shou lie shan 사파리 재킷 サパリ ジェキツ SA PA RI ZEI KI safari jacket
サファリポケット さふぁりぽけっと SA HUA RI PO KEI TO 加裆衣袋 jia dang yi dai 헌팅 포켓 ホンティン ポケッ HON TEIN PO KEI hunting pocket
サブコン「外注」 さぶこん(がいちゅう) SA BU KON 加工厂,转契加工 jia gong chang ,zhuan qi jia gong 외주가공 ウェジュ カゴン WEI ZU GONG ZHANG subcontract
サプライ・チェーン さぷらい・ちぇーん SA PU RA YI QI EN 供给连锁 gong ji lian suo 서프라이 체인 ソプライ チェイン SO PU RA YI CHEI YIN supply chain
サポーター・ファッション さぽーたー・ふぁっしょん SA PO TA ・HUA SI YAONG 支持装(足球) zhi chi zhuang(zu qiu) 서포터 패션 ソポト ペション SO PO TO PEI SIEN supporters fashion
さようなら さようなら SA YAO WU NA RA 再见 zai jian 안형히 가십시오, 안녕히 계셔요 アンニョンヒ カシプシオ、トマンサプシダ AN NI YAONG HI KA SI SI O, AN NI YAONG HI GEI SEI YAO good-bye,see you again
晒し白 さらししろ SA RA SI SI RO 漂白,雪白 piao bai,xue bai 스노 화이트 スノ ファイトゥ SU NO HUA YI TU snow white
さらし戻り さらしもどり SA RA SI MO DO RI 漂白泛黄 piao bai fan huang 표백 불량 ピョベクプルリャン PIAO BEI KU BU RIANG fading of bleach
さるまた(男) さるまた(おとこ) SA RU MA TA(O TO KO) 棉内裤(男) mian nei ku(nan) 트링크 사각팬티 トゥロンク サガクペンティ TU RING KU SA KA KU PEIN TI trunks
残業手当て ざんぎょうてあて ZAN GI YAO WU TEI A TEI 加班费 jia ban fei 잔업 수당 チャノプ スダン ZAN O PU SU DANG over time preminm
参考用尺 さんこうようしゃく SAN KO WU YAO WU SI YA KU 参考使用布量 cao kao shi yong bu liang 참고 야디즈 チャムゴ ヤディジュ QI YAM GO YA DEI ZU reference yardage
三国間貿易 さんこくかんぼうえき SAN KO KU KAN BO WU EI KI 三国间贸易 san guo jian mao yi 삼국간 무역 サムグッカン ムヨク SAM GU KU GAN MU YAO KU triangual
残臭 ざんしゅう ZAN SI YOU 残臭 can chou 잔취 チャンチュイ、ネムセ ZAN CHUI remaining odor
三重縫い さんじゅうぬい SAN JIU NU YI 三针平车,三针直线缝 san zhen ping che,san zhen zhi xian feng 3본칩박기 3ボンチムバッキ 3BON QIM BA KI triple stitch
裁断数量 さんだんすうりょう SA YI DAN SU WU RI YAO 裁剪数量 jian cai shu liang 재단수량 チェダン スリャン ZEI DAN SU LI YANG cutting quantity
三段両面編(機) さんだんりょうめんあみ(き) SAN DAN RI YAO MEIN A MI(KI) 三动程双罗纹编(机) san dong cheng shuang luo wen bian(ji) 삼부분 연동 뜨개질 サムブブンョンドン トゥゲジル SAM BU BUN YAON DONG DU GEI JI RU triple interlock knitting
暫定レート ざんていれーと ZAN TEI REI TO 临时工资 lin shi gong zi 잠정 레이트 チャムジョン レイトゥ ZAN ZHENG REI TU temporary rate
サンドウォッシュ さんどうぉっしゅ SAN DO WU O SIU 砂洗 sha xi 샌드 워싱 センドウ ウォッシン SEIN DU WO SING sand washing
サンプル さんぷる SAN PU RU 样品 yang pin 견본,샘플 キョンボン、セムプル KI YAN BON, SEI PU RU sample
サンプル依頼 サンプルいらい SAN PU RU YI RAI 订样品 ding yang pin 샘플 주문 セムプル チュムン SEI MU PU RU QIU MON sample order
サンプル確認 さんぷるかくにん SAN PU RU KA KU NIN 确认样品 que ren yang pin 샘플 확인 セムプル ファギン SEIM PU RU HUA GIN approval sample
サンプル縫製 さんぷるほうせい SAN PU RU HO WU SEI 缝制样品 feng zhi yang pin 샘플 봉제 セムプル ボンジェ SEIM PU RU BONG ZEI sewing sample
仕上がり線 しあがりせん SI A GA RI SEIN 净样符号 jing yang fu hao 밖절단선 パクチョルタンソン PA KU ZE RU TAN SON out line mark
仕上げ しあげ SI A GEI 后整理 hou zheng li 마무리 マムリ MA MU RI finishing
仕上げアイロン しあげあいろん SI A GEI A YI RON 整烫 zheng tang 다림질, 아이언 タリムジル、アイオン TA RIM JI RU, A YI ON ironing,pressing
仕上げアイロン しあげあいろん SI A GEI AI RON 最后熨烫 zui hou yun tang 최후 다림질 チェフ タリムジル QIE HU DA RIM JI RU final ironing
仕上げアイロン不良 しあげあいろんふりょう SI A GEI A YI RON HU RI YAO 整烫不良 zheng tang bu liang 다림질 정리불량 タリムジル チョン二プルリャン DA RIM JI RU ZENG RI BU RU RIANG iron setting defect
仕上げ場 しあげば SI A GEI BA 精加工厂所 jing jia gong chang suo 마무리장소 マムリジャンソ MA MU RI ZHANG SO Finish ground
仕上げ不良 しあげふりょう SI A GEI HU RI YAO WU 后整理不良 hou zheng li bu liang 마무리 불량 マムリ プルリャン MA MU RI BU RIANG finishing defect
仕上げプレス しあげぷれす SI A GEI PU REI SU 后熨烫 hou yun tang 완성 프레스 ウァンソン プレス WAN SONG PU REI SU finish pressing
ジージャン(デニムジャケット) じーじゃん(でにむじゃけっと) JI JIANG (DEI NI MU JIA KEI TO) 牛仔茄克 niu zi jia ke 진재킷, 데님 재킷 ジンジェキツ、 デニム ジェキツ JIN ZEI KI ,DEI NIM ZEI KI jeans jacket
シースルー しーする SI SU RU 透明布 tou ming bu 시 스루,투명천 シスル、トゥミョンチョン SI SU RU, TU MEING CHEN see through
シーズン計画 しーずんけいかく SI ZUN KEI YI KA KU 季节计划 ji jie ji hua 계절기획 ケジョル キフェク GEI ZE RU GI HEI KU season merchandising
シーティング しーてぃんぐ SI TEIN GU 立体剪裁用胚布,棉布 li ti jian cai yong  pei bu,mian bu 트왈 トゥワル TU WA RU toile,sheating
シープスキン しーぷすきん SI PU SU KIN 羊皮 yang pi 쉬프 스킨 シュイプ スキン SUI PU SU KIN sheep skin
シーム しーむ SI MU 缝线,接线 feng xian,jie xian 솔기 ソルギ、シム SO RU GI seam
シームパッカリング しーむぱっかりんぐ SI MU PA KA RIN GU 缝迹收缩 feng ji shou suo 심 퍼커링 シム ポコリン SIM  PO KO RING seam puckering
シームポケット しーむぽけっと SI MU PO KEI TO 摆缝袋 bai feng dai 심 포켓 シム ポケッ SI MU PO KEI seam pocket
シームレス・ブラ しーむれす・ぶら SI MU REI SU BU RA 无缝线胸罩 wu feng xian xiong zhao 접합식 브래지어 チョッパプシク ブレジオ ZAO PU HA PU SI KU BU REI JI O seamless brassiere
シームレスストッキング しーむれすすとっきんぐ SI MU REI SU SU TO KIN GU 无缝丝袜,圆型编丝袜 wu feng si wa,yuan xing bian si wa 솔기없는 스타킹 ソルギ オムヌン スタキン SO RU KI OM NUN SU TA KING seamless stocking
地色 じいろ JI YI RO 底色 di se 바탕색 パタンセク PA TANG SEI KU grand color
ジーンズ{ジーパン) じーんず(じーぱん) JIN ZU(JI PAN) 牛仔裤 niu zi ku 진즈, 청바지 ジンジュ、 チョンバジ JI ZU, CHENG BA JI jeans
シェード しぇーど SI EI DO 色泽,色光,明暗程度 se ze,se guang,ming an cheng du 셰이드 シェイドゥ SIE YI DU shade
シェットランド しぇっとらんど SI EI TO RAN DO 雪兰毛 xue lan mao 세틀런드 セトゥルロンドゥ SEI TO RON DO shetland
地衿 じえり JI EI RI 底领 di ling 밑깃 ミッキッポク MI KIN under collar
シェルタック しぇるたっく SI EI RU TA KU 贝壳式绉褶,荷叶边 bei ke shi zhou zhe,he ye bian 셀턱 シェルトク SI EI RU TEI KU shell tuck
仕掛り品 しかかりひん SI KA KA RI HIN 在制品 zai zhi pin 재공품 チェゴンプム ZEI GONG PUM stock in half process
仕掛り品(半製品) しかかりひん(はんせいひん) SI KA KA RI HIN(HAN SEI HIN) 在制品(半制品) zai zhi pin(ban zhi pin) 작업량 チャコムニャン ZA GO PU RIANG work-in-process
四角い しかくい SI KA KU YI 方型,四角型 fang xing,si jiao xing 사각형(의) サガッキョン(エ) SA KA KU HI YAONG square
地下水 じかすい JI KA SU YI 地下水,天然水 di xia shui,tian ran shui 지하수 チハス JI HA SU natural water
自家生産 じかせいさん JI KA SEI SAN 自厂生产 zi chang sheng chan 자가 생산 チャガ センサン ZA GA SEING SAN in-house manufacturing
時間給 じかんきゅう JI KAN KI YOU 计时工资 ji shi gong zi 시간급 シガンクプ SI GAN KU PU time rate
時間研究 じかんけんきゅう JI KAN KEIN KI YOU 工时测定 gong shi ce ding 시간 연구 シガンヨング NUNG RIU time study
色相 しきそう SI KI SO WU 色相,色调 se xiang,se diao 색상 セクサン SEI KU SANG color,hue
ジグザグ模様縫い じぐざくもようぬい JI GU ZA KU MO YAO WU NU YI 锯齿缝 ju chi bian 지그재그박기 ジグジェグバッキ JI GU ZEI GU BA KI zigzag decoration stitch
軸の遊び じくのあそび JI NO NO A SO BI 抽端余隙,抽向间隙 chou duan yu xi,chou xiang jian xi 축의 여유 チュゲ ヨユ QIU GEI YAO YOU end-play
刺激給 しげききゅう SI GEI KI KI YOU 使兴奋奖金 shi xing fen jiang jin 자극임금 チャグクイムグム ZA GU IM GUM wage incentive
時差 じさ JI SA 时差 shi cha 시차 シチャ SI QI AY time difference
視察「参観」 しさつ SI SA ZU(SAN KAN) 参观 can  guan 시찰, 방문 シチャル,パンムン SI CHA RU, BANG MUN visit, inspect
刺繍位置 ししゅういち SI SIU YI QI 刺绣位置 ci xiu wei zhi 자수위치 チャス ウィチ ZA SU YU QI embroidery location
刺繍 ししゅういち SI SIU YI QI 绣花 xiu hua 자수 チャス QI YA SU embroidery
刺繍不良 ししゅうふりょう SI SIU HU RI YAO WU 绣花不良 xiu hua bu liang 자수 불량 チャス プルリャン ZA SU BU RIANG defective embroidery
刺繍レース ししゅうれーす SI SIU  REI SU 绣花花边 xiu hua hua bian 자수 레이스 チャス レイス ZA SU REI YI SU embroidery lace
市場動向調査 しじょうどうこうちょうさ SI JI YAO WU DO WU KO WU QI YAO SA 市场调查 shi chang diao cha 시장 동향조사 シジャン ドンヒャンチョサ SI ZANG DONG HI HANG ZO SA marking research
市場分析 しじょうぶんせき SI JI YAO WU BUN SEI KI 市场分析 shi chang fen xi 시장 분석 シジャン ブンソク SI ZANG BUN SO KU market analysis,disk research
自然乾燥 しぜんかんそう SI ZEIN KAN SO WU 天然干,风干,凉干 tian ran gan,feng gan,liang gan 자연건조 チャヨンコンジョ ZA YAON KON ZAO natural dry
下糸 したいと SI TA YI TO 下线 xian xian 아래실 アレィシル A REI SI RU String in the under
下請け工場 したうけこうじょう SI TA WU KEI KO WU JIAO 代工厂 dai gong chang 하청 공장 ハチョン コンジャン HA CHENG GONG ZHANG contract factory
下送り したおくり SI TA O KU RI 下送布 xia song bu 하 송출 ハ ソンチュル HA SONG CHU RU drop feed
下カップ したかっぷ SI TA  KA PU 下乳峰 xia ru feng 하위CUP ハウィ CUP HA YU CUP under cup
下晒し したざらし SI TA ZA RA SI 染前漂白 ran qian piao bai 사전표백 サジョンピョベク SA ZAON PIAO BEI KU bleaching before print
下撚 したねん SI TA NEIN 初捻,予捻 chu nian,yu nian 하연 ハヨン HA YAON pre-twist,twistless
下辺ゴム したへん SI TA HEIN 下边松紧带 xia bian song jin dai 신축성 있는 바탕끈 シンチュクソン インヌンパタンックン SIN CHU KU SONG YIN NUN BA TANG GUN bottom elastic band
下ホイール送り したほいーるおくり SI TA YI RU O KU RI 下轮式送布 xia lun shi song bu 하휠 송출 ハフォル ソンチュル HA HUI RU SONG CHU RU under wheel feed
下前 したまえ SI TA MA EI 里襟,底襟 li jin,di jin 안 자락 アンジャラク AN JIA RA KU top fly
下前 したまえ SI TA MA EI 里门襟 li men jin 안자락 アンジャラク AN ZA RA KU under fly,right front
下蒸し したむし SI TA MU SI 预气蒸 yu qi zheng 스티밍,증열처리 スティミン、チュンヨルチョリ SU TEI MING steaming
シック しっく SI KU 别致的 bie zhi de 시크 シク SI KU chic
漆黒 しつくろ SI ZU KU RO 乌黑色 wu hei se 제트 블랙 ジェトゥ、ブルレク JIE TO,BU RU REI KU JET,lamp black
しつけ糸 しつけいと SI TU KEI TO 假缝线,绗缝线 jia gfeng xian,hang feng xian 시침질실 シチムジルシル SI QI MU JI RU SI RU basting thread
しつけ縫い しつけぬい SI ZU KEI NU YI 假缝,粗缝,绗缝 jia feng,cu feng,hang feng 시침박기 シチムバッキ SI QIM BA KI basting
実行用尺 じっこうようしゃく JI KO WU YAO WU SI YA KU 实际用布景 shi ji yong bu jing 실제 야디즈, 실제 길이 シルチェ ヤディジュ、シルチェ キリ SI RU ZEI YA DEI ZU, SI RU ZEI  KI RI actual yardage
湿式仕上げ装置 しつしきしあげそうち SI TU SI KI SI A GEI SO WU QI 湿式整理设备 shi shi zheng li she bei 습식 가공 スプシク カゴン SU PU SI KU KA GONG wet finishing
実需要 じつじゅよう JI ZU JIU YAO 实际需要 shi ji xu yao 실수요 シルスヨ SI RU SU YAO actual demand
実線 じつせん JI ZU SEIN 实线 shi xian 실선 シルソン SI RU SON practice line
失透 しっとう SI TO WU 消光 xiao guang 변색, 광택이 소실됨 ピョンセク、 クァンテギ ソシルデム BEIN SEI KU, GUANG TEI GI SO SI RU DEIM deluster
シッパー しっぱー SI PA 装货者 zhuang huo zhe 화주 ファジュ HUA ZU shipper
ジップアップ じっぷあっぷ JI PU A WA SEI 开拉链 kai la lian 집업 ジプオプ JI PU O PU zip up
自動機 じどうき JI DO WU KI 自动机 zi dong ji 자동기계 チャドンキゲ QI YA DON KI GEI automatic machine
自動玉縁作りミシン じどうたまふちつくりみしん JI DO WU TA MA HU QI MI SIN 自动扎袜口机 zi dong zha wa kou ji 자동입술 봉합기 チャドンイプスル ポンハプキ ZA DONG YI PU SU RU BONG HA PU KI automatic welting
自動縫製システム じどうほうせいしすてむ JI DO WU HO WU SEI SI SU TEI MU 自动缝制系统 zi dong feng zhi xi tong 자동봉제 시스템 チャドンポンジェ システム QI YA DONG BONG ZEI SI SU TEIM automatic sewing system
市内地図 しないちず SI NAI QI ZU 市内地图 shi nei di tu 시내지도 シネチド SI NEI JI DO city map
地直し じなおし JI NA O SI 布料整理 bu liao zheng li 수정흠 スジョンフム SU ZHENG HUM grain mending
シニェールヤーン しにぇーるやーん SI NI EI RU YANG 毛绒纱 mao rong sha 셔닐사, 셔닐 얀 ショニルサ、ショニルヤン SI YAO NI RU SA, SI YAO NI RU YANG chenille yarm
地縫い じぬい JI NU YI 平缝,缝合 ping feng,feng he 초벌박기 チョボルバッキ QIAO BO RU BA KI run stitch
地縫い返し じぬいかえし JI NU YI KA EI SI 回针缝合 hui zhen feng he 박음선 뒤집기 パグムソン トゥイジプキ PA GUM SON DUI JI PU KI run and turn
地縫い割り じぬいわり JI NU YI WA RI 开口缝 kai kou feng 박음시접 가르기 パグムシジョプカルギ PA GUM SI ZOM KA RU GI run and open
地の目通し じのめとおし JI NO MEI TO O SI 沿布的纵向 yan bu de zong xiang 직물표면 종횡방향 ジンムルピョメン ジョンヒョンバンヒャン JING MU RU PIAO MEIN ZHONG HI YAONG BANG HI YANG holds crease straight
地の目不正 じのめふせい JI NO ME HU SEI 织纹歪斜 zhi wen wai xie 직물표면 불량 チンムル ピョミョン プルリャン JING MU RU PIAO MI YAON BU RU RIANG not grain stright
地の目方向 じのめほうこう JI NO MEI HO WU KO WU 纱向,布纹,布向 shang xiang,bu wen,bu xiang 경사방향 キョンサ パンヒャン GEING SA PANG HI YANG fabric wale
支払請求書 しはらいせいきゅうしょ SI HA RA YI SEI YI KIU SI YAO 付款通知书,眼单 fu kuan tong zhi shu,yan dan 지불 청구서 チブル チョングソ JI BU RU CHENG GU SO payment request
絞り染め しぼりそめ SI BO RI SO MEI (手工)扎染 (shou gong)zha ran 묶음 방엽 ムックム パンヨム MU WUM BANG YAOM tie-dyeing
しま SI MA 条纹 tiao wen 줄무늬,스트라이프 チュルムニ、ストゥライプ ZHU MU NI,SU TU RA YI PU stripe
地味 じみ JI MI 素淡,不华美 su dan,bu hua mei 수수함 ススハム SU SU HAM quiet,sober
しみ(汚れ) しみ(よごれ) SI MI (YAO GO REI) 污点,污渍 wu dian,wu zi 스테인(오염) ステイン(オヨム) SU TEI YIN(O YAOM) atain
仕向港 しむけみなと SI MU KEI MI NA TO 目的港,抵送港 mu di gang,di song gang 목적지항 モクチョクチハン MO ZEI JI HANG port of discharge
締める しめる SI NEI RU 勒紧 lei jin 죄다, 매다 ジェイダ、メィダ ZEI DA, MEI DA tighten
霜降り しもふり SI MO HU RI 晕色纱 yun se sha 보까시 ボカシ BO KA SI min color
ジャージー じゃーじー JIA -JI 针织布 zhen zhi bu 저지 ジョジ ZHE JI jersey
シャーリング しゃーりんぐ SI YA RIN GU 多层收绉,绉缝 duo ceng shou zhou,zhou feng 잔주름 잡기 チャンジュルム ジャプキ ZAN ZHU RUM ZA KI shirring
ジャカード じゃかーど JIA KA DO 提花 ti hua 자카드 ジャカドゥ ZA KA DU jacquard
ジャカード じゃかーど JIA KA DO 提花 ti hua 자카드 직몰기 ジャカドゥ チンムルギ ZA KA DU JI MO RU GI jacquard
シャギー しゃぎー SI YA GI 长毛布,起毛布 chang mao bu,qi mao bu 섀기 シェギ SEI GI shaggy
弱撚糸 じゃくねんし JI YA KU NEIN SI 弱捻纱,松捻纱 ruo nian sha,song nian sha 약연사 ヤギョンサ YA KU YAON SA soft twist yarn
ジャケット じゃけっと JIA KEI TO 上衣,夹克,外套 shang yi,jia ke,wai tao 재킷 ジェキッ ZEI KI jacket
斜行(ゆがみ) しゃこう SI YA KO WU 斜歪 xie wai 스큐어 スキュオ SU KI YOU O skewed
写真 しゃしん SI YA SIN 照片 zhao pian 사진 サジン SA JIN photograph
斜線 しゃせん SI YA SEIN 斜线 xie xian 사선 サソン SA SON oblique line
シャツ しゃつ SI YA ZU 衬衫 chen shan 셔츠 ショチュ SEI CHU shirt
シャツカラー しゃつからー SI YA ZU KA RA 衬衫领 chen shan ling 셔츠 칼라 ショチュ カルラ SEI CHU KA RA shirt collar
シャツジャケット しゃつじゃけっと SI YA ZU JIA KEI TO 衬衫式茄克 chen shan shi jia ke 셔츠 재킷 ショチュ ジェキツ SEI CHU shirt jacket(jack)
シャツスリーブ しゃつすりーぶ SI YA ZU SU RI BU 衬衫袖 chen shan xiu 셔츠 스리브 ショチュ スルリブ SEI CHU SU RI BU shirt sleeve
シャツブラウス しゃつぶらうす SI YA ZU BU RA WU SU 男式女衬衫 nan shi nv chen shan 셔츠 블라우스 ジォチュ ブルラウス SEI CHU BU RA WU SU shirts blouse
シャトル しゃとる SI YA TO RU 梭子 suo zi 셔틀 ショトゥル SI YAO TO WU RU shuttle
シャネルスーツ しゃねるすーつ SI YA NEI RU SU ZU 无领套装 wu ling tao zhuang 샤넬 슈트 シャネル シュトゥ SI AY NEI RU SIU TU chanel suit
ジップアゥプジャケット じゃぷあぅぷじゃけっと JIA BU A WU PU JIA KEI TO 拉链夹克 la lian jia ke 집업 재킷 ジプオプ ジェキツ JI O PU ZEI KI zip up jacket
シャンタン しゃんたん SI YA AN TAN 山东府绸 shan dong fu chou 산뚱 サントゥン SAN DONG shangtong
ジャンパー じゃんぱー JIANG PA 宽松茄克 kuan song jia ke 점퍼 ジョムポ ZHEN PO jumper skirt
ジャンパー(ブルゾン) じゃんぱー(ぶるぞん) JIANG PA (BU RU ZON) 宽松夹克衫 kuan song jia ke shan 점퍼 불로종 ジョムポ プルジョン ZEM PO BU RU RO ZONG jumper,blouson
ジャンパースカート じゃんぱーすかーと JIANG PA SU KA TO 无袖连衣裙 wu xiu lian yi qun 점퍼 스커트 ジョムポ スコトゥ ZHEM PO SU KO TU jumper skirt
ジャンプスーツ じゃんぷすーつ JIANG BU REI ZU 连衣 lian yi 점프 슈트 ジョムプ シュトゥ ZHAOM PU SIU TU jump suit
シャンブレー しゃんぶれー SI YANG BU REI 轻染平织布 qing ran ping zhi bu 샴브레이 シャムブレイ SAM BU REI YI chambray
朱赤 しゅあか SI YOU A KA 朱红,大红 zhu hong,da hong 차이나 레드 チャイナ レドゥ QI YA YI NA REI DO chinese red
収益率 しゅうえきりつ SI YOU WU EI KI RI ZU 收益率 shou yi lv 수익률 スインニュル SU YI KU RIU profit ratio
十字合わせ不良 じゅうじあわせふりょう JIU JI A WA SEI HU RI YAO WU 十字交差缝接不良 shi zi jia cha feng jie bu liang 십자 교차 봉합 불량 シプチャ キョチャ ポンハプ プルリャン SI PU ZA GI YAO CHA BONG HA PU BU RIANG defective crease crotch
収縮 しゅうしゅく SIU WU SIU KU 缩小 suo xiao 수축 スチュク SU CHU KU shrink
収縮率 しゅうしゅくりつ SIU SIU KU RI ZU 收缩率,缩水率 shou suo lv,suo shui lv 추출률 スチュンニュル SHU CHU RIU shrinkage
修正サンプル しゅうせいサンプル SIU SEI SAN PU RU 修正样 xiu zheng yang 수정 샘플 スジョン セムプル SU JI YAON SEI MU PU RU correct sample
修正パターン しゅうせいぱたーん SIU SEI PA TAN 修正纸样 xiu zheng zhi yang 수정 패턴 スジョン ペトン SU JI YANG PEI TON correct pattern
柔軟加工 じゅうなんかこう JIU NAN KA KO WU 柔软处理 rou ruan chu li 유연 가공 ユヨン カゴン YOU YAON GA GONG softening treatment
柔軟工程 じゅうなんこうてい JIU NAN KO WU TEI YI 柔软工程 rou ruan gong cheng 유연공정 ユヨンコンジョン YOU YAON GONG ZHENG softer
獣毛 じゅうもう JIU MAO WU 兽毛 shou mao 수모 スモ SU MO animal hair
縮(スポンジング) しゅく(すぽんじんぐ) SIU KU(SU PON JIN GU) 润湿预缩 run shi yu suo 축임질, 스펀징 チュギムジル、スポンジン CHU YIM JI RU.SU PON JING sponging
縮尺定規 しゅくしゃくじょうぎ SIU KU SI YA KU JI YO WU GI 比例尺 bi li chi 비례자 ピレジャ(チョク) BI REI ZA reduced scakle
縮絨加工 しゅくじゅう SI YOU KU JIU WU 缩绒处理 suo rong chu li 밀링 ミルリング MI RING milling,felting
縮絨 しゅくじゅう SIU KU JIU 缩绒 suo rong 축임질, 스펀징 チュギムジル、スポンジン CHU YIM JI RU, SU PEN JING sponging
熟変色 じゅくへんしょく JIU KU HEIN SI YO KU 泛色 fan se 열에 의한 변색 ヨレ ウィハン ピョンセク YAO REI YI HAN BEIN SEI KU heat fading
手工業 しゅこうぎょう SIU KO WU GI YAO WU 手工业,手工艺 shou gong ye, shou gong yi 수공업 スゴンオプ SU GONG O PU craft industry
樹脂加工 じゅししょり JIU SI SI YAO RI 树脂处理 shu zhi chu li 수지 가공 スジ カゴン SU JI GA GONG resin finish
朱子織り しゅすおり SIU SU O RI 缎文组织 duan wen zu zhi 주자직, 새틴 チュジャジク、 セティン ZHU ZA JI KU,SEI TIN satin
出荷場 しゅっかば SIU KA BA 出厂处 chu chang chu 출하처, 출고처 チュウハチョ、チュゴチョ CHU RU HA CHE Shipment ground
出国カード しゅっこくかーど SIU KO KU KA DO 出境登记卡 chu jing deng ji ka 출국카드 チュルグクカドゥ CHU GU KA DU embarkation card
出張関連用語 しゅっちょうかんれんようご SIU QIAO KAN REIN YAO WU GO 出差 chu chai 출장 チュルチャン CHU ZHANG business trip
出入国審査 しゅっにゅうこくしんさ SIU NIU KO KU SIN SA 入(出)境审查 ru(chu)jing shen cha 출입국 카드 チュリプクク シムサ CHU YI GU KA DU immigration
シュミーズ しゅみーず SIU MI ZU 长衬裙 chang chen qun 슬립 スルリプ SU RI PU slip
純色 じゅんいろ JIUN YI RO 纯色 chun se 퓨어 컬러,순색 ピュオ コルロ PU O KA RA, SUN SEI KU pure color
純加工費 じゅんかこうひ JIUN KA KO WU HI 加工费 jia gong fei 순 가공비 スン カゴンビ SUN KA GONG BI making cost
準進歩バンドルシステム じゅんしんぽばんどるしすてむ JIUN SIN PO BAN DO RU SI SU TEI MU 开进集束作业线 kai jin ji shu zuo ye xian 반자동 번들시스템 パンチャドン ボンドゥルシステム BAN ZA DONG BON DU RU SI SU TEIM semi-progressive bunidle system
順番 じゅんばん JIUN BAN 顺序 shun xu 순서 シュンソ SUN SO order
準備時間 じゅんびじかん HI YAO JIUN JI KAN 准备时间 zhun bei shi jian 준비 시간 チュンビシガン JIUN BI SI GAN preparatory time
純丸縫い じゅんまるぬい JIUN MA RU NU YI 近乎一人完成缝 jin hu yi ren wan cheng feng 준 원형박기 チュン ウォニョンバッキ ZUN WON HI YAONG BA KI semi make-through
順目方向 じゅんめほうこう JIUN MEI HO WU KO WU 顺向 shun xiang 정방향 チョン パンヒャン ZENG PANG HI YANG regular way
純利益 じゅんりえき JIUN RI EI KI 纯利 chun li 순이익 スンイイク SUN YI YI KU net profit
仕様 しよう SI YAO WU 规格 gui ge 규격 キュギョク GIU GEI KU specification
丈(長さ) じょう(ながさ) JI YAO WU( NA GA SA) chang 길이 キリ GI RI length
定規 じょうぎ JIAO WU GI 档边 dang bian 스토퍼 ストポ SU TO PO welt guide
蒸気仕上げ じょうきしあげ JIAO WU KI SI A GEI 蒸汽整理 zheng qi zheng li 증기 다림질,스팀 아이언 チュンギ タリムジル、スティム アイオン ZONG GI TA RIM JI RU, A YI ON steam ironing
上下送り じょうげおくり JIAO WU GEI O KU RI 上下同步送布 shang xia tong bu song bu 상하 송출 サンハ ソンチュル SANG HA SONG CHU RU top& drop feed
上下ホイール送り じょうげほいーるおくり JIAO WU GEI HO YI RU O KU RI 上下轮式送布 shang xia lun shi song bu 상하 휠 송출 サンハ フォルソンチュル SHANG HA HUI RU SONG CHU RU top&drop wheel feed
仕様実現度 しようじつげんど SI YAO WU JI ZU GEIN DO 规格实现度 gui ge shi xian du 규격 이행도 キュギョク イヘンド GIU GEI YI HEIN DO cionformance quality
商社「エージェント」 しょうしゃ SI YAO SI YA 商社,代理商 shang she, dai li shang 상사 サンサ、テリジョム SAN SA trading company,  agent
仕様書 しょうしょ SI YAO WU SI YAO 规格说明书 gui ge shuo ming shu 봉제설명서,지시서 ポンジェソルミョンソ、チシソ BONG JIE SO RU MIAON SO, JI SI SO specification
上代 じょうだい JI YAO DAI 零售价 ling shou jia 소매가 ソメガ SO MEI GA retail price
商談 しょうだん SYOUDAN 洽谈(业务) jie qia yong 상담 サンダム SAN DA MU business talke, business negotiation
消費者 しょうひしゃ SI YAO BI SI YA 用户,使用者 yong hu, shi yong ze 소비자 ソビジャ SO BI ZA end users
商品回転率 しょうひんかいてんりつ SI YAO WU HIN KA YI TEN RI ZU 商品回转率 shang pin hui zhuan lv 상품 회전률 サンプム フェジョンリュル SANG PUM HUI ZHEN RIU commodity cycle ratio
商品計画 しょうひんけいかく SI YAO WU HIN KEI YI KA KU 商品计划 shang pin ji hua 상품기획 サンプムキフェク SANG PU MU GI HEI KU merchandising
商品種名 しょうひんしゅめい SI YAO U HIN SI YOU MEI YI 品种,货种 pin zhong, huo zhong 상품명 サンプムミョン SAN BU MU MI YAN commodity, item
招聘状 しょうへいじょう SI YAO HEI YI JIAO 邀请信 yao qing xin 초청장 チョチョンチャン CHAO ZHENG ZHANG invitation letter
省略印 しょうりゃくしるし SI YAO RI YA KU SI RU SI 省略符号 sheng lue fu hao 생략표시 センニャクピョシ SI YANG RI YA KU PI YAO SI short cut mark
ジョーゼット じょーぜっと JIAO ZEI TO 乔其纱 qiao qi sha 조오젯 ジョオジェツ ZAO O SEI georgette
ショーツ しょーつ SI YAO ZU 短内裤 duan nei ku 쇼트 ショトゥ SI YAO TO shorts
ショートコート しょーとこーと SI YAO TO KO TO 短大衣 duan da yi 쇼트 코트 ショトゥ コトゥ SI YAO TU KO TU short coat
ショートパンツ しょーとぱんつ SI YAO TO PAN ZU 短裤子 duan ku zi 쇼트 팬츠 ショトゥ ペンチュ SI YAO TU PEIN CU short pants
ショールカラー しょーるからー SI YAO RU KA RA 围巾式领,长方领 wei jin shi ling,chang fang ling 숄 칼라 ショル カルラ SI YAO KA RA shawl collar
ショールカラー しょーるからー SI YAO RU KA RA 花式大结领,蝴蝶结 hua shi da jie ling,hu die ling 타이 칼라 タイ カルラ TA YI KA RA tie collar
ショッキングピンク ショッキングピンク SI YAO KIN GU PIN KU 艳粉红,艳桃红色 yan fen se,yan tao hong se 쇼킹 핑크 ショキン ピンク SI YAO KIN PIN KU shocking pink
ショッピングセンター しょっぴんぐせんたー SI YAO PIN GU SEIN TA 购买中心 gou mai zhong xin 쇼핑센터 ショピンセント SO PING SEIN TO shopping center
ショッピングモール しょっぴんぐもーる SI YAO PIN GU MO RU 购买街 gou mai jie 쇼핑몰 ショピンモル SO PING MO RU shopping mall
ショルダーポイント しょるだーぽいんと SI YAO RU DA PO YIN TO 肩峰 jian feng 숄더 피크 ショルド ピク SO RU DO PI KU shoulder peak
シリコンスプレー しりこんすぷれー SI RI KON SU PU REI 硅酮喷雾器 gui tong pen wu qi 실리콘 스프레이 シレィコン スプレィ SI RI KON SU PU REI YI Silicon spray
しりシック しりしっく SI RI SI KU 小裆里子 xiao dang li zi 뒷솔기 시접싸개 トゥイッソルギ シジョプサゲ DUI SO RU GI SI ZAO PU SA GEI crutch lining
尻縫い しりぬい SI RI NU YI 臀围缝 tun wei feng 뒷솔기 박기 トゥイッソルギ バッキ DUI SO RU GI BA KI hip seam
シリンダー しりんだー SI RIN GU 针筒 zhen tong 실린더 シルリンド SI RU RIN DO cylinder
シルエット しるえっと SI RU EI TO 线条,轮廓 xian tiao,lun kuo 실루엣 シルエッ SI RU EI silhouette
シルク しるく SI RU KU 丝,真丝 si zhen si 실크,견 シルク、キョン SI RU KU, KI YAONG silk
シルク(絹) しるく(きぬ) SI RU KU (KI NU) 丝,蚕丝,真丝 si,can si,zhen si 견, 실크 キョン、シルク GEIN, SI RU KU silk
シルクポンジー しるくぽんじー SI RU KU PON JI 茧绸,山东府绸 jian chou,shan dong fu chou 실크폰지 シルク ぽんジ SI RU KU PON JI silk pongee
シルケット加工 しるけっとかこう SI RU KEI TO KA KO WU 丝光处理 si guang chu li 실켓 가공 シルケッ カゴン SI KEI GA GONG silket,mercerizetion
シルバー しるばー SI RU BA 中老年装 zhong lao nian zhuang 실버 シルボ SI RU BO silver(old)
ジレ じれ JI REI 妇女马甲式背心 fu nv ma jia shi bei xin 질레 ジルレ、 チョッキ JI RU REI gilet
白蝶貝ボタン しろちょうかいぼたん SI RO QI YAO KA YI BO TAN 白蝶贝扣 bai die bei kou 흰 자개 단추(백) ヒン チャゲタンチュ(ペク) HIN ZA GEI DAN CU (BEI KU) white shell botton
白度 しろど SI RO DO 白度 bai du 백도,백색도 ペクト、ぺクセクト BEI TO, BEI SEI KU DO whiteness
しろど SI RO DO 白色 bai se 백색, 화이트 ぺクセク、ファイトゥ BEI  KU SEI KU, HUA YI TU whiteness
仕分け しわけ SI WA KEI 集束,成束 ji shu,cheng shu 방치짓기 パンチチッキ PANG QI JI KI bunding
仕分け しわけ SI WA KEI 分配,成束 fen pei,cheng shu 분류 ブンリュ BUN RIU sorting
シンカー柄 しんかーがら SIN KA GA RA 单面提花花纹 dan mian ti hua hua wen 단면 자카드 직물기 タンミョン ジャカドゥ チンムルギ DAN MEIN ZA KA DU JI MO RU GI sinker jacquard
シンカー台丸機 しんかーたいまるき SIN KA TAI MA RU KI 沉降片圆纬机 chen jiang pian yuan wei ji 추, 상위 순환 뜨개질 チュ、サンウィ スナン トゥゲジル CHU ,SANG YU SUN HUAN DU GEI JI RU sinker top circular knitting
シンカーヒル しんかーひる SI KA HI RU 吊机,马利歇缩斯机 diao ji,ma li xie suo si ji 추, 원동기 チュ、ウォンドンギ CHU, WEN DONG KI sinker wheel
シンガポール ドル しんがぽーる どる SIN GA PO RU DO RU 新加坡,元 xin jia po,yuan 싱가폴 달러 シンがポル ダルロ SING GA PO RU DA RU RO Singapore dollar,Sin$
シンガポール共和国 しんがぽーるきょうわこく SIN GA PO RU KI YAO WA KO KU 新加坡共和国 xin jia po gong he guo 싱가폴 シンがポル SING GA PO RU Republic of Singapore,SIN
シングルカフス しんぐるかふす SIN GU RU KA HU SU 单袖口 dan xiu kou 싱글 커프스 シングル スルリブ SING GU RU KO PU SU single cuffs
シングルジャージー しんぐるじゃーじー SIN GU RU JIA JI 单面针织布 dan mian zhen zhi bu 싱글 저지 シングル ジョジ SING GU RU ZAO JI single jersey
シングルジャカード しんぐるじゃかーど SIN GU RU JIA KA DO 单面提花 dan mian ti hua 싱글 자카드 シングル ジャカドゥ SIN GU RU JIA KA DO single jacquard
シングル幅 しんぐるはば SIN GU RU HA BA 单幅 dan fu 단일폭 タニルポク DAN YI RU PO single width
シングルブレスト しんぐるぶれすと SIN GU RU BU REI SU TO 单排纽扣 dan pai niu kou 싱글 브레스트 シングル ブレストゥ SIN GU RU BU REI SU TO WU single breasted
シングル丸編機 しんぐるまるあみき SIN GU RU MA RU A MI KI 单面圆型编织机 dan mian yuan xing bian zhi ji 단원 순환 뜨개질 タヌォン スナン トゥゲジル DAN WEN SUN HUAN DU GEI JI RU single circular knitting
シングルルーム しんぐるるーむ SIN GU RU RU MU 单人房间 dan ren fang jian 싱글룸 シングルルム SIN GU RU RUM single room
シンクロシステム しんくろしすてむ SIN KU RO SI SU TEI MU 缝纫流水作业线 feng ren liu shui zuo ye xian 싱크론 시스템 シンクロン システム SIN KU RON SI SU TEIM synchron line system
新合繊 しんごうせん SIN GO WU SEIN 新合纤 xin he xian 신 합성 シン ハプソム SIN HA PU SONG new synthetic fiber(J)
芯地 しんじ SIN JI 衬布 chen bu 심지 シムジ SIM JI interlining
伸縮性がない しんしゅくがない SIN SIU KU GA NA YI 没有弹力性 mei you tan li xing 신축성이 없는 シンチュクソン オムヌン SIN CU SONG YI OM NUN no stretch
伸縮縫い しんしゅくぬい SIN SIU KU NU YI 伸缩缝,弹力线缝 shen suo feng,tan li xian feng 당겨박기 タンギョ バッキ DANG GEI BA KI stretch seam,elastic seam
進渉管理 しんしょうかんり SIN SI YAO  KAN RI 监控,监视 jian kong,jian shi 진행 관리 チネンクァンリ JIN HING GUAN RI monitoring
芯地用パターン しんじようぱたーん SIN JI YO WU PA TAN 衬布纸样 chen bu zhi yang 심지용 패턴 シムジヨン ペトン SIM JI YAONG PEI TON pattern for interlining
芯処理 しんしょり SIN SI YAO RI 衬处理 chen chu li 심지 처리 シムジチョリ SIM JI CHE RI interlining
芯据え しんすえ SIN SU EI 贴衬 tie chen 심 접착 シム チョプチャク SIM ZHE PU CHA KU setting interlining
芯据え位置不良 しんすえいちふりょう SIN SU EI YI QI HU RIAO 衬线位置不良 chen xian wei zhi bu liang 싱가봉 불량,심지 접착불량 シンガボン プルリャン、シムジ チョプチャクプルリャン SING GA BONG BU RU RIANG, SIM JI ZAO CHA KU BU RIANG bad basting interlining
芯据え不良 しんすえふりょう SIN SU EI HU RIAO 贴衬不良 tie chen bu liang 밑단심지 접착 불량 ミッタンシムジ チョプチャクプルリャン MI DAN SIM JI ZAO CHA KU BU RU RIANG defective basting interlining
シンスピレーション しんすぴれーしょん SIN SU PI REI SI YAONG 灵感 ling gan 영감, 인스피레이션 ヨンガム、インスピレイション YONG GAM.IN SU PI REI SI YAONG inspiration
浸染 しんせん SIN SEIN 浸染 jin ran 침염 チミョム QIM YAOM dip dyed
人体プレス じんたいぷれす JIN TAI PU REI SU 人体模型压力机 ren ti mo xing ya li ji 인체프레스 インチェ プレス YIN CHEI PU REI SU body press
慎重に しんちょうに SIN QI YAO WU NI 谨慎地 jin sheng de 심중히 シムジュンヒ SIM ZHONG HI Carefully
伸張力(引っ張り強度) しんちょうりょく(ひっぱりきょうど) SIN QI YAO RI YAO KU(HI PA RI KI YAO WU DO) 拉张力 la zhang li 신장 강도 シンジャン カンド SIN ZHANG GANG DO tension
シンプル しんぷる SIN PU RU 简单的,无虚饰的 jian dan de,wu xu shi de 심플 シムプル SIM PU RU simple
新聞 しんぶん SIN BUN 报纸 bao zhi 신문 シンムン SIN MUN news paper
進歩バンドルシステム しんぽばんどるしすてむ SIN PO BAN DO RU SI SU TEI MU 级进级束作业线 ji jin ji shu zuo ye xian 진척 번들시스템 チンチョク ボンドゥルシステム JIN CAO KU BON DU RU SI SU TEIM progressive bundle system
スイス フラン すいす ふらん SU YI SU HU RAN 瑞士,法郎 rui shi ,fa lang 스위스 프랑 スイス プラン SU WI SU PU RANG Swiss franc,S.Fr/SwFnc
スイス連邦 すいす れんぽう SU YI SU REN PO WU 瑞士联邦 rui shi lian bang 스위스 연방 スイスヨンバン SU WI SU YAON BANG Swiss Confederation,SUN
垂直線 すいちょくせん SU YI QI YA KU SEIN 垂直线 chui zhi xian 수직선 スジクソン SU JI KU SON vertical line
スイッチ すいっち SU YI QI 开关 kai guan 스위치 スウィチ SU WI QI switch
水道水 すいどうすい SU YI DO WU SU YI 自来水 zi lai shui 수도물 スドムル SU DO MU RU city water,service water
水平線 すいへいせん SU YI HEI YI SEIN 水平线 shui ping xian 수평선 スピョンソン SU PI YAONG SON horizontal line
スウィングトップ すうぃんぐとっぷ SU WU YIN GU TO PU 运动茄克 yun dong jia ke 스윙톱 スウィントプ SU WEI YING TO PU swing top
スーツ すーつ SU ZU 西装,西服 xi zhuang,xi fu 슈트 シュトゥ SIU TU suit
スーパーウォッシュ すーぱーうぉっしゅ SU PA WU O SIU 超级耐洗羊毛 chao ji nai xi yang mao 슈퍼 워시울 シュポ ウォシウル SIU PO WO SI WU RU super wash wool
スーパージグザグ すーぱーじぐざぐ SU PA JI GU ZA GU 超级锯齿缝 chao ji ju chi bian 수퍼지그재그박기 スポジグジェグバッキ SU PO JI GU ZEI GU BA KI super zigzag stitch
スエード すえーど SU EI DO 仿背皮,小山羊皮 fang bei pi,xiao shan yang pi 쉬에드 シュイエドゥ SUI EI DU suede
スエード加工 すえーどかこう SU EI DO KA KO WU 仿麓皮处理 fang lu pi chu li 스웨드 가공 スウェドゥ カゴン SU WEI DU GA GONG suede finish
スエードクロス すえーどくろす SU EI DO KU RO SU 薄起毛布 bo qi mao bu 쉬에드 크로스 シュイエドゥ クロス SUI EI DU KU RO SU suede cloth
スカート すかーと SU KA TO 裙子 qun zi 스커트 スコットゥ SU KA TU skirts
スカート裏 すかーとうら SU KA TO WU RA 裙里 qun li 스커트 라이닝 スコトゥ ライニン SU KO TO RA YI NING skirt lining
スカート裾幅 すかーとすそはば SU KA TO SU SO HA BA 裙子下围宽 qun zi xia wei kuan 스커트 단폭 スコトゥタンポク SU KO TU DAN PO KU skirt hem width
スカート丈 すかーとたけ SU KA TO TA KE 裙子长 qun zi chang 스커트길이 スコトゥギリ SU KO TU GI RI skirt length
スカーフ すかーふ SU KA HU 围巾 wei jin 스카프 スカプ SU KA PU scarf
スカラップ縫い すからっぷぬい SU KA RA PU NU YI 月牙扣边针 yue ya kou bian zhen 쪽잇기 チョギッキ ZAO YI KI scallop stitch
スキャナー すきゃなー SU KI YA NA 扫描 sao miao 스캐너 スケノ SU KEI NO scanner
スキッパー すきっぱー SU KI PA 层领 ceng ling 스키퍼 칼라 スキぽ カルラ SU KI PO KA RA skipper collar
すくい縫い不良 すくいぬいふりょう SU KU YI NU YI HU RI YAO WU 暗缝不良 an feng bu liang 공그르기 불량 コングルキ プルリャン GONG GU RU GI BU RIANG defective blind stitch
すくい縫いミシン すくいぬいみしん SU KU YI NU YI MI SIN 暗缝缝纫机 an feng feng ren ji 블라인드 스티치 재봉기 ブルラインドゥ スティチ チェボンギ BU RA YIN  DU SU TEI QI ZEI BONG GI blind stitch sewing
スクェアーネック すくぇあーねっく SU KU EI A NEI KU 方型领 fang xing ling 스퀘어넥 スクェオネク SU KUO O NEI KU square neck
スクリーンプリント すくりーんぷりんと SU KU RIN PU RIN TO 筛网印花 shai wang yin hua 스크린 날염 スクリン ナリョム SU KU RIN NA RU YAOM screen print
スケール すけーる SU KEI RU 羊毛鳞片 yang mao lin pian 울 스케일 ウル スケイル WU RU SU KEI YI RU (wool yarm)scale
スケジュール すけじゅーる SU KEI JIU RU 日程,时间表 ri cheng, shi jian biao 스케줄 スケジュル SU KEI JIU RU schedule
スケジュール すけじゅーる SU KEI JIU RU 日程 ri cheng 일정표 イルジョンピョ YI RU ZHENG PIAO schedule
裾縫い すそぬい SU SO NU YI 下摆翻边缝 xia bai fan bian feng 밑단 접어박기 ミッタン チョボバッキ MI DAN ZAO BO BA KI blind over edging
裾幅 すそはば SU SO HABA 下围宽,下摆 xia wei kuan,xia bai 단(햄)폭 タン(へム)ポク DAN(HEIM)PO KU hem width
裾引き(天地) すそびき(てんち) SU SO BI KI(TEIN QI) 折边缝 zhe bian feng 밑단 접기 ミッタンチョプキ MI DAN ZAO PU KI hemming
裾リブ丈 すそりぶたけ SU SO RI BU TA KE 下摆罗纹长 xia bai luo wen chang 밑단길이 ミッタンギリ MI DAN GI RI hem rib length
裾リブ幅 すそりぶはば SU SO RI BU HA BA 下摆罗纹宽 xia bai luo wen kuan 밑단폭 ミッタンポク MI DAN PO KU hem rib width
スタイリスト すたいりすと SU TA YI RI SU TO 配套服装专家 pei tao fu zhuang zhuan jia 스타일리스트 スタイルリストゥ SU TA YI RU RI SU TO stylist
スタイル・アイテム すたいる・あいてむ SU TA YI RU  A YI TEI MU 款式,品种 kuan shi,pin zhong 스타일 품목 スタイル プムモク SU TA YI RU PUM MO KU style,item
スタジャン すたじゃん SU TA JIANG 运动茄克 yun dong jia ke 스타디움 점퍼 スタディウム ジョムポ SU TA DI WUM ZAOM PO stadium jumper
スタンダードカラー すたんだーどからー SU TAN DA DO KA RA 标准色样 biao zhun se yang 표준색상, 스탠더드 컬러 ピォジュンセクサン PI YAO JIUN SEI KU SANG, SU TIEN DE DU KA RA color standards
スタンドカラー すたんどからー SU TAN DO KA RA 坚领,立领 jian ling,li ling 스탠드 칼라 ステンドゥ カルラ SU TEIN DU KA RA stand collar
ステッチカム すてっくぃかむ SU TEI QI KA MU 弯纱,成圈三角 wan sha,cheng quan san jiao 바늘 캠 パヌルケム BA NU RU KEIM stiych cam
ステッチ糸 すてっちいと SU TEI QI YI TO 明线丝 ming xian si 스티치사 スティチサンテタルム SU TI QI SA stitching thread
ステッチ印 すてっちしるし SU TEI QI SI RU SI 明线符号 ming xian fu hao 눌러박기선 ヌルロバッキソン NU RO BA KI SON top stitch mark
ステッチ幅 すてっちはば SU TEI QI HA BA 针迹宽 zhen ji kuan 스티치 폭 スティチ ポク SU TEI QI PO KU stitch width
すててこ(男) すててこ(おとこ) SU TEI TEI KO(O TO KO) 绉布七分汗裤 zhou bu qi fen han ku 팬티 ペンティ PEIN DI under pants
袖縫い すでぬい SU DEI NU YI 缝袖子 feng xiu zi 소매박기 ソメバッキ SO MEI BA KI sleeve seam
捨てミシン すてみしん SU TEI MI SIN 滚边,缝边 gun bian,feng bian 시침박기 シチムバッキ SI QIM BA KI stay stitch
ストアブランド すとあぶらんど SU TO A BU RAN DO 商店品牌 shang dian pin pai 스토어 브랜드 ストオ プレンドゥ SO TO O BU REIN DU store brand
ストール すとーる SU TO RU 长方型围巾 chang fang xing wei jin 스톨 ストル SU TO RU stole
ストーンウォッシュ すとーんうぉっしゅ SU TON WU O SIU 石头洗 shi tou xi 스톤 워싱 ストン ウォッシン SU TON WO SING stone washing
ストッキング すとっきんぐ SU TO KIN GU 丝袜 si wa 스타킹 スタキン SU TA KING stocking
ストッパー すとっぱー SU TO PA 定位栓,绳头,吊种 ding wei shuan,sheng tou,diao zhong 스토퍼 ストポ SU TO PO stopper
ストライプ すとらいぷ SU TO RA YI BU 条纹 tiao wen 줄무늬,스트라이프 チュルムニ、ストゥライプ ZHU MU NI , SU TU RA  YI PU stripe
ストラップ すとらっぷ SU TO RA PU 皮带,布带,吊带 pi dai,bu dai,diao dai 스트랩 ストゥレプ SU TO REI PU strap
ストラップ ストラップ SU TO RA PU 布带 bu dai 가죽끈 カジュクックン GA ZU GUN strap
ストラップドレス すとらっぷどれす SU TO RA PU DO REI SU 吊带连衣裙 diao dai lian yi qun 스트랩 드레스 ストゥレプ ドゥレス SU TU REI PU DU REI SU strap dress
ストラップレス・ブラ すとらっぷれす・ぶら SU TO RA PU REI SU BU RA 无吊带胸罩 wu diao dai xiong zhao 스트랩리스 브래지어 ストゥレプリス ブレジオ SU TU REI PU RI SU BU REI JI O strapless brassiere
ストリート・ファッション すとりーと・ふぁっしょん SU TO RI TO HAU SI YAONG 街上流行 jie shang liu xing 스트리트 패션 ストゥリトゥ ペション SU TO RI TU PEI SIEN street fashion
ストレートパンツ すとれーとぱんつ SU TO REI TO PAN ZU 直形裤子,筒裤 zhi xing ku zi,tong ku 스트레이트 팬츠 ストゥレイトゥ ペンチュ SU TU REI YI TU PEIN CHU straight pants
ストレッチ素材 すとれっちそざい SU TO REI QI SO ZAI 异形断面纱 yi xing duan mian sha 스트레치 소재 ストゥレチ ソジェ SU TU REI QI SO ZEI stretch fabric
ストレッチパンツ すとれっちぱんつ SU TO REI QI PAN ZU 弹性裤 tan xing ku 스트레치 팬츠 ストゥレチ ペンチュ SU TU REI QI PEIN CHU stretch pants
ストレッチヤーン すとれっちやーん SU TO REI QI YANG 弹力纱 tan li sha 스트페치사, 스트레치얀 ストゥレチサ、ストゥレチヤン SU TO REI QI SA,  SU TO REI QI YANG stretch yarm
ストレッチレース すとれっちれーす SU TO REI QI REI SU 弹力花边 tan li hua bian 탄력 레이스 タンニョク レイス TAN REI KU REI YI SU stretch lace
ストロングトーン すとろんぐとーん SU TO RON GU TON 强烈色调 qiang lie se diao 스트롱 톤 ストゥロン トン SU TO RON TON stright tone
スナール すなーる SU NA RU 扭结 niu jie 스날 スナル SU NA RU snarl
スナップ(ホック) すなっぷ(ほっく) SU NA PU (HO KU) 子母扣,揿纽 zi mu kou,qin kou 즈냅, 똑딱단추 スネプ、 トクタクタンチュ SU NEI PU , DO DA KU DAN CU snap
スパイラル柄 すぱいらるがら SU PA YI RA RU GA RA 螺施形花纹 luo shi xing hua wen 나선형 무늬 ナソンヒョン ムニ NA SON HI YAONG NU NI spiral pattern
スパッツ すぱっつ SU PA ZU 紧身裤袜 jin shen ku wa 각반 カクパン KA KU BAN spats
スパン糸 すぱんいと SU PAN YI TO 丝线 si xian 스팬사 スペンサ SU PEIN SA silk thread
スパンコール すぱんこーる SU PAN KO RU 装饰金属片 zhuang shi jin shu pian 스팽글 スペングル SU PING GU RU spangle
スパンデックス糸 すぱんでっくすいと SU PAN DEI KU SU YI TO 弹性纤维纱 tan xing xian wei sha 스판덱스사 スパンデクスサ SU PAN DEI KU SU SA spandex yarm,lycra
スパンレーヨン すぱんれーよん SU PAN REI YAO ON 人造短纤维织物 ren zao duan xian wei zhi wu 스펀 레이온 スポン レイオン SU PON REI YI ON spun rayon
スピンドル すぴんどる SU PIN DO RU 绳子 sheng zi 스핀들 スピントゥル SU PIN DU RU apindle
スプレープリント すぷれーぷりんと SU PU REI PU RIN TO 喷印 peng yin 스프레이 프린트 スプレイ プリントゥ SU PU REI PU RIN TU spray print
スペアーボタン すぺあーぼたん SU PEI A BO TAN 予备纽扣 yu bei la lian 스페어 버튼 スケオ ボトン SU PEI O BO TON spare button
スペアーボタン忘れ すぺあーぼたんわすれ SU PEI A BO TAN WA SU REI 忘订备扣 wang ding bei kou 여유단추 누락 ヨユタンチュ ヌラク YO YOU DAN CHU NU RA KU forgot spare
スペイン すぺいん SU PEI YIN 西班牙 xi ban ya 스페인 スペイン SU PEI YIN Spain,ESP
スペースウェアー すぺーすうぇあー SU PEI SU WEI A 太空服装 tai kong fu zhuang 스페이스 룩 スペイス ルク SU PEI YI SU RU KU space fashion
スペースダイヤーン すぺーすだいやーん SU PEI SU DAI YANG 间隔染纱,间断染纱 jian ge ran sha,jian duan ran sha 스페이스 염색사 スペイス ヨムセクサ SU PEI SU YAOM SEI KU space dyed yarm
スペシャリスト すぺしゃりすと SU PEI SI YA RI SU TO 专家 zhuan jia 스페셜리스트,전문가 スペショル リスト、チョンムンガ SU PEI SEI RI SU TO, ZHEN MUN GA specialist
スペック染め すぺっくそめ SU PEI KU SO MEI 段染 duan ran 스펙 염색 スペク ヨムセク SU PEI KU YAON SEI KU speck dyed
スポーツウェアー すぽーつうぇあー SU PO ZU WEI A 运动装 yun dong zhuang 스포츠 웨어 スボチュウェオ SU PO CU WEI O sport wear
スポーティ すぽーでぃ SU PO DEI 轻快,轻便 qing kuai,qing bian 스포티 スボテイ SU PO TEI sporty
ズボン(パンツ) ずぼん(ぱんつ) ZU BON(PAN ZU) 裤子 ku zi 트아우저, 팬츠 トゥらウジョ、 ペンチュ TU A WU ZHE , PEIN CHU trousers(pants)
ズボン腰裏 ずぼんこしうら ZU BON KO SI WU RA 裤腰衬里布 ku yao chen li bu 웨이스트밴드 라이닝 ウェイストゥ ベンドゥ ライニン WEI SU TO BEIN DO  RA YI NING waistband lining
ズボン上部プレス機 ずぼんじょうぶぷれすき ZU BON JIAO BU BU REI SU KI 裤裆烫机 ku dang tang ji 하의 허리 프레스기 ハイ ホリ プレスギ HA YI HO RI PU REI SU KI topper
スポンジング すぽんじんぐ SU PON JIN GU 润湿预缩 run shi yu suo 스펀징 スポンジン SU PON JIN sponging
ズボンプレス機 ずぼんぷれすき ZU BON PU REI SU KI 裤脚烫机 ku jiao tang ji 하의  프레스기 ハイ プレスギ HA YI PU REI SU KI legger
すみ黒 すみくろ SU MI KU RO 墨黑,灯烟色 mo hei,deng yan se 오프블랙 オプ ブルレク O BU BU RU REI KU off black
すみません すみません SU MI MA SEIN 对不起 dui bu qi 실례합니다 シルレハムニダ SI RU REI HAM NI DA excuse me,iam sorry
スムース すむーす SU MU SU 双罗纹针织布,棉毛 shuang luo wen zhen zhi bu,mian mao luo wen zhi 더블 리브 ドブル リブ DO BU RU RI BU double rib
スムース すむーす SU MU SU 双罗纹针织布 shuang luo wen zhen zhi bu 더블 립,양겹 ドブル リプ、ヤンギョプ DO BU RU RI PU, YANG GEI PU double rib
スモーキートーン すもーきーとーん SU MO KI TON 烟色调 yan se diao 스모키 톤 スモキ トン SU MO KI TON smoky tone
スモッキング すもっきんぐ SU MO KIN GU 图案形衣绉 tu an xing yi zhou 스모킹 スモキン SU MO KING smocking
スラグ すらぐ SU RA GU 粗结 cu jie 스랙, 매듭 スレク、メドゥプ SU REI KU , MEI DU PU slug
スラッシュ すらっしゅ SU RA SIU 长缝,开叉 chang feng,kai cha 슬래시 スルレシ SU RU REI SI slash
スラッシュポケット すらっしゅぽけっと SU RA SIU PO KEI TO 切缝衣袋 qie  feng yi dai 슬래시 포켓 スルレシ ポケッ SU RU REI SI PO KEI slash pocket
スラブ すらぶ SU RA BU 粗节,大肚纱 cu jie,da du sha 슬러브 スルロブ SU RO BU slubs
スリーピース すりーぴーす SU RI PI  SU 三件套 san jian tao 스리피스 スリピス SU RI PI SU three pieces
スリーマー すりーまー SU RI MA 妇女无领衫 fu nv wu ling shan 슬리머 スルリモ SU RU RI MO slimmer
スリット すりっと SU RI TO 缝隙,裂缝,开叉 feng xi,lie feng,kai cha 슬릿 スルリッ SU RU RI ZU slit
スリップ すりっぷ SU RI PU 长衬裙 chang chen qun 슬립 スルリプ SU RI PU slip
スリップドレス すりっぷどれす SU RI PU DO REI SU 长衬连衣裙 chang chen lian yi qun 슬립 드레스 スルリプ ドゥレス SU RI PU DU REI SU slip dress
スリップドレス すりっぷどれす SU RI PU DO REI SU 滑动 hua dong 슬립 スルリプ SU RI PU DU REI SU slip
ズロース ずろーす ZU RO SU 短汗裤 duan han ku 속옷, 속바지 ソゴッ、 ソクパジ SO GO, SO KU PA JI drawers
スローパー すろーぱー SU RO PA 原型 yuan xing 원형, 슬로퍼 ウォニョン、スルロポ WEN HI YAONG, SU RO PO sloper
スワッチ すわっち SU WA QI 小块布样 xiao kuai bu yang 스워치 スワォッチ SU WA QI swatch
税関 ぜいかん ZEI HI KAN 海关 hai guan 세관 セグァン SEI GUAN custom house
税関 ぜいかん ZEI KAN 海关 hai guan 세관 セグァン SEI GUAN custom
正規時間 せいきじかん SEI KI JI KAN 正常时间 zheng chang shi jian 정규시간 チョンギュシガン ZHENG GIU SI GAN normal time
正規時間の賃金水準 せいきじかんのちんぎんすいじゅん SEI KI JI KAN NO QIN KIN SU YI JIUN 标准时间工资水准 biao zhun shi jian gong zi shui zhun 정규시간 チォンギュシガン ZHENG GIU SI GAN base wage rate
成型製品 せいけいせいひん SEI KEI YI SEI HIN 全成形针织品 quan cheng xing zhen zhi pin 성형제품 ソンヒョンジェプム SONG HI YAONG ZEI PUM fashioning knit wear
成型肌着 せいけいはだぎ SEI YI KEI YI HA DA GI 成型汗衣 cheng xing han yi 성형 무늬 속옷 ソンヒョン ムニソゴッ SONG HI YAONG MU NI SO GO fashioning knit underwear
成功 せいこう SEI KO WU 成功 cheng gong 성공 ソンゴン SONG GONG success
生産スペース せいさん スペース SEI SAN SU PEI SU 生产余力,生产工时 sheng chan yu li, sheng chan gong shi 생산스페이스 センサン スペイス SEN SAN SU PEI SU production space
生産管理 せいさんかんり SEI SAN KAN RI 生产管理 sheng chan guan li 생산 관리 センサン クァンリ SEING SAN GUAN RI production control
生産期間 せいさんきかん SEI SAN KI KAN 生产期间 sheng chan qi jian 생산기간 センサン キガン SEN SAN KI GAN production period
生産計画 せいさんけいかく SEI SAN KEI YI KA KU 生产计划 sheng chan ji hua 생산 계획 センサンケフェク SEING SAN GEI HUI KU production planning
生産原価管理 せいさんげんかかんり SEI SAN GEIN KA KAN RI 生产成本管理 cheng chan cheng ben guan li 생산원가 관리 センサンウォンガ クァンリ SEING SAN WEN KA GUAN RI product cost control
生産コスト せいさんこすと SEI SAN KO SU TO 加工费,加工成本 jiao gong fei, jia gong  cheng ben 생산코스트 センサン コストゥ SEN SAN KAO SU TU cost of production
生産日程 せいさんにってい SEI SAN NI TEI YI 生产日程 sheng chan ri cheng 생산일정 センサンイルチョン SEING SAN YI RU ZHENG manufacturing schedule
生産密度 せいさんみつど SEI SAN MI TU DO (当面积)生产密度 (dang mian ji)sheng chan mi du 생산 밀도 センサン ミルト SEING SAN MI RU DO intensity of production
生産投入 せいさんようにゅう SEI SAN YAO WU NIU 投入生产,厂里进货 tou ru sheng chan,chang li jin huo 생산 투입 センサントゥイプ SEING SAN TU YI PU plant loading
生産レイアウト せいさんれいあうと SEI SAN REI A WU TO 生产设计,生产布置 sheng chan she ji,sheng chan bu zhi 생산 레이아웃 センサン レイアウトゥ SEING SAN REI A WU TU production layout
製図台 せいずだい SEI ZU DAI 制图板,制图桌 zhi tu ban,zhi tu zhuo 제도대 チェドデ QI EI DO DEI drafting table
清掃、清潔 せいそう、せいけつ SEI SO WU, SEI KEI ZU 清扫,清洁 qing sao,qing jie 청소, 청결 チョンソ、チョンギョル CHENG SO, CHENG GEI RU cleaning
制電加工 せいでんかこう SEI YI DEIN KA KO WU 抗静电处理 kang jing dian chu li 제전 가공 チェジョン カゴン ZEI ZHEN GA GONG antistatic electricity finish
製品 せいひん SEI HIN 制品,成品 zhi pin,cheng pin 완제품 의류 ウァンジェプム ウィリュ WAN ZEI PUM YI RIU garments
製品サイズ(出来上がり) せいひんさいず(できあがり) SEI HIN SA YI ZU(DEI KI A GA RI) 成品尺寸 cheng pin chi cun 제품 사이즈 チェプムサイジュ ZEI PUM SA YI ZU finished size
製品仕入れ せいひんしいれ SEI HIN SI YI REI 成品购买 cheng pin gou mai 제품 납품 チェプム ナップム ZEI PUM NA PUM purchase
製品染め せいひんぞめ SEI HIN ZAO MEI 成衣染 cheng yi ran 가먼트 염색 ガモントゥ ヨムセク KA MON TU YAOM SEI KU garment dyed
整理、整頓 せいり、せいとん SEI RI, SEI TON 整顿 zheng dun 정리, 정돈 チョンリ、チョンドン ZENG RI, ZENG DON arrangement,in-order
整理後サイズ せいりごさいず SEI RI GO SA YI ZU 整烫后尺寸,成品尺寸 zheng tang hou chi cun,cheng pin chi cun 정리후 사이즈 チョンニフ サイジュ ZHENG RI HU SA YI ZU finished dimension
整理後寸法 せいりごすんぽう SEI RI GO SUN PO 成品尺寸 cheng pin chi cun 가공후 사이즈 カゴンフ サイジュ KA GONG HU SA YI ZU finished size
整理不良 せいりふりょう SEI RI HU RI YO WU 整理不良 zheng li bu liang 가공불량 カゴン プルリャン GA GONG BU RIANG finishing defect
製品染め せいんひんぞめ SEIN HIN ZO MEI 成品染,后染 cheng pin ran,hou ran 가먼트 염색 ガモントゥ ヨムセク GA MON TU YAOM SEI KU garment dyeing
せータ せーた SEI TA 毛衫 mao shan 스웨터 スウェト SU WEI TE sweater
セーラーカラー せーらーからー SEI RA KA RA 海员领 hai yuan ling 세일러 칼라 セイルロ カルラ SEI YI RO KA RA sailor collar
背肩幅 せかたはば SEI KA TA HA BA 肩宽 jian kuan 어깨넓이 オッケノルビ O GEI NO BI shoulder windth
セカンドライン せかんどらいん SEI KAN TO DO RA YIN 第二品牌 di er pin pai 세컨드 패션 セコンドゥ ライン SEI KAN DU  PEI SIEN second fashion
セキュリティーチェック せきゅうりてぃーちぇっく SEI KIU RI TEI QIE KU 安全检查 an quan jian cha 안전검사 アンジョンコムサ AN ZHEN GOM SA security check
背中心 せちゅうしん SEI QIU SIN 背中心 bei zhong xin 뒷중심(등심) ディチュウンシム(ドンシム) DEI ZHONG SIM(DONG SIM) back center line
接着強力不足 せっちゃくきょうりょくふそく SEI QI YA KU RI YAO KU HU SO KU 粘合强度不足 nia he qiang du bu zu 접착 강력 불량 チョプチャクカンニョク プルリャン ZAO CHA KU GANG REI KU BU RU RIANG defective adhesionagent
接着剤のにじみ出し せっちゃくざいのにじみだし SEI QI YA KU ZAI NO NI JI MI DA SI 黏合剂渗出 nian he ji shen chu 접착제 퍼짐 チョプチャクチェ ポジム ZAO CHA KU PO JIM oozing out of adhesion
接着芯 せっちゃくしん SEI QIA KU SIN 粘合衬 nian he chen 접착 심지 チョプチャク シムジ ZAO CHAO KU SIM JI fusible interlining
接着プレス せっちゃくぷれす SEI QI YA KU PU REI SU 粘合压烫机 nian he ya tang ji 접착심지 프레스 チョプチャク プレス ZHAO PU CHA KU SIM JI PU REI SU fusing equipment
セットインスリーブ せっといんすりーぶ SEI TO IN SU RI BU 装袖 zhuang xiu 세트인 슬리브 セトゥイン スルリブ SEI TU YIN SU RI BU set in sleeve
せっぱ せっぱ SEI PA 锁链,绊 sui lian,ban 체인 스티치 チェイン スティチ QI EIN SU TEI YI QI chain stitch loop
せっぱかがり せっぱかがり SEI PA KA GA RI 线绊,锁连 xian ban,suo lian 심고정 눌러박기 シムゴジョンヌルロバッキ SIM GO ZHENG NU RE BA KI chain stitch loop
せっぱ付け忘れ せっぱづけわすれ SEI PA ZU KE WA SU REI 忘缝线 wang feng xian 빗장박음 누락 ピッチャンバグム ヌラク BI ZHANG BA GUM NU RA KU no chain stitch loop
設備更新 せつびこうしん SEI ZU BI KO WU SIN 改善设备 gai shan she bei 설비 개선 ソルビ ケソン SO RU BI GEI SON replacement
設備賞却 せつびしょうきゃく SEI ZU BI SI YAO WU KI YA KU 拆旧设备费 chai jiu she bei fei 설비 상각 ソルビ サンガク SO RU BI SANG KA KU depreciation
設備投資 せつびとうし SEI ZU HI DO WU SI 设备投资 she bei tou zi 설비투자 ソルビ トゥジャ SO RU BI TU ZA investment in plant
設備保全 せつびほぜん SEI ZU BI HO ZEIN 保全设备 bao quan she bei 설비 보전 ソルビ ポジョン SO RUBI BO ZAON maintenance
背抜き せぬき SEI NU KI 前夹后单 qian jia hou dan 백 라이닝 없는것 べク ライニン オムヌンゴッ BIE RA YI NING O NUNG GO no back lining
背幅 せはば SEI HA BA 背宽 bei kuan 뒤폭 トゥイボク DUI PO KU back width
背広 せびろ SEI BI RO 西服 xi fu 서복 ショオボク SO BU KU suit
ゼブラ ぜぶら ZE BU RA 斑马 ban ma 제브라 ジェブラ ZEI BU RA zebra
せまい(過ぎる) せまい(すぎる) SEI MA YI (SU GI RU) (太)狭窄 (tai)xia zhai (너무)좁다 (ノム)チョプタ (NO MU)ZAO PU DA (too)narrow
全開ファスナー ぜんかいふぁすなー ZEIN KA YI HUA SU NA 全开拉链 shuang kai la lian 오픈 파스너 オプン パスノ O PUN PA SU NO open fastener
前後回転する軸 ぜんごかいてんするじく ZEIN GO KAI TEIN SU RU JI KU 前后摇轴 qian hou yao zhou 전후 회전축 チョヌ フェジョンチュク ZEN HU HUI ZEN CHU KU rock shaft
染色堅牢度 せんしょくけんろうど SEIN SI YAO KU KEIN RO WU DO 染色坚牢度 ran se jian lao du 염색 견뢰도 ヨムセク キョンネド YAOM SEI KU GEIN REI DO colour fastness
染色堅牢度グレード せんしょくけんろうどぐれーど SEIN SI YAO KU KEIN RO DO GU REI DO 染色坚牢度评级 ran se jian lao du ping ji 염색 견뢰도 등급 ヨムセク キョンネド トゥングプ YAOM SEI KU GEIN REI DO DUNG GU PU fastness grading
センターベンツ せんたーべんつ SEIN TA  BEIN ZU 后中心开叉 hou zhong xin kai cha 센터 벤트 セント ベントゥ SEIN TO BEIN TO WU center vent
洗濯絵表示(取り扱い) せんたくえひょうじ(とりあつかい) SEIN TA KU EI HI YAO JI (TO RI A ZU KA YI) 画图洗标 hua tu xi biao 세탁 표시 セタク ピョシ(チュイグプ) SEI TA KU PIAO SI wash care mark
洗濯堅牢度 せんたくけんろうど SEIN TA KU KEIN RO WU DO 耐洗(色)坚牢度 nai xi(se)jian lao du 내세탁 견뢰도(색) ネセタク キョンネド(セク) NEI SEI TA KU GEIN REI DO washing fastness
洗濯堅牢度 せんたくけんろうど SEIN TA KU KEIN RO DO 耐洗坚牢度 nai xi jian lao du 세탁  견뢰도 セタク キョンネド SEI TA KU GEIN REI DO laundry resistance
洗濯表示 せんたくひょうじ SEIN TA KU HI YAO JI 洗标,洗涤商标 xi di,xi di shang biao 세탁 표시 セタク ピョシ SEI TA KU PIAO SI wash care label
センチメーター せんちめーたー SEIN QI MEI TA 公分,厘米 gong fen,li mi 센치미터 センティミト SEIN QI MEI TO centi meter
専門店 せんもんてん SEN MON TEIN 专门店 zhuan men dian 전문점 チョンムンジョム ZHEN MUN ZHEM speciality store
専用ライン せんようライン SEN YOU RA YIN 专用生产 zhuan yong sheng chan 전용 라인 チョンニョン ライン ZHEN YAONG RA YIN monopolized line
染料プリント せんりょうぷりんと SEIN RI YAO PU RIN TO 染料印花 ran liao yin hua 염료 날염 ヨムリョ ナリョム YAOM RIAO NA RU YAOM dyestuff print
総裏 そううら SO WU RA 全夹里,全衬里 quan jia li,quan chen li 전체 라이닝 チョンチェ ライニン ZEN QIE  RA YI NING full lining
送金 そうきん SO WU KIN 汇款 hui kuan 송금 ソングム SONG GUM remitance
総合送り(ユニソン 送り) そうごうおくり(ゆにそん おくり) SO WU GO WU O KU RI(YOU NI SON O KU RI) 混合送布 hun he song bu 종합 송출 チョンハプ ソンチュル ZONG HA PU SONG CHU RU unison feed
双糸 そうし SO WU SI 双纱,股纱 shuang sha,gu sha 합사 ハプサ HA PU SA double yarm
総丈 そうたけ SO WU TA KE 总身长 zong shen chang 총길이 チョンギリ CHONG GI RI full length
総針 そうはり SO WU HA RI 四平,总针 si ping,zong zhen 총침수 チョンチムス CHONG QIM SU all needles
属工 ぞくこう ZAO KU KO WU 辅料及工资 fu liao ji gong zi CMT CMT SI EI MU TI cutting,making&trimming
属工(CMT) ぞくこう(CMT) ZAO KU KO WU(CMT) 辅料及工费 fu liao ji gong fei CMT CMT CMT cutting,making&trimming
測定 そくてい SO KU TEI 计测 ji ce 측정 チュクジョン QIU KU ZHENG measurement
そく縫い そくぬい SO KU NU YI 叠层缝 die ceng feng 봉합 ポンハプ BON HA PU stitching together
素材計画 そざいけいかく SO ZA YI KEI YI KA KU 质料计划 zhi liao ji hua 소재기획 ソジェ キフェク SO ZEI GI HEI KU fabric planning
ソックス そっくす SO KU SU 短袜 duan wa 양말 マンマル YANG MA RU socks
そで SO DEI 袖子 xiu zi 소매 ソメ SO MEI sleeve
袖後振り(逃げ) そでうしろふり(にげ) SO DEI WU SI RO HU RI(NI GEI) 袖子偏后,袖口偏后 xiu zi pian hou,xiu kou pian hou 소매달이 불량(뒤) ソメダリ プルリャン(トゥイ) SO MEI TA RI BU RU RIANG sleeve hanging backward
袖口明きみせ そでぐちあきみせ SO DEI GU QI A KI MI SEI 袖口开叉 xiu kou kai cha 소매덫단 ソメトッタン SO MEI TO TAN sleeve vent
袖口タブ そでぐちたぶ SO DEI GU QI TA BU 袖绊,防风袖口 xiu ban,fang feng xiu kou 슬립 드레스탭 スルリブ テプ SU RU RI BU TEI PU sleeve tab,storm tabs
袖口幅 そでぐちはば SO DEI KU QI HA BA 袖口宽 xiu kou kuan 소매끝 둘레 ソメクッ トゥルレ SO MEI GU TU DU RU REI sleeve hem width
袖口不良 そでぐちふりょう SO DEI GU QI HU RI YAO WU 袖口缝制不良 xiu kou feng zhi bu liang 소매부리 불량 ソメブリ プルリャン SO MEI BU RI BU RU RIANG defective sleeve hem
袖口リブ丈 そでぐちりぶたけ SO DEI GU QI RI BU TA KEI 袖口罗纹长 xiu kou luo wen chang 소매리브 폭 ソメリブ ボク SO MEI RI BU PO KU cuffs rib length
袖口リブ幅 そでぐちりぶはば SO DEI KU QI RI BU HA BA 袖口罗纹宽 xiu kou luo wen kuan 소매리브 둘레 ソメリブ トゥルレ SO MEI RI BU DU RU REI cuffs rib width
袖下縫い そでしたぬい SO DEI SI TA NU YI 缝袖口下 feng xiu kou xia 소매 시침 바느질 ソメイ シチム バヌルジル SO MEI SI QIM BA NU JI RU sew palm oil
袖丈 そでたけ SO DEI TA KEI 袖长 xiu chang 소매길이 ソメキリ SO MEI GI RI sleeve length
袖付けいせ込み不良 そでづけいせこみふりょう SO DEI ZU KEI YI SEI KO MI HU RI YAO WU 袖山头缩缝不良 xiu shan tou suo feng bu liang 소매달이 잔주름 잡기불량 ソメダリ チャンジュルム チャプキプルリャン SO MEI TA RI ZAN ZU RUM ZA KI BU RU RIANG defective fullbess,defective easy-in
袖付け線 そでづけせん SO DEI ZU KEI SEIN 装(上)袖子线 zhuang(shang) xiu zi xian 소매달이선 ソメダリソン SO MEI DA RU GI  SEIN sleeve setting line
袖付け不良 そでづけふりょう SO DEI ZU KEI HU RI YAO 接缝袖不良 jie feng xiu bu liang 소매부착 불량 ソメプチャク プルリャン SO MEI BU CA KU BU RU RIANG sewing sleeve defect
袖付け不良(座りが 悪い) そでづけふりょう(すわりが わるい SO DEI ZU KEI HU RI YAO WU 上袖不良 shang xiu bu liang 소맬달이 불량 ソメダリ プルリャン SO MEI TA RI BU RIANG defective sleeve hanging
袖付けポスト型ミシン そでづけぽすとがたみしん SO DEI ZU KEI PO SU TO GA DA MI SIN 立柱底板袖缝机 li zhu di ban xiu feng ji 포스트형 소매 달이기 ポストゥヒョン ソメ ダリギ PO SU TU HI YAONG SO MEI DA RU GI post bed sleeve attaching machine
袖の座り そでのすわり SO DEI NO SU WA RI 装袖形态 zhuang xiu xing tai 소매자리 ソメジャリ SO MEI ZA RI sleeve shape
袖の振り そでのふり SO DEI NO HU RI 装袖方向 zhuang xiu fang xiang 소매길이 ソメギリ SO MEI GI RI sleeve hanging
袖幅 そではば SO DEI HA BA 袖宽 xiu kuan 소매폭 ソメポク SO MEI PO KU sleeve windth
袖前振り(進み) そでまえふり(すすみ) SO DEI MA EI HU RI(SU SU MI) 袖子偏前,袖口偏前 xiu zi pian qian,xiu kou pian qian 소매달이 불량(앞) ソメダリ プルリャン(アプ) SO MEI TA RI BU RIANG sleeve hanging forward
袖山 そでやま SO DEI YA MA 袖山头 xiu shan tou 소매마루 ソメマル SO MEI MA RU sleeve cap
袖山高さ そでやまたかさ SO DEI YA MA TA KA SA 袖山头高 xiu shan tou gao 소매어깨 ソメオッケ SO MEI O GEI sleeve cap height
外袖 そとそで NI MAI SO DEI 大片袖 da pian xiu 옷소매 オッソメ O TU SO MEI top sleeve
外袖 そとそで SO TO SO DEI 大袖片 da xiu pian 밖소매 パクソメ PA KA SO MEI top sleeve
外天幅 そとてんはば SO TO TEIN HA BA 不含罗纹的后领宽 bu han luo wen de hou ling kuan 리브사이즈포함되지않은뒷목둘레 リブ サイジュ ポハムデジアヌン トゥイッ モクトゥルレ RI BU SA YI SU PO HAM DEI JI A NUM DUI MO DU REI back neck width with out rib
ソフィスティケイテッド そふぃすてぃけいてっど SO HUI SU TEI KEI TEI DO 成熟的,都市的 cheng shu de,du shi de 소피스티케이트 ソピスティケイトゥ SO PI SU TEI KEI TO sophisticated
ソフト そふと SO HU TO 柔软的 rou ruan de 소포트 ソプトゥ SO PU TO soft
ソフトスーツ そふとすーつ SO HU TO SU ZU 柔软套装 rou ruan tao zhuang 소프트 슈트 ソプトゥ シュトゥ SOPU TU SIU TU soft suit
ソフトトーン そふととーん SO HU TO TON 柔软色调 rou ruan se diao 소프트 톤 ソプトゥ トン SO PU TU TON soft tone
染めボタン そめぼたん SO MEI BO TAN 染纽扣 ran niu kou 다이드 버튼 ダイドゥ オトゥン DA YI DO BO TON dyed button
染めむら そめむら SO MEI MU RA 染色不匀,颜色浓淡 ran se bu yun,yan se nong dan 염색 결점 ヨムセク キョルチョム YAOM SEI KU GEI RU ZOM color patch
染めロット そめろっと SO MEI RO TAO 染批量 ran pi liang 염색롯드 ヨムせく ロットゥ YAO MU SEI KU RAO TU dyeing lot
染めロット そめろっと SO MEI RO TO 最少染量,起染量 zui shao yin hua liang,qi ran liang 염색 롯트 ヨムセッ ロットゥ YAOM SEI KU RO TU dyeing minimum lot
梳毛糸 そもうし SO MO WU SI 精纺纱 jing fang sha 소모사 ソモサ SO MO SA woested yarm
粗利益 そりえき SO RI EI KI 总利,毛利 zong li , mao li 총이익 チョンイイク CHONG YI YI KU gross profit
損益分岐点 そんえきぶんきてん SON EI KI BUN KI TEN 损益分岐点 sun yi fen qi dian 손익분기점 ソニク ブンギジョム SON YI KU BUN KI ZHEM break-even point
損益分岐点 そんえきぶんきてん SON EI KI BUN KI TEIN 损益分歧点 suon yi fen qi dian 손익 분기점 ソニク ブンギジョム SON YI KU BUN KI ZAOM bereak even point
ダークグリーン だーくぐりーん DA KU GU RIN 暗绿色,深绿 an lv se,shen lv 다크 그린 ダク グリン DA KU GU RIN dark green
ダース だーす DA SU da 타,다즌 タ、 ダジュン TA, DA JIUN dozen
タータンチェック たーたんちぇっく TA TAN QI EI KU 苏格兰格子 su ge lan ge zi 타 탄 무늬, 타탄 체크 タタンムニ, タタン チェク TA TAN MU NI,TA TAN CHEI KU tartan check
ダーツ だーつ DA ZU sheng 다 트 ダトゥ DA TO WU dart
ダーツ移動 だーついどう DA ZU YI DO WU 省份移动 sheng fen yi dong 다트 이동 ダトゥ イドン DA TO WU dart transfer
ダーツえくぼ だーつえくぼ DA- ZU EI KU BO 省尖起泡 sheng jian qi pao 다트끝불량 ダトゥクッ プルリャン DA TU KU BU RIANG untrantive pebble
ダーツ印 だーつしるし DA ZU SI RU SI 省符号 sheng fu hao 다트 표시 ダトゥピョシ DA TO WU PI YAO SI dart line
ダーツ縫い だーつぬい DA ZU NU YI 省缝 sheng feng 주름박기 チュルムバッキ ZHU RUM BA KI dart sewing
だーつの逃し方 だーつののがしかた DA ZU NO NO GA SI KA TA 省份处理 sheng fen chu li 다트박기 방향 ダトゥバッキ パンヒャン DA TO WU BA KI PAN HI YANG way of dart transfer
タイ王国 たい おうこく TA YI O WU KO KU 泰国 tai guo 태국 テグク TEI GU Kingdom of Thailand
タイ バーツ たい ばーつ TA YI BA ZU 泰国 铢 tai guo  zhu 태국 바트 テグク バトゥ TEI GU BA TU Baht,BTHA
ダイアル だいある DA YI A RU 针盘 zhen pan 다이얼 ダイオル DA YI O RU dial
台衿幅 だいえいりはば DAI EI RI HABA 领下盘宽,下领宽 ling xia pan kuan,xia ling kuan 밑깃폭 ミッキッポク MI KI PO under collar width
台衿 だいえり DAI EI RI 下领,领下盘,座领 xia ling,ling xia pan,zuo ling 깃받침 キッパッチム KI BA QIM collar band
ダイカットプレス機 だいかっとぷれすき DA YI KA TO PU REI SU KI 冲压裁剪机 chong ya cai jian ji 프레스 재단기 プレス チェダンギ PU REI SU ZEI DAN KI clicker press
耐汗堅牢度 たいかんけんろうど DA YI KAN KEIN RO WU DO 耐光坚牢度 nai guang jian lao du 내광 견뢰도 ネグァン キョンネド NEI GUANG GEIN REI DO light fastness
大韓民国 だいかんみんこく DA YI KAN MIN KO KU 大韩民国 da han min guo 대한민국 テハンミングク DEI HAN MIN GU Republic of Korea,KOR
体形 たいけい TA YI KEI 体型 ti xing 체형 チェヒョン QI EI HIENG body shape
体形表示 たいけいひょうじ TA YI KEI HI YAO JI 体形尺寸标示 ti xing chi cun biao shi 체형 표시 チェヒョン ピョシ CHEI HI YAONG PIAO SI fitting label(shape)
耐光堅牢度 たいこうけんろうど TA YI KO WU KEIN RO WU DO 汗渍坚牢度 han zi jian lao du 내한 견뢰도 ネハン キョンネド NEI HAN GEIN REI DO sweet fastness
大使館 たいしかん TA YI SI KAN 大使馆 da shi guan 대사관 テサグァン DEI SA GUAN embassy
大至急 だいしきゅう DA YI SI KI YOU 尽快 jin kuai 긴급히 キングッピ GIN KU PI as soon as possible
台車 だいしゃ DAI SI YA 运输小车 yun shu xiao che 운송차 ウンソンチャ WUN SONG CHA bogie
退職手当て たいしょくてあて TAI SI YAO KU TEI A TEI 退休金,退职津贴 tui xiu jin,tui zhi jin tie 퇴직 수당 テジク スダン TEI JI KU SU DANG severance bonus
耐水加工 たいすいかこう TA YI SU YI KA KO WU 耐水处理 nai shui chu li 내수 가공 ネス カゴン NEI SU GA GONG water resist treatment
耐洗(色)堅牢度 たいせんけんろうど TA YI SEIN KEIN RO WU DO 耐日晒坚牢度 nai ri shai jian lao du 내일광 견뢰도 ネイルグァン キョンネド NEI YI RU GUANG GEIN REI DO sunlight fastness
タイダイ たいだい TA YI DA YI 扎染 zha ran 다이 염색 ダイ ヨムセク DA YI YAOM SEI KU tie dyeing
タイツ たいつ TA YI ZU 紧身衣裤,连袜裤 jin shen yi ku,lian wa ku 타이츠 タイチュ TA YI CU tights
タイツ たいつ TA YI ZU 紧身厚裤袜,腿罩 jin shen hou ku wa,tui zhao 타이즈 タイジュ TA YI ZU tights
帯電防止加工 たいでんぼうしかこう TA YI DEIN BO WU SI  KA KO WU 防带电加工 fang dai dian jia gong 대전 방지 가공 テジョン バンジ カゴン DEI ZHEN BANG JI GA GONG antistatic finish
タイとスカート たいとすかーと TA YI TO SU KA TO 紧身裙,筒型裙 jin shen qun,tong xing qun 타이트 스커트 タイトゥ スコトゥ TA YI TU SU KO TU tight skirt
タイトスカート たいとすかーと TA YI TO SU KA TO 紧身裙,筒裙 jin shen qun,tong qun 타이트 스커트 タイトゥ スコトゥ TA YI TU SU KO TU tight skirt
代理店契約 だいりてんけいやく DA YI RI TEIN KEI YI YAKU 代理合约商 dai li he yue shang 대리점 계약 テリジョム ケヤク DEI RI ZHEM GEI YA KU agent contract
大量生産 たいりょうせいさん TA YI RI YAO WU SEI SAN 大量生产,大批生产 da liang sheng chan,da pi sheng chan 대량 생산 テリャンセンサン DEI RIANG SEING SAN mass production
ダイレクト・マーケティング だいれくと・まーけてぃんぐ DA YI REI KU TO MA KEI TEIN GU 直销 zhi xiao 다이렉트 마케팅 ダイレクトゥ マケティン DA YI REI KU TO MA KEI TING direct marketing
台湾 たいわん TAI WAN 台湾 tai wan 대만 テマン DEI MAN Taiwan,TPE
台湾 元 たいわん げん TAI WAN GEIN 台湾元,台币 tai wan yuan,tai bi NT달러 NTダルロ NTDA RU RO NewTaiwan dollar,NT$
ダウンジャケット だうんじゃけっと DA WUN JIA KEI TO 羽绒(羽毛)茄克 yu rong(yu mao)jia ke 다운 재킷 ダウン ジェキツ DA WUN ZEI KI down jacket
ダウンプルーフ だうんぷるーふ DA WUN BU RU HU 防羽绒刺出性织物 fang yu rong ci chu xing zhi wu 다운 프루프 ダウン プルプ DA WUN PU RU PU down proof
倒す たおす TA O SU 放倒 fang dao 뒤집다 ディジュプタ DEI JI PU DA defeat
高い たかい TA KA YI gui 비싸다 ピッサダ BI SA DA expensive
タキシード たきしーど TA KI SI DO 晚会礼服 wan hui li fu 턱시도 コクシド TO SI DO tuxedo
抱きじわ だきじわ DA KI JI WA 领边的缩皱 ling bian de suo zhou 굴곡 퍼커링 クルゴク ポコリン KU RU KO KU PO KO RING wrinkle slope
タグ たぐ TA GU 标签,吊牌 biao qian,diao pai 태그 テグ TEI GU tag,hang tag
濁色 だくいろ DA KU YI RO 浊色 zhuo se 미디컬러 ミディ コルロ MI DI KA RA muddy color
タクシー たくしー TA KU SI 出汽车,计程车 chu qi che,ji cheng che 택시 テクシ TEI KU SI taxi
タグ付け たぐづけ TA GU ZU KEI 订吊牌 ding diao pai 태그 붙임 テグ プチム TEI GU BU QIM attaching tag
蛇行 だこう DA KO WU 弯曲 wan qu 구불다 グブルダ GU BU RU DA bending
多衝程両面編(機) たしょうていりょうめんあみ(き) TA SI YAO TEI RI YAO MEIN A MI(KI) 多冲程双面罗纹编(机) duo chong cheng shuang mian luo wen bian(ji) 다중 공정 연동 장치 タジュン コジョン ヨンドン チャンチ DA ZONG GONG ZHENG YAON DONG ZHANG QI multi-process interlock
たすきじわ たすきじわ TA SU KI JI WA 挂带皱,胸部斜皱 gua dai zhou,xiong bu xie zhou 불균형 퍼커링 プルギュニョン ポコリン BU GI WUN HI YAONG PO KO RING diagonal crease,puckerring down from collar
ダスターコート だすたーこーと DA SU TA KO TO 晴雨两用外套,防尘外套,风衣 qing yu liang yong wai tao,fang chen wai tao,feng yi 더스터 코트 ドスト コトゥ DO SU TO KO TU duster coat
裁ち切り線 たちきりせん TA QI KI RI SEIN 毛样符号 mao yang fu hao 절단선 チョルタンソン ZE RU TAN SEIN cutting line mark
裁ち揃え たちそろえ TA QI SO RO EI 修剪裁片 xiu jian cai pian 트리밍 トゥリミン TU RI MING trimming
裁ちばさみ たちばさみ TA QI BA SA MI 剪刀 jian dao 가위 カウィ KA YU scissors
裁ちバサミ たちばさみ TA QI BA SA MI 裁缝剪刀 cai feng jian dao 가위 ガウィ GA WI cutter’s cut
裁ち目かがり たちめかがり TA QI MEI KA GA RI 锁边,拷边 suo bian,kao bian 절단부위 감침 チョルダンブウィかムチム ZHE RU DAN BU YU GAM QIM serging
裁ち目かがり押さえ たちめかがりおさえ TA QI MEI KA GA RI O SA EI 拷边,锁边压脚 kao bian,suo bian ya jiao 절단부위 누름 チョッタンブイ ヌルム ZHE RU DAN BU WI NU RUM overseam weight
裁ち目始末 たちめしまつ TA QI MEI SI MA ZU 布边处理 bu bian chu li 끝단 クッタン GU DAN finishing edges
裁ち目手まつり たちめてまつり TA QI NEI TEI MA ZU RI 手工锁边 shou gong suo bian 절단 감침바느질 チョルダン カムチムバヌジル ZHE RU DAN GAM QIM BA NU JI RU slip stitch
立つ たつ TA ZU li 일어서다 イロソダ YI RO SO DA stand
タッキング たっきんぐ TA KIN GU 褶裥 zhe jian 외주름 ウェジュルム WEI ZHU RUM tucking
タック たっく TA KU 折缝 zhe feng 턱, 접어 박은 주름 トク、 チョボバグン チュルム TO KU , QI YAO BO BA GEIN QIU RU MU tuck
タック たっく TA KU zhe トク TO KU tuck
タック たっく TA KU 双罗纹集圈组织,起杆 shuang luo wen qi quan zu zhi,qi gan 턱스테치,턱편조직 トク スティチ、トク ピョンジョジク TO KU SU TEI YI QI,TO KU PI YAONG JI YAO JI KU tuck stitches
タック柄 たっくがら TA KU GA RA 集圈花纹 ji quan hua wen 밀기식 바늘 ミルギシク パヌル MI RU GI SI KU BA NU RU tuck stitches
タックスフリー たっくすふりー TA KU SU HU RI 免税 mian shui 면세 ミョンセ MEIN ZEI tax free
タックド スリーブ たっくど すりーぶ TA KU DO SU RI BU 胖裥袖 pang jian xiu 턱 슬리브 トク スルリブ TO KU SU RI BU tucked sleeve
タック縫い たっくぬい TA KUK NU YI 缝裥,缝褶 feng jian,feng zhe 외주름 솔 ウィジュルムソル WEI ZHU RUM SO RU tucked seam
脱水機 だっすいき DA SU YI KI 脱水机 tuo shui ji 탈수기 タルスギ TA RU SU GI spin dryer
ダッフルコート だっふるこーと DA HU RU KO TO 粗呢大衣 cu ni da yi 더블 코트 ドブル コトゥ DO BU RU KO TU duffle coat
たて TA TEI 纵,经 zong,wei 경,종 キョン、チョン GI YAONG,ZAONG vertical
経編み たてあみ TA TEI A MI 经编 jing bian 경사 편성, 날실뜨개 キョンサ ピョンソン、ナルシルトゥゲ KI YAONG SA PEIN SONG, NA RU SI RU DU GEI warp knitting
縦糸 たていと TA TEI YI TO 经纱 jing sha 경사 キョンサ GI YAONG SA warp
たて刃 たてやいば TA TEI YA YI BA 直刀 zhi dao 스트레이트 나이프 ストゥレイトゥ ナイプ SU TO REI TO NA YI PU straight knife
タトウプリント たとうぷりんと TA TO WU PU RIN TO 刺身花纹印花 ji shen hua wen yin hua 태투 프린트 テトゥ プリントゥ TEI TU PU RIN TU tattoo print
棚卸し たなおろし TA NA O RO SI 盘存 pan cun 월말 재고조사 ウォルマル チェゴ チョサ WO MA RU ZEI GO ZAO SA inventory stock taking
多品種・少ロット たひんしゅ・しょうロット TA HIN SIU SI YAO RO TO 多品种,小批量 duo pin zhong , xiao pi liang 다품종・소롯드 タプムジョン・ソロットゥ TA BU MUJI YAONG multi-items small lot
多品種少量生産 たひんしゅしょうりょうせいさん TA HI SIU SI YAO RIAO SEI SAN 多种小量生产 duo zhong xiao liang sheng chan 다품종 소량 생산 テリャンセンサン DA PUM ZONG SO RIANG SEING SAN multi-items small lot
タブ たぶ TA BU 垂片,袋盖 chui pian,dai gai 태브, 조름단 テブ、チョルムダン TEI BU, QI YA RU MU DAN tab
タブ たぶ TA BU 垂片,袋盖 chui pian,dai gai 탭, 꼬리표 テプ、コリピョ TEI PU, GO RI PIAO tab
タブカラー たぶからー TA BU KA RA 搭襻衬衫领 da pan chen shan ling 탭 칼라 テプ カルラ TEIM KA RA tab collar
タフタ たふた TA HU TA 花塔夫 hua ta fu 태피터 テピト TEI PI TO taffeta
タフタバイアス たふたばいあす TA HU TA BA YI A SU 花塔夫斜条 hua ta fu xie tiao 태피터 변형 방지 테잎 テピトョニョン バンジ テイプ TEI PI TO BEIN HI YAONG BANG JI TEI YI PU taffeta bias tape
ダブルカフス だぶるかふす DA BU RU KA HU SU 双袖口 shuang xiu kou 더블 커프스 ドブルコプス DO BU RU KO PU SU double cuffs
ダブルジャージー だぶるじゃーじー DA BU RUJIA JI 双面针织布 shuang mian zhen zhi bu 더블 저지 ,이중 저지 ドブル ジョジ、イジュン ジョジ DO BU RU ZAO JI, YI ZHONG ZAO JI double jersey
ダブルジャカード だぶるじゃかーど DA BU RU JIA KA DO 双面提花 shuang mian ti hua 더블 자카드 ドブル ジャカドゥ DO BU RU JIA KA DO double jacquard
ダブル幅 だぶるはば DA BU RU HA BA 双幅 shuang fu 광폭 クァンポク GUANG PO double width
ダブルフェース だぶるふぇーす DA BU RU HU EI SU 双面布 shang mian bu 양면포 ヤンミョンポ YANG MEIN PO double faced fabric
ダブルブレスト だぶるぶれすと DA BU RU BU REI SU TO 双排纽扣 shuang pai niu kou 더블 브레스트 ドブル ブレストゥ DO BU RU BU REI SU TO WU double breasted
ダボ・パン だぼ・ぱん DA BO PAN 宽松裤 kuan song ku 루즈 팬츠 ルジュ ペンチュ RU ZU PEIN CHU loose pants
玉縁縫い たまふちぬい TA MA HU QI NU YI 袋口滚边 dai kou gun bian 입술박기 イプするバッキ YI PU SU RU BA KI welt seam
玉縁ポケット たまぶちぽけっと TA MA BU QI PO KEI TO 滚边袋,双嵌袋 gun bian dai 파이핑 포켓 パイピン ポケッ PA YI PIN PO KEI piping pocket,double welt pocket
試編 ためしあみ TA MEI SI A MI 试编 shi bian 시편 シピョン SI PIEN traial knitting
試し縫い ためしぬい TA MEI SI NU YI 试缝 shi feng 시험봉제 シホムボンゼィ SI HOM BONG ZEI Trial needlework
誰が たれが TA REI GA shui 누가 ヌガ NU GA who
垂れ分 たれふん TA REI HUN 垂份 chui fen 느러트림 ヌロトゥリム NU RO TU RIM droop
端一本押さえ たんいっぽんおさえ TAN YI PAN O SA EI 单线打边缝 dan xian da bian feng 1본주름 1ボンジュルム 1BON ZU ROM edge single lapped seam
団塊世代 だんかいせだい DAN KA YI SEI DAI 生多孩子时代(日) sheng duo hai zi shi dai(ri) 베이비 부머 ベイビ ブモ BEI YI BI BU MO baby boomer
ダンガリー だんがりー DAN GA RI 斜纹劳动布,白经色,纬织布 xie wen lao dong bu,bai jing se wei zhi bu 덩가리 トンガリ DONG GA RI dungaree
タンクトップ たんくとっぷ TAN KU TO PU 大圆领女背心 da yuan ling nv bei xin 탱트톱 テンクトプ TING TU TO PU tank top
短サイクル たんさいくる TAN SA YI KU RU 短周期 duan zhou qi 단사이클 タンサイクル DAN SA YI KU RU short leading time
単糸 たんし TAN SI 单纱,单丝 dan sha,dan si 단사 タンサ TAN SA single yarm
単糸環しつけミシン たんしかんしつけみしん TAN SI KAN SI ZU KEI MI SIN 单线琐式疏缝机 dan xian suo shi shu feng ji 단환봉 시침 재봉기 タンファンボン シチム チェボンギ DAN HUAN BONG SI QIM ZEI BONG GI single thread chainstitch basting machine
単糸環ボタン付けミシン たんしかんぼたんづけみしん TAN SI KAN BO TAN ZU KEI MI SIN 单线琐式订扣机 dan xian suo shi ding kou ji 단환봉 단추달이 재봉기 タンファンボン タンチュダリ チェボンギ DAN HUAN BONG DAN CHU DA RI ZEI BONG GI single thread chain-stitch button sewing
短繊維 たんせんい TAN SEIN YI 短纤维 duan xian wei 단섬유 タンソミュ DAN SOM YOU cut staple,spum
炭素繊維 たんそせんい TAN SO SEIN YI 炭素纤维 tan su xian wei 탄소 섬유 ダンソ ソミュ TAN SO SOM YOU carbon fiber
反染め たんぞめ TAN ZO MEI 匹染,织后染色 pi ran,zhi hou ran se 피스 염색 ピス ヨムセク PI SU YAOM SEI KU piece dye
段染め ダンそめ DAN SO MEI 段染 duan ran 스페이스 다이 スペイス ダイ SU PEI YI SU DA YI space dye
段染め糸 たんぞめいと TAN  ZO MEI TO 间隔染纱,间断染纱 jian ge ran sha,jian duan ran sha 스페이스 염색사 スペイス ヨムセクサ SU PEI SU YAOM SEI KU space dyed yarm
反長 たんちょう TAN QI YAO WU 切断长度 qie duan chang du 필장 ピルチャン PI RU ZHANG cutting length
担当者 たんとうしゃ TAN TOU SI YA 经办人,负责人 jing ban ren, fu ze ren 담당자 タムタンジャ TAM TAN JIA a person in charge
タンニン染め たんにんそめ TAN NIN SO MEI 单宁染 dan ning ran 탠닌 염색 テンニン ヨムセク TEIN NIN YAOM SEI KU tannin dyes
単品計画 たんひんけいかく TAN HIN KEI YI KA KU 单品服装计划 dan pin fu zhuang ji hua 단품기획 タンプムキフェク DAN PUM GI HEI KU single item merchandising
単品商品 たんひんしょうひん TAN HIN SI YAO HIN 单样商品,单件商品 dan yang shang pin, dan jian shang pin 단품상품 タンプム サンプム TAN PU MU SAN PU RU single item liner
タンブラー加工 たんぶらーかこう TAN BU RA KA KO WU 转笼烘燥处理 zhuan long hong zao chu li 텀블러 가공 トムブルロ カゴン TOM BU RO GA GONG tumbler finish
段振り たんふり TAN HU RI 往复移针编织 wang fu yi zhen bian zhi 동일침상 편환이동 トンイルチムサン ピョナンイドン DONG YI RU QIM SANG PEIN HUAN YI DONG racking with one beds
反別裁断 たんべつさいだん TAN BEI ZU SA YI DAN 分匹裁剪 fen pi cai jian 필별 재단 ピルビョル チェダン PI RU BEI RU JIE DAN cutting by each role
端ミシン たんみしん TAN MI SIN 边缘缝 bian yuan feng 단스티치 タンスティチ DAN SU TEI QI edge stitching
小さい(過ぎる) ちいさい(すぎる) QI YI SA YI (SU GI RU) (太)小 (tai)xiao (너무) 작다 (ノム)チャクタ (NO MU )ZA KU DA (too)small
チェーン店 ちぇーんてん QI EN TEIN 连锁店 lian suo dian 체인점 チェインジョム CHEI YIN ZHEM chain store
チェーンベルト ちぇーんべると QI EIN BEI RU TO 锁条腰带 suo tiao yao dai 체인 벨트 チェイン ベルトゥ QIE YIN BEI RU TU chain belt
チェック ちぇっく QI EI KU 条格花纹 tiao ge hua wen 체크무늬 チェクムニ CHEI KU MU NI check,plaid
地下鉄 ちかてつ QI KA TEI ZU 地铁 di tie 지하철 チハチョル JI HA CHAO RU subway,tube
力布 ちからぬの QI KA RA NU NO 加固布 jia gu bu 바대, 보강천 パデ、ポガンチョン BA DEI, BO GAN QI YAONG reinforced patch
力ボタン ちからぼたん QI KA RA BO TAN 力扣 li kou 백 버튼 ベク ボトゥン BEI KU BO TON back button
力ボタン付け忘れ ちからぼたんづけわすれ QI KA RA BO TAN ZU KEI WA SU REI 忘订力扣 wang ding li kou 백 버튼 빠짐 べク ボトゥン パジム BEI KU BO TON BA JIM forgot back button
蓄熱繊維 ちくねつそざい QI KU NEI ZU SO ZAI 蓄热纤维 xu re xian wei 축렬 섬유 チュンニョル ソミュ CHU REI SOM YOU heat-storong fiber
チェックイン ちっくいん QI KU YIN 登记 deng ji 체크인 チェクイン CHEI KU YIN check in
千鳥格子 ちどりこうし QI TO RI KO WU SI 千鸟格子 qian naio ge zi 하운드 투드 ハウンドゥトゥドゥ A WUN DU TU DU hound tooth
千鳥縫い ちどりぬい QI DO RI NU YI Z字形线迹 Z zi xing xian ji 지그재그박기 ジグジェグバッキ JI GU ZEI GU BA KI catch stitching
チノクロス ちのくろす QI NO KU RO SU 丝光卡其军服布 si guang ka qi jun fu bu 치노 직물 チノ チンムル QI NO JING MU RU chino cloth
チノパンツ ちのぱんつ QI NO PAN ZU 丝光卡其裤 si guang ka qi ku 치노 팬츠 チノ ペンチュ QI NO PEIN CHU chinos
チビT ちびT QI BI T 小T恤 xiao T xu 스몰 T셔츠 スモル Tショチュ SU MO RU T SEI CHU small T-shirt
茶(ブラウン) ちゃ(ぶらうん) QI YA(BU RA WUN) 茶色,褐色 cha se,he se 브라운 ブラウン BU RAN WUN brown
着用不能 ちゃくようふのう QI YA KU YAO WU HU NO WU 穿不上 chuan bu shang’ 착용 불능 チャギョン プルルン CHA YONG BU RU NUNG can not wear
チャコ ちゃこ QI YA KO 划粉 hua fen 초크 チョク CAO KU chalk
チャコ ちゃこ QI YA KO 粉笔 fen bi 체코 チェコ CHEI KO chalk
チャコールグレー ちゃこーるぐれー QI YA KO RU GU REI 炭灰色 tan hui se 차콜 그레이 チャコル グレイ QI A KO KU RU GU REIN charcoal gray
チャコペーパー ちゃこぺーぱー QI YA KO PEI PA 划粉纸 hua fen zhi 초크 페이퍼 チョク ペイポ CAO KU PEI YI PO chalk paper
チャコ汚れ ちゃこよごれ QI YA KO YO GO REI 划粉污渍 hua fen wu zi 초크 오염 チョク オヨム CHAO KU O YAOM chalk stain
仲介貿易 ちゅうかいぼうえき QIU KAI YI OU EI WU EI KI 中介贸易 zhong jie mao yi 중개무역 チュンゲ ムヨク ZHONG GEI MU YAO KU intermediary trade
中華人民共和国 ちゅうかじんみんきょうわこく QIU KA JIN MIN KI YAO WA KO KU 中华人民共和国 zhong hua ren min gong he guo 중화인민공화국 チュンファインミンコンファグク ZHONG HAU YIN MIN GONG HUA GU People’s Republic of China,CHN
中間検査 ちゅうかんけんさ QIU KAN KEIN SA 中间检查 zhong jian jian cha 중간 검사 チュンガン コムサ ZHONG GAN KA GONG intermediate inspection
中間検品 ちゅうかんけんぴん CHI YOU KAN KEN PIN 中间验货 zhong jian yan huo 중간 검사 チュンガン コムサ ZHONG GAN GOM SA inspection in process
中間しあげ ちゅうかんしあげ QIU KAN SI A GEI 中间整烫 zhong jian zheng tang 중간 가공 チュンガン カゴン ZHONG GAN KA GONG intermediate finish
ちゅうき ちゅうき QIU KI 深边,布边色差 shen bian,bu bian se cha 변부 색상차 ピョンブセクサンチャ BEIN BU SEI KU SANG CAH shaded edge ro center
中継貿易 ちゅうけいぼうえき QIU KEI YI OU EI WU EI KI 中继贸易 zhong ji mao yi 중계무역 チュンゲ ムヨク ZHONG GEI MU YAO KU entrepot trade
中国 人民元 ちゅうごく じんみんげん QIU GO KU JIN MIN GEIN 中国,人民币 zhong guo,ren min bi 중국인민원 チュンファインミンウォン ZHONG GU YIN MIN WEN RMB yen,RMB
中国正月休暇 ちゅうごくしょうがつきゅうか QIU GO KU SI YAO GA ZU KI YOU KA 春节假日期间 chun jie jia ri qi jian 구정휴가 クジョンヒュガ GU ZHENG HI YOU GA schedule for Chinese new year
チューブトップ ちゅーぶとっぷ QIU BU TO PU 筒型上衣 tong xing shang yi 튜브 상의, 입체적으로 과장된 상의 テュブ サンイ、イプチェチョグロ クザジャンデン サンイ YI PU CHEI ZHE KU RO GUA ZHANG DEIN SANG YI tube top
チューブラーニット ちゅーぶらーにっと QIU BU RA NI TO 圆筒型针织 yuan tong xing zhen zhi 자루편성,튜블라 니트 チャルピョンソン、トュブルラ 二トゥ ZA RU PEIN SONG,TIU BU RA NI TO tubular knit
チューブラーニット ちゅーぶらーにっと QIU BU RA NI TO 圆筒形针织 yuan xing zhen zhi 관모양 짜임 クァンモヤン チャイム GUAN MO YANG ZA YIM tubular knit
チュールネット ちゅーるねっと QIU RU NEI TO 六角网眼网布 liu jiao wang yan wang bu 튈 네트 トゥイル シャティン TO WO RU NEI TU tulle net
チュールレース ちゅーるれーす QIU RU REI SU 六角网眼花边 liu jiao wang yan hua bian 튈 레이스 トゥイル レイス TO YI RU REI YI SU tulle lace
チュールレース ちゅーるれーす QIU RU REI SU 六角网眼花边 liu jiao wang yan hua bian 틀리 레이스,튈레이스 トゥルリ レイス、トゥエル レイス TU RI REI YI SU, TO WO RU REI YI SU tulle lace
チュニックコート ちゅにっくこーと QIU NI KU KO TO 紧身短大衣 jin shen duan da yi 튜닉 코트 トュニク コトゥ TI YOU NI KU KO TU tunic coat
超高速紡糸 ちょうこうそくぼうし QI YAO WU KO WU SO KU BO WU SI 超高速纺纱 chao gao su fang sha 초고속 방사 チョゴソク パンサ CHAO GO SO KU BANG SA super jet spining
朝鮮 ウォン ちょうせん うぉん QIAO SEIN WO ON 朝鲜元 chao xian yuan 조선원 チョソンウォン ZAO SEN WEN won,Wn
長繊維 ちょうせんい QIAO WU SEIN YI 长纤维 chang xian wei 장섬유 チャンソミュ ZHANG SOM YOU filament
朝鮮民主主義人民共和国 ちょうせんみんしゅしゅぎきょうわこく QIAO SEIN MIN SIU SIU GI KI YAO WA KO KU 朝鲜民主主义共和国 chao xian min zhu zhu yi gong he guo 조선민주주의 인민공화국 チョソンミンジュジュイ インミンコンファグク ZAO SEN MIN ZU ZU YI YIN MIN GONG HUA GO Democratic People’s Republic of Korea,PRK
チョーク標付け ちょーくひょうづけ QI YAO KU HI YAO ZU KEI 打粉机 da fen ji 초크표시 チョク ピョシ QIE KU PI YAO SI chalking
直接費 ちょくせつひ CHI YAO KU SEI ZU HI 直接费用 zhi jie fei yong 직접 경비 チクチョプ キョンビ JI KU ZAO PU GEING BI direct cost
直線 ちょくせん QI YAO KU SEIN 直线 zhi xian 직선 チクソン QI KU SON straight line
直線システム ちょくせんしすてむ QI YAO KU SEIN SI SU TEI MU 流水作业线 liu shui zuo ye xian 직선 시스템 チクソン システム JI KU SON straight line system
直角尺 ちょっかくしゃく QI YO KU KA KU SI YA KU 直角尺 zhi jiao chi 직각자,척 チッカクチャ、チョク QI KA KU ZA right angle ruler,tailor’s square
直角印 ちょっかくしるし QI YAO KA KU SI RU SI 直角符号 zhi jiao fu hao 직각표시 チッカクピョシ QI KA KU PI YAO SI right angie mark
直接染色 ちょっくせつせんしょく QI YAO KU SEI ZU SEIN SI YAO KU 直接染色 zhi jie ran se 직접 염색 チクチョプ ヨムセク JI ZAO YAOM SEI KU direct dyeing
直径 ちょっけい QIAO KEI YI 直径 zhi jing 직경 チッキョン JI GI YAONG diameter
チルデン セーター ちるでん せーたー QI RU DEIN SEI TA 网球毛衫 wang qiu mao shan 틸덴 스웨터 ティルデン スウェト TEI RU DEIN SU WO TO tilden sweater
チロリアンテープ ちろりあんてーぷ QI RO RI AN TEI PU 绣花扁带 xiu hua bian dai 티롤리언 테이프 ティロルリオン テイプ TEI RO RI ON TEI PU tyrolean tape
賃金 ちんぎん RAN GIN 工资 gong zi 임금 イムグム IM GUM wage
賃金手当て ちんぎんてあて QIN GIN REI TO 奖金,额外工资 jiang jin,e wai gong zi 임금수당 イムグムスダン IM GUM SU DANG premium wages
賃金幅 ちんぎんはば QIN GIN HA BA 工资幅度 gong zi fu du 임금폭 イムグムポク IM GUM PO KU spread of wage
賃金レート ちんぎんれーと QIN GIN REI TO 工资等级 gong zi deng ji 임금등급 イムグムドゥングプ IM GUM DUNG GU PU wage rate
チンチラ ちんちら QIN QI RA 栗鼠 li shu 친칠라 チンチルラ QIN KA RA chinchilla
チンツ加工 ちんつかこう QIN ZU KA KO WU 摩擦轧光整理 mo ca ya guang chu li 친츠 가공 チンチュ カゴン QIN CHU GA GONG chintz finish
ツイード ついーど ZU YI DO 粗呢,粗花呢 cu ne,cu hua ne 트위드 トゥウィドゥ TU WI DU tweed
追加発注 ついかはっちゅう ZU I KA HA JIU 追加订货,加订 zhui jia ding huo, jia ding 추가주문 チュガ チュムン JIU GA JIU MUN re order, additional order
ツイル ついる ZU YI RU 斜纹布 xie wen bu 능직 ヌンジク NONG JI KU twill
ツインルーム ついんるーむ ZU YIN RU MU 双人房间 shuang ren gang jian 트윈룸 トゥウィンルム TU WEN RUM twin room
ツーウエイ・ジッパー つーうえい・じっぱー ZU WU EI JI PA 双头拉链 shuang tou la lian 투웨이 지퍼 トゥウェイ シポ TO WU WEI JI PO two way zipper
ツーウェイジッパー つーうぇいじっぱー ZU WEI YI JI PA 双头拉链 shuang tou la lian 투웨이 지퍼 トゥウェイ ジポ TU WO YI JI PO two way zipper
通関見本(輸出用) つうかんみほん(ゆしゅっよう) ZU WU KAN MI HON(YOU SIU ZU YAO WU) 原样(通关用) yuan yang(tong guan yong) 통관 견본(수출용) トングァン キョンボン、(スチュルヨン) TONG GUAN GEIN BON(SU CHU RU YAONG) original sample
通知銀行 つうちぎんこう ZU WU QI GIN KO WU 通知银行 tong zhi yin hang 통지 은행 トンジ ウネン TONG JI WUN HING advising bank
通販「メールオーダー」 つうはん「めーるおーだー」 ZU WU HAN (MEI RU O DA) 邮购,邮售商店 you gou , you shou shang dian 통신 판매 トンシン パンメ TONG SIN PAM MEI mail-order house
ツーピース つーぴーす ZU PI SU 套装 tao zhuang 투피스 トゥピス TU PI SU two piece set
ツーリストビザ つーりすとびざ TU RI SU TO BI ZA 单次签证,观光签证 dan ci qian zheng,guan guang qian zheng 방문 비자 パンムンビジャ BANG MUN BI ZA visitor visa
突合せ印 つきあわせしるし ZU KI A WA SEI SI RU SI 拼接符号 pin jie fu hao 포개기 표시 ポゲギ ピョシ PO GEI GI PI YAO SI piece together mark
突き合せはギ つきあわせはぎ ZU KI A WA SEI HA GI 拼接缝,结合缝 pin jie feng,jie he feng 맞붙여박기 マップチョバッキ MA BU QIE BA KI abutted seam
突きじわ つきじわ ZU KI JI WA 后领皱 hou ling zhou 목뒤 주름 モク トゥイ ジュルム MO KU DUI ZU ROM crease in back neck
繕い縫い つくろいぬい ZU KU RO YI NU YI 修缝 xiu feng 수선 スソン SU SON darming,mending
筒型しつけミシン つつがたしつけみしん ZU ZU GA DA SI ZU KEI MI SIN 筒形疏缝机 tong xing shu feng ji 원통형 시침 재봉기 ウォントンヒョン シチム チェボンギ WEN TONG HI YAONG SI QIM ZEI BONG GI cylinder bed basting
包み縫い つつみぬい ZU ZU MI NU YI 包缝,滚边 bao feng,gun bian 접음솔 チョブムソル ZAO BUM SO RU bound seam
包みボタン つつみぼたん ZU ZU MI BO TAN 包纽扣 bao niu kou 랩 버튼 レプ ボトゥン REI PU BO TON warped button
つなぎ つなぎ ZU NA GI 连衣工作服 lian yi gong zuo fu 오버올 オボオル O BO O RU over-all
つまみ縫い つまみぬい ZU MA MI NU YI 褶缝 zhe feng 접어박기 チョボバッキ ZAO BO BA KI tucked seam
積み出し港 つみだしこう ZU MI DA SI KO 出货港,发送港 chu huo gang,fa song gang 선적항 ソンジョクハン SON ZAO KU HANG port of loading
つや消し加工 つやけしかこう ZU YA KEI SI KA KO WU 消光处理,无光处理 xiao guang chu li,wu guang chu li 소염 가공 ソヨム カゴン SO YAOM GA GONG matt finish
吊り型全身ボディ つりかたぜんしんぼでぃ ZU RI KA TA ZEIN SIN BO DE YI 吊型人台 diao xing ren tai 전신용 인대 チョンシンヨン インデ ZHEN SIN YAONG YIN DEI hanging dummy
吊り機 つりき ZU RI KI 沉降机 chen jiang ji 추기계 チュキゲ CHU GI GEI sinker machine
手編み てあみ TEI A MI 棒针,手编 bang zhen,shou bian 수편성 スピョンソン SU PI YAON SONG hand knitting
手編みカバー てあみかばー TEI A MI KA BA 手编套 shou bian tao 뜨개 손덮개 トゥゲ ソントプケ DU GEI SON DE PU GEI hand knitting cover
ティアースカート てぃあーすかーと TEI A SU KA TO 搭层裙 da ceng qun 티어드 스커트 テイオドゥ スコトゥ TEI O DU SU KO TU tiered skirt
ディープトーン でぃーぷとーん DEI PU TON 浓色,深色调 nong se,shen se diao 디프 톤 ディプ トン DEI BU TON deep tone
テイスト ていすと TEI YI SU TO 风味 feng wei 테이스트 テイストゥ TEI YI SU TO taste
ディストリビューター でぃすとりびゅーたー DEI SU TO RI BIU TA 配给业者,配电器 pei ji ye ze , pei dian qi 디스트리뷰터 ディストゥリピュト DI SU TU RI BIU TO distributor
ディスプレイ でぃすぷれい DEI SU PU REI YI 装饰陈列 zhuang shi chen lie 디스플레이 ディスプルレイ DI SU PU RA YI window display
定番商品 ていばんしょうひん TEI HAN SI YAO HIN 基本商品,重点商品 ji ben shang pin, zhong dian shang pin 기본상품 キボン サンプム KI BON SAN PU MU basic item,staple item
ティント てぃんと TEIN TO 淡色,明调 dan se,ming diao 틴트 ティンドゥ TEIN DO tint
テープヤーン てーぷやーん TEI PU YANG 扁丝纱 bian si sha 테이프사, 테이프 얀 テイプサ、 テイプ ヤン TEI PU SA, TEI PU YANG tape yarm
テーラードカラー てーらーどからー TEI  RA DO KA RA 西装领,缺嘴翻领 xi zhuang ling 테일러  칼라 テイルロ カルラ TEI YI RO KA RA tailoerd collar
テーラードスーツ てーらーどすーつ TEI  RA DO SU ZU 西服套装 xi fu tao zhuang 테일러 슈트 テイルロ シュトゥ TEI YI RO SIU TU tailoerd suit
デオドラント加工 でおどらんとかこう DEI O DO  RAN TO KA KO WU 脱臭加工 tuo chou jia gong 탈취 가공 タルチュイ カゴン TA RU CHUI GA GONG deodorant finish
手紙 てがみ TEI GA MI 信封 xin feng 편지 ピョンジ PI YAON JI letter
テカリ てかり TEI KA RI 熨烫过度发亮 yun tang guo du fa liang 번쩍임 ポンチョギム BON ZAO YIM glazing,shining
出来上がり寸法 できあがりすんぽう DEI KI A GA RI SUN PO 成品尺寸 cheng pin chi cun 완제품 칫수,의복 치수 ウァンジェプム チッス、ウィボク チッス WAN ZEI PUM QI SU, YI BO KU QI SU finished size,garments size
出来上がりパターン できあがりぱたーん DEI KI A GA RI PA TAN 净尺寸纸样 jing chi cun zhi yang 실제 사이즈 패턴 シルチェ サイジュ ペトン SI RU QI SA YI JIU PEI TON actual size pattern
適合ゲージ てきごうげーじ TEI KI GO WU GEI JI 适合针号 shi he zhen hao 적합 게이지 チョッカプ ゲイジ QIAO KA PU KEI YI JI suitable gauge
適合番手 てきごうばんて TEI KI GO WU BAN TEI 适合支数 shi he zhi shu 적합 번수 チョッカプ ボンス QIAO KA PU BON SU suitable count
テキスタイルデザイナー てきすたいるでざいなー TEI KI SU TA YI RU DEI ZA YI NA 布料设计师 bu liao she ji shi 텍스타일 디자인 テクスタイル ディジャイノ TEI KU SU TA YI RU DI ZA YIN textile designer
テキスタイルデザイン てきすたいるでざいん TEI KI SU TA YI RU DEI ZA YIN 布料设计 bu liao she ji 텍스타일 디자인 テクスタイル ディジャイン TEI KU SU TA YI RU DEI JIA YIN textile design
出口 でくち DEI GU QI 出口 chu kou 출구 チュルグ QIU RU GU exit
デコラティブ でこらてぃぶ DEI KO RA TEI YI BU 装饰的 zhuang shi de 데커레이티브 デコレイティブ DEI KE REI YI TEI BU decorative
デザイナーブランド でざいなーぶらんど DEI ZA YI NA BU RAN DO 设计师品牌 she ji shi pin pai 디자이너 브랜드 ディジャイノ プレンドゥ DI ZA YI NO BU REIN DU designers brand
デザイン画 でざいんえ DE ZA YI RI SU TO 设计稿,设计画 she ji gao,she ji hua 디자인 스케치 ディジャイン スケチ DI ZA YIN SU KEI QI design sketch
デザイン絵 でざいんが DEI ZA YIN GA 设计图 she ji tu 디자인 스케치 ディジャイン スケチ DI ZA YIN SU KEI QI design sketch
デザイン計画用語 でざいんけいかくようご DE ZA YIN KEI KA KU YAO WU GO 设计,计划用语 she ji,ji hua yong yu 디자인과 머천다이징 ディジャイングァ モチョンダイジン DI ZA YIN GUA MO CHEN DA YI JING design&planning
手差し てさし TEI SA SI 手工疏缝 shou gong shu feng 핸드 패딩 ヘンド ペディン HEIN DU PEI DING hand padding
手ざわり てざわり TEI ZA WA RI 手感不良 shou gan bu liang 촉감 불량 チョクカム プルリャン CHAO GAM BU RIANG bad hand feel
デシン でしん DEI SIN 双绉布 shuang zhou bu 크레이프드신 クレイプドゥシン KU REI YI PU DU SIN crepe de chine
テストセール てすとせーる TEI SU TO SEI RU 试销・试验售卖 shi xiao, shi yan shou mai 테스트 세일 テストゥ セイル TEI SU TO SEI YI RU test sale
デッドライン でっどらいん DEI DAO RA YIN 期限 qi xian 데드라인 デトゥライン DEI TO RA YIN bluk delivery
手捺染 てなっせん TEI NA SEIN 手工印花 shou gong yin hua 수날염 スナリョム SU NA RU YAOM hand print
デニール でにーる DEI NI RU 丹,丹尼尔 dan,dan ni er 데니어 デニオ DEI NI O denier
デニム でにむ DEI NI MU 牛仔布 niu zi bu 데님 , 진 デニム,ジン DEI NIM , JIN denim,jeans
手荷物(機内持込) てにもつ(きないもちこみ) TEI NI MO ZU(KI NA YI MO QI KO MI) 手提行李 shou ti xing li 수하물 スハヌル SU HA MU RU carry on baggage
手配 てはい TEI HA YI 安排 an pai 수배 スベ SU BEI arrange
手袋 てぶくろ TE BO KU RO 手套 shou tao 장갑 チャンがプ ZANG GA PU gloves
デベロッパー でべろっぱ DEI BEI RO PA 开发公司 kai fa gong si 개발자,디베로퍼 ケバルジャ、 ディペルロポ GEI BA RU ZA, DI BEI RO PO developer
手まつり てまつり TEI MA ZU RI 手工绕缝 shou gong rao feng 손으로 감침 ソヌロカムチム SO NU RO GAM QIM hand blind stitch
デメリット表示 でめりっとひょうじ DEI MEI RI TO HI YAO JI 短处*缺点标示 duan chu*que dian biao shi 취급주의 표시,결점표시 チュイグチュイピョシ、キョルチョムピョシ CHUI GU PU ZU YI PIAO SI, GEI RU ZHAM PIAO SI country of origin
テリー てりー TEI RI 起毛毛圈布,毛巾布 qi mao mao quan bu,mao jin bu 테리 テリ TEI RI terry
デルリンファスナー でるりんふぁすなー DEI RU RIN HUA SU NA 德尔林尼龙拉链 de er lin ni long la lian 델린 파스너 デルリン パスノ DEO RU RIN PA SU NO delrin fastener
テレコ(昼夜) てれこ TEI REI KO 罗纹抽针针织布 luo wen chou zhen zhen zhi bu 2×2리브 2×2リブ 2×2RI BU selected rib,1*1
テレックス てれっくす TEI REI KU SU 电传 dian chuan 텔렉스 テルレクス TEI RU RE KU SU telex
テレビ てれび TEI REI BI 电视 dian shi 텔레지죤 テレビジョン TEI REI BI JIAO ON TV
テレビ・ショッピング てれび・しょっぴんぐ TEI REI BI SI YAO PIN GU 电视购买 dian shi gou mai TV쇼핑 TVショピン TV SO PING TV shopping
天狗(前立て持出し) てんぐ(まえたて) TEIN GU(MA EI TA TEI) 底襟,尖嘴 di jin,jian zui 댕고, 단추집 덫댐감 テンゴ、タンチュジプ トッテムガム TEIN GO, TAN QIU JI PU TO TEI MU GA MU fly for trousers
展示会 てんじかい TEIN JI KA YI 展示会 zhan shi hui 전시회 チョンシヘェ ZEN SI HEI sales exhibition
展示会サンプル てんじかいサンプル TEIN JI KAI SAN PU RU 展示样 zhan shi yang 전시회 샘플 チョンシヘェ セムプル QI YAON SI E SEI MU PU RU salesman sample
天竺 てんじく TEIN JI KU 平针织,单面 ping zhen zhi,dan mian 평편 ,평편 조직 ピョンピョン、ピョンピョンチョジク PI YAONG PEIN,PI YAONG PEIN ZAO JI KU plain stitches
天竺(丸編み) てんじく(まるあみ) TEIN JI KU (MA RU A MI) 平针织布 ping zhen zhi bu 평편 성지 ピョンピョン ソンジ PEING PEIN SONG JI plain knitting fabric
天竺編み てんじくあみ TEIN JI KU A MI 平编织 ping bian zhi 평범한 바느질 ヒョンボマン パヌジル PEIN BOM HAN BA NU JI RU plain stitches
天竺裏目 てんじくうらめ TEIN JI KU WU RA MEI 平针反面 ping zhen fan mian 평편 이면,평면조직 ピョンピョン イミョン、ピョンピョン ピョンチョジク PI YAONG PEIN YI MEIN ZAO JI KU reverse stitches
天竺度違い てんじくどちがい TEIN JI KU DO QI GA YI 不同密度平针织 bu tong mi du ping zhen zhi 스티치상태 다름 スティチサンテタルム SU TEI QI SANG TEI DA RUM plain stitch with different stitch density
天竺綿 てんじくめん TEIN JI KU MEIN 重浆平布,厚棉布 zhong jiang ping bu,hou mian bu 캔버스.범포 ケンボス,ポムポ KEIN BOSU, BOM SU canvas
転写プリント てんしゃぷりんと TEIN SI YA PU RIN TO 传移印花 chuan yi yin hua 전사 프린트 チョンサ プリントゥ ZHEN SA PU RIN TU transcription print
てんしょう てんしょう TEIN SI YAO WU 桃线凸轮 tao xian tu lun 실채기 シルチェギ SI RU QIE KI take-up
テンセン(商標名) てんせん(しょうひょうめい) TEIN SEIN(SI YAO WU HI YAO WU MEI YI) 如棉系线维,天丝绒 ru mian xi xian wei,tian si rong 텐셀 テンセル TEIN SEI RU tencel
点線(破線) てんせん(はせん) TEIN SEIN(HA SEIN) 点线,虚线 dian xian,xu xian 점선 チョムソン QI YAO MU SON dotted line
点線模様縫い てんせんもようぬい TEIN SEIN MO YAO WU NU YI 点线滚轮 dian xian gun lun 점선형 박기 チョムソニョン バッキ ZHEM SON HI YAONG GAM QIM multiple decoration stitch
天然繊維 てんねんせんい TEIN NEIN SEIN YI 天然纤维 tian ran xian wei 천연 섬유 チョニョン ソミュ CHEN YAON SOM YOU natural fiber
天幅(ニット) てんはば(にっと) TEIN HA BA(NI TO) 后领宽 hou ling kuan 넥뒷기장 ネクトゥイッキジャン NEI KU DUI GI ZHANG back neck width
天秤 てんびん TEIN BIN 天平 tian pin 천평 チョンピョン CHEN PI YAONG balance
テンプレート てんぷれーと TEIN PU REI TO 模板,样板 mo ban,yang ban 템프릿 テムプリッ TEIM PU REI templet
電話 でんわ DEIN WA 电话 dian hua 전화 チョナ ZEN HUA telephone
ドイツ マルク どいつ まるく DO YIZU MA RU KU 德国,马克 de guo,ma ke 독일 마르크 トギル マルク DO YI RU MA RU KU Deutsche mark,D.M
ドイツ連邦共和国 どいつれんぽうきょうわこく DO YI ZU REIN PO WU KI YAO WU WA KO KU 德国,德意志联邦共和国 de guo,de yi zhi gong he guo 독일연방공화국 トギルヨンバンコンファグク DO YI RU YAON BANG GONG HAU GU Federal Republic of Gertamny,GER
トイレット といれっと TO YI RE TO 洗手间,厕所 xi shou jian,ce suo 화장실 ファジャンシル HUA ZHANG SI RU toilet,rest room
等級 とうきゅう TO WU KI YOU 等级 deng ji 등급 トゥングプ DUNG GU PU grade
動作経済 どうさくけいざい DO WU SA KU KEI ZAI 动作经济 dong zuo jing ji 동작 경제 トンジャクキヨンジェ DONG ZA KU KI YAONG ZEI motion economy
動作経済の原則 どうさくけいざいのげんそく DO WU SA KU KEI ZAI NO KEIN SO KU 动作叠价原理 dong zuo die jia yuan li 동작 경제원칙 トンジャク キョンジェウォンチク DONG ZA KU KI YAONG ZEI WEIN QI KU principle of motion economics
動作研究 どうさくけんきゅう DO WU SA KU KEIN KI YOU 动作测定 dong zuo ce ding 동작 연구 トンジャク ヨング DONG ZA KU KI YAONG ZEI WEN QI KU montion study
動作研究の分析 どうさくけんきゅうのぶんせき DO WU SA KU KEIN KI YOU NO BUN SEI KI 动作分析 dong zuo fen xi 동작 연구분석 トンジャク ヨングブンソク DONG ZA KU YAONG GU BUN SE KU method study
倒産 とうさん TO WU SAN 破产 po chan 도산 トサン DO SAN bankruptcy
透湿撥水繊維 とうしつはっすいせんい TO WU SI ZU HA SU YI SEIN YI 透湿发水纤维 tou shi fa shui xian wei 투습 발수 섬유 トゥスプ パレス ソミュ TU SU PU BA RU SU SOM YOU moisture permeable waterrepellent fabric
透湿防水繊維 とうしつぼうすいせんい TO WU SI ZU BO WU SU YI SEIN YI 透湿防水纤维 tou shi fang shui xian wei 투습 방수 섬유 トゥスプ パンス ソミュ TU SU PU BANG SU SOM YOU moisture permeable waterproof fabric
等分線 とうぶんせん TO WU BUN SEIN 等分线 deng fen xian 등분선 トゥンブンソン TONG BUN SON epuation line
同浴二色染め とうよくにしょくぞめ TO WU YO KU NI SI YAO KU ZO MEI 两色效应(两种纤维同浴染色两种颜色) liang se xiao ying 1욕2색 효과 1ヨク 2セク ヒョゲァ 1YAO KU 2SEI KU HI YAO GUA two color effect
動力伝達装置 どうりょくでんたつそうち DO WU RI YAO KU DEIN TA ZU SO WU QI 发送机,传递器 fa song ji,chuan di dai 동력 전달장치 トンニョク チョンダルジャンチ DONG REI KU ZHEN DA RU ZHANG QI transmitter
通し縫い とおしぬい TO O SI NU YI 连续缝 lian xu feng 고정박기 コジョンバッキ GO ZHENG BA KI stitching through
ト-ションレース とーしょんれーす TO SI YAON REI SU 扭转织花边 niu zhuan zhi hua bian 토션 레이스 トション レイス TO SEIN REI YI SU torsion lace
トーン とーん TON 色调 se diao とん TON tone
独立上下送り どくりつじょうげおくり DO KU RI ZU JIAO GEI O KU RI 牵拉送布 qian la song bu 독립 상하 송출 トンニプ サンハ ソンチュル DONG RI PU SANG HA SONG CHU RU independent top&drop feed
トグルボタン とぐるぼたん TO GU RU BO TAN 浮标纽扣 fu biao niu kou 타글 버튼 タグル ボトゥン TA GU RU BO TON toggle button
何処で どこで DO KO DEI 在哪儿里 zai na er li 어디서 オディソ O DI SO where
とじ縫い とじぬい TO JI NU YI 接结缝 jie jie feng 구멍박기 クモンバッキ KU MONG BA KI closing
とじ不良 とじふりょう TO JI HU RI YAO WU 接结缝不良 jie jie feng bu liang 끝막음 불량 クッマグム プルリャン GU MA WUM BU RIANG defective closing
ドットボタン どっとぼたん DO TO BO TAN 拷钮 kao niu 도트 단추 ドトゥ タンチュ DO TU DAN CU dotted botton
トップダイ とっぷだい TO PU DAI 毛条染 yang mao ran 톱염색, 톱다이 トプヨムセク、トプダイ TO PU YAOM SEI KU top dyed
トップダイ とっぷだい TO PU DAI 毛条染色 mao tiao ran se 톱염색, 톱다이 トプヨムセク、トプダイ TO PU YOM SEI KU, TO PU DAI top dyeing
トップダイ とっぷだい TO PU DAI 毛条染 mao tiao ran 톱염색 トビョムセク TO PU YAOM SEI KU top dyed
トップヤーン とっぷやーん TO PU YANG 毛条 mao tiao 톱사 トプサ TO PU SA top yarm
度詰め どづめ DO ZU MEI 增加密度 zeng jia mi du 밀도 강도를 높임 ミルト カンドルル ノッピム MI RU DO GANG DO RU NO PIM tight stitch
ドビー どびー DO BI 多臂花式织 duo bi hua shi zhi 도비 トビ DO BI dobby
飛び込み とびこみ TO BI KO MI 飞花 fei hua 플라이 フルライ PU RA YI fly
飛び込み とびこみ TO BI KO MI 飞入丝,飞毛 fei ru si,fei mao 풍면 プンミョン PUNG MEIN fly
ドミット芯 どみっとしん DO MI TO SIN 双面厚绒衬 shuang mian hou rong chen 도멧프레널 ドメップレノル TO MEI PU REI NEI RU domentt flannel
共布 ともぎれ TO MO GI REI 同一布料 tong yi bu liao 동일 섬유 トンイル ソミュ DONG YI RU SOM YOU same fabric
ドライクリーニング堅牢度 どらいくりーにんぐけんろうど DO RAI KU RI NIN GU KEIN RO DO 耐干洗坚牢度 nai gan xi jian lao du 드라이클리닝 견뢰도 ドゥライクルリニン キョンネド DU RA YI KU RI NING GEIN REI DO dry cleaning fastness
ドライバー どらいばー DO RAI BA 螺丝刀 luo si dao 드라이버 ドレィバ DU RA YI BO driver
トラッド とらっど TO RA DO 传统的 chuan tong de 트래디셔널 トゥレディショノル TO REI DI SEI NO RU traditional
トラベラーズチェック とらべらーずちぇっく TO RA BEI RA ZU QIE KU 旅行支票 lv xing zhi piao 여행자수표 ヨヘンジャスビョ YO HENG ZA SO PIAO traveler’s check
トランクス とらんくす TO RAN KU SU 运动式内裤 yun dong shi nei ku 사각 팬티 サガクペンティ SA KA KU PEIN TI trunks
トリアセテート とりあせてーと TO RI A SEI TEI TO 三醋酸脂纤维 san cu suan zhi xian wei 트리 아세테이트 トリ アセテイトゥ TU RI A SEI TEI YI TU tri-acetate
トリコット編み とりこっとあみ TO RI KO TO A MI 特里科经编 te li ke jing bian 트리코편 トゥリコ ピョン TO RI KO PI YAONG tricot
トリコロール とりころーる TO RI KO RO RU 三色配色 san se pei se 3색 배색 サムセク ペセク SA MU SEI KU PEI SEI KU tricolor
トリミング とりみんぐ TI RI MIN GU 滚边,打边裥,饰带 gun bian,da bian jian,shi dai 트리밍 オゥリミン O RI MIN trimming
トルコブルー とるこぶるー TO RU KO BU RU 土耳其蓝,翠蓝 tu er qi lan,cui lan 터키시 블루 トキシ ブルル TO KI SI BU RU turquoise blue
ドルマンスリーブ どるまんすりーぶ DO RU MAN  SU RI BU 蝙蝠袖 bian fu xiu 돌먼 슬리브 ドルモン スルリブ DO RU MON SU RI BU dolman sleeve
トレーシングペーパー とれーじんぐぺーぱー TO REI JIN GU PEI PA 描图纸,透明纸 mian tu zhi,tou ming zhi 트레이싱 페이퍼 トゥレイシン ペイポ TO REI YI SING PEI BO tracing paper
トレーナー とれーなー TO REI NA 运动衫 yun dong shan 트레이너 슈트 トゥレイノ シュトゥ TU REI YI NO SIU TU training suits
ドレープ どれーぷ DO REI PU 悬垂 xuan chui 드레이프 칼라 ドゥレイプ カルラ DO WU REI PU KA RU RA drape
ドレープカラー どれーぷからー DO REI PU KA RA 悬垂领,队纹领 xuan chui ling,dui wen ling 드레이프 칼라 ドゥレイプ カルラ DU REI PU KA RA dreaped collar
ドレープ性 どれーぷせい DO REI PU SEI 织物悬垂性 zhi wu xuan chui xing 드레이프성 ドゥレイプソン DO WU REI PU SON fabric fall
ドレスシャツ(Yシャツ) どれすしゃつ(Yしゃつ) DO REI SU SI YA ZU(Y SI YA ZU) 衬衫(白衬衫) chen shan(bai chen shan) 드레스 셔츠 ドゥレス ショチュ DU REI SU SEI CHU dress skirt
ドレスピン どれすぴん DO REI SU PIN 大头针 da tou zhen 드레스 핀, 구슬핀 ドゥレス ピン、クスルピン DO WU REI SU PIN, KU SU RU PIN dress pin
ドレスフォーム どれすふぉーむ TO REI SU HU O MU 有松分的人体模型 you song fen de ren ti mo xing 드레스 폼 ドゥレス ポム DU REI SU PUM dress form
ドレッシー どれっしー DO REI SI 讲究的,优雅的 jiang jiu de,you ya de 드레시 ドゥレッ DO WU REI dressy
トレンチコート とれんちこーと TO REIN QI KO TO 腰带式大衣 yao dai shi da yi 트렌지 코트 トゥレンジ コトゥ TU REIN JI KO TU trench coat
トレンディ とれんでぃ TO REIN DEI 流行,时兴 liu xing,shi xing 트랜디 トゥレンディ TO WU REIN DEI trendy
トレンドマップ とれんどまっぷ TO REIN DO MA PU 流行倾向图 liu xing qing xiang tu 트랜드 맵,유행 경향도 トゥレンドゥ メプ TU RIEN DU MEI PU,SANG SANG DO trend map
ドローストリング どろーすとりんぐ DO RO SU TO RIN GU 抽带 chou dai 드로스트링 ドゥロストゥリン DO RO SU TO RING drawstring
ドロップショルダー どろっぶしょるだー DO RO BU SI YAO RU DA 落肩袖 luo jian xiu 드롭 숄더 ドゥロプ ショルド DU RO PU SO RU DO dropped shoulder
トワル とわる TO WA RU 立体剪裁用胚布,棉布 li ti jian cai yong  pei bu,mian bu 트왈 トゥワル TU WA RU toile,sheating
どんでん返し どんでんがえし DON DEIN GA EI SI 翻转 fan zhuan 박아 뒤집기 パガ トゥイジプキ BA A DUI JI PU KI turn back
ナイトドレス ないとどれす NA YI TO DO REI SU 睡衣 shui yi 나이트 드레스,네글리제 ナイトゥ ドゥレス、ネグルリジェ NA YI TO DU REI SU, NEI GU RU RI ZEI night dress
ナイトローブ ないとろーぶ NA YI TO RO BU 长袍睡衣 chang pao shui yi 나이트 가운 ナイトゥ ガウン NA YI TU GA WUN night robe
ナイフ ないふ NA YI HU 裁剪刀 cai jian dao 나이프, 재단칼 ナイプ、チェダンカル NA YI PU, ZEI DAN KA RU cutting knives
ナイロン ないろん NA YI RON 尼龙,耐纶 ni long,nai lun 나일론 ナイルロン NA YI RON nylon
ナイロンハーフバイアす ないろんはーふばいあす NA YI RON HA HU BA YI A SU 尼伦半斜条 ni lun ban xie tiao 나일론 하프 변형 방지 테잎 ナイルロンハプ ピョニョン バンジ テイプ NA YI RON HA PU BEIN HI YAONG  BANG JI TEI YI PU nylon half bias tape
ナイロンヤーン ないろんやーん NAI RON YANG 耐纶纱,尼龙纱 nai lun sha,ni long sha 나일론사 ナイルロンサ NA YI RU RON SA nylon
直し なおし NA O SI 修正,修改 xiu zheng , xiu gai 수정 スジョン SO ZHENG remaking
長い(過ぎる) ながい(すぎる) NA GA YI (SU GI RU) (太)长 (tai)chang (너무)길다 (ノム)キルダ (NO MU)GI RU DA (too)long
中入れ なかいれ NA KA YI REI 填絮,填料 tian xu,tian liao シム SIM interlining
長袖 ながそで NA GA SO DEI 长袖 chang xiu 긴소매 キンソメ GIN SO MEI long sleeve
中とじ なかとじ NA KA TO JI 绗缝 hang feng 속감 겉감 고정박기 ソッカム コッカム コジョンバッキ SO GAM GO GAM SO ZHENG BA KI closing inside
中ヒップ なかひっぷ NA KA  HI PU 上臀围 shang tun wei 힙상당 사이즈 ヒプサンダン サイジュ HIM SANG DANG SA YI ZU high hip size
中綿 なかめん NA KA MEIN 中间棉,垫料 zhong jian mian,dian liao 쿠션솜 クションソム KU SEIN SOM cushioning material
中綿不良 なかめんふりょう NA KA MEIN HU RI YAO WU 衬垫不良 chen dian bu liang 쿠션면 불량 クションミョン プルリャン KU SEIN MEIN BU RAING defective cushioning material
流れ作業 ながれさぎょう NA GA REI SA GI YAO WU 流水作业 liu shui zuo ye 흐름작업 フルムチャゴプ HU RUM ZA GO PU flow line
梨地 なしじ NA SI JI 皱纹布,梨皮组织 zhou wen bu,li pi zu zhi 크레이프 クレイプ KU REI YI PU crepe
ナチュラルカラー なちゅらるからー NA QIU RA RU KA RA 自然颜色 zi ran yan se 내추럴 컬러, 자연색 ネチュロル コルロ、チャヨンセク NEI QIU RO RU KA RA, ZA YAON SEI KU natural color
斜ポケット 斜ポケット NA NA MEI PO KEI TO 斜开衣袋 xie kai yi dai 슬랜트 포켓 スルレントゥ ポケッ SU RU REIN TO WU PO KEI slant pocket(oblique)
斜め ななめ NA NA MEI xie 바이어스 バイオス BA YI O SU diagonal,bias
何を なにを NA NI O 什么 shen me 무엇을 ムオスル MU O SU what
ナポレオンカラー なぽれおんからー A PO REI ON KA RA 拿破仑领 na po lun ling 나폴레옹 칼라 ナポルレオン カルラ NA BO REI ON KA RA napoleon collar
波打ち なみうち NA MI WU QI 布面波浪,起伏 bu mian bo lang,qi fu 웨이비,파형직물 ウェイビ、 パヒょんチンムル WEI YI BI, PA HI YAONG JING MU RU wavy
並縫い なみぬい NA MI NU YI 并排缝 ping pai feng 러닝 스티치 ロニン スティチ RO NING SU TEI QI sew regular
なめし加工 なめしかこう NA MEI SI KA KO WU 制革,鞣革 zhi ge,rou ge 탄닝 タニン TAN NING tanning
ナンバーリング なんばーりんぐ NAN BA RIN GU 编号 bian hao 넘버링 ノムボリン NOM BO RING nombering
ニーズ・ウォンツ にーず・うぉんつ NI ZU WU ON ZU 要求/愿望 yao qiu/yuan wang 요구,니즈 ヨグ、  ニジュ YAO GU, NI ZU needs/wants
ニードル・パンチ にーどる・ぱんち NI DO RU PAN QI 针刺 zhen ci 니들펀치 二ドゥル ポンチ NI DU PON QI needle punching
ニギリバサミ(糸切りバサミ) にぎりばさみ(いときりばさみ) NI GI RI BA SA MI(YI TO KI RI BA SA MI) 叉式剪刀 cha shi jian dao 쪽 가위,작은 가위 チョク ガウィ、ジャグン ガウィ ZAO KU DA WI, ZA GUN GA WI forklift scissors
二重うす にじゅううす NI JIU WU SU 里线,包纱双纱嘴 li xian,bao sha shuang sha zui 플레이티드 プルレイティドゥ PU RU REI TEI DO plated
二重環ぬい筒型ミシン にじゅうかんぬいつつがたみしん NI JIU KAN NU YI ZU ZU GA TA MI SIN 双针筒琐式订扣机 shuang zhen tong suo shi ding kou ji 2중환봉 원통형 재봉기 2ジュン ファンボン チェボンギ 2ZHONG HUAN BONG WEN TONG HI YAONG ZEI BONG GI double chain stitch cylinder bed sewing
二重環縫いミシン にじゅうかんぬいみしん NI JIU KAN NU YI MI SIN 双线琐式订扣机 shuang xian suo shi ding kou ji 2중환봉 재봉기 2ジュン チムジャンシク チェボンギ 2ZHONG HUAN BONG ZEI BONG GI double chain stitch machine
二重縫い にじゅうぬい NI JIU NU YI 双线缝,双层缝合 shuang xian feng,shuang ceng feng he 2줄 박음 2ジュル バグム 2JIU RU BA KI double stitched seam
二条縫い にじょうぬい NI JIAO NU YI 双针平缝 shuang zhen ping feng 2본침 2ボンチム 2BOM QIM twin needle stitch
日産 にっさん NI SAN 日产量 ri chan liang 일산 イルサン YI RU SAN daily output
ニッチ・ビジネス にっち・びじねす NI QI BI JI NEI SU 适当事业 shi dang shi ye 최적사업,  니치비지니스 チェジョク サオプ CHEI ZHE KU SA O PU, NI QI BI JI NI SU niche business
日産数量 にっていすうりょう NI TEI SU WU RI YAO WU 日产量 ri chan liang 1일 생산 1イルセンサン YI RI SEING SAN daily output
ニット編地用語 にっとあみじようご NI TO A MI JI YAO WU GO 编布,胚布用语 bian bu,pei bu yong yu 편성용어 ピョンソンポ PI YAONG SONG YAONG O knitting structure
ニット一般用語 にっといっぱんようご NI TO YI PAN YAO WU GO 针织用语 zhen zhi yong yu 편성용어 ペンソンヨンオ PEIN SON YAON O words for knitting
ニットウェアー にっとうぇあー NI TO WEI A 针织品 zhen zhi pin 니트웨어 二トゥ ウェオ NI TO WEI A knitwear
ニット生地 にっときじ NI TO KI JI 针织布 zhen zhi bu 니트 생지 二トゥセンジ NI TU SEING JI knitted fabric
ニット機種 にっときしゅ NI  TAO KI SI YOU 编织机型 bian zhi ji xing 편성기종 ピョンソンキジョン PIN YAN SON KI JIAO ON knitting machine type
ニットスーツ にっとすーつ NI TO SU ZU 针织套装 zhen zhi tao zhuang 니트 슈트 ニットゥ シュトゥ NI TU SIU TU knit suit
ニット生産工程用語 にっとせいさんこうていようご NI TO SEI YI SAN KO WU TEI YI YAO WU GO 针织品生产工程用语 zhen zhi sheng chan gong cheng yong yu 편성공정 ピョンソンコンジョン PEIN SONG GONG ZHENG knitting process
ニット製品 にっとせいひん NI TAO SEI HIN 针织品 zhen zhi pin 니트 제품 ニットトゥ チェプム NI TU JIE PUM knit wear
ニットデザイナー にっとでざいなー NI TO DEI ZA YI NA 针织设计师 zhen zhi she ji shi 니트 디자이너 二トゥ ディジャイノ NI TO DI ZA YIN knit designer
ニットファブリック にっとふぁぶりっく NI TO HUA BU RI KU 针织布 zhen zhi bu 편포 ピョンポ PI YAON PO knit fabric
日本 にほん NI HON 日本 ri ben 일본 イルボン YI RU BON Japan,JPN
日本円 にほんえん NI HON EN 日元,日币 ri yuan,ri bi 일본엔 イルボンエン YI RU BON EIN Japanese yen,¥
二本針飾り縫いミシン にほんばりかざりぬいみしん NI HON BA RI KA ZA RI NU YI MI SIN 双针链式缝纫机 shuang zhen lian shi feng ren ji 2본 침장식 박기 재봉기 2ボン チムジャンシク バッキ チェボンギ 2BON QIM ZHANG SI KU BA KI ZEI BONG GI 2-needle ornamental stitching machine
二本針本縫いミシン にほんばりほんぬいみしん NI HON BA RI HON NU YI MI SIN 双针平缝纫机 shuang zhen ping feng ren ji 2본 침본봉 재봉기 2ボン チムボンボン チェボンギ 2BON QIM BON BONG ZEI BONG GI 2-needle lockstitch machine
二枚袖 にまいそで NI MAI SO DEI 两片袖 liang pian xiu 두장 소매 トゥジャン ソメ DU ZHANG SO MEI two piece sleeve
荷物 にもつ NI MO ZU 行李 xing li 수하물 スハムル SU HA MU RU baggage
入金 にゅうきん NI YOU KIN 进款 jin kuan 지불 チブル JI BU RU payment
入国カード にゅうこくかーど NIU KO KU KA DO 入境登记卡 ru jing deng ji ka 입국카드 イプククかドゥ YI GU KA DU arrival card
ニュートラ にゅーとら NIU  TO RA 新传统的 xin chuan tong de 뉴트래디셔널 ニュトゥレディショノル NIU TU REI DI SEI NO RU new traditional
二浴染め によくぞめ NI YAO KU ZO MEI 二浴染色 er yu ran se 2욕 염색 2ヨク ヨムセク 2YAO KU YAOM SEI KU two bath union dyeing
縫い ぬい NU YI 缝纫 feng ren 봉제 ポンジェ BON JIE stitching,sewing
縫い糸切れ ぬいいときれ NU YI YI TO KI REI 缝线断头 feng xian duan tou 봉사사절 ポンササジョル BONG SA SA ZHAO RU thread breakage
縫い糸始末不良 ぬいいとしまつふりょう NU YI YI TO SI MA ZU HU RI YAO WU 线头处理不良 xian tou chu li bu liang 봉사 끝처리 불량 ポンサ クッチョリ プルリャン BONG SA GO CHAO RI BU RIANG defective trimming
縫い糸調子不良 ぬいいとちょうしふりょう NU YI YI TO QI YAO WU SI HU RI YAO WU 缝线调整不良 feng xian tiao zheng bu liang 봉사 불균형 ポンサ プルギュニル BONG SA BU GUN HI YAONG irregular seam
縫い返し ぬいがえし NU YI GA EI SI 重头,反缝 chong tou,fan feng 박고뒤집기 パッコ トゥイジプキ BA GO DUI JI PU KI stitch and turn
縫い作業 ぬいさぎょう NU YI SA GI YAO 缝纫作业 feng ren zuo ye 봉제작업 ポンジェチャゴプ BONG ZEI ZA GO PU sewing operation
縫い代 ぬいしろ NU YI SI RO 缝份,窝边 feng fen,wo bian 봉제 여유 ポンジェ ヨユ BONG JIE YAO YOU seam allowance short
縫い代 ぬいしろ NU YI SI RO 缝头,缝边,毛头 feng tou,feng bian,mao tou 솔기시접 여유 ソルギシジョプ ヨユ SO RU KI SI ZAO PU YAO YOU seam allowance
縫い代処理不良 ぬいしろしょりふりょう NU YI SI RO SI YAO RI HU RI YAO WU 缝处处理不良 feng chu chu li bu liang 봉제여유 처리불량 ポンジェヨユ チョリプルリャン BONG ZEI YAO YOU CHAO RI BU RU RIANG defective seam trimming
縫い代倒し方向 ぬいしろだおしほうこう NU YI SI RO DA O SI HO WU KO WU 倒缝份的方向 dao feng fen de fang xiang 솔기 고정박기 방향 ソルギ コジョンバッキ パンヒャン SO RU GI KO ZENG BA KI BANG HI YANG seam folding directi on
縫い代付けパターン ぬいしろづけぱたーん NU YI SI RO ZU KEI PA TAN 毛尺寸纸样 mao chi cun zhi yang 커팅 패턴 コティン ペトン KO TEI YIN PEI TON cutting pattern
縫い代不足 ぬいしろふそく NU YI SI RO HU SO KU 缝份不足 feng fen bu zu 봉제여유부족 ポンジェヨユ プジョク BONG ZEI YAO YOU BU ZAO KU seam allowance short
縫い目伸度不足 ぬいしんどふそく NU YI SIN DO HU SO KU 缝迹弹伸力不足 feng ji dan shen li bu zu 심 신도 부족 シム シンド プジョク SIM SIN DO BU ZHAO KU seam elongation shortage
縫い縮み ぬいちぢみ NU YI QI JI MI 缝缩 feng suo 심 수축 シム スチュク SIM SU CHU KU seam shrinkage
縫い調子 ぬいちょうし NU YI QI YAO WU SI 缝的状况 feng de zhuang kuang 봉제 상태 ボンゼイ シャンティ BONG ZEI SANG TEI Embroidery condition
縫いつれ ぬいつれ NU YI ZU REI 缝皱,起皱 feng zhou,qi zhou 심 늘어짐 シム ヌロジム SIM NU RO JIM drawing pucker
縫い止り ぬいとまり NU YI TO MA RI 缝完,缝结 feng wan,feng jie 재봉끝 チェボンクッ ZEI BONG KU WU sewing end
縫い始め ぬいはじめ NU YI HA JI MEI 开始缝 kai shi feng 봉제시작 ボンゼイシジャク BONG ZEI SI ZA KU opening seam
縫いはずれ ぬいはずれ NU YI HA ZU REI 脱线 tuo xian 봉사 빠짐 ポンサ パジム BONG SA BA JIM seam fail
縫い目強度不足 ぬいめきょうどふそく NU YI MEI KI YAO DO HU SO KU 缝迹强度不足 feng ji qiang du bu zu 봉사강력 부족 ポンサ カンニョク プジョク BONG SA GANG RI YAO KU BU ZAO KU seam strength shortage
縫い目飛び ぬいめとび NU YI MEI DO BI 跳缝 tiao feng 봉사 건너뜀 ポンサ コンノトゥイム BONG SA GON NO DEIM skipped stitch
縫い目パンク ぬいめぱんく NU YI NEI PAN KU 缝破洞 feng po dong 박음자리 풀림 パグムジャリ プルリム BA WUM ZA RI PU RIM seam breakage
縫い目ほつれ ぬいめほつれ NU YI MEI HO ZU REI 缝迹绽开 feng ji zhan kai 박음새 풀림 パグムセ プルリム BA WUM SEI PU RIM unraveling stitch
縫い目曲がり ぬいめまがり NU YI NEI MA GA RI 缝迹歪斜 feng ji wai xie 심굽음 シム クブム SIM GU BUM crooked stitch
縫い目ラン ぬいめらん NU YI NEI RAN 漏针 lou zhen 심런(박음자리) シムロン(パグムジャリ) SIM ROM (BA WUM ZA RI) seam run
縫い目笑い ぬいめわらい NU YI NEI WA RA YI 缝迹松散 feng ji song san 박음새 불균일 パグムセ プルギュニル BA GUM SEI BU GUN HI YAONG loose stitch
縫い目割り ぬいめわり NU YI MEI WA RI 缝线开口 feng xian kai kou 솔기시접 가르기 ソルギシジョプ カルギ SO RU KI SI ZAO PU GA RU KI seam opening
ヌートリア ぬーとりあ NU TO RI A 河鼠 he shu 누트리아 ヌトゥリア NU TU RI A nutria
抜き刃裁断装置 ぬきじんさいだんそうち NU KI JIN SA YI DAN SO WU QI 冲压裁剪设备 chong ya cai jian she bei 찍어내기 장치 チゴネギ ジャンチ JI GO NEI GI ZAHNG QI die-cutting equipment
抜き取り検査 ぬきとりけんさ NU KI TO RI KEIN SA 抽样检查 chou yang jian cha 발췌검사 パルチェコムサ PA RU QIU GOM SA sampling inspection
抜き取り検品 ぬきとりけんぴん NU KI TO RI KEN PIN 抽查,随取验货 chou cha , sui qu yan huo 발췌 검사 パルチェ コムサ BA RU CHE WI GOM SA inspection at random
布押さえ ぬのおさえ NU NO O SA EI 压布零件 ya bu ling jian 옷감누름대 オッカムヌルムディ O GAM NU RUM DEI cloth weight
布地 ぬのじ NU NO JI 布料 bu liao 원단,천 ウォンダン、チョン WEN DAN, CHEN coloth,fabric,material
布目 ぬのめ NU NO MEI 经向符号 jing xiang fu hao 경사방향 キョンサパンヒャン、チンムルパンヒャン GEING SA BANG HI YANG fabric wale
ネイビー ねいびー NEI YI BI 海军蓝,藏青 hai jun lan,zang qing 네이비 ネイビ NEI YI BI navy blue
ネーム、(ラベル) ねーむ、(らべる) NEI MU(RA BEI RU) 商标,织布商标 shang biao,zhi bu shang biao 라벨,레이벨 ラベル、レイベル RA PEI RU, REI YI BEI RU label
ネックダウン ねっくだうん NEI KU DA UM 颈缩,细颈 jing suo,xi jing 깃위치 내림 キッウィチ ネりム KI DU REI GA NEI RIM neck down
ネックライン ねっくらいん NEI KU RA YIN 领圈线 ling quan xian 네크라인 ネクライン NEI KU RA YIN neck line
熱転写(アプリケ)装置 ねつてんしゃ(あぷりけ)そうち NEI ZU TEIN SI YA(A BU RI KEI)SO WU QI 热转移印花设备 re zhuan yi yin hua she bei 열전사 ヨルジョンサ YAO RU ZHAON SA heat transfer
ネップ ねっぷ NEI PU 毛粒,棉结,麻粒 mao li,mian jie,ma li ネプ NEI PU nep
根巻き(ボタン付け) ねまき(ぼたんづけ) NEI MA KI(BO TAN ZU KEI) 绕扣线 rao kou xian 단추 목실감기 タンチュ モクシルカムギ DAN CHU MO KU SI RU GAM KI wrapping button shank
眠り穴 ねむりあな NEI MU RI A NA 平眼 oing yan 일자형 단추구멍 イルチャヒョン タンチュグモン YI RU QI YA HI YAONG TAN QIU GU MON shirt button hole
眠り穴かがリ ねむりあなかがり NEI MU RI A NA KA GA RI 平眼锁钮孔 ping yan suo niu kong 일자형 단추구멍 イルチャヒョン タンチュグモン YI RU ZA HI YAONG DAN CHU BA KI straight button hole
眠り穴かがりミシン ねむりあなかがりみしん NEI MU RI A NA KA GA RI MI SIN 平眼锁眼机 ping yan suo yan ji 단추구멍 タンチュグモン DAN CHU GU MONG straighe buttonholing
年功加給 ねんこうかきゅう NEIN KO WU KA KI YOU 工龄加工资 gong ling jia gong zi 연공가급 ヨンゴンカグプ YAON GONG GA GU PU seniority increase
撚糸 ねんし NEIN SI 捻纱 nian sha 연사 ヨンサ YAON SA twist yarm
年末年始の休暇 ねんまつねんしのきゅうか NEIN MA ZU NEIN SI NO KI YOU KA 年底年初的休假 nian di nian chu de xiu jia 연말 연초 휴가 ヨンマル・ヨンチョ ヒュガ YAON MA RU YAON CHAO HI YOU GA schedule about new year holiday
納期 のうき NO WU KI 交货期 jiao huo qi 납기 ナプキ NA PU KI dead line
納期管理 のうきかんり NO WU KI KAN RI 交货期管理 jiao huo qi guan li 납기 관리 ナプキ クァンリ NA PU KI GUAN RI delivery control
能率 のうりつ NO WU RI ZU 效率 xiao lv 능률 ヌンリュル ZA GO PU JI WEN effciency
ノーカラー のーからー NO KA RA 无领 wu ling 노칼라, 칼라리스 ノカルラ、 カルラリス NO KA RA , KA RA RI SU collar less,no collar
ノースリーブ のーすりーぶ NO SU SO DEI 无袖 wu xiu 빈소매 ピンソメ、 スルリブリス BIN SO MEI sleeveless
ノックオーバーカム のっくおーばーかむ NO KU O BA KA MU 脱圈三角 tuo quan san jiao 역류캠 ヨンニュ ケム YAONG RI WU KEIM knock-over cam
ノッチ印 のっちしるし NO QI SI RU SI 缺口,对刀口 que kou,dui dao kou 표시,봉제위치 표시 ピョシ、ポンジェウィチ ピョシ PI YAO SI, BON JIE YU QI PI YAO SI notch mark
ノツチドラペル のつちどらぺら NO ZU QI DO RA PEI RA 缺角西装领 que jiao xi zhuang ling 칼라깃 カルラキツ KA RA KI notched lapel
伸ばす のばす NO BA SU 拉伸 la shen 늘어짐 ヌロジム NU RO JIM stretch mark
伸び止めテープ のびとめてーぷ NO BI TO MEI TEI PU 小绊,接缝狭带,扁带,嵌条 xiao ban,jie feng xia dai,bian dai,qian tiao 스테이 테이프 ステイ テイプ SU TEI YI TEI PU stay tape,keeping tape
伸び止めテープ のびとめてーぷ NO BI TO MEI TEI PU 小绊,接缝挟带 xiao ban,jie feng xie dai 스테이 테잎,고정테잎 ステイ テイプ、コジョンテイプ SU TEI YI  TEI YI PU, GO ZHENG TEI YI PU stay tape
伸び止めテープ付け不良 のびとめてーぷづけふりょう NO BI TO MEI TEI PU ZU KEI HU RI YAO 嵌条接缝不良 qian tiao jie feng bu liang 면테이프 부탁불량 ミョンテイプ プチャク プルリャン MEIN TEI PU BU TA KU BU RU RIANG defective sewing stay tape
伸び止め縫い のびとめぬい NO BI TO MEI NU YI 防伸缩缝 fang shen suo feng 늘여 고정박기 ヌリョ コジョンバッキ NU RU YAO GO ZHENG BA KI stitching prevent stretch
乗り継ぎ のりつぎ NO RI ZU GI 换机 huan ji 연결편 ヨンギョルピョン YAON GEI RU PEIN connecting flight
のり汚れ のりよごれ NO RI YO GO REI 飞浆 fei jiang 풀 얼룩 プル オルルク PU O RU KU pasty stain
ノルディック セーター のるでぃっく せーたー NO RU DEI KU SEI TA 北欧花样毛衫 bei ou hua yang mao shan 노르딕 스웨터 ノルディク スウェト NO RU DI KU SU WO TO nordic sweater
パーカー ぱーかー PA KA 派克 pai ke 파카 パカ PA KA parka
バーゲンセール ばーげんせーる BA GEIN SEI RU 大廉价 da lian jia 바겐 세일 バケン セイル BA GEIN SEI YI RU bargain sale
バーチャル・ショップ ばーちゃる・しょっぷ BA QI YA RU SI YAO PU 假想店,(电脑上) jia xiang dian(dian nao shang) 가상점포,바찰숍 カサンジョムポ、ボチュオルショプ GA SANG ZHAOM PO ,BA  CHA RU SO PU virtual shop
パーツ縫製工程用語 ぱーつほうせいこうていようご PA ZU HO WU SEI KO WU TEI YAO WU GO 零件缝纫流程 ling jian feng ren liu cheng 부분 봉제, 파츠 봉제 ブブン ボンジェ、パチュ ボンジェ BU BUN BON JIE , PA CHU BONG JIE parts sewing process
ハード はーど HA DO 硬的 ying de 하드 ハドゥ HA DO hard
ハーブ染め はーぶそめ HA BU SO MEI 草木染,植物染 cao mu ran,zhi wu ran 허브 염색 ハーブ ヨムセク HO BU YAON SEI KU herb dyeing
ハーフトリコット はーふとりこっと HA HU TO RI KO TO 经平组织 jing ping zu zhi 하프 트리코 ハプ トゥリコ HA PU TU RI KO half tricot
パープル ぱーぷる PA BU RU 紫色,青莲 zi se,qing lian 자색, 퍼플 チャセク、ポプル ZA SEI KU,PO PU RU purple
バーミューダパンツ ばーみゅーだぱんつ BA MIU DA PAN ZU 百慕大式短裤 bai mu da shi duan ku 버뮤다 쇼트, 청바지 ボミュダ ショトゥ BO NIU DA SIAO TU, QI YAONG BA JI bermuda shorts
バイアス縁取り ばいあすふちどり BA YI A SU HU QI DO RI 斜条滚边 xie tiao gun bian 바이어스 파이핑 バイオス パイピン BA YI O SU PA YI PING bound with bias tape
ハイウエストガードル はいうえすとがーどる HA YI WEI SU TO GA DO RU 腰高紧身褡 yao gao jin shen da 하이 웨이스트 거들 ハイ ウェイストゥ ゴドゥル HA YI WEI SU TO GO DO WU RU high waist girdle
バイオウォッシュ ばいおうぉっしゅ BAI O WU O SIU 酵素洗 jiao su xi 바이오 워싱 バイオ ウォッシン BA YI O WO SING bio washing
ハイゲージ はいげーじ HA YI GEI JI 细针 xi zhen 하이게이지 ハイ ゲイジ HA YI KEI YI JI high gauge(fine gauge)
配色 はいしょく HAI YI SI YAO KU 配色 pei se 배색 ペセク PEI SEI KU color matching, color coordination
配色 はいしょく HA YI SI YAO KUK MI HON 配色 pei se 배색 ペセク PEI SEI KU ciolor cooraination
配色 はいしょく HA YI SI YAO KU 配色 pei se 컬러 매칭, 색새합 コルロ メチン、セクペハプ KA RA MEI QING color matching color coordination
配色違い はいしょくちがい HA YI SI YO KU QI GA YI 配色错误 pei se cuo wu 배색차 ペセクチャ BEI SEI KU CHA difference in color combination
配色見本(配色見本) はいしょくみほん HA YI SI YAO KUK MI HON 配色样本,打样 pei se yang ben,da yang 배색 견본 ペセク キョンボン BEI SEI KU GEIN BON strike off(s/f)
ハイソックス はいそっくす HA YI SO KU SU 长袜 chang wa 긴 양말 キン ヤンマル KIN YANG MA RU high socks
パイソン ぱいそん BA YI SON 大蟒,虮蛇 da mang,ji she 비단뱀 ピダンベム BI DAN BEIM python
ハイテク はいてく HA YI TEI KU 先端技术 xian duan ji shu 하니테크 ハイテク シュトゥ HA YI TEI KU SIU TO WU high tech
ハイテク・スーツ はいてく・すーつ HA YI TEI KU  SU ZU 高机能套装 gao ji neng tao zhuang 항이테크 슈트 ハイテク シュトゥ HA YI TEI KU SIU TO WU high-tech suits
ハイド晒し(漂白) はいどざらし HA YI DO ZA RA SI 保险粉漂白 bao xian fen piao bai 하이드로 표백,수소 표백 ハイドゥロ ピョベク、 スソ ピョベク HA YI DU RO PIAO BEI KU, SU SO PIAO BEI KU hydrosulfite finish
ハイネック はいねっく HA YI NEI KU 高领 gao ling 하이넥 ハイネク HA YI NEI KU high neck
パイピング ぱいぴんぐ PA YI PIN GU 滚边 gun bian 파이핑 パイピン YI RU ZA HI YANG DAN CHU GU MONG piping
ハイピング始末 はいぴんぐしまつ HA YI PIN GU SI MA ZU 滚边 gun bian 하이핑 시말 ハイピン シマル HA YI PING SI MA RU high Ping disposal
パイピング不良 ぱいぴんぐふりょう PA YI PIN GU HU RI YAO WU 包边不良 bao bian bu liang 파이핑 불량 パイピン プルリャン PA YI PING BU RIANG defective piping
ハイプリット繊維 はいぷりっとせんい HA YI PU RI TO SEIN YI 复合线维,混合线维 fu he xian wei,hun he xian wei 하이브릿드 섬유 ハイブリットゥ ソミュ HA YI BU REI DU SOM YOU high brid yarn
バイヤー「買い手」 ぱいやー BAIYA 客户 ke  hu 바이어 バイオ BA I YA buyer,  wender,  purchaser
バイヤス ぱいやす BA YI YA SU 斜线,斜条 xie xian,xie tiao 바이러스 バイオス BA YI O SU bias mark
パイルクロス ぱいるくろす PA YI RU RO SU 绒头纱布 rong tou sha bu 파일 직물 パイル チンムル PA YI RU JING MU RU pile cloth
バインダー ばいんだー BA YIN DA 包缝机 bao feng ji 잡아주기 기구 チャバジュギ キグ ZHA BA ZU GI DO GU binder
バインダー縁取り ばいんだーふちどり PA YIN DA HU QI DO RI 滚边机滚边 gun bian ji gun bian 바인더 バインド BA YIN DO binding
はがき はがき HA GA KI 信片 xin pian 엽서 ヨプソ YAO PU SO post card
はぎ はぎ HA GI 缝补,缝接 feng bu,feng jie 잇기 イッキ YI KI joining
バギーパンツ ばぎーぱんつ BA GI PAN ZU 袋形裤 dai xing ku 주름 잡힌  풍성한 바지 チュルム チャッピン プンソンハン バジ ZU RUM ZA PIN PUNG SONG HAN BA JI baggy pants
剥離 はくり HA KU RI 剥离 bo li 박리, 떨어짐, 벌어짐 パン二、トロジム、ポロジム PAN NI,DO RO JIM exfoliation
バケツ ばけつ BA KEI ZU 水桶 shui tong 물통 ムルトン MU RU TONG bucket
箱ひだ はこひだ HA KO HI DA 箱式褶缝 xiang shi zhe feng 주머니판 주름잡기 チュモニパンチュルムチャプキ ZU MO NI PAN ZU PUM ZA PU KI box pleats
箱ポケット はこぽけっと HA KO PO KEI TO 胖裥袋,箱式袋 pang jian dai,xiang shi dai 웰트 포켓,외입술 주머니 ウェルトゥ ポケット WU EI RU TO PO KEI TO wide welt pocket
は刺し はさし HA SA SI 八字形疏缝 ba zi xing shu feng 팔자뜨기 パルチャトウギ PA RU ZA DU GI diagonal padding seam
挟み縫い はさみぬい HA SA MI NU YI 挟紧缝 xie jin feng 헤리박기 ヘリバッキ HEI RI BA KI piped seam
バジェット品 バジェットひん BA JI EI TO HIN 预算内商品 yu suan nei shang pin 예산내 상품 イェサンネ サンプム YE SAN NEI SANG PUM budget
パシミーナ ぱしみーな PA SI MI NA 极细羊绒,可什米尔 ji xi yang rong,ke shen mi er 패시미나 ペシミナ PEI SI MI NA pashimina
パジャマ ぱじゃま PA JI YA MA 睡衣 shui yi 파자마 パジャマ PA ZA MA pajamas
バス ばす BA SU 公共汽车 gong kong qi che 버스 ボス BO SU bus
パステルカラー ぱすてるからー PA SU TEI RU KA RA 浅色,淡色 qian se,dan se 파스텔 컬러 パステル コルロ PA SU TEI RU KA RA pastel color
バストパッド ばすとぱっど BA SU TO PA DO 胸垫 xiong dian 가슴 패드 カスム ペドゥ KA SU MU PEI DO bust pad
バストライン ばすとらいん BA SU TO RA YIN 胸围线 xiong wei xian 버스트 라인 ボストゥライン BO SU TO RA YIN bust line
パスポート パスポート PA SU PO TO 护照 hu zhao 여권 ヨクォン YAO GUON passport
バスローブ ばすろーぶ BA SU RO BU 浴衣 yu yi 목욕 가운 モギョク ガウン MO KU YAO KU GA WUN bath robe
パターン ぱたーん PA TAN 纸样,纸板 zhi yang ,zhi ban 패턴 ぺトン PEI TON pattern
パターン記号 パターンきごう PA TAN KI GO WU 制图符号 zhi tu fu hao 패턴 기호 ペトン キホ PEI TON KI HO pattern mark
パターングレーディング ぱたーんぐれーでぃんぐ PA TAN GU REI DEIN GU 型号放缩 xing hao fang suo 패턴등급,패턴 그레이딩 ペトン トゥングプ、ペトン グレイディン PEI TON DUNG GU PU, PEI TON GU REI YI DING pattern grading
パターンコピー ぱたーんこぴー PA TAN KO BI 纸样复印 zhi yang fu yin 패턴 카피 ペトンカピ PEI TON KA PI copied pattern
バターンシーマー ばたーんしーまー BA TAN SI MA 图形缝纫机 tu xing feng ren ji 도형미싱 トヒョン ミシン DO HI YAONG MI SING Batarnshemar
パターン指示 ぱたーんしじ PA TAN SI JI 纸样说明,纸样规格 zhi yang shuo ming,zhi yang gui ge 패턴 지시 ペトン チシ PEI TON JI SI pattern specification
パターンパーツ数 ぱたーんぱーつすう PA TAN PA ZU SU WU 纸样片数 zhi yang pian shu 패턴파츠의 수 ペトンパチュェ ス PEI TON PA CU YI SU quantity of pattern parts
パターンメーキング ぱたーんめーきんぐ PA TAN MEI KIN GU 描纸样,打板 miao zhi yang,da ban 패턴 메이킹 ペトン メイキン PEI TON MEI YI KING pattern making
パターンメーキング ぱたーんめーきんぐ PA TAN MEI KIN GU 描纸样 miao zhi yang 패턴제작 ペトン チェジャク PEI TON ZEI ZA KU pattern making
パターンメーキング ぱたーんめーきんぐ PA TAN MEI KIN GU 划纸板 hua zhi ban 패턴 제조 ペトン チェジョ PEI TON ZEI ZAO pattern making
パターンメッシュ ぱたーんめっしゅ PA TAN MEI SIU 花样网布 hua yang wang bu 무늬 망사 ヌ二マンサ MU NI MANG SA pattern mesh
パターン用紙 ぱたーんようし BA TAN YO WU SI 打纸样 da zhi yang 패턴 용지 ペトン ヨンジ PEI TON YAONG JI draft paper
肌着関係用語 はだぎかんけいようご HA DA GI KAN KEI YAO WU GO 汗衣 han yi 내의 ネウィ NEI YI under wear
肌着用編み地・機械 はだぎようあみじ・きかい HA DA GI YAO A MI JI KI KAI 内衣用编织,机械 nei yi yong bian zhi,ji xie 기계 속옷 キゲ ソゴッ KI KEI SO GO machine for underwear
ボタン穴かがリ ばたんあなかがり BA TAN A NA KA GA RI 锁眼缝 suo yan feng 단추달이 タンチュダリ DAN CHU DA RI button holing
ボタン付け根巻き不良 ばたんづけねまきふりょう BA TAN ZU KEI NEI MA KI HU RI YAO WU 绕扣线不良 rao kou xian bu liang 단추붙임 실기둥 불량 タンチュプチム シルキドゥン プルリャン DAN CHU BU QIM SI RU GI DUNG BU RIANG defective button seam coiling
ボタン付け不良 ばたんづけふりょう BA TAN ZU KEI HU RI YAO WU 钉扣不良 ding kou bu liang 단추달이 불량 タンチュタリ プルリャン DAN CHU DA RI BU RIANG defective button sewing
パタンナー ぱたんなー PA TAN NA 打板师 da ban shi 패터너, 패턴 메이커 ペトノ、 ペトン メイコ PEI TO NO, PEI TON MEI YI KO patterner
パッカリング ぱっかりんぐ PA KA RIN GU 沿衣服缝线的折皱 yan yi fu feng xian de zhe zhou 팍카링 パッカリン PA KA RING Gathering
パッキングリスト ばっきんぐりすと PA KING GU RI SU TO 包装单 bao zhuang dan 패킹 리스트 ペキン リストゥ PEI KING RI SU TO packing list
パッキングリスト ぱっきんぐりすと PA KIN GU RI SU TO 装箱单,包装单 zhuang xiang dan 패킹 리스트 ペッキン リストゥ PEI KIN RI SU TO packing list
バックサテン ばっくさてん BA KU SA TEIN 缎背绉 duan bei zhou 주자 백크레이프 シュジャ べククレイプ ZHU ZA BEI KU REI YI PU satin-back crepe
バックスキン ばっくすきん BA KU SU KIN 鹿皮 lu pi 사슴가죽,사슴피 サスムカジュク、サスムピ SA SOM GA ZU KU, SA SOM PI buck skin
バックレス・ブラ ばっくすれす・ぶら BA KU REI SU BU RA 无背胸罩 wu bei xiong zhao 등없는 브래지어 ドゥンオムヌン ブレジオ DUNG OM NUN BU REI JI O backless brassiere
バック布 ばっくぬの BA KU NU NO 胸罩里布 xiong zhao li bu 안감 アンガム AN GAM inside fabric
バック細編み ばっくほそあみ BA KU HO SO A MI 到退针 dao tui zhen 백싱글 크로쉐 べクシングル クロシュエ BEI KU SIN GU RU KU RO SI EI reverse single crochet
バックル ばっくる BA KU RU 皮带扣 pi dai kou 버클 ボクル BO KU RU buckle
発行銀行 はっこうぎんこう HA KO WU GIN KO WU 发行银行 fa xing yin hang 발행은행 パレン ウネン BA HING WUN HING opening bank
抜染 ばっせん BA SEIN 拔染印花 ba ran yin hua 발염 パリョム BA RU YAOM discharge print
発送 はっそう HA SO WU 出货 chu huo 발송 パルソン BA RU SONG send out
パッチ&フラップ ぱっち&ふらっぷ PA QI &HU RA PU 贴盖式衣袋 tie gai shi yi dai 패치플랩 ペチ&プルレプ PEI QI& PU RU REI PU patch and flap
パッチポケット ぱっちぽけっと PA QI PO KEI TO 贴袋,明袋 tie dai,ming dai 패치 포켓, 덧주머니 ペチ ポケット、トッチュモニ PEI QI PO KEI TO, TO QIU MO NI patched pocket
発注 はっちゅう HA JIU 订货,下单子 ding huo, xia dan zi 주문 チュムン JIU MUN order
発注書 はっちゅうしょ HA  JIU SI YAO 订单 ding dan 주문서 チュムンソ JIU MUN SO order sheet
パッチワーク ぱっちわーく BA QI WA KU 并缝布 bing feng bu 패치 워크 ペチウォク PEI QI WO KU patchwork
パッデッド・ブラ ぱっでっど・ぶら PA DEI DO BU RA 加垫胸罩 jia dian xiong zhao 패드 브래지어 ペドゥ ブレジオ PEI DU BU REI JI O padded brassiere
パット ばっと BA TO 垫肩 dian jian 퍼트 ポティウ PO TU shoulder pad
パット付け不良 ぱっとづけふりょう PA TO ZU KEI HU RI YAO WU 肩垫缝合不良 jian dian feng he bu liang 패드붙임 불량 ペドゥプチム プルリャン PEI DU BU QIM BU RU RIANG defective sewing pad
八方送り はっぼうおくり HA BAO O KU RI 万向送布 wan xiang song bu 유니버설 송출 ユニボソル ソンチュル YOU NI BO SO RU SONG CHU RU universal feed
派手 はで HA DEI 华美,艳 hua mei,yan 게이 컬러 ゲイ コルロ GEI YI KA RA gay,showy
鳩目穴 はとめあな HA TO MEI  A NA 圆眼孔 yuan yan kong 아일릿 アイルリッ クモン A YI RU RI eyelet hole
鳩目穴かがリ はとめあなかがり HA TO MEI A NA KA GA RI 圆眼锁钮孔 yuan yan suo niu kong 끝구멍형 단추구멍 クックモンヒョン タンチュグモン GU GU MONG HI YAONG DAN CHU GU MONG eyelet button hole
鳩目穴かがりミシン はとめあなかがりみしん HA TO MEI A NA KA GA RI MI SIN 凤眼锁眼机 feng yan suo yan ji 아일레트 단추구멍기 アイルレトゥ タンチュグモンギ A YI RU REI TU DAN CHU GU MONG eyelet buttonholing
鳩目ボタンホール はとめぼたんほーる HA TO MEI BO TAN HO RU 锁眼孔,凤眼钮孔 suo yan kong,feng yan niu kong 긑원형식 단추구멍 クドォンヒョンシク タンチュグモン KU DO ON HI YAONG SI KU TAN QIU GU MON eyelet button hoe
はな紺 はなこん HA NA KON 大青蓝 da qing lan 퍼프리시 블루 ププルリシ プルル PO PU RI SI BU RU purplish blue
パネルプリント ぱねるぷりんと PA NEI RU PU RIN TO 嵌接花样印花,围巾花样印花 qian jie hua yang yin hua,wei jin hua yang yi hua 파넬 프린트 パネル プリントゥ PA NEI RU PU RIN TU panel print engineering print
パネルライン ぱねるらいん PA NEI RU RA YIN 嵌条线 qian tiao xian 파넬 라인 パネル ライン PA NEI RU RA YIN panel line
幅(巾) はば HA BA kuan ポク PO KU windth
パフスリーブ ぱふすりーぶ PA HU SU RI BU 灯笼袖 deng long xiu 퍼프 슬리브 ポプ スルリブ PO PU SU RI BU puff sleeve
ばら毛染め ばらけぞめ BA RA KE ZAO MEI 散毛染色 san mao ran se 슬럽 염색 スルロプ ヨムセク SU RO PU YAOM SEI KU slubbing dyed,dyed in the wool
ばら毛染め ばらけぞめ BA RA KE ZO MEI 散毛染 san mao ran 염색모 ヨムセンモ YAOM SEI KU MO clean wool dyed
ハラコ はらこ HA RA KO 胎毛 tai mao 태모 テモ TEI MO sulank skin
バラツキ ばらつき BA RA KI 分散,误差 fen san,wu cha 분산 プンサン BUN SAN disorderly
バラッシャ ばらっしゃ BA RA SI YA 巴拉西厄 ba la xi e 바레디어 バレディオ BA REI DI O barathea
パラフィン・コーティング ぱらふぃん・こーてぃんぐ PA RA HU YIN  KO TEIN GU 腊质涂层 la zhi tu ceng 파라핀 코팅 パラピン コティン PA  RA PIN KO TING paraffin coating
バランス感覚 ばらんすかんかく BAN SU KAN KA KU 平衡感 ping heng gan 평형감 ピョンヒョンガム PEIN HEING GAM balance
針跡 はりあと HA RI  A TO 针洞疵 zhen dong ci 바늘 흠 パヌルフム、 チャグク BA NU HOM needle hole
針板 はりいた HA RI YI TA 挺针板 ting zhen ban 바늘판 パヌル パン BA NU RU PAN needle plate,throat plate
針送りミシン はりおくりみしん HA RI O KU RI MI SIN 针送布缝纫机 zhen song bu feng ren ji 침송 재봉기 チムソン チェボンギ QIM SONG ZEI BONG GI needle-feed sewing machine
針送り はりおくりみしん HA RI O KU RI MI SIN 复合送布 fu he song bu 침 송출 チム ソンチュル QIM SONG CHU RU needle feed
針落とし点 はりおとしてん HA RI O TO SI TEIN 针尖 zhen jian 바늘 구멍 パヌル グモン BA NU RU GU MONG needle point
針立て はりたて HA RI TA TEI 反面多抽条,抽板 fan mian duo chou tiao,chou ban 실렉티드 리브 シルレクティドゥリブ SI RU REI KU TI DU RI BU selected rib
針止めねじ はりどめねじ HA RI DO MEI NEI JI 固定针用螺钉 gu ding zhen yong luo ding 바늘 고정 나사 バヌル コジョン ナサ BA NU RU GO ZHENG NA SA needle setscrew
針抜き はりぬき HA RI NU KI 抽针针织布 chou zhen zhen zhi bu 침빼기 チムペギ、 QIM BEI GI selected rib
針抜き はりぬき HA RI NU KI 抽针 chou zhen 웰트 스티치 ウェルトゥ スティチ WEI O TU SU TEI YI QI welt stitches
針汚れ はりよごれ HA RI GO REI 针污迹 zhen wu ji 바늘 자국, 바느질 자국 パヌル チャグク、パヌジル チャグク BA NU ZA GU ,BA NU JI RU ZA KU stain by needle
パワーネット ぱわーねっと PA WA NEI TO 弹力网布 tan li wang bu 고탄력 망 コタンリョク マン GO TAN REI KU MANG power net
範囲(程度) はんい HAN YI 范围,程度 fan wei,cheng du 범위 ポミ BO MI extend
半裏 はんうら HAN WU RA 半夹里,半衬里 ban jia li,ban chen li 반 라이닝 パン ライニン BAN RA YI NING half lining
ハンガー掛け はんがーかけ HAN GA GA KEI 挂衣架 gua yi jia 행깅 ヘンギン BEIN GING hanging
ハンガードライ はんがーどらい HAN GA DO RA YI 悬挂式烘燥 xuangua shi hong zao 행어 드라이,현수식 건조 ヘンオ ドゥライ、ヒョンスミク コンジョ HI YAONG O DU RA YI, HIEN SU SI KU KON ZAO hanging dry
半製品 はんせいひん HAN SEI HIN 半成品 ban cheng pin 반제품 パンジェプム BAN ZEI PUM product in half process
半袖 はんそで HAN SO DEI 短袖 duan xiu 짧은 소매 チャルブン ソメ ZHA BUN SO MEI short sleeve
パンチカード ぱんちかーど BAN QI KA DO 穿孔卡片 chuan kong ka pian 펀치카드 ポンチ カドゥ PON QI KA DU punching card
反違い・かまちがい はんちがい・かまちがい HAN QI GA YI,KA MA QI GA YI 染批色差匹差,罐差 ran pi se cha pi cha,guan cha 피스별 색상차 ピス ビョル セクサンチャ PI SU BEI RU SEI SANG CAH color difference by each role or each bath
班長 はんちょう HAN JIAO 领班,工厂 ling ban,gong chang 반장 パンジャン BAN ZHANG foreman,forewoman
パンツ ぱんつ PAN ZU 裤子 ku zi 팬츠 ペンチュ PEIN QIU pants
パンツ(パンタロン) ぱんつ(ぱんたろん) PAN ZU (PAN TA RON) 裤子 ku zi 팬츠, 판 탈롱 ペンチュ、 パンタルロン PEIN CHU , PAN TA RONG pants,pantaloon
パンツ裾幅 ぱんつすそはば PAN ZU SU SO HA BA 裤口宽(围) ku kou kuan(wei) 팬츠 단폭 ペンチュ タンポク PEIN CHU DAN PO pants hem width
パンツ丈 ぱんつたけ PAN ZU TA KEI 裤子长 ku zi chnag 팬츠길이 ペンチュギリ PEIN CHU GI RI pants length
パンツ前明き不良 ぱんつまえあきふりょう BEI RUTO DO O SI HU RI YAO WU 裤子暗门襟不良 ku zi an men jin bu liang 앞섶 불량 アプソプ プルリャン A SON BU RIANG defective fly front for trousers
パンティー ぱんてぃー PAN TEI 女内裤 nv nei ku 팬티 ペンティ PEIN TEI panty
パンティーガードル ぱんてぃーがーどる PAN TEI GA DO RU 紧身褡内裤 jin shen da nei ku 팬츠 거들 ペンティ ゴドゥル PEIN TEI GO DO WU RU panty girdle
パンティーストッキング ぱんてぃーすとっきんぐ PAN TEI SU TO KIN GU 连裤丝袜 lian ku si wa 팬티 스타킹 ペンティ スタキン PEIN TEI SU TAN KIN panty hose
バンド・ブラ ばんど・ぶら PAN DO BU RA 筒型胸罩 tong xing xiong zhao 튜브 브래지어 トュブ ブレジオ TU BU  BUREI JI O tube brassiere
バンドカラー ばんどからー BAN DO KA RA 坚领,立领,中装直领 jian ling,li ling,zhong zhuang zhi ling 밴드 칼라 ベンドゥ カルラ BEIN DU KA RA band collar
ハンドキャリー はんどきゃりー HAN DO KI YA RI 手提,随身携带 shou ti,sui shen xie dai 핸드키리 ヘンドゥケリ HEIN DU KI RI hand carry
ハンド刺繍 はんどししゅう HAN DO SI SIU 手绣 shou xiu 핸드자수, 손자수 ヘンドゥ ジャス、ソンジャス HEIN DO JIA SU, SON JIA SU hand embroidery
バンドナイフ ばんどないふ BAN DO NAI HU 带刀 dai dao 밴드 나이프 べィンチュ ナイプ BEIN DU NA YI PU band knife
バンドリング ばんどりんぐ BAN DO RIN GU 集束,成束 ji shu,cheng shu 번들링 ボンドゥルリン BON DU RING bunding
バンドリング ばんどりんぐ BAN DO RIN GU 集束,成束 ji shu,cheng shu 번들링, 방치짓기 ボンドルリン、パンチチッキ BON DU RU RING, BANG QI JI KI bunding
ハンドル強度 はんどるきょうど HAN DO RU KI YAO DO 手址强 shou zhi qiang 핸들 강도 ヘンドゥル カンド HEIN DU RU GANG DO handle strength
ハンドル強度不揃い はんどるきょうどふそろい HAN DO RU KI YAO DO HU SO RO YI 手杆控制不良 shou gan kong zhi bu liang 핸들강도 부족 ヘンドゥルカンドプジョク HEIN DU RU GANG DO BU ZAO KU irregular handle strength
バンドルシステム ばんどるしすてむ BAN DO DO RU SI SU TEI MU 集束作业线 ji shu zuo ye xian 번들시스템 ボンドゥルシステム BON DU RU SI SU TEIM progressive bundle unit
販売促進 はんばいそくしん HAN BA YI SO KU SIN 推销,销售促进 tui xiao,xiao shou cu jin 판매촉진 パンメチョクチン PAN MEI CAO KU JIN sales promotion
帆布 はんふ HAN HU 帆布 fan bu 캔버즈 ケンボジュ GEIN BO SU canvas
半伏せ縫い はんふせぬい HAN HU SEI NU YI 半包缝 ban bao feng 눌러박기 ヌルロバッキ NU RU RO BA KI lapped seam
緋赤 ひあか HI A KA 绯红 fei hong 스칼릿 スカルリッ SU KA RU RI scarlet
ビーカー びーかー BI KA 色样,烧杯染色 se yang, shao bei ran se 비커 ピコ PI KO beaker test(lab-dip)
ビーカー びーかー BI KA 染小样,染色试验 ran xiao yang,ran se shi yan 비커 테스트 ビコ テストゥ BI KO TEI SU TU beaker test,(lap-dip)
ビーカー依頼 ビーカーいらい BI KA YI RA YI 委托打色样 wei tuo da se yang 비커 테스트 ビコテストゥ BI KO TEI SU TOU apply beaker test
ビーかー確認 びーかーかくにん BI KA KA KU NIN 色样确认 se yang que ren 비커 테스트확인 ビコテストゥ ファギン BI KO TEI SU TOU HUA GIN confirm beaker(lab-dip)
ピーコート ぴーこーと PI KO TO 水乒短大衣 shui ping duan da yi 해군용 네이비 더블 코트 ヘグンニョン ネイビ ドプルコトゥ HEI GUN YAONG NEI YI BI DO BU RU KO TU pea coal
ビーズ びーず BI ZU 空心颗粒,丸珠 kong xin ke li 비즈 ビジュオル モチョンダイジン BI ZU beads
ピース ぴーす PI SU jian 피스 ピス PI SU piece
ピースレート ぴーすれーと PI SU REI TO 计件工资 ji jian gong zi 피스 레이트 ピス レイトゥ PI SU REI TU piece rate
ピーチスキン加工 ぴーちすきんかこう PI QI SU KIN KA KO WU 桃皮起毛处理 tao pi qi mao chu li 피치스킨 가공 ピチスキン カゴン PI QI SU KIN GA GONG peach skin finish
ヒートカット ひーとかっと HI TO KA TO 热栽剪 re zai jian 열 카팅, 열재단 ヨル カティン、 ヨルチェダン YAO RU KA TING,YAO RU ZEI DAN heat cutting
ビーバー びーばー BI BA 海狸 hai li 비버 ビボ BI BO beaver
ピーリング素材 ぴーりんぐそざい PI RIN GU SO ZAI 恢复布料,安慰布料 hui fu bu liao,an wei bu liao 힐링 소재 ヒルリン ソジェ HI RING SO ZEI healing material
ビエラ びえら BI EI RA 维也勒法兰绒 wei ye le fa la rong 비엘라 ビエルラ BI DEI RA viyella
控え見本(輸出用) ひかえみほん(ゆしゅっよう) HI KA EI MI HON(YOU SIU ZU YAO WU) 存样(通关用) cun yang(tong guan yong) 복사견본 ポクサ キョンボン(スチュルヨン) BO KU SA GEIN BON duplicate sample
ひき揃え ひきそろえ HI KI SO RO EI 合股并线 he gu bing xian 플라잉 ブルライン BU RU RA YIN plying
引き揃え糸 ひきそろえいと HI KI SO RO EI YI TO 合股纱 he gu sha 합사 ハプサ HA PU SA double yarm
ビキニショーツ びきにしょーつ BI KI NI SI YAO ZU 三角裤 san jiao ku 비키니 쇼트 ビキニ シォトゥ BI KI NI SI O TO bikini shorts
ピクドラペル ぴくどらべる PI KU DO RA BEI RU 剑领,枪驳领 jian ling,qiang bo ling 라펠 정점 ラペルチョンジョム RA PEI RU ZHONG ZHEM peaked lapel
ピケ ぴけ PI KEI 凹凸绉 ao tu zhou 피케 ピケ PI KEI pique
飛行機 ひこうき HI KO WU KI 飞机 fei ji 비행기 ピヘンギ BI HANG GI airplane
ピコット ぴこっと PI KO TO 据齿边,牙边 ju chi bian,ya bian 피코 ピコ PI KO piont
ピコット ぴこっと PI KO TO 狗牙边 gou ya bian 피코 ピコ PI KO picot stitch
ピコットテープ ぴこっとてーぷ PI KO TO REI PU 锯齿边扁带 ju chi bian diao dai 피코 테잎, 레이스 가장자리 ピコ テイプ、 レイス カジャンジャリ PI KO TEI YI PU ,REI YI SU GA ZANG ZA RI picot tape
ビザ びざ BI ZA 签证 qian zheng 비자 ビジャ BI ZA visa
膝当て布 ひざあてぬの HI ZA A TEI NU NO 膝盖绸 xi gai chou 무릎 안감 ムルプ アンガム MU RU PU AN GAM reniforced knee lining
ひじ線 ひじせん HI JI SEIN 肘管线 zhou guan xian 엘보 라인 エルボ ライン EI RU BO RA YIN elbow line
ビジネスクラス びじねすくらす BI JI NEI SU KU RA SU 商务客舱(C) shang wu ke cang(C) 비지니스 클레스 ビジ二ス クルレス BI JI NI SU KU REI SU business class
ビジネスソックス びじねすそっくす BI JI NEI SU SO KU SU 职业用袜(男) zhi ye yong wa(nan) 신사복 정장 양말 シンサボク チョンジャン ヤンマル SIN SA BO KU ZENG ZHANG YANG MA RU business socks
ビジュアルマーチャンダイジング びじゅあるまーちゃんだいじんぐ BI JIU A RU MA QIANG DA YI JING GU 视觉的商品系列 shi jue de shang pin xi lie 비주얼 머천다이징 ビジュオル モチョンダイジン BI JIU O RU MO CHEN DA YI JING visual merchandising
非常口 ひじょうぐち HI JIAO GU QI 太平门,紧急出口 tai ping men,jin ji chu kou 비상구 ピサング BI SANG GU emergency exit
ビスコースレーヨン びすこーすれーよん BI SU KO SU REI YAON 粘胶人造丝 nian jiao ren zao si 비스코스 레용 ビスコス レヨン BI SU KO SU REI YAONG viscose rayon
ピスポケット ぴすぽけっと PI SU PO KEI TO 后兜 hou dou 힙 포켓 ピプ ポケッ PI PU PO KEI hip(pis)pocket
ひだ奥 ひだおく HI DA O KU 褶里,褶裥窝边 zhe li,zhe jian wo bian 플리츠 언더 プルリチュ オンド PU RI CI EN DO pleat bottom
ひだ代 ひだしろ HI DA SI RO 褶位线,活褶 zhe wei xian,huo zhe 주름잡기선 チュルムジャプキソン ZU RUM ZA KI SON pleat line
ひだ取り ひだどり HI DA DO RI 褶裥 zhe jian 주름장식 チュルムジャンシク ZU ROM ZHANG SI KU ruffing
ひだ取り縫い ひだどりぬい HI DA DO RI NU YI 褶裥缝 zhe jian feng 주름박기 チュルムバッキ ZU ROM BA KI pleating seam
ひだ山 ひだやま HI DA YA MA 褶山 zhe shan 플리츠 톱 プルリチュ トプ PU RI CI TO PU pleat top
ビッグシャツ びっぐしゃつ BI GU SI YA ZU 宽大衬衫 kuan da chen shan 빅셔츠 ビクショチュ BI SEI CHU big shirt,over-size shirt
ピッチ ぴっち PI QI 节距 jie ju 피치 ピチ PI QI pitch
ビット びっと BI TO 装饰,挂件 zhuang shi,gua jian 비트 ビトゥ BI TU bit
引っ張り(W前内釦かけ) ひっぱり(Wまえうちぼたんかけ HI PA RI(W MA EI WU QI BO TAN KA KEI) 西服里面的垂片 xi fu li mian chui pian 인사이드 태브, 안조름단 インサイドゥ テブ、アンジョルムダン YIN SA YI DO WU TEI PU, AN JIAO RUM DAN inside tab
引っ張る ひっぱる HI PA RU 拉紧 la jin 잡아당기다 ジャバァ ダンギダ ZA BA DANG GI DA pull
ヒップ(H) ひっぷ HI PU 臀围 tun wei 힙사이즈 ,볼기둘레 ヒプ サイジュ、 ポルギトゥルレ HIM SA YI ZU, BO GI DU REI hip size
ヒップスタースカート ひっぷすたーすかーと HI PU SU TA SU KA TO 低腰裙 di yao qun 힙 스타 스커트 ヒプ スタ スコトゥ HI PU SU TA SU KO TU hip star skirt
ヒップパッド ひっぷぱっど HI PU PA DO 臀垫 tun dian 힙 패드 ヒプ ペドゥ HI PUPEI DO hip pad
ヒップハンガー ひっぷはんがー HI PU HAN GA 低腰 di yao 힙 행어 ヒプ ヘンオ HIM HEING O hip hanger
ヒップライン ひっぷらいん HI PU RA YIN 臀围线 tun wei xian 힙라인 ヒプライン HI PU  RA YIN hip line
ビニール びにーる BI NI RU 乙烯基,薄膜 yi xi ji,bo mo 비닐 ビニル BI NI RU vinyl
ビニロン ぴにろん BI NI RON 维尼纶 wei ni lun 비닐론 ビニルロン BI NI RU RON vinylon
捻り糸 ひねりいと HI NEI RI YI TO 合股线 he gu xian 합연사 ハビョンサ HA BI YAON SA ply yarm
ビビッドトーン びびっどとーん BI BI DO TON 鲜艳明亮色调 xian yan ming liang se diao 비비드톤 ビビドゥ トン BI BI DU TON vivid tone
紐とうし ひもとうし HI MO TO WU SI 抽带 chou dai 졸라매는 끈 チョルラメヌン クン QI YAO RA MEI NUN  KUN drawstring
百貨店 ひゃっかてん HI YA KA TEIN 百货公司 bai huo gong si 백화점 ぺっクァジョム BEI HUA ZHAOM department store
標準外手当て ひょうじゅんがいてあて HI YAO JIUN GAI TEI A TEI 规定外奖金 gui ding wai jiang jin 표준 외 수당 ピョジュン ウェスダン PIAO ZUN WEI SU DANG off-standard premium
標準作業時間設定法 ひょうじゅんさぎょうじかんせっていほう HI YAO JIUN SA GI YAO WU JI KAN SEI TEI HOU 工时测定方法 gong shi ce ding fang fa 표준 작업시간 설정법 ピョジュンチャゴプシガン ソルチョンポプ SI GAN YAON GU method time measuring
標準時間 ひょうじゅんじかん HI YAO JIUN JI KAN 标准时间 biao zhun shi jian 표준 시간 ピョジュンシガン PIAO JIUN SI GAN S.A.H,standard allowed hour
標準見本 ひょうじゅんみほん HI YAO WU JIUN MI HON 标准样品 biao zhun yang pin 표준 샘플,레프리카,복제품 ピョジュン セムプル、レプリカ、ポクチェプム PIAO ZUN SEIM PURU, REI PU RI KA BO KU ZEI PUM replica,standard sample
表示類付け ひょうじるいづけ HI YAO JI RU YI ZU KEI 订标签 ding biao qian 표지류 붙이기 ピョジリュ プチギ PIAO JI RIU BU QI KI attcahing tag&lable
表示類付け不良 ひょうじるいづけふりょう HI YAO WU JI RU YI ZU KEI HU RI YAO WU 标签类不正 biao qian lei bu zheng 표시류 부착불량 ピョシリュ プリャクプルリャン PIAO SI RIU BU CHA KU BU RU RIANG labeling defect
表示類間違い ひょうじるいまちがい HI YAO JI RU YI MA QI GA YI 标签类错混 biao qian lei cun hun 표지류 붙임 착오 ピョジリュ プチム チャゴ PIAO JI RIU BU QIM CHA O wrong label&tag
表示類付け不良 ひょうじるづえけふりょう HI YAO JI RU YI ZU KEI HU RI YAO WU 标签类缝接不良 biao qian lei feng jie bu liang 표지류 붙임 불량 ピョジリュ プチム プルリャン PIAO JI RIU BU QIM BU RIANG defective sewing label and tag
表付け ひょうづけ HI YAO WU ZU KEI 分级 fen ji 그레이딩 グレイディン GU REI YI DING classification, grading
ひよく ひよく HI YAO KU 暗门襟,钮扣盖 an men jin,niu kou gai 플라이 프런트,플래깃 プルライ プリントゥ、プルレキッ PU RU RA YI PU RIN TO WU, PU RU REI KI facing
ひょっとこ ひょっとこ HI YAO TO KO 里线,包纱双纱嘴 li xian,bao sha shuang sha zui 플레이티드 プルレイティドゥ PU RU REI TEI DO plated
平編みソックス ひらあみそっくす HI RA A MI SO KU SU 平织袜 ping zhi wa 평면 뜨개 양말 ピョンミョントゥゲ ヤンマル PIAO MEIN DU GEI YANG MA RU plain knitting scoks
平織 ひらおり HI RA O RI 平纹组织 ping wen zu zhi 평직, 프레인 チクチョプ ヨムセク PEING JI KU , PU REIN plain
平板プレス ひらばんぷれす HI RA BAN PU REI SU 下领宽/领下盘宽 xia ling kuan/ling xia pan kuan 평판프레스 ペンパンプレス PEING PAN PU REI SU Monotonous press
平ベッドミシン ひらべっとみしん HI RA BEI TO MI SIN 平机,横机 ping ji,heng ji 평 재봉기 ピョン チェボンギ PEING ZEI BONG GI falt bed machine
ピリング ぴりんぐ PI RIN GU 起毛球 qi mao qiu 필링 ピルリン PI RING pilling
広い(過ぎる) ひろい(すぎる) HI RO YI (SU GI RU) (太)宽 (tai)kuan (너무)넓다 (ノム)ノルタ (NO MU) NO PU DA (too)wide
疲労 ひろう HI RO WU 疲劳 pi lao 피로 ピロ PI RO fatigue
広幅 ひろはば HI RO HA BA 宽幅 kuan fu 넓이 ノルビ NO RU BI width
ピンキング ぴんきんぐ PIN KIN GU 衣边剪花,锯 切线   삼각 절단,핑킹 サムガク チョルダン、ピンキン SAM KA KU ZAO RU DAN, PING KING pinking scissors
ピンキング鋏み ぴんきんぐはさみ PIN KIN GU HA SA MI 齿边布样剪刀 chi bian bu yang jian dao 핑킹 가위 ピンキン カウィ PIN KIN KA YU pinking scissors
ピンク ぴんく PIN KU 粉色 fen se 핑크 ピンク PIN KU SIEN pink
ピンクッション ぴんくっしょん PIN KU SI YAONG 针垫 zhen dian 핀 쿠션 ピン クション PIN KU SIEN pin cushion
品質 ひんしつ HIN SI ZU 质量,品质 zhi liang, pin zhi 품질 プムジル PUM JI RU quality,composition
品質管理 ひんしつかんり HIN SI ZU KAN RI 质量控制,质量管理 zhi liang kong zhi,zhi liang guan li 품질 관리 プムジルクァンリ PUM JI RU GUAN RI quality control
品質表示 ひんしつひょうじ HIN SI ZU HI YAO JI 成分标示,组成标示 cheng fen biao shi,zu cheng biao shi 품질 표시 プムジル ピョシ PUM JI RU PIAO SI quality label,fiber content label
品質保証 ひんしつほしょう HIN SI ZU HO SI YAO WU 保证品质 bao zheng pin zhi 품질보증 プムジルポジュン PUM JI RU BO ZONG quality assurance
ピンストライプ ぴんすとらいぷ PIN SU TO RAI BU 细条子 xi tiao zi 핀 스트라이프 ピン ストゥライプ PIN SU TU RA YI PU pin stripe
ピンセット ぴんせっと PIN SEI TO 镊子 nie zi 핀센트 ピンセントゥ PIN SEIN TU tweezers
ピンタック縫い ぴんたっくぬい PIN TA KU NU YI 细褶缝 xi zhe feng 주름접어 연속박기 チュルムチョボョンソクバッキ ZU ROM ZAO BO YAON SO KU BA ,KI pin tucked seam
ピンタックリーダー ぴんたっくりーだー PIN TA KU RI DA 细绉机 xi zhou ji 주름잡기 도구 チュルムチャプキドグ ZHU RUM ZA KI DO GU pin tuck reader
品番 ひんばん HIN BAN 品号,货号 pin hao, huo hao 품질번호 プムジルボノ PUM JI RU BO NO item number, style No
ピンホールカラー ぴんほーるからー PIN HO RU KA RA 针孔领 zhen kong ling 핀흘 칼라 ピンホル カルラ PIN HU RU KA RA pinhole collar
ピンワーク ぴんわーく BIN WA KU 用针做型 yong zhen zuo xing 핀워크 ピンウォク PIN WEI KU pin work
ファー ふぁー HU A 毛皮 mao pi PO fur
ファーストクラス ふぁーすとくらす HUA SU TO KU RA SU 头等客舱(F) tou deng ke cang(F) 퍼스트 클래스 ポストゥ クルレス PO SU TO KU REI SU first class
ファーストサンプル ふぁーすとさんぷる HUA SU TO SAN PU RU 初样 chu yang 첫샘플 チョッセムプル QI YAO SEI MU PU RU first sample, proto type
ファーストパターン ふぁーすとぱたーん HUA SU TO PA TAN 原序纸样,第一纸样 yuan xu zhi yang,di yi zhi yang 퍼스트 패턴 ポストゥ ペトン PO SU TO PEI TON first pattern
ファゴッティング ふぁごってぃんぐ HUA GO TEIN GU 花饰针机接线 hua shi zhen ji jie xian 패거팅 ペゴティン PEI KO TEIN fagoting
ファスナー ふぁすなー HUA SU NA 拉链,锁链 la lian,suo lian 파스너 パスノ PA SU NO fastener,zipper
ファスナー ふぁすなー HUA SU NA 拉链 la lian 패스너 ペィスノ PEI SU NO fastener
ファスナー押さえ ふぁすなーおさえ HUA SU NA O SA EI 拉链压脚 la lian ya jiao 파스너 누름 パスノ ヌルム PA SU NO NU RUM fastener weight
ファスナー丈 ふぁすなーたけ HUA SU NA TA KEI 拉链长 la lian chang 패스너 사이즈 ペスノ サイジュ PEI SU NO SA YI ZU fastener size
ファスナー付け ふぁすなーづけ HUA SU NA ZU KEI 上拉线 shang la xian 지퍼달기 ジポダルギ JI PO DA RU GI fastener sewing
ファスナー付け不良 ふぁすなーづけふりょう HU A SU NA ZU KEI HU RI YAO WU 拉链缝合不良 la lian feng he bu liang 파스너 붙임 불량 パスノ プチム プルリャン PA SU NO BU QIM BU RIANG defective sewing fastener
ファスナー付け不良 ふぁすなーづけふりょう HUA SU NA ZU KEI HU RI YAO 拉链缝合不良 la lian feng he bu liang 지퍼 부착불량 ジポ プチャクプルリャン JI PO BU CHA BU RU RIANG defective attaching fastener(zipper)
ファスナー止まり位置 ふぁすなーとまりいち HUA SU NA TO MA RI YI QI 拉链缝接位置 la lian feng jie wei zhi 파스너 엔드 パスノ エンゴゥ PA SU NO EIN GO WU fastener end
ファックス ふぁっくす HUA KU SU 传真 chuan zhen 팩시밀리, 팩스 ペクシミルリ、ペクス PEI SI MI RU RI, PEI SU facsimile,fax
ファッショニング ふぁっしょにんぐ HAU SI YAO NIN GU 收放针,全成型 shou fang zhen,quan cheng xing 풀패션 プルペション PU RU PEI SEIN fully fashioned knitting
ファッショニングマーク ふぁっしょにんぐまーく HUA SI YAO NIN GU MA KU 收放针花 shou fang zhen hua 패셔닝 마크 ペショニン マク PEI SEI NING MA KU fashioning mark
ファッション ふぁっしょん HUA SI YAON 时新式样,时装 shi xin shi yang,shi zhuang 패션 ペション PEI SIEN fashion
ファッション サイクル ふぁっしょん さいくる HUA SI YAON SA YI KU 流行周期 liu xing zhou qi 패션 사이클 ペション サイクル PEI SIEN SA YI KU RU fashion cycle
ファッション傾向 ふぁっしょんけいこう HUA SI YAON KEI KO KU 时装流行趋势 shi zhuang liu xing qu shi 패션 트렌드 ペション トゥレンドゥ PEI SIEN TU REIN DU fashion trend
ファッション情報 ふぁっしょんじょうほう HUA SI YAON JIAO WU HO WU 时装流行信息 shi zhuang liu xing xin xi 패션정보, 패션 뉴스 ペションジョンボ、ペションニュス PEI SIEN ZAONG BO,PEI SIEN NIU SU fashion news
ファッションショー ふぁっしょんしょー HUA SI YAONG SI YAO 服装表演 fu zhuang biao yan 패션쇼 ペシォンショ PEI SIEN SI YAO fsahion show
ファッションストッキング ふぁっしょんすとっきんぐ HUA SI YAON SU TO KIN GU 流行丝袜 liu xing si wa 유행성 스타킹 ユヒョンソン スタキン YOU HING SONG SU TA KING fashion stocking
ファンキールック ふぁんきーるっく HUA AN KI RO KU 过激服装 guo ji fu zhuang 펑키룩 ポンキ ルク PON KI RU KU funky look
ファンクション線 ふぁんくしょんせん HUAG KU SI YAO SEIN 机能线 ji neng xian 기능선 キヌンソン KI NUNG SON function line
ファンデーション ふぁんで・しょん HU AN DEI SI YAON 整身内衣 jin shen nei yi 전신 내의 チョンシン ネイ QI YAON SIN NEI YI foundation
フィッシャーマン ふぃっしゃーまん HU YI SI YA MAN 渔夫毛衫 yu fu mao shan 피셔맨 스웨터 ピショメン スウェト PI SEI MEIN SU WO TO fisherman sweater
フィッテング ふぃってんぐ HU YI TEIN GU 试装 shi zhuang 피팅,시착 ピテェン、 シチャク PI TING, SI CHA KU fitting
フィラメント ふぃらめんと HUI RA MEIN TO 裤裆/上裆 ku dang/shang dang 필라멘트 ピラメント PI RA MEIN TU filament
フィリピン ペソ ふぃりぴん ぺそ HUI RI PIN PEI SO 菲律宾 披索 fei lv bin pi suo 필리핀 페소 ピルリピン ペン PI RI PIN PEI SO Peso,PPHI
フィリピン共和国 ふぃりぴんきょうわこく HUI RI PIN KI YAO WA KO KU 菲律宾共和国 fei lv bin gong he guo 필리핀공화국 ピルリピンコンファグク PI RI PIN GONG HUA GU Republic of Philippine
フィルムボーン ふぃるむぼーる HU YI RU MU BO RU 塑胶薄骨片 su jiao bo gu pian 필름본, 뼈대 ピルルム ボン、ピョデ PI RU RIM BON,BEI DEI film bone
風通 ふうつう HU WU ZU WU 双面异色花纹 shuang mian yi se hua wen 양면자카드 ヤンミョン ジャカドゥ YANG MEIN ZA KA DU doublefaced jacquard
フード ふーど HU DO 风帽,头巾,罩盖 feng mao,tou jin,zhao gai 후드 フドゥ HU DO WU hood
ブーム ぶーむ BU MU 忽然大得人望,暴涨 hu ran da de ren wang , bao zhang 붐,유행 ブム、ユヘン BUM, YOU HI YAONG boom
プーラー送り ぷーらーおくり PU RA O KU RI 牵拉送布 qian la song bu 풀러 송출 プルロ ソンチュル PO RO SONG CHU RU puller feed
フェアアイル ふぇああいる HU EI A A I RU 提花毛衫,霞陂衫 ti hua mao shan,xia po shan 페어아일 스웨터 ペオアイル スウェト PEI O A YI RU SU WO TO fairaile sweater
フェイクファー ふぇいくふぁー HU EI YI KU HU A 人造毛皮 ren zao mao pi 퍼이크퍼 ペイクポ PO YI KU PO fake fur
フェミニン ふぇみにん HU EI MI NIN 妇女似的,柔弱的 fu nv shi de,rou ruo de 페미닌 ペミニン PEI MI NIN feminine
フェルト ふぇると HU EI RU TO 毡合织物 zhan he zhi wu 펠트 직물 ペェルトゥ チンムル PEI RU TU JING MU RU felted fabric
フォーマティブパッド ふぉーまてぃぶぱっど HU O MA TEI BU PA DO 整型垫 zheng xing dian 정형 패드 チョンヒョンペドゥ QI YAONG HIN PEI DO formartive pad
フォーマルウェアー ふぉーまるうぇあー HU O MA RU WEI A 礼服 li fu 포멀웨어 ポモルウェオ PO MO RU WEI O formal wear
フォックス ふぉっくす HU O KU SU 狐皮 hu pi 여우 ヨウ YAO YOU fox
不織布 ふおりぬの HU O RI NU NO 不织布 bu zhi bu 부직포 プジッポ BU JI KU PO non woven fabric
付加価値 ふかかち HU KA KA QI 附加价值 fu jia jia zhi 부가가치 プガかチ BU KA KA QI value added
不可避的遅延 ふかひてきちえん HU KA HI TEI KI QI EINSIXY 不可避免的延期 bu ke bi mian de yan qi 불가피한 지연 プルがピハン チヨン BU RU GA PI HAN JI YAON unavoidable delay
複合繊維 ふくごうせんい HU KU GO U SEIN YI 复合纤维 fu he xian wei 복합 섬유 ポッカプ ソミュ BO HA PU SOM YOU conjugated yarn
袋入れ ふくりいれ HU KU RI YI REI 装袋 zhuang dai 배깅 ベッキン BEI KING bagging
ふくれジャカード ふくれじゃかーど HU KU REI JI YA KA DO 浮凸堤花 fu tu di hua 플로팅 자카드 プルロティン ジャカドゥ PU RO TING ZA KA DU floating jacquard
袋縫い ふくろぬい HU KU NU YI 筒状缝合,来去线 tong zhuang feng he,lai qu xian 주머니 제작박기 チュモニ チェジャクバッキ ZU MO NI ZEI ZA KU BA KI french seam
袋リンキング ふくろりんきんぐ HU KU RIN KIN GU 空转儿,筒状缝合 kong zhuan er,tong zhuang feng he 튜블러 링킹 トュブルロ リンキン TO BU RU RO RIN KIN tubular linking
不織布 ふしょくふ HU SI YAO KU HU 不纺纱布 bu fang shan bu 부직포 プジクポ BU JI KU PO non-woven fabric
ボストン ぶすとん BU SU TON 吊袜夹带 diao wa jia dai 스냅단추 スネプタンチュ SU NEI PU DAN CHU gripper
伏せ縫い ふせぬい HU SEI NU YI 咬口折边,折缝 yao kou zhe bian,zhe feng 눌러박기 ヌルロバッキ NU RU RO BA KI welt seam
付属 ふぞく HU ZAO KU 附件,辅料,零件 fu jian ,fu liao , ling jian 부속,부자재 プソク、プジャジェ BU SO KU, BU ZA ZEI findings
付属編み ふぞくあみ HU ZO KU A MI 编织零件 bian zhi ling jian 부속 편성 プソク ピョンソン BU SO KU PEIN SONG knitting findings
付属管理 ふぞくかんり HU ZAO KU KAN RI 辅料管理 fu liao guan li 부자재 관리 プジャジェ クァンリ BU ZA ZEI GUAN RI trimming supervision
付属裁断 ふぞくさいだん HU ZAO KU SA YI DAN 配零料裁剪 pei ling liao cai jian 부속재단 プソクチェダン BU SO KU JIE DAN cutting details
付属裁断 ふぞくさいだん HU ZAO KU SA YI DAN 裁剪零件 cai jian ling jian 부속 재단 プソク チェダン BU SO KU ZEI DAN cutting interlining
付属持ち込み ふぞくもちこみ HU ZAO KU MAO TI KAO MI 客供辅料 ke gong fu liao 제공부자재 チェゴン プジャジェ CHEI GON BU ZA JIE customers accessory
付属類 ふぞくるい HU ZAO KU RU YI 辅料,辅件,零件 fu liao,fu jian,ling jian 부자재 プジャジェ BU ZA ZEI notions,findings
豚皮 ぶたかわ BU TA KA WA 猪皮 zhu pi 돼지 가죽,돈피 トゥエジ カジュク DEI JI GA ZU KU, DON PI pig skin
二つ穴ボタン ふたつあなぼたん HU TA ZU A AN BO TAN 双洞扣 shuang dong kou 2구멍 단추 2グモン タンチュ 2 GU MONG DAN CU 2 holes button
二つ折り縫い ふたつおりぬい HU TA ZU O RI NU YI 双折边叠缝,对折缝 shuang zhe bian die feng,dui zhe feng 2번 접어박기 2ボン チョボバッキ 2BON ZAO BO BA KI felting
二つ巻具 ふたつまきぐ HU TA ZU MA KI GU 双折边机 shuang zhe bian ji 2번 접기 도구 2ボン チョプキ ドグ 2BON ZHE KI DO GU feller
縁かがり ふちかがり HU QI KA GA RI 扦边,包边线 qian bian,bao bian xian 서어징 ソオジン SO O JING serging
縁縫い ふちぬい HU QI NU YI 券边线 quan bian xian 입술 눌러박기 イプスル ヌルロバッキ YI PU SU RU NU RO BA KI over edging
フックベンツ ふっくべんつ HU KU BEIN ZU 钩开叉 gou kai cha 혹 벤트 フク ベントゥ HU KU BEIN TO WU hook vent
ブッシュ ぶっしゅ BU SIU 抽瓦,抽套 chou wa,chou tao 부싱 ブシン BU SING bushing
プッシュピン ぷっしゅぴん BU SIU PIN 大头钉 da tou ding 푸시 핀, 압정 プシ ピン PU SI PIN, A PU ZONG push pin
プッシュ ぷっしゅぴん PU SIU 押,推行 ya,tui xing 누르다 ヌルダ NU RU DA push
フットカバー ふっとかばー HU TO KA BA 脚罩 jiao zhao 발 덮개 パル オプケ BA RU DE PU GEI foot cover
物流 ぶつりゅう BU ZU RI YAO 流通 liu tong 물류 ムルリュ MU RU RIU physical distribution
ブティック ぶてぃっく BU TEI YI KU 副食店,服装店 fu shi dian, fu zhuan dian 쁘틱 プティック PU DI KU boutique
歩留まり ぶどまり BU DO MA RI 收得率 shou de lv 수득율 スドゥンニュル SU DU KU RIU yield
船便 ふなびん HU NA BIN 船运 chuan yun 선편 ソンピョン SON PEIN by ship,by boat
船積み ふねづみ HU NEI ZU MI 装船 zhuang chuan 선적 ソンジョク SON ZAO KU shipment
船積み書類 ふねづみしょるい HU NEI ZU MI SI YAO RU YI 装船单,载货清单 zhuang chuan dan,zai huo qing dan 선적 서류 ソンジョク ソリュ SON ZAO KU SO RIU shipping document
船腹押さえ ふねはらおさえ HU NEI HA RA O SA EI 订船 ding chuan 선복 예약 ソンボク イェヤク SON BO KU YEI YA KU booking
布帛 ふはく HU HA KU 布帛 bu bo 포백 ポベィク PO BEI KU cloth
布帛縫製品 ふはくほうせいひん HU HA KU HAO WU SEI YI HIN 布料成衣,缝制品 bu yi cheng yi, feng zhi pin 직물제의류 チンムルジェ ウイリュ JIN MU RU JIE  WU YI RI YOU fabric garments
部分縫い ぶぶんぬい BU BUN NU YI 缝部分 feng bu fen 부분봉제 ブブン ボンジェ BU BUN BONG ZEI sew it partially
踏み込む ふみこむ HU MI KO MU 踏缝纫机 ta feng ren ji 디딤미싱 ティディムミシン DI DIM MI SING step
踏む ふむ HU MU ta 밟다 バルタ BA RU TA step on
増やし目 ふやしめ HU  AY SI MEI 放针 fang zhen 폭 넓힘 ポク ノルピム PO KU NO RU PIM fashioning wide
ブラ・キャミ ぶら・きゃみ BU RA KI YA MI 胸罩内衣 xiong zhao nei yi 캐미솔 브래지어 ケミソル ブレジオ KEI MO SO RU BU REI JI O brassiere camisole
ブラ・トップ ぶら・とっぷ BU RA WU SU・TO PU 胸罩式上衣 xiong zhao shi shang yi 브라톱 ブラ トプ BU RA TO PU bura-top
フライス ふらいす HU RA YI SU 圆型罗纹编 yuan xing luo wen bian 서큘러 리브 ソキュルロ リブ SO KIU RU RO RI BU circular rib
フライス編み(機) ふらいすあみ(き) HU RA YI SU A MI(KI) 圆型编织(机) yuan xing bian zhi(ji) 나선식 립 ナソンシク リプ NA SON SI KU RI PU circular rib
ブライトトーン ぶらいととーん BU RA YI TO TON 鲜明色调 xian ming se diao 브라이트 톤 ブライトゥ トン BU RA YI TU TON bright tone
ブラインドステッチ ぶらいんどふてっち BU RA YIN DO BU TEI QI 暗缝 an feng 박음실 놀출되지않게 속만 박기 パグムシル ノチュルテジアンケソンマン バッキ BA GUM SI RU NO CHU RU DEI JI AN KEI BA KI blind stitch
ブラウジング ぶらうじんぐ BU RA WU JIN GU 松身罩衫 song shen zhao shan 브라우싱 ブラウシン BU RA WU SING blousing
ブラウス ぶらうす BU RA WU SU 女衬衫,罩衫 nv chen shan 블라우스 ブルラウス BU RA WU SU blouse
ふらし ふらし HU RA SI 里布下摆不缝合 li bu xia bai bu feng he 고정시키지 않음 コジョンシキジ アヌム KO ZENG SI KI JI A NUM no fixing
ブラジャー ぶらじゃー BU RA JIA 胸罩(文胸) xiong zhao(wen xiong) 브래지어 ブレジオ BU REI JI O brassiere
フラッグストア ふらっぐすとあ HU RA GU SU TO A 旗舰店 ji jian dian 기반점,프래그숍 キバンジョム、  プレグ ショプ KI BAN ZHEM , PU REI GU SO PU flag store
フラットカラー ふらっとからー HU RA TO KA RA 平翻领,袒领 ping fan ling,tan ling 플랫 칼라 プルレッ カルラ PU REI KA RA flat collar
フラノ ふらの HU RA NO 法兰绒 fa lan rong 플란넬 プルランネル PU RAN NEI RU flannel
ブランケットステッチ ぶらんけっとすてっち BU RAN KEI TO SU TEI QI 毛毯边锁缝 mao tan bian suo feng 단 접어박기 タン チョボバッキ DAN ZAO O BA KI blanket stitch
フランス共和国 ふらんす きょうわこく HU RAN SU KI YAO WA KO KU 法国,法兰西共和国 fa guo,fa lan xi gong he guo 프랑스 공화국 プランスコンファグク PU RANG SU GONG HUA GU French Republic,FRA
フランス フラン ふらんす ふらん HU RAN SU HU RAN 法郎 fa lang 프랑스 프랑 プランス プラン PU RANG SU PU RANG French franc,F.Fr
フランチャイズ ふらんちゃいず HU RAN QI YI ZU 加盟店 jia meng dian 가맹점,프랜차이즈 カメンジョム、プレンチャイジュ KA MEING ZHAOM, PU REIN CHA YI ZU franchise
ブランド ぶらんど BU RAN DO 商标,牌子,品牌 shang biao,pai zi,pin pai 상표,브랜드 サンピョ、プレンドゥ SAN PI YAO , BU REN DO WU brand
ブランド政策 ぶらんどせいさく BU RAN DO SEI YI SA KU 品牌政策 pin pai zheng ce 브랜드 정책 ブレンドゥ チョンチェク BU REIN DU ZENG QIE KU brand policy
フリース ふりーす HU RI-SU 起绒粗呢 qi rong cu ni 플리스 プルリス PU RI SU fleece,(potartec)
ブリーチ ぶりーち BU RI QI 漂白 piao bai 표백 ピョベク PIAO BEI KU bleaching
プリーツ(ひだ) ぷりーつ(ひだ) PU RI ZU(HI DA) 打裥 da jian 플리츠 プルリチュ PU RI CI pleats
プリーツ加工 ぷりーつかこう PU RI ZU KA KO WU 褶裥处理,压死褶 zhe jian chu li,ya si zhe 주름 가공 チュルム カゴン ZU RUM GA GONG pleated set,permanent-press finish
プリーツ紙 ぶりーつかみ PU RI ZU KA MI 织物打裥用模纸 zhi wu da jian yong mo zhi 플리츠 패턴 プルリチュ ペトン PU RU RI QIU PEI TON pleating pattern
プリーツ代 ぷりーつしろ PU RI ZU SI RO 褶里深,折叠宽 zhe li shen,zhe die kuan 주름  안기장 チュルム アンギジャン ZU RUM AN GI JIANG pleat inside width
プリーツスカート ぷりーつすかーと BU RI ZU  SU KA TO 褶裥裙 zhe jian qun 플리츠 스커트 プルリチュ スコトゥ PU RI CHU SU KO TU pleated skirt
プリーツスカート ぷりーつすかーと PU RI ZU SU KA TO 褶裥 zhe jian 플리츠 스커트 プルリチュ スコトゥ PU RI CU SU KO TU pleats skirt
プリーツ定形加工 ぷりーつていけいかこう PU RI ZU TEI YI KEI YI KA KO WU 耐久褶裥处理 nai jiu zhe jian chu li 연구주름 가공 ヨングジュルム カゴン YAON GU ZU ROM GA GONG durable press
プリーツ不良 ぷりーつふりょう PU RI ZU HU RI YAO WU 打皱不良 da zhou bu liang 플리츠 불량 プルリチュ プルリャン PU RI CHU BU RIANG defective pleats
プリーツ方向 ぷりーつほうこう PU RI ZU HO WU KO WU 搭裥方向 da jian fang xiang 플리츠 방향 プルリチュ パンヒャン PU RU RI QIU BANG HI YANG pleat direction
ブリーフ ぶりーふ BU RI HU 针织三角裤 zhen zhi sao jiao ku 짧은 팬티 チャルブン ペンティ ZA BUN PEIN TI briefs
フリーポート ふりーぽーと HU RI PO TO 自由港,免税港 zi you gang,mian shui gang 자유항 チャユハン ZA YOU HANG free port
振り柄 ふりがら HU RI GA RA 扳花,波组织 ban hua,bo zu zhi 랙리브 レク リプ REI RI BU racked rib
フリル ふりる HU RI RU 褶边,荷叶边 zhe bian,he ye bian 프릴 プリル PU RI RU frill
フリンジ ふりんじ HU RIN JI 流苏,缘饰 liu su,yaun shi 프린지 プリンジ PU RIN JI fringr
プリント ぷりんと PU RIN TO 印花 yin hua 인쇄기 シンスェギ YIN SEI GI print
プリントデザイナー ぷりんとでざいざなー BU RIN TO DEI ZA YI NA 印花图案设计师,美工 yin hua tu an she ji shi,mei gong 프린트 디자이너 プリントゥ ディジャイノ PU RIN TU DI ZA YIN print designer
プリントデザイン ぷりんとでざいん PU RIN TO DEI ZA YIN 印花图案设计 yin hua tu an she ji 프린트 디자인 プリントゥ ディジャイン PU RIN TU DI ZA YIN print design
プリント不良 ぷりんとふりょう PU RIN TO HU RI YAO 印花不匀 yin hua bu yun 프린트불량,날염 불량 プリントゥ プルリャン、ナリョム プルリャン PU REIN TU BU RIANG,NA RU YAOM printing defect
プリントロット ぷりんとろっと PU LIN TAO RO TAO 印花其定量 yin hua qi ding liang 프린트 롯드 プリントゥ ロットゥ PU RIN TU RAO TU printing lot
プリントロット ぷりんとろっと PU RIN TO RO TO 最少印花量,起印花量 zui shao yin hua liang,qi yin hua liang 프린트 롯트 プリントゥ ロットゥ PU RIN TU RO TU printing minimum lot
プル ぷる PU RU la 당기다,풀 タンギダ、プル DANG GI DA pull
フル・ガーメント ふる・がーめんと HU RU GA MEIN TO 全成形外衣编织 quan cheng xing wai yi bian zhi 풀가먼트편, 전성형 プルガモントゥピョン、チョンソンヒョン PU GA MON TU PEIN full garment knitting
フル・ファッション編み ふる・ふぁっしょんあみ HU RU HUA SI YAON A MI 全成平形针织(收放针织) quan cheng ping xing zhen zhi(shou fang zhen zhi) 풀 패션편, 편, 뜨게질 プル ペションピョン、ピョン、トゥゲジル PU PEI SEIN PEIN, fully fashioned knitting
ブルー ぶるー BU RU 蓝色 lan se 청색, 블루 チョンセク、ブルル QI YAONG SEI KU , BU RU RU blue
ブルゾン ぶるぞん BU RU ZON 宽松茄克衫 kuan song jia ke shan 블루종 ぶルルジョン BU RU ZHONG blouson
フレアースカート ふれあーすかーと HU REI A SU KA TO 喇叭裙 la ba qun 플레어 스커트 フルレオ スコトゥ PU REI O SU KO TU flare skirt
フレアーパンティー ふれあーぱんてぃー HU REI A PAN TEI 喇叭内裤 la ba nei ku 플레어 팬티 プルレオ ベンティ BU RU REI O BEIN TEI flare panty
プレイティング ぷれいてぃんぐ PU REI YI TEIN GU 添纱组织 tian sha zu zhi 첨사 チョムサ CAOM SA plating
ブレザージャケット ぶれざーじゃけっと BU REI ZA JIA KEI TO 西服运动上衣 xi fu yun dong shang yi 블레이저 코트 ブルレイジョ コトゥ BU REI YI ZHE KO TU blazer coat
プレスあたり ぷれすあたり PU REI SU A TA RI 熨烫迹 yun tan ji 플레스 자국 プレス チャグク PU REI SU ZA KU press mark
プレス収縮 ぷれすしゅうしゅく PU REI SU SI YOU SI YOU KU 熨烫收缩 yun tang shou suo 프레스로 인한 수축 プレスロ イナン スチュク PU REI SU RO YIN HAN SU CHU KU shrinkage by pressing
プレゼンテーション ぷれぜんてーしょん PU REI ZEIN TEI SI YAON 计划说明 ji hua shuo ming 패션설명 ペションソルミョン PEI SIEN  SO RU MING fashion presentation
プレタポルテ ぷれたぽるて PU REI TA PO RU TEI 高级妇女成衣 gao ji fu nv cheng yi 프레타포르테 プレタポルテ PU REI TA PO RU TEI pret-a-porter
プレッサーホイル ぷれっさーほいる PU REI SA HO YI RU 压针轮,压编轮 ya zhen lun,ya bian lun 압력 기계 アムリョク キゲ A PU REI KU GI GEI presser wheel
フレンチスリーブ ふれんちすりーぶ HU REIN QI SU RI BU 超短袖 chao duan xiu 프랜치 슬리브 プレンチ スルリブ PU REIN QI SU RI BU french sleeve
プロオーバー ぷろおーばー PU RO O BA 套头衫 tao tou shan 풀오버 プル オボ PU RU O BO pull over
フロート ふろーと HU RO TO 浮经,浮纬,浮纹 fu jing,fu wei,fu wen 부직, 풀로트 プジク、プルロトゥ PU JI KU , PU RU RO DO float
ブロード ぶろーど BU RO DO 细平布,密织平纹 xi ping bu,mi zhi ping wen 브로드 클로스,브로드 ブロドゥ クルロス, ブロドゥ BU RO DU KU RO SU, BU RO DU broad cloth
フロッキー加工 ふろっきーかこう HU RO KI KA KO WU 静电植绒印花 jing dian zhi rong yin hua 플로킹 날염 フルロキン ナリョム PU RO KING NA RU YAOM flock printing
フロッグ ふろっぐ HU RO GU wa 개구리 ケグリ GEI GU RI frog
プロパー品 プロパーひん PU RO PA HIN 正货 zheng huo 정상 기획품 チョンサン キフェクプム ZHONG SANG KI HUI PUM proper merchandising
プロミックス ぷろみっくす PU RO MI KU SU 蛋白质共聚物纤维 dan bai zhi gong ju wu xian wei 프로믹스 プロミクス PU RO MI KU SU promix
フロント ふろんと HU RON TO 服务台 fu wu tai 프런트 プロントゥ PU REIN TU front desk,receotion
フロントホック・ブラ ふろんとほっくk・ぶら HU RON TO HO KU BU RA 前开胸罩 qian kai xiong zhao 프런트 호크 브래지어 プロントゥホク ブレジオ PU REN TU HO KU BU REI JI O front hook brassiere
分業 ぶんぎょう BUN GI YAO WU 分工 fen gong 분업 プノプ BUN O PU division of labor
ベア・トップ べあ・とっぷ BEI A・TO PU 露肩式上衣 lu jian shi shang yi 배어톱 べオ トプ BEI O TO PU bare-top
米 ドル べい、どる BEI, DO RU 美金,美钞 mei jin,mei chao 미화,미달러 ミファ、 ミダルロ MI HUA, MI DA RU RA US dollar,US$
平均時間 へいきんじかん HEI KIN JI KAN 平均时间 ping jun shi jian 평균시간 ビョンギュンシガン PIENG GIUN SI GAN mean time,average element time
ペイズリー ぺいずりー PEI YI ZU RI 佩兹利花纹 pei zi li hua wen 페이즐리 ペイジュルリ PEI YI ZU RI paisley
平面製図 へいめんせいず HEI MEIN SEI YI ZU 平面图,平面纸样 ping mian tu,ping mian zhi yang 평면 제도 ピョンミョンチェド PING MEIN ZEI DO flat pattern
ベーシック べーしっく BEI SI KU 基本的 ji ben de 베이식 ベイシク、キボン BEI SI KU,KI BON basic
ベージュ べーじゅ BEI JIU 米色 mi se 베이지 ベイジ BEI YI JI beige
ペールトーン ぺーるとーん PU RU TON 浅色,淡色调 qian se,dan se diao 페일 톤 ぺイル トン PEI YI RU TON pale tone
ベスト べすと BEI SU TO 西服背心 xi fu bei xin 베스트 ベストゥ BEI SU TO vest suit
ベスト べすと BEI SU TO 背心 bei xin 베스트 ベストゥ BEI SU TU vest
ベストスーツ べすとすーつ BEI SU TO SU ZU 背心套装 bei xin tao zhuang 베스트 슈트 ベストゥ シュトゥ BEI SU TU SIU TU vest suit
ペセタ ぺせた PEI SEI TA 陪士特 pei shi te 페세타 ペセタ PEI SEI TA peseta,Ptas
ペダル ぺだる PEI DA RU 踏板 ta ban 페달 ペダル PEI DA RU pedal
ペチコート ぺちこーと PEI QI KO TO 内裙 nei qun 페티코트 ペティコトゥ PEI TI KO TU petticoat
ペチコート(別付け) ぺちこーと(べつづけ) PEI QI KO TO(BEI ZU ZU KEI) 内裙 nei qun 페티코트 ペティコトゥ PEI TEI KO TO WU petticoat
ヘチマカラー へちまからー HEI QI MA KA RA 丝瓜领 si gua ling 롱숄 칼라 ロンショル カルラ RONG SI YAO RU KA RA long shawl collar
ぺっちん ぺっちん PEI QIN 棉绒 mian rong 면 벨벳 ミョン ベルベッ MEIN BEI YI BEI cotton velvet
ベトナム ドン べとなむ どん BEI TO NA MU DON 越南盾 yue nan dun 월남 동 ウォルナム ドン WO NAM DONG dong, D
べトナム社会主義共和国 ベトナムしゃかいしゅぎきょうわこく BEI TO NA MU SI YA KA YI SIU GI KI YAO WA KO KU 越南社会主义共和国 yue nan she hui zhu yi gong he guo 월남 ウォルナム WO NAM Socialist Republic of Vietnam,VIE
べネシャン べねしゃん BEI NEI SI YA AN 纬呢斯缎纹 wei ne si duan wen 비니이션 ビニイション BI NI YI SEIN venetian
ヘビーデューティ へびーぢゅーてぃ HEI BI QIU TEI 重装备衣 zhong zhuang bei yi 헤비듀티 ヘビ デュティ HEI BI DIU TEI heavy duty
ベビードール べびーどーる BEI BI DO RU 洋娃式上下组合 睡衣 yang wa shi shang xia zu he shui yi 서양식 유아용 상하 조립내의 ソヤンシク ユアヨン サンハ チョリプネイ SO YANG SI KU YOU A YAONG SANG HA ZAO RI PU NEI YI boby doll
ペプラム ぺぷらむ PEI PU RA MU 腰部饰裥 yao bu shi jian 페플럼 ペプルロム PEI PU RU RO MU peplum
へミング へみんぐ HEI MIN GU 缝边,折边,缀缝 feng bian,zhe bian,zhui feng 솔기 싸서박기 ソルギ サソバッキ SO RU GI SA SO BA KI hemming
ヘム へむ HEI MU 下摆 xia bai 헴, 단 ヘム, タン HEI MU,TAN hem
ヘム始末不良 へむしまつふりょう HEI MU SI MA ZU HU RI YAO WU 折边缝不良 zhe bian feng bu liang 단(헴)봉제 불량 タン{ヘム) ボンジェ プルリャン DAN BONG ZEI BU RIANG defective hemming
ヘムライン へむらいん HEI MU RA YIN 下摆线 xia bai xian 헴라인 ヘムライン HEIM  RA YIN hem line
減らし目 へらしめ HEI RA SI MEI 收针 shou zhen 폭 줄임 ポク チュリム PO KU ZU RIM fashioning narrow
減らし目 へらしめ HEI RA SI MEI 收针 shou zhen 폭 줄임 ポク ジュリム PO KU ZU RIM marrowing
ヘリ縫い へりぬい HEI RI NU YI 缝边 suo bian 보강천 박기 パガンチョン バッキ BAO GANG CHEN BA KI over edging
ヘリンボーン へりんぼーん HEI RIN BON 人字呢,双斜纹布 ren zi ni,shuang xie wen bu 헤링본 へリンボン HEI RING BON herringbone
ベルト べると BEI RU TO 腰带,衣带,皮带 yao dai,yi dai,pi dai 벨트 ベルトゥ BEI RU TO belt
ベルト通し べるとどおし BEI RU TO DO O SI 小绊带,串带绊 xiao ban dai,chuan ban dai 벨트 루프 ベルトゥ ルプ BEI RU TO RU PU belt loop
ベルト通し不良 べるとどおしふりょう BEI RU TO DO O SI HU RI YAO WU 小绊带不良 xiao ban dai bu liang 벨트고리 불량 ベルトゥごり プルリャン BEI TU GO RI BU RIANG defective belt loop
ベルベット べるぺっと BEI RU PEI TO 丝绒,天鹅绒 si rong,tian e rong 벨벳 ベルベッ BEI YI BEI velvet
ベロアー べろあー BEI RO A 丝绒 si rong 벨루어 べルルオ BEI RU O velour
偏心カム へんしんかむ HEIN SIN KA MU 扁心凸轮 bian xin tu lun 편심 캠 ピョンシム ケム PEIN SIM KEIM eccentric
編成効率 へんせいこうりつ HEIN SEI KO WU RI ZU 流程效率 liu cheng xiao lv 편성 효율 ピョンソンヒョユル PEIN SONG HO RI YOU RU efficiency of process formation
ベンゾエート べんぞえーと BEIN ZO EI TO 笨甲酸脂纤维 ben jia suan zhi xian wei 벤조에이트 ベンジョエイトゥ BEIN JIAO EI YI TO WU benzoate
ベンツ べんつ BEIN ZU 开叉,开缝,通风口 kai cha,kai feng,tong feng kou 벤트 ベントゥ BEIN TO WU vent
変動要素 へんどうようそ HEIN DO WU YAO WU SO 变动要素 bian dong yao su 변동요소 ヨソピョンドンヨソ BIEN DONG YAO SO variable clement
返品 へんぴん HEIN PIN 退货 tui huo 반품 パンプム BAN PUM reject
偏平縫いミシン へんぺいぬいみしん HEIN PEI YI NU YI MI SIN 绷缝缝纫机 beng feng feng ren ji 플랫록 재봉기 プルレッロク チェボンギ PU RU REI RO KU ZEI BONG GI flat lock machine
ヘンリーカラー へんりーからー HEIN RI KA RA 半开襟汗衬衫,亨利领 ban kai jin han chen shan,heng li ling 헨리 칼라,헨리 네크라인 ヘンリ カルラ、ヘンリ ネクライン HEIN RI KA RA, HEIN RI NEI KU RA YIN henly neck
ボア ぼあ BO A 仿毛皮布 fang mao pi bu 보아 ボア BO A boa
ホイール送り ほいーるおくり BO YI RU O KU RI 轮式送布 lun shi song bu 휠 송출 フォル ソンチュル HUI RU SONG CHU RU wheel feed
ボイラー ぼいらー BAO YI RA 锅炉,蒸煮器 guo lu,zheng zhu qi 보일러 ボイルロ BO YI RO boilers
ボイル温度 ぼいるおんど BO YI RU ON DO 沸煮度 fei zhu du 끓는 온도 クンヌン オンド GU NIN ON DO boiling temperature
防炎加工 ぼうえんかこう BO WU EIN  KA KO WU 防火处理 fang huo chu li 방염 가공 パンヨム カゴン BANG YAOM GA GONG flame resist finish
防汚加工 ぼうおかこう BO WU O KA  KO WU 防污处理 fang wu chu li 방오 가공 パンオ カゴン BANG O GA GONG soil release finish
方眼尺 ほうがんしゃく HO WU GAN SI YA KU 方格尺 fang ge chi 방안자, 척 パンアンジャ、 チョク BANG AN ZA, CHAO KU graph scale
紡毛糸 ぼうけいと BO WU KEI TO 纺毛纱 fang mao sha 방모사 パンモサ PAN MO SA woolen yarm
芳香性繊維 ほうこうせいせんい HAO KO WU SEI SEIN YI 芳香性纤维 fang xiang xing xian wei 방향성 섬유 パンヒャンソン ソミュ BANG HI YANG SONG SOM YOU perfumed fiber
防縮加工 ぼうしゅくかこう BO WU SIU KU KA KO WU 防缩处理 fang suo chu li 방축 가공 パンチュク カゴン BANG CHU KU GA GONG shrink resist finish chine washable
報償金 ほうしょうきん HO WU SI YAO KIN 奖金 jiang jin 상여금, 보너스 サンヨグム、ボノス SANG YAO GOM , BO NA SU bonus
防しわ加工 ぼうしわかこう BO WU SI WA KA KO WU 防皱处理 fang zhou chu li 구김방지 가공 クギムバンジ カゴン GU GIM BANG JI GA GONG crease-resist finish
防水加工 ぼうすいかこう BO WU SU YI KA KO WU 防水处理 fang shui chu li 방수 가공 パンス カゴン BANG SU GA GONG water proof finish
縫製 ほうせい HO SEI 缝制 feng zhi 봉제 ポンジェ BONG ZEI sewing
縫製 ほうせい HO WU SEI 缝合 feng he 봉제 ポンジェ BONG JEI sewing
縫製管理 ほうせいかんり HO WU SEI KAN RI 缝制品生产 feng zhi pin sheng chan 봉제품 제조 ポンジェプム チェジョ BONG ZEI PUM ZEI ZAO sewn products maufacturing
縫製機器 ほうせいきき HAO WU SEI KI KI 缝纫机器 feng ren ji qi 봉제 기계 ポンジェ キゲ BONG ZEI KI GEI sewing equipment
縫製作業用語 ほうせいさぎょうようご HO WU SEI SA GI YAO WU YAO WU GO 缝制作业用语 feng zhi zuo ye yong yu 봉제 작업 용어 ポンジェジャ ゴプヨンオ BONG ZEI ZA GO PU YAONG O words for sewing
縫製システム ほうせいしすてむ HO WU SEI SU TEI MU 编制系统,生产系统 bian zhi xi tong,sheng chan xi tong 봉제 시스템 ポンジェ システム BONG ZEI SI SU TEIM production syatems
縫製準備工程 ほうせいじゅんびこうてい HO WU SEI JIUN BI KO TEI 准备缝纫的流程 zhun bei feng ren de liu cheng 봉제준비 공정 ポンジェジュンビ コンジョン BONG ZEI ZUN BI sewing preparing process
縫製場 ほうせいば HO WU SEI BA 缝纫车间 feng ren che jian 봉제장소 ボンジェ ジャンソ BONG ZEI ZHANG SO Sewing workshop
縫製品生産工程用語 ほうせいひんせいさんこうていようご HO WU SEI HIN SEI SAN KO WU TEI YAO GO 生产流程用语 sheng chan liu cheng yong yu 생산공정 용어 センサンコンジョン ヨンオ SEING SAN GONG ZHENG YAONG O marking process word
縫製不良 ほうせいふりょう HO WU SEI YI HU RI YAO WU 缝制不良 feng zhi bu liang 봉제 불량 ポンチェ プリャン BONG ZEI BU RU RIANG sewing defect
縫製不良 ほうせいふりょう HO WU SEI HU RI YAO 缝口不良 feng kou bu liang 봉제불량 ポンジェ プルリャン BON ZEI BU RU RIANG sewing defect
縫製メーカー ほうせいめーかー HOU SEI MEI KA 制造商 zhi zao shang 봉제업체 ポンジェオプチェ BON ZEI O PU CHEI apparel  manufacturer
紡績 ぼうせき BO WU SEI KI 纺纱 fang sha 방적 パンンジョク BANG ZAO KU spinning
紡績不良 ぼうせきふりょう BO WU SEI KI HU RI YAO WU 纺纱不良 fang sha bu liang 방적 불량 パンジョク プルリャン BANG ZE KU BU RU RIANG spinning defect
包装 ほうそう HO WU SEI YI 包装 bao zhuang 포장 ポジャン PO ZHANG packing
ボウタイ ぼうたい MAO WU TA YI 领结 ling jie 보타이 ポ タイ BO TA YI bow collar
放反 ほうたん HAO WU TAN 松布 song bu 릴랙싱 リルレクシクシン RI RU REI KU SING relaxing
防虫加工 ぼうちゅうかこう BO WU QIU KA KO WU 防虫加工 fang chong jia gong 방충 가공 パンチュン カゴン BANG CHONG GA GONG moth-proof finish
防抜染 ぼうはつせん BO WU HA ZU SEIN 着色印花 zhuo se yin hua 방발염 パンバリョム BANG BA YAOM resist print
防抜染め ぼうはつぞめ BO WU HA ZU ZO MEI 防染印花 fang ran yin hua 방염 パンヨム BANG YAOM reserve print
訪問販売 ほうもんはんばい HO WU MON HAN BAI 访问贩买 fang wen fan mai 방문 판매 パンムン パンメ BANG MUN PAN MEI visiting sales
防融加工 ぼうゆうかこう BO WU YOU KA KO WU 防融加工 fang rong chu li 방융 가공 パンユン カゴン BANG YONG GA GONG melt resist finish
ボーダー柄 ぼーたーがら BO TA GA RA 布边花样 bu bian hua yang 보더 프린트 ボド プリントゥ BO DO PU RIN TU border print
ボートネック ぼーとねっく BO TO NEI KU 一字领 yi zi ling 보트넥 ボトゥネク BO TU NEI KU boat neck
ホール・ガーメント ほーる・がーめんと HO RU GA MEIN TO 无缝制全成形编织 wu feng zhi quan cheng xing bian zhi 홀 가먼트편, 전성형 ホル ガモントゥピョン、チョンソンヒョン HO RU GA MON TU PEIN whole garment machine
補強縫い ほきょうぬい HO KI YAO NU YI 加固缝 jia gu feng 떠 박아주기 ト バガジュギ DO BA KA ZU GI reinforcing seam
ポケット ぽけっと PO KEI TO 衣袋 yi dai 호주머니 ホジュモ二 HO JIU MO NI pocket
ポケット(位置) ぽけっと(いち) PO KEI TO(YI TI) 衣袋(位置) yi dai(wei zhi) 포켓(위치) ポケッ(ウィチ) PO KEI WEI QI pocket(position)
ポケット左右不揃い ぽけっとさゆうふそろい PO KEI TO SA YOU HU SO RO YI 衣带左右不合 yi dai zuo you bu he 주머니 좌우 불일치 チュモニ チャウ プリルチ ZU MO NI ZA WU BU RU RIANG pocket not symmetry
ポケット付け不良 ぽけっとづけふりょう PO KEI TO ZU KEI HU RI YAO WU 口袋缝接不良 kou dai feng jie bu liang 포켓붙임 불량 ポケップチム プルイャン PO KEI BU QIM BU RU RIANG defective sewing pockets
ポケット幅・丈 ポケットはば・たけ PO KEI TO HA BA TA KEI 衣袋宽*长 yi dai kuan*chang 포켓폭 ポケッポク PO KEI PO KU poeket width
保険 ほけん HO KEIN 保险 bao xian 보험 ポホム BO HOM insurance
星縫い ほしぬい HO SI NU YI 暗边缝 an bian feng 단추구멍 タンチュグモン DAN CHU GU MONG blind edge stitch
補修糸 ほしゅういと HO SIU YI TO 补修纱 bu xiu sha 보수사 ポスサ BO SU SA spare yarm
補償貿易 ほしょうぼうえき HO SI YAO WU BO WU EI KI 补偿贸易 bu chang mao yi 보상무역 ポサン ムヨク BO SANG MU YAO KU compensation trade
ボス柄 ぼすがら BO SU GA RA 绣花添纱花纹 xiu hua tian sha hua wen 보스무늬 ボス ムニ BO SU MU NI boss pattern
ボス柄 ぼすがら BO SU GA RA 绣花添纱花纹 xiu hua tian sha hua wen 돌기 무늬 トルギ ムニ DO RU GI MU NI boss pattern
保税倉庫 ほぜいそうこ HO ZEII SO WU KO 保税仓库 bao shui cang ku 보세 창고 ポセ チャンゴ BO SEI CHANG KO bond house
保税地区 ほぜいちく HO ZEI YI QI KU 保税加工区 bao shui jia gong qu 보세 구역 ポセ クヨク BO SEI GU YAO KU bonded processing zone
細編み ほそあみ HO SO A MI 钩针平织,短针 gou zhen ping zhi,duan zhen 싱글 크로쉐 シングル クロシュエ SIN GU RU KU RO SI EI single crochet
細い(過ぎる) ほそい(すぎる) HO SO YI (SU GI RU) (太)细 (tai)xi (너무)얇다 (ノム)ヤルタ (NO MU) YA PU DA (too)slender,thin,narrow
細幅 ほそはば HO SO HA BA 细幅 xi fu 좁은 쪽 チョブン チョク ZAO RU BUN  ZAO KU narrow
ボタン ぼたん BO TAN 纽扣,扣子 niu kou,kou zi 버튼, 단추 ボトゥン、タンチュ BO TON, TAN CU button
ボタン穴不良 ぽたんあなふりょう BO TAN A NA HU RI YAO 纽孔不良 niu kong bu liang 단추구멍 불량 タンチュグモン プルリャン DAN CU GU MONG BU RU RIANG defective buttonholing
ボタン間隔 ぼたんかんかく BO TAN KAN KA KU 眼裆 yan dang 단추 간격 タンチュ カンギョク DAN CHU GAN GEI button distance
ボタン付け ぼたんぐけ BO TAN ZU KEI 缝扣 feng he 단추 달기 タンチュ タルギ DAN CHU DA RU KI sewing button
ボタン個数 ぼたんこすう BO TAN KO SU WU 纽扣数量 niu kou shu liang 단추 개수 タンチュ ケス DAN CHU GEI SU button quantity
ボタンダウンカラー ぼたんだうんからー BO TAN DA WUN KA RA 领尖有扣领头 ling jian you kou ling tou 버튼다운 칼라 ボトゥンダウン カルラ NO TON DA WUN KA RA button-down collar
ボタン直径 ぼたんちょっけい BO TAN QIAO KEI YI 纽扣直径 niu kou zhi jing 단추 사이즈 タンチュ サイジュ DAN CHU SA YI ZU button size
ボタン付け ぼたんづけ BO TAN ZU KEI 订钮扣 ding niu kou 단 풀리지않게 박아주기 タンプルリジアンケ バガジュギ DAN PU RU RI JI AN KEI BA GA ZU GI button sewing
ボタン付け位置 ぼたんづけいち BO TAN ZU KEI YI QI 扣味 kou wei 단추 위치 タンチュ ウィチ TAN CU YU QI button location
ボタン付け位置不良 ぼたんづけいちふりょう BO TAN ZU KEI YI QI HU RI YAO 纽扣位置不合 niu kou wei zhi bu he 단추 부착위치 불량 タンチュ プチャクウィチ プルリャン DAN CU BU CHA KU YU QI BU RU RIANG wrong button position
ボタン付け根巻き ボタン付け根巻き BO TAN ZU KEI NEI MA KI 纽扣绕结 niu kou rao jie 단추 부착 마무리감기 タンチュプチャク マムリカムギ DAN CU BU CHA KU MA MU RI GAM KI button seam coiling
ボタン付け不良 ぼたんづけふりょう BO TAN ZU KEI HU RI YAO 订扣不良 ding kou bu liang 단추 부착불량 タンチュ プチャク プルリャン DAN CU BU CHA KU BU RU RIANG defective button sewing
ボタンホール ぼたんほーる BO TAN HO RU 扣眼,钮孔 kou yan,niu kong 버튼홀 ボトゥン ホル BO TON HO RU button hole
ボダンホール位置 ぼたんほーるいち BO TAN ZU KEI HO RU YI QI 扣眼位 kou yan wei 단추구멍 위치 タンチュグモン ウィチ TAN CU GU MONG YU QI button hole location
ボタンホール不良 ぼたんほーるふりょう BO TAN HO RU HU RI YAO WU 钮孔不良 niu kong bu liang 단추구멍 불량 タンチュグモン プルリャン DAN CHU GU MONG BU RIANG defective buttonhole
ホック ほっく HO KU 钩口 gou kou 훅크 フク HU KU hook
ポップコーン ぽっぷこーん PO PU KON 小球,玉米花 xiao qiu,yu mi hua 팝콘 パプコン PA PU KON popcom
ほつれ止め ほつれどめ HO ZU REI DO MEI 绽开重缝,锁缝 zhan kai chong feng,suo feng 말아박기 マラバッキ MA RA BA KI serging
ボディ(ダミー) ぽでぃ(だみー) BO DEI(DA MI) 人体模型 ren ti mo xing 보디 인대 ボディ インデ BO DI YIN DEI body,dummy,stand
ボディースーツ ぼでぃーすーつ BO DEI SU ZU 紧身连内衣 jin shen lian nei yi 보디 슈트 ボディ シュトゥ BO DEI YI SIU TO WU body suits
ボディウエアー ぼでぃうえあ BO DEI WU EI A 紧身连内衣 jin shen lian nei yi 보디웨어 ボディウェオ BO DI WEI O body wear
ボディカラー ぼでぃからー BO DEI  KA RA 大身的颜色,底色 da shen de yan se,di se 보디 컬러 ボディ コルロ BO DEI KA RA body color,grand color
ボディコンシャス ぼでぃこんしゃす BO DEI KON SI YA SU 贴身 tie shen 버디컨셔스 ボディコンショス BO DI KON SEI SU body concious
ホテル ほてる HO TEI RU 饭店,宾馆 fan dian,bin guan 호텔 ホテル HO REI RU hotel
ボビン ぼびん BO BIN 筒管,梭心 tong guan,suo xin 보빈 ボビン BO BIN bobbin
ポビンケース ぽびんけーす PO BIN KEI SU 线轴箱 xian zhou xiang 포빈케이스 ポビン ケイス PO BIN KEI YI SU Pobincas
ポプリン ぽぷりん PO PU RIN 府绸 fu chou 포플린 ポプルリン PO PU RIN poplin
ポリウレタン ぽりうれたん PO RI WU REI TAN 聚氧甲酸脂 ju yang jia suan zhi 폴리우레탄 ポルリウレタン PO RU RI WU REI TAN polyurethane
ポリウレタン・コーティング ぽりうれたん・こーてぃんぐ PO RI WU REI TAN KO TEIN GU 聚氨酯涂层 ju an zhi tu ceng 폴리우레탄 코팅 ポルリウレタン コティン PO RI WU REI TAN KO TING polyurethane coating
ポリエステル ぽりえすてる PO RI EI SU TEI RU 聚脂纤维,涤纶 ju zhi xian wei,di lun 폴리에스테르 ポルリエルテル PO RI EI SU TEI RU polyester
ポリエステルヤーン ぽりえすてるーやん PO RI EI SU TEI RU YANG 聚系纤维,涤纶 ju xi xian wei,di lun 폴리에스터사 ポルリエストサ PO RI EI SU TE SA polyester
ポリ塩化ビニール ぽりさんかびにール PO RI SAN KA BI NI RU 聚氧化乙烯 ju yang hua yi xi 폴리에틸렌 ポルリエティルレン PO RU RI EI TEI YI RU REI RU polyoxyethlence
ポリノジック ぽりのじっく PO RI JI KU 波里诺西克 bo li nuo xi ke 폴리노직 ポルリノジク PO RI EI SU TEI RU polynosic
ポリプロピレン ぽりぷろぴれん PO RI PU RO PI REIN 聚氧丙烯系纤维 ju yang bing xi xi xian wei 폴리프로필렌 ポルリプロピルレン PO RU RI PU RO PIN RU REIN polypropylence
ホルターネック・ブラ ほるた・ねっく・ぶら HO RU TA NEI KU BU RA 吊下胸罩 diao xia xiong zhao 목 드러나는 브래지어 モク トゥロナヌン ブレジオ MO KU DU RE NA MU BU REI JI O halter neck brassiere
ホルターネック ほるたーねっく HO RU TA NEI KU 三角背心领 san jiao bei xin ling 홀터넥 ホルトネク HO TO NIE KU halter neck
ポルマルリン ぽるまるりん PO RU MA RU RIN 甲醛,福尔马林 jia quan,fu er ma lin 포르말린 ポルマルリン PO RU MA RIN formalin
ボレロ ぼれろ BO REI RU 无钮女短上衣 wu niu nv duan shang yi 볼레로 ボルレロ BO REI RO bolero
ポロカラー(衿) ぽろからー(えり) BO RO KA RA(EI RI) 半前开领,小翻领 ban qian kai ling,xiao fan ling 폴로 칼라 ポルロ カルラ PO RO KA RA polo collar
ポロセーター ぽろせーたー PO RO SEI TA 开领毛料衬衫马球领套衫 kai ling mao liao chen shan ma qiu ling tao shan 폴로, 수웨터 ポルロ、スウェト PO RU RO, SU WEI TO polo sweater
香港 ほんこん HON KONG 香港 xiang gang 홍콩 ホンコン HONG KONG Hong kong
香港 ドル ほんこん どる HON KONG DO RU 港币 gang bi 홍콩 달러 ホンコン ダルロ HONG KONG DA RU RO HongKong dollar,HK$
ボンデェング加工 ぼんでぇんぐかこう BON DEIN GU KA KO WU 粘合加工 nian he jia gong 본딩 가공 ボンディン カゴン BON DING GA GONG bonding finish
本縫い千鳥ミシン ほんぬいちどりみしん HON NU YI QI DO RI MI SIN 锯齿形锁式线迹缝纫机 ju chi xing suo shi xian ji feng ren ji 본봉 지그재그 재봉기 ポンボン ジグジェグ チェボンギ BON BONG JI GU ZA GU lockstitch zig zag sewing machine
本縫いボタン付けミシン ほんぬいぼたんづけみしん HON NU YI BO TAN ZU KEI MI SIN 琐式订扣机 suo shi ding kou ji 본봉 단추달이 재봉기 ポンボンタンチュダリ チェボンギ BON BONG DAN CHU DA RI ZEI BONG GI lockstitch button sewing machine
本縫いミシン ほんぬいみしん HON NU YI MI SIN 平车,平缝缝纫机 ping che,ping feng feng ren ji 본봉(플랫심 재봉기) ポンボン(プルレッしム) チェボンギ BON BONG(PU REI SIM ZEI BONG GI) flat seaming machine
ポンポン ぽんぽん PON PON 毛球,绒球 mao qiu,rong qiu 폼폰 ポムポン PO MU PO MU pomoon
マーキージェットレース まーきーじぇっとれーす MA KI JI EI TO REI SU 薄纱罗花边 bo sha luo hua bian 얇은 레이스 ヤルブン レイス YA RU BUN  REI YI SU marquisette lace
マーキング まーきんぐ MA KIN GU 描样 miao yang 본뜨기, 마킹 ポントゥギ、 マキン BON DU GI, MA KING marking
マーキング(チャコ) まーきんぐ(ちゃこ) MA KIN GU(QI YA KO) 表层划样 biao ceng hua yang 패턴 제도 ペトン チェド PEI TON ZEI DO drawing pattern
マーキングペーパー まーきんぐぺーぱー MA KIN GU PEI PA 裁剪纸,排版纸 jian cai zhi,pai ban zhi 마킹 페이퍼 マキン ペイポ MA KING PEI YI PO marking paper
マークシート まーくしーと MA KU SI TO 出口报单 chu kou bao dan 마크쉬트 マクシュイトゥ MA KU SUI TU mark sheet
マークダウン まーくだうん MA KU DA WUN 减价 jian jia 마크다운 マク ダウン MA KU DA WUN mark down
マーチジャンダイザー(MD) まーちじゃんだいざー(MD) MA QI JIANG DA YI ZA(MD) 商品计划负责人 shang pin ji hua fu ze ren 머천 다이저 モチョンダイジョ、MD MO CHEN DA YI ZE merchandiser
マーベルト まーべると MA BEI RU TO 裤腰带衬,雨水带 ku yao dai chen,yu shui dai 바지 허리, 안감 パジ ホリ、アンガム BA JI HO RI, AN GA MU waistband lining
マイクロファイバー まいくろふぁいばー MA YI KU RO HUA YI BA 微型纱 wei xing sha 마이크로 파이버,미세 섬유조직 マイクロ パイボ、ミセ ソミュジョジク MA YI KU RO PA YI BO, MI SEI SOM YOU ZAO JI KU micro fiber
マイクロミニ まいくろみに MA YI KU RO MI NI 超迷你裙 chao mi ni qun 마이크로 스커트 マイクロ ミニ スコトゥ MA YI KU RO SU KO TU micro mini skirt
前アームホール(FAH) まえあーむほーる MA EI A MU HO RU 前袖笼 qian xiu long 앞 진동,앞 암홀 アプ チンドン A PU JIN DONG , AM HO RU front arm hole
前開き左右不揃い まえあきさゆうふそろい MA EI A KI SA YOU HU SO RO YI 前开下摆左右不合 qian kai xia bai zuo you bu he 앞타개 좌우 불량 アプタゲ チャウプルリャン A PU TA GEI ZA WU BU RU RIANG front not symmetry
前打ち合わせ不揃い まえうちあわせふそろい MA EI WU QI A WA SEI HU SO RO YI 前搭门不齐,叠门不匀 qian da men bu qi,die men bu yun 앞섶 포갬 상태 정리 アプソプ ポケムさんて チョンニ A SO PU PO GEIM SANG TEI ZHENG RI unsymmetric front
前衿下がり まええりさがり MA EI EI RI SA GA RI 前领深 qian ling shen 넥앞 기장 ネガップキジャン NEI A PU GI ZHANG frontneck depth
前衿下がり まええりさがり MA EI EI RI SA GA RI 前领深 qian ling shen 넥앞 기장 ネガップキジャン NEI A PU GIZHANG front neck drop
前処理 まえしょり MA EI SI YAO RI 缝前处理 feng qian chu li 전처리 チョンチョリ ZHEN CHE RI process in advance
前丈 まえたけ MA EI TA KEI 前身长 qian shen chang 앞판길이 アプパンキリ A PAN GI RI front body length
前立て まえたて MA EI TA TEI 门襟 men jin 플래킷, 덧단 ヨク YO KU placket front
前立て幅 まえたてはば MA EI TA TE HA BA 门襟宽 wen jing kuan 앞섶단폭 アプソプタンポク A PU SO PU DAN PO KU front placket width
前立て不良 まえたてふりょう MA EI TA TEI HU RI YAO WU 缝门襟不良 feng men jin bu liang 덧단 불량 トッタン プルリャン DO DAN BU RU RIANG defective fly front
前中心布 まえちゅうしんぬの MA EI QIU SIN NU NO 前中心布 qian zhong xin bu 앞면 중심부 アムミョン チュンシムブ A PU MEIN ZHONG SIM BU center front
前中心線 まえちゅしんせん MA EI QIU SIN SEIN 前中心线 qian zhong xin xian 앞중심선 アプチュンシムソン A PU ZONG XIM SON front center line
前身頃 まえみごろ MA EI MI GO RO 前身 qian shen 앞몸판 アンモムパン A PU MO MU PAN front body
前身の拝み まえみのおがみ MA EI MI NO O GA MI 前身重叠 qian shen chong die 앞자락 겹침 アプチャラク キョプチム A PU ZA RA KU GI YAO QIM acissoring at front
前身の逃げ まえみのにげ MA EI MI NO NI GEI 前身开松 qian shen song kai 앞자락 벌어짐 アプチャラク ポロジム A PU ZA RA KU BO RO JIM fluttering front
前身幅 まえみはば MA EI MI HA BA 胸宽 xiong kuan 전신폭 チョンシンポク ZHEN SIN PO KU bust width
マオカラー まおからー MA O KA RA 中国式领 zhong guo shi ling 차이니스 칼라 チャイニス カルラ CHA YI NI SU KA RA chaiese collar
マカロニテープ まかろにてーぷ MA KA RO NI TEI PU 中空扁带 zhong kong bian dai 마카로니 테잎 マカロニ テイプ MA KA SO NI TEI YI PU macaroni tape
巻き縫い まきぬい MA KI NU YI 包边线 bao bian xian 겉솔기 박기 コッソルギ バッキ GO SO RU GI BA KI rolles seam
巻きはずれ まきはずれ MA KI HA ZU REI 脱包缝 tuo bao feng 겹침 시접 풀림 キョプチム シジョプ プルリム GEI QIM SI ZHAO PU RIM defective lapping
摩擦堅牢度 まさつけんろうど MA SA ZU KEIN RO WU DO 摩擦坚牢度 mo ca jian lao du 마찰 견뢰도 マチャル キョンネド MA CHA RU GEIN REI DO rubbing fastness
マシーンプリント ましーんぷりんと MA SIN PU RIN TO 机器印花 ji qi yin hua 기계 날염 キゲ  ナリョム GI GEI NA RU YAOM machine print
増し芯用パターン まししんようぱたーん MA SI SIN YO WU PA TAN 加衬的纸样 jia chen de zhi yang 심지보강용 패턴 シムジ ポがんヨン ペトン SIM JI YAONG PEI TON pattern for additionalinterlining
マジックテープ まじっくてーぷ MA JI KU TEI PU 尼龙拉链 ni long la lian 매직 테이프 メジク テイプ MEI JI KU TEI PU open fastener
増し目 ましめ MA SI MEI 放针 fang zhen 코 늘림, 코 늘리기 コ ヌルリム、コ ヌルリギ KO NU RIM , KO NU RI KI widening
マシン停止賃金 ましんていしちんぎん MA SIN TEI SI QIN GIN 机器停止时间费用 ji qi ting zhi shi jian fei yong 기계 정지비용 キゲ チョンジピョン GI GEI ZHENG JI BI YAONG machine downtime wage
マス(織り) ます(おり) MA SU(O RI) 织样,包袱样 zhi yang ,bo fu yang 블랭킷 견본 ブルレンキッ キョンボン BU RU REIN KI KI YAON BON sample blanket
マス(プリント) ます(ぷりんと) MA SU(PU RIN TO) 打样,(印花) da yang (yin hua) 프린트 견본 プリントゥ キョンボン PU RIN TO WU KI YAON BON strike off(s/f)
マスキュリン ますきゅりん MA SU KIU RIN 男子式的 nan zi shi de 마스큘린 マスキュルリン MA SU KIU RU RIN masculine
マスターパターン ますたーぱたーん MA SU TA PA TAN 原始纸样 yuan shi zhi yang 마스터 패턴,기준 옷본 マスト ペトン、キジュン オッポン MA SU TA PEI TON, GI JUN O BON master pattern
マスプロダクション ますぷろだくしょん MA SU PU RO DA KU SI YAON 大量生产 da liang sheng chan 대량생산 テリャンセンサン DEI RIANG SIENG SAN mass producion
股上 またうえ MA TA WU EI 裤裆/上裆 ku dang/shang dang 솔기 ソルギ SO RU GI seat
股上縫い またうえぬい MO MO WU EI NU YI 裤裆缝 ku dang feng 안솔기 박기 アンソルギ バッキ AN SO RU GI BA KI seam crotch
股上 またがみ MA TA GA MI 上裆,裤裆 shang dang, ku dang 솔기 ソルギ SO RU GI rise
股下 またした MA TA SI TA 下裆,落裆 xia dang , luo dang 안솔기 アンソルギ AN SO RU GI inside leg length
股下 またした MA TA SI TA 下裆/落裆 xia dang/luo dang 안솔기 アン ソルギ AN SO RU GI inside leg
股下縫い またしたぬい MO MO SI TA NU YI 下裆缝 xia dang feng 귀박기 クィバッキ GUI BA KI seat and inside sewing
マタニティー・ブラ またにてぃー・ぶら MA TA NI TEI BU RA 孕妇胸罩 yun fu xiong zhao 임신부 브래지어 イムサンブ ブレジオ YIM SIN BU BU REI JI O matermity brassiere
マタニティーガードル またにてぃーがーどる MA TA NI TEI GA DO RU 孕妇用紧身褡 yun fu yong jin shen da 임신부 거들 イムシンブ ゴドゥル IM SIN BU GO DO WU RU maternity girdle
マタニティードレス またにてぃーどれす MA TA NI TEI DO REI SU 孕妇服 yun fu zhuang 머너니티 드레스 モトニテイ ドゥレス MO NO NI TI DU REI SU matermity dress
まち まち MA QI 拼角,拼条 pin jiao,pin tiao 액션 패널 エクション ペノル EI KU SI YAONG PEI NO RU action panel
待ち時間 まちじかん MA QI JI KAN 等待时间 deng dai shi jian 대기시간 テギシガン DEI GI SI GAN waiting time
まち縫い まちぬい MA QI NU YI 拼角缝,拼条缝 pin jiao feng,pin tiao feng 감침봉 カムチムボン KAM QIM BONG stitching gore
真っ直ぐに まっすぐに MA SU GU NI 笔直的 bi zhi de 곧바로,똑바름 ゴッパロ、トックバロ GO PA RU, TO BA RO straight
まつり まつり MA ZU RI 绕缝,包缝 rao feng,bao feng 감침부위 접어박기 カムチムブィ チョボバッキ GAM QIM BU YU ZAO BO NO KI blind stitch
まつり縫い まつりぬい MA ZU RI NU YI 缝边 feng bian 감침부위 접어박기 ガムチムブウィ チョボバキ GAM QIM BU WI ZAO BO BA KI Whipping
マテハン装置 まてはんそうち MA TEI HAN SO WU QI 材料处理设备 cai liao chu li she bei 재료 이동장치 チェリョ イドンジャンチ ZEI RIAO ZHANG QI materials handling equipment
マドラスチェック まどらすちぇっく MA DO RA SU QI EI KU 马德拉斯条子细布 ma de la si tiao zi xi bu 머드라스 체크 マドゥラス チェク MO DU RA SU CHEI KU madras check
マニマル柄 まにまるがら MA NI MA RU GA RA 动物花样 dong wu hua yang 애니멀 프린트 エニモル プリントゥ EI NI MO RU PU RIN TU animal print
マリンルック まりんるっく MA RIN RO KU 海边样式 hai bian yang shi 마린 룩 マリン ルク MA RIN RU KU marine look
丸編み まるあみ MA RU A MI 圆型针织 yuan xing zhen zhi 원형짜기 ウォニョンチャギ WEN HI YAONG ZA GI circular knitting
丸編み まるあみ MA RU A MI 圆型针织 yuan xing zhen zhi 양면 편성, 원형 뜨개 ヤンミョン ピョンソ、ウォンニョン トゥゲ YANG MEIN PEIN SONG, WEN HI YAONG DU GEI circular knitting
丸い まるい MA RU YI yuan 둘글게, 원형의 トゥングルゲ、ウォンヒョンエ DUNG GU RU GEI round
○カン まるかん MA RU KAN 圆钩 yuan gou O형 갈고리와 구멍 Oヒョン カルゴリワ クモン OHI YAONG GA RU GO RI WA GU MONG O hook &eye
丸首シャツ まるくびしゃつ MA RU KU BI SI YA ZU 圆领汗衫 yuan ling han shan 라운드 디자인 속셔츠 ラウンドゥディジャイン ソクショチュ RA WUN DU DI ZA YIN SO SEI CHU round neck under shirts
マルチカラー まるちからー MA RU QI KA RA 多色 duo se 멀티 컬러 モルティ コルロ MO RU TEI KA RA multiple color
マルチビザ まるちびざ MA RU QI BI ZA 多次签证 duo ci qian zheng 복수비자 ポクスビジャ BO SHU BI ZA multiple visa
丸縫い まるぬい MA RU NU YI 一人一件完全缝制 yi ren yi jian wan quan feng zhi 원형박기 ウニョンバッキ WON HI YAONG BA KI make-through
丸刃 まるやいば MA RU YA YI BA 圆刀 yuan dao 서클러 나이프 ソキュルロ ナイプ SO KU RO NA YI PU circular knife
マルロン まるろん MA RU RON 马论 ma lun 말론 マルロン MA RU RON marlon
マレーシア まれーしあ MA REI SI A 马来西亚 ma lai xi ya 말레이시아 マルレイシア MA RU REI SI A Malaysia,MAS
マレーシア リンギ まれーしあ りんぎ MA REI SI A RIN GI 马来西亚元 ma lai xi ya yuan 말레이시아 링깃드 マルレイシア MA RU REI SI A RING GI DU riggit,M.$
回し固定軸 まわしこうていじく MA WA SI KO WU TEI YI JI KU 铰链 jiao lian 회전 고정축 フェジョン コジョンチュク HU EI JI YAONG KO JI YAONG QI EI KU hinge pin
回り折り まわりおり MA WA RI O RI 拆边 chai bian 구김 クギム KU GI MU creasing
見返し みかえし MI KA EI SI 贴边,领面,挂面 tie bian,ling mian,gua mian 페이싱 ペイシン PEI YI SIN under fly
見返し芯 みかえししん MI KA EI SI SIN 贴边衬 tie bian chen 안단 アンダン AN DAN interfacing
見返し線 みかえしせん MI KA EI SI SEIN 翻边线,点画线 fan bian xian,dian hua xian 덧댐 위치선 トッテム ウィチソン TO TEI MU YU QI SON facing line
ミキシング みきしんぐ MI KI SIN GU 混合 hun he 믹싱 ミクシン MI KU SING mixing
見切り みきり MI KI RI 切货 qie huo 바겐 バケン BA GEIN SEI YI RU bargain
身頃 みごろ MI GO RO 前后身 qian hou shen 몸판 モムパン MO MU PAN body
短い(過ぎる) みじかい(すぎる) MI JI KA YI (SU GI RU) (太)短 (tai)duan (너무)짧다 (ノム)チャルタ (NO MU )ZA PU DA (too)short
ミシン みしん MI SIN 缝纫机 feng ren ji 재봉기 チェボンギ ZEI BONG GI sewing machines
ミシン油 みしんあぶら MI SIN A BU RA 缝纫机油 feng ren ji you 미싱유 ミシンユ MI SING YOU Sewing machine oil
ミシン糸色不適合 みしんいとふてきあい MI SIN YI TO HU TEI KI A YI 缝线颜色不当 feng xian yan se bu dang 봉사 색상 불량 ポンサセクサン プルリャン BONG SA SEI KU SANG BU RU RIANG not suitable theead color
ミシン糸不良 みしんいとふりょう MI SIN YI TO HU RI YAO WU 缝线不良 feng xian bu liang 봉사 불량 ポンサ プルリャン BONG SA BU RU RIANG sewing thread
ミシン送り機構 みしんおくりきこう MI SIN O KU RI KO KAO WU 缝纫送布机 feng ren song bu ji 배봉기 피드 기구 ペボンギ ピトゥギグ BEI BONG KI PI DU KI GU feed machine
縫い終わり みしんおわり MI SIN O WA RI 缝完 feng wan 봉제 마무리 ボンゼィ マムリ BONG ZEI MA MU RI finish sewing
ミシン関係用語 みしんかんけいようご MI SIN KAN KEI YAO WU GO 缝纫机用语 feng ren ji yong yu 재봉기 용어 チェボンギヨンオ ZEI BONG GI YAONG O sewing machines
ミシン刺繍 みしんししゅう MI SIN SI SIU 机绣 ji xiu 기계자수 キゲ ジャス KI GEI JIA SU machine embroidery
ミシン頭部 みしんとうぶ MI SIN TO WU BU 缝纫机头部 feng ren ji tou bu 재봉틀 머리 チェボントゥル モリ ZEI BONG TU RU MO RI machine head
ミシンパーツ みしんぱーつ MI SIN PA ZU 缝纫机部分 feng ren ji bu fen 재봉기 기계부분 チェボンギ キゲブブン ZEI BONG GI GI GEI BU BUN machine parts
ミシン針 みしんばり MI SIN HA RI 缝纫机 feng ren ji 바늘 パヌル BA NU RU needles
ミシン針 みしんばり MI SIN BA RI 缝纫机针 feng ren ji zhen 미싱바늘 ミシンバヌル MI SING BA NU RU Sewing machine needles
ミシン針目粗すぎ みしんはりめあらすぎ MI SIN HA RI MEI A RA SU GI 缝纫针迹太粗 feng ren zhen ji tai cu 러프 스티치 ロプ スティチ RO PU SU TEI QI rough stitch
ミシン針目細すぎ みしんはりめあらすぎほそすぎ MI SIN HA RI MEI HO SO SU GI 缝纫针迹太细 feng ren zhen ji tai xi 클로드 스티치 クルロドゥ スティチ KU RO DU SU TEI QI crowd stitch
ミス みす MI SU 少淑女装,小姐装 shao shu nv zhuang,xiao jie zhuang 미스 ミス MI SU miss
水着 みずぎ MI ZU GI 游泳衣 you yong yi 수영복 スヨンボク SU YAONG BO KU swim wear
水玉 みずたま MI ZU TA MA 点纹花样 dian wen hua yang 물방울 ムルバンウル MU RU  BANG WU RU dot
シセス みせす SI SEI SU 淑女装,妈妈装 shu nv zhuang,ma ma zhuang 미세스 ミセス MI SEI SU Mrs
見せて下さい みせてください MI SEI TE KU DA SAI 请给我看 qing gei wo kan 보여주십시오 ポヨ ジュシプシオ BO YAO ZU SI PU SI O please show me
見た目が良くない みためが よくない MI TA MEI GA YAO KU NA YI 外观不好 wai guan bu hao 외관 불량 ウェグァン プルリャン WEI GUAN BU RU RIANG bad appearance
ミックスカラー みっくすからー MI KU SU KA RA 混色 hun se 믹스 컬러 ミクス コルロ MI KU SU KA RA mixed color
ミッシー みっしー MI SI 妇女装,淑女装 fu nv zhuang,shu nv zhuang 미시 ミシ MI SI ms
三つ折り縫い みっつおりぬい MI ZU O RI NU YI 三折缝 san zhe feng 3번 접어박기 3ボンチョボバッキ 3BON ZAO BO BA KI three fold seam
三つ揃え みっつそろえ MI ZU SO RO EI 三件套西装 san jian tao xi zhuang 스리피스 スリピス SU RI PI SU three pieses
三つ巻き押さえ みっつまきおさえ MI ZU MA KI O SA EI 三折边,卷边压脚 san zhe bian,juan bian ya jiao 세번 접어 누름 せいボン チョボ ヌルム SEI BON ZAO BO NU RUM scroll weight
三つ巻具 みっつまきぐ MI ZU MA KI GU 三折边机 san zhe bian ji 3번 접기 도구 3ボン チョプキ ドグ 3BON ZHE KI DO GU hemmer
密度不足(度目詰める) みつどふそく(どめつめる) MI ZU DO HU SO KU(DO MEI ZU MEI RU) 密度不够(紧一点儿) mi du bu gou(jin yi dian er) 밀도 부족 ミルト プジョク MI RU TO BU ZAO KU stiffness,loose tension(tight tension)
密度不揃い みつどふそろい MI ZU DO HU SO RO YI 编织密度不匀,控制不良 bian zhi mi du bu yun,kong zhi bu liang 밀도 불균일 ミルト ブルギュンイル MI RU TO BU RU YI RU irregular tension
密度不良 みつどふりょう MI ZU DO HU RI YAO 织物经纬度不良 zhi wu jing wei du bu liang 밀도 불량 ミルト プルリャン MI RU DO BU RU RIANG density defect
密度ゆるく みつどゆるく MI ZU DO YOU RU KU 密度松一点儿 mi du song yi dian er 밀도 늘어짐 ミルト ヌロジム MI RU TO NU RO JIM loose tension
ミディアムトーン みでぃあむとーん MI DEI A MU TON 中间色调 zhong jian se diao 미디엄 톤 ミデイォム トン MI DEI OM TON midiam tone
ミニスカート みにすかーと MI NI SU KA TO 超短裙,迷你裙 chao duan qun,mi nu qun 미니 스커트 ミニ スコトゥ MI NI SU KO TU mini skirt
ミニマムロット みにまむろっと MI NI MA MU RO TAO 最少生产批量,起定量 zui shao sheng chan pi liang, qi ding liang 최소 롯드 チェソ ロットゥ TEI SO RAO TU minimum lot,minimumquantity
みみ MI MI 布边 bu bian 난단 ナンダン NAN DAN fabric edge
ミラニーズ みらにーず MI RA NI ZU 米兰尼其经编织 mi lan ni qi jing bian zhi 밀라니스 ミルラニス MI RU RA NI SU milanese
ミラノリブ みらのりぶ NI RANO RI BU 米兰诺罗纹 mi lan nuo luo wen 밀라노 리브편 ミルラノ リブピョン MI RA NO RI BU PEIN milano rib
ミラノリブ みらのりぶ MI RA NO RI BU 米兰诺纹,爱力斯纹 mi lan nuo wen,ai li si wen 밀라노 리브편 ミルラノ リブピョン MI RU RA NO RI BU PEIN milano rib
ミンク みんく MIN KU 貂皮 diao pi 밍크 ミンク MING KU mink
ムートン むーとん MU TON 羊毛皮 yang mao pi 무톤 ムトン MU TON mutton
迎え むかえ MU KA EI 迎接 ying jie 영접, 픽업 ヨンジョプ、ピクオプ YAONG ZHE PU, PI O PU pick up
蒸し器 むしき MU SI KI 气蒸器,蒸化器 qi zheng qi,zheng hua qi 스티머, 증열기 スティモ、チュンヨルギ SU TEI MO.ZONG YAO RU KI steamer
無店舗販売 むてんぽはんばい MU TEIN PO HAN BAI 通信贩买 tong xin gou mai 무점포 판매 ムジョンポ パンメ MU ZHAOM PAN MEI non store retailing
胸ダーツ むねだーつ MU NEI DA ZU 胸省 xiong sheng 가슴다트, 체스트 다트 カスム ダトゥ、チェストゥ ダトゥ KA SU MU DA TU, QIE SU TU DA TU chest dart
胸ポケット むねぽけっと MU RA PO KEI TO 手巾袋 shou jin dai 가슴쪽 주머니 カスムチョゲ チュモ二 KA SU MU QI YAO GEI  QIU MO NI breast pocket
むら染め むらそめ MU RA SO MEI 斑染 ban ran 반염 パンヨム BAN YAOM speckled dye
迷彩柄 めいさいがら MEI SA YI GA RA 迷彩色花样 mi cai se hua yang 미채 무늬 ミチェ ムニ MI CHEI MU NI camouflage patten
名刺 めいし MEI YI SI 名片 ming pian 명함, 네임카드 ミョンハム、ネイムカドゥ MEING HAM, NEI YIM KA DU name card
明度 めいど MEI YI DO 明度,亮度 ming du,liang du 명도 ミョンド MI YAONG DO color tone
目打ち めうち MEI WU QI 钻孔锥子 zuan kong zhui zi 송곳 ソンゴッ SON GO awl
目打ち めうち MEI WU QI 点孔锥子 dian kong zhui zi 송곳 ソンゴッ 、 ドゥリル SONG KO ,DO RI RU drill
目打ち めうち ME WU QI 钻孔推子 zuan kong tui zi 마킹 マキン MA KING marking by drill
目打ち印 めうちしるし MEI WU QI SI RU SI 打眼记号 da yan ji hao 구멍뚫기 위치 クモントゥルキ ウィチ KU MONG DU KI YU QI drikking mark
目移し編み(機) めうつしあみ(き) MEI WU ZU SI A MI (KI) 移针花纹编织(机) yi zhen hua wen bian zhi(ji) 이동식 바늘 イドンシク パヌル YI DONG SI KU BA NU RU transfer stitches
目移し柄 めうつしがら MEI ZU SI GA RA 移圈花纹 yi quan hua wen 드랜스퍼 스티치,드랜스퍼 편조직 トゥレンスポ スティチ、トゥレンスポ ピョンジョジク DU REIN SU PO SU TEI QI,DU REIN SU PO PEIN ZAO JI KU transfer stitches
メーカー めーか MEI KA 制造商,厂商 zhi zao shang, chang shang 제조업체,메이커 チェジョオプチェ JIE ZAO O PU CHEI apparel  manufacturer
メーター めーたー MEI TA 公米,米特 gong mi,mi te 미터 ミト MI TO meter
目落ち めおち MEI O QI 脱圈,漏针 tuo quan,lou zhen 코빠짐 コパジム KO BA JIM dropped stitch
目刺しステッチ めざしすてっち MEI ZA SI SU TEI QI 挑花,对目绣 tiao hua,dui mu xiu 수봉 スボン SU BON hand stitch
メジャー めじゃー MEI JIA 布尺,软尺 bu chi,ruan chi 줄자 チュルチャ ZU RU ZA tape measure
目数増やす めすうふやす MEI SU WU HU YA SU 加针数 jia zhen shu 코 늘임수 コ ヌルリムス KO NU RIM SU add to,widening
目数減らす めすうへらす MEI SU WU HEI RA SU 减针数 jian zhen shu 코 줄임수 コ チュリムス KO ZU RIM SU reduce,narrowing
雌カン めすかん MEI SU KAN 女钩 nv gou 단추 구멍 タンチュグモン DAN CHU GU MONG eye
メス切れ不良 めすきれふりょう MEI SU KI REI HU RI YAO WU 扣刀不良 kou dao bu liang 홀커팅 불량 ホルコティン プルリャン HO KO TING BU RIANG hole cutting defect
メス付き本縫いミシン めすづきほんぬいみしん MEI SU ZU KI HON NU YI MI SIN 刀口缝纫机 dao kou feng ren ji 칼 본봉 재봉기 カル ボンボン チェボンキ KA RU BON BON QI EI BON KI edge trimming sewing machine
メタルヤーン めたるやーん MEI TA RU YANG 金属纱 jin shu sha 금속사, 메탈릭사 クムソクサ、メタルリクサ KUM SO KU SA, MEI TA RU RI KU SA metallic yarm
メッシュ めっしゅ MEI SIU 网布 wang bu 망사 マンサ MANG SA mesh
メッシュ柄 めっしゅがら MEI SIU GA RA 网眼花纹 wang yan hua wen 망사 무늬 マンサ ムニ MANG SA MU NI mesh pattern
メッセージ めっせーじ MEI SEI JI 留言,传话 liu yan,chuan hua 메시지 メシジ MEI SI JI message
目飛び めとび MEI DO BI 跳针 tiao zhen 노키오버 ノキンオボ NO KI O BO knocking-over
メランジ めらんじ MEI RAN JI 混色纱 hun se sha 멜런지사 メルロンジサ MEI RU RON JI SA melange yarm
メリノウール めりのうーる MEI RI NO WU RU 美丽若羊毛 mei li ruo yang mao 메리노 양모 メリノ ヤンモ、 MEI RI NO YANG MO merino wool
メルトン めるとん MEI RU TON 麦尔登呢 mai er deng ne 멜턴 メルトン NEI TEIN melton
めん MEIN mian ミョン MEIN cotton
綿 めん MEIN mian 면, 코튼 ミョン、コトゥン MEI YAON, KO TON cotton
棉混 めんこん MEIN KON 棉混 mian hun 면혼방 ミョンホンバン MEIN HON BANG polyester/cotton
メンズウェア めんずうぇあ MEIN ZU WU EI A 男装 nan zhuang 남성복 サムソンボク NAM SONG BO KU men’s wear
免税 めんぜい MEIN ZEI 免税 mian shui 면서 ミョンセ MEIN SO tax exemption
面版 めんばん MEIN BAN 台板 tai ban 면판 ミョンパン MI YAON PAN face plate
綿パン めんぱん MEIN PAN 棉布裤子 mian bu ku zi 면 팬츠, 코튼 팬츠 ミョンペンチュ、 コトゥン ペンチュ MEIN PEIN CHU, KO TON PEIN CHU cotton pants
面ファスナー めんふぁすなー MEIN HUA SU NA 尼龙拉链 ni long la lian 멜크로 メルクロ MEI RU KU RO fastener tape
モアレ もある MO A RU 波型熨烫迹 bo xing yun tang ji 무아레 ムアレ MU A REI moire read
毛芯 もうしん MO WU SIN 毛衬 mao chen 모심지 モシムジ MO SIM JI wool canvas
モーニングコート もーにんぐこーと MO NIN GU KO TO 常礼服,晨礼服 chang li fu,chen li fu 모닝 코트 モニン コトゥ MAO NING KO TU morning wear
モーニングコール もーにんぐこーる MO NIN GU KO RU 叫醒服务 jiao xing fu wu 모닝콜 モニンコル MO NING KO RU morning call
モールヤーン もーるやーん MO RU YANG 雪尼尔花纱 xue ni er hua sha 모르얀 モルヤン MO RU YANG moor yarm
モカ もか MO KA 深咖啡色 shen ka fei se 모카 モカ MO KA mocha
杢糸 もくし MO SI 杂色花线 za se hua xian 이색연사 イセギョンサ YI SEI GI YAON SA grandrelle yarm
モジュール生産システム もじゅーるせいさんしすてむ MO JIU RU SEI SAN SI SU TEI MU 标准生产系统 biao zhun sheng chan zuo ye xian 모듈생산 시스템 モドゥルセンサン システム MO DIU RU SEING SAN SI SU TEIM module manufacturing
モスグリーン もすぐりーん MO SU GU RIN 苔绿,秋香 tai lv,qiu xiang 모스 그린 モス グりん MO SU GU RIN moss green
モダン もだん MO DAN 摩登,时髦 mo deng,shi mao 모던 モドン MO DON modern
持ちかかり糸重量 もちかかりいとじゅうりょう MO QI KA KA RI YI TO JIU RI YAO 包括 耗纱量 bao kuo hao sha liang 사 총중량 サ チョンリャン SA CAONG ZONG RI YANG gross weight
持ち出し線 もちだしせん MO QI DA SI SEIN 贴边线,接边线 tie bian xian,jie bian xian 페이싱 라인 ペイシン ライン PEI YI SIN RA YIN facing line,placket line
モッサ もっさ MO SA 苔绒 tai rong 모사울 モサウル MO SA WU RU moss finished cloth
物差し ものさし MO NO SA SI chi ジァ ZA ruler
モノトーン ものとーん MO NO TON 单色调 dan se diao 모노톤 モノ トン MO NO TON mono tone
モノポリ ものぽり MO NO PO RI 独专品,专卖品 du zhuan pin, zhuan mai pin 독점 トクチョム DO KU ZHEM monopoly
モヘアー もへあー MO HEI A 马海毛 ma hai mao 모헤어 モヘオ MO HEI O mohair
模様縫い もようぬい MO YAO WU NU YI 花纹缝 hua wen feng 모양박기 モヤンバッキ MO YANG BA KI pattern stitch
もんめ MON MEI 日本重量单位 ri ben zhong liang dan wei トン DON monme(3.75g)
ヤール(ヤード) やーる(やーど) YA RU ( YA DO) 码(等于91.4cm) ma 야드 ヤドゥ YA DU yard
ヤーンダイ やーんだい YANG  DAI 纱染 sha ran 사염색, 얀다이 サヨムセク、ヤンダイ SA YAOM SEI KU,YANG DAI yarm dyeing
ヤク やく YA KU 犁牛 li niu 야크 ヤク YA KU yak
安い やすい YA SU YI 便宜,不贵 pian yi,bu gui 싸다, 비싸지 않다 サダ、ピッサジアンタ SA DA, BI SA JI AN TA cheep,not expensive
矢振り やふり YA HU RI 钜尺形罗纹,波纹组织 ju chi xing luo wen,bo wen zu zhi 다른침상 편환이동 タルンチムサン ピョナンドン DA RUN QIM SANG PEIN HUAN YI DONG racking with two beds
破れ やぶれ YA BU REI 破洞 po dong 파손 パソン PA SON hole,broken
破れ(穴開き) やぶれ(あなあき) YA BU REI( A NA A KI) 破洞 po dong 파손(구멍) パソン(クモン) PA SON(GU MONG) hole
ヤング やんぐ YANG GU 青年装,少年装 qing nian zhuang,shao nian zhuang 영패션 ヨンペション YAON PEI SIEN young fashion
ヤングアダルト やんぐあだると YANG GU A DA RO TO 淑女装,绅士装 shu nv zhuang,shen shi zhuang 영 어덜트 ヨン ヨドルトゥ YONG O DO RU TO young adult
湯洗い ゆあらい YOU A  RAI 沸水洗涤 fei shui xi di 보일링 오프 ボイルリン オプ BO YI RING O PU boiling off
優先順位 ゆうせんじゅんい YOU SEIN JIUN YI 优先顺序 you xian shun xu 우선순위 ウソンスニ WU SEN SUN YU priority
郵便局 ゆうびんきょく YOU BIN KI YAO KU 邮局 you ju 우체국 ウチェグク WU CHEI GU KU post office
ユーロ ゆーろ YOU RO 欧洲联合通货 ou zhou lian he tong huo 유로 ユーロ YOU RO Euro,¢
裄丈 ゆきたけ YOU KI TA KEI 总袖长 zong xiu chang 소매총길이 ソメィチョンギリ SO MEI CHONG GI RI neck to sleeve
輸出検査 ゆしゅつけんさ YOU SIU ZU KEIN SA 出口检查 chu kou jian cha 수출검사 スチュル コムサ SU CHU RU GOM SA export inspection
輸出申告書 ゆしゅつしんこくしょ YOU SIU ZU SIN KO KU SI YAO 出口申报单 chu kou shen bao dan 수출 신고서 スチュル シンゴソ SO CHU RU SIN GO SO export document
ゆっくり ゆっくり YOU KU RI 慢慢地 man man de 천천히 チョンチョンヒ CHEN CHEN HI Slowly
ゆとり ゆとり YOU TO RI 松弛 song chi 여유분 ヨユブン YAO YOU BUN ease
ゆとり 分量 ゆとり ふんりょう YOU TO RI HUN RI YAO WU 松份 song fen 여유분 ヨユブン YAO YOU BUN ease
ユニセックス ゆにせっくす YOU NI SEI KU SU 中性,男女两用 zhong xing,nan nv liang yong 유니섹스 ユニセクス YOU NI SEI KU SU uni sex
ユニット生産システム ゆにっとせいさんしすてむ YOU NI TO SEI SAN SI SU TEI MU 单元生产系统 dan yuan sheng shan zuo ye xian 단위생산시스템 タニセンサン システム DAN YI SEING SAN SI SU TEIM unite product system
輸入業者 ゆにゅうぎょうしゃ YOU NIU GI YAO WU SI YA 进口商 jin kou shang 수입업자 スイプ オプチャ SU YI PU O ZA I/E agent
輸入申告書 ゆにゅうしんこくしょ YOU NIU SIN KO KU SI YAO 进口申报单 jin kou shen bao dan 수입신고서 スイプ シンゴソ SO YI PU SIN GO SO import document
ゆるい(過ぎる) ゆるい(すぎる) YOU RU YI (SU GI RU) (太)松 (tai)song (너무)느슨하다 (ノム)ヌスナダ (NO MU)NO SUN HA DA (too)loose,slack
緩める ゆるめる YOU RU MEI RU 放松 fang song 느슨하게 하다 ヌスンはゲ ハダ NU SUN HA GEI HA TA release
よい よい YO YI hao 좋다 チョッタ ZAO TA good
要求 ようきゅう YAO WU KIU 要求 yao qiu 요구 ヨグ YAO GU requisition
用尺 ようしゃく YAO WU SI YA KU 使用布量 shi yong bu liang 야디즈 ヤディジュ YA DEI ZU yardage
要素 ようそ YAO WU SO 要素 yao su 요소 ヨソ YAO SO element
羊毛 ようもう YO WU MO WU 羊皮 yang pi 양가죽,양피 ヤンカジュク、 ヤンピ YANG GA ZU KU , YANG PI sheep skin
羊毛番手 ようもうばんて YAO WU MO WU BAN TEI 毛纱支数 mao sha zhi shu 모사번수 モサボンス MO SA BON SU wool yarm count
ようりゅう(クレープ) ようりゅう(くれーぷ) YOU RIU (KU REI PU) 柳条绉 liu tiao zhou 크레이프 クレイプドゥシン KU REI PU crepe
ヨーク よーく YAO KU 育克,抵肩,复势 yu ke di jian fu shi 요크 ヨク YO KU yoke sleeve
ヨーク よーく YAO KU 过肩 guo jian 요크 ヨック YO KU York
ヨーク位置 よーくいち YO KU YI QI 育克线,又克线 yu ke xian,you ke xian 요크라인 ヨク ライン YAO KU RA YIN yoke line
ヨークスリーブ よーくすりーぶ YAO  KU SU RI BU 抵肩袖 di jian xiu 요크 슬리브 ヨク スルリブ YAO KU SU RI BU yoke sleeve
ヨーロッパ連合 よーろっぱれんごう YAO RO PA REIN GO WU 欧洲联合 ou zhou lian he 유럽연합 ユーロプヨナップ YOU RO PU YAON HA PU Europen Union, EU
ヨーロピアン・カジュアル よーろぴあん・かじゅある YAO RO PI AN・KA JIU A RU 欧洲便装 ou zhou bian zhuang 유러피안 캐주얼 ユロピアン ケジュオル YOU RO PI AN KEI JIU O RU european casual
よくない(悪い) よくない(わるい) YO KU NAI(WA RU YI) 不好 bu hao 안좋다, 나쁘다 アンジョッタ、ナップダ AN ZAO TA,NA BU DA no good
よこ YAO KO 横,纬 heng,wei 위,횡 ウィ、 フェン WEI, HUING side long,lateral horizontal
横編み よこあみ YO MO A MI 横机,手摇机 heng ji,shou yao ji 횡편 フェンピョン HU EI PI YAON flat knitting
緯編み よこあみ YAO KO A MI 纬编 wei bian 직물 뜨개질 チンムル トゥゲジル JI KU MU RUDU REI JI RU weft knitting
横糸 よこいと YO KO YI TO 纬纱 wei sha 위사 ウィサ WEI SA weft
横道 よこみち YO KO MI QI 横路 heng lu 횡단 フェンダン HIENG DAN yarm variation
汚れ よごれ YAO GO REI 织污 zhi wu 오염 オヨム O YAOM stain
汚れ落とし機 よごれおとしき YAO GO REI O TO SI SI KI 去污机 qu wu ji 소제기 ソぜィキ SO ZEI KI light points
四つ穴ボタン よつあなぼたん YAO ZU A NA BO TAN 四洞扣 si dong kou 4구멍 단추 4グモン タンチュ 4 GU MONG DAN CU 4 holes botton
四つ折り縫い よっつおりぬい YAO ZU O RI NU YI 四折缝 si zhe feng 4번 접어박기 4ボン チョボバッキ 4BON ZAO BO BA KI four fold seam
予約(ブッキング) よやく(ぶっきんぐ) YAO YA KU(BU KIN GU) 预约,预定座位 yu yue,yu ding zuo wei 예약 イェヤク YE YA KU booking
余裕 よゆう YAO YOU 耐疲劳时间 nai pi lao shi jian 여유 ヨユ YAO YOU fatigue allowance
余裕時間 よゆうじかん YAO YOU JI KAN 充差时间 chong cha shi jian 여유시간 ヨユウシガン YAO YOU SI GAN allowance time
よりむら よりむら YAO RI MU RA 捻度不匀 nian du bu  yun 트위스트 불량 トゥウィストゥ プルリャン、 TU WEI SU TU BU RIANG uneven twist
四本針扁平縫いミシン よんぼんばりへんぺいぬいみしん YON BON BA RI HEIN PEI NU YI MI SIN 四针绷缝缝纫机 si zhen beng feng feng ren ji 4본 블래이트록 재봉기 4ボン プルレイトゥロク チェボンギ 4BON BU REI YI TU RO KU ZEI BONG KI 4-needle flat lock machine
ラーベル らーべる RA BEI RU 集圈组织,胖花 ji quan zu zhi,pang hua 라아벤 ラアベン RA A BEI RU rahben
ライクラ らいくら RA YI KU RA 莱克拉,弹性纤维 lai ke la,tan xing xian wei 라이크라 ライクラ RA YI KU RA Lycra
ライセンシー らいせんしー RA YI SEIN SI 执照 zhi zhao 라인센시 ラインセンシ RA YIN SEIN SI licensee
ライセンスブランド らいせんすぶらんど RA YI SEIN SU BU RAN DO 专利品牌 zhuan li pin pai 라이선스 브랜드 ライソンス ブレンドゥ RA YI SON SU BU REIN DO WU license brand
ライダー・ファッション らいだー・ふぁっしょん RA YI DA HUA SI YAONG 骑车服装 qi che fu zhuang 라이더 패션 ライド ペション RA YI DO PEI SIEN rider fashion
ライダース ジャケット らいだーす じゃけっと RA YI DA SU JIA KEI TO 骑车夹克 qi che jia ke 오토바이용 자켓 オトバイヨン ジャケツ O TO BA YI YONG ZA KEI riders jacket
ライトグレー らいとぐれー RA YI TO GU REI 淡灰色 dan hui se 라이트 그레이 ライトゥ グレイ RA YI TU GU REI YI light gray
ライトトーン らいととーん RAI TO TON 浅色调 qian se diao 라이트 톤 ライトゥ トン RA YI PU TON light tone
ライトパープル らいとぱーぷる RA YI TO PA BU RU 淡紫色 dan zi se 라이트 퍼플 ライトゥ ポプル RA YI TU PO PU RU light purple
ライトプルー らいとぷるー RA YI TO PU RU 淡蓝色 dan lan se 라이트 블루 ライトゥ ブルル RA YI TO BU RU RU light blue
ライニング らいにんぐ RA YI NIN GU 衬里,衬料,覆盖 chen li,chen liao,fu gai 라이닝, 안감 ライニン、アンガム RA YI NIN, ANG GA MU lining
ライバル らいばる RA YI BA RU 竞争者,对手 jing zheng ze , dui shou 라이벌,경쟁자 ライボル、キョンジェンジャ RA YI BO RU, GING ZEING ZA rival
ラインシステム らいんしすてむ RA YIN SI SU TEI MU 流水系统 liu shui xi tong 라인 시스템 ライン システム RA YIN SI SU TEIM line system
ラインストーン らいんすとーん RA YIN SU TON 人造钻石 ren zao zuan shi 라인 스톤 ライン ストン RA YIN SU TON line stone
ラウンジウェアー らうんじうぇあー RA WUN JI WEI A 家常长袍 jia chang chang pao 레저용 가운 レジョヨン ガウン REI ZE YAONG GA WUN lounging gown
ラウンドネック らうんどねっく RA WUN DO NEI KU 圆领 yuan ling 라운드넥 ラウンドゥネク RA WUN DU NEI KU round neck
ラガーシャツ らがーしゃつ RA GA SI YA ZU 橄榄衬衫 gan lan chen shan 럭비선수용 폴로셔츠 ロクビソンスヨン ポルロショチュ RO BI SON SU YONG PU RO SEI CHU rugger shirt
ラグランスリーブ らぐらんすりーぶ RA GU RAN SU RI BU 插肩袖,马鞍袖 cha jian xiu,ma an xiu 래글런 슬리브 レグルロン スルリブ REI GU REIN SU RI BU raglan sleeve
ラグランスリーブ丈 らぐらんすりーぶたけ RA GU RAN SU RI BU TA KEI 插肩袖长,马鞍袖长 cha jian xiu chang,ma an xiu chang 래글런 소매길이 レグルロン ソメギリ REI GU REIN SO MEI GI RI raglan sleeve length
ラスター加工 らすたーかこう RA SU TA KA KO WU 上光处理 shang guang chu li 광택 가공 クァンテッ カゴン GUANG TEI KU GA GONG luster finish
落下版レース らっかばんれーす RA KA BAN REI SU 狭梭结花边 xia suo jie hua bian 홀 브레이드 레이스 ホル ブレイドゥ レイス HO RU BU REI YI DU REI YI SU hole braid lace
ラッシェル らっしぇる RA SI EI RU 拉舍尔经编 la she er jing bian 럿셀 ロッセル RO SEI RU rasechel
ラッセル編み らっせるあみ RA SEI RU A MI 拉舍尔经编 la she er jing bian 라셀편 ラセルピョン RA SEI RU PI YAON rasechel
ラッセルレース らっせるれーす RA SEI RU REI SU 拉舍尔经编 la she er jing bian 럿셀 레이스 ラッセル レイス REI SEI RU REI YI SU rasechel
ラップスカート らっぷすかーと RA PU SU KA TO 包裙 bao qun 랩 스커트 レプ スコトゥ REI PU SU KO TU wrapped skirt
ラバー・コーティング らばー・こーてぃんぐ RA BA KO TEIN GU 橡胶涂层 xiang jiao tu ceng 러버 코팅 ロボ コティン RO BO KO TING rubber coating
ラバープリント らばーぷりんと RA BA PU RIN TO 橡胶印花 xiang jiao yin hua 러버 프린트 ロボ プリントゥ RO BO PU RIN TU rubber print
ラペル らぺる RA PEI RU 折边,翻领,卜头 zhe bian,fan ling,bu tou 아랫깃, 라펠 アレッキッ、 ラペル A REI KI, RA PEI RU lapel
ラベル印刷機 らべるいんさつき RA BEI RU IN SA ZU KI 标签印刷机 biao qian yin shua ji 라벨 프리팅기 ラベル プリンティンギ RA BEI RU PU RI TING KI label printing equipment
ラペル返り不良 らぺるかえりふりょう RA PEI RU KA EI RI HU RI YAO WU 翻领翻形不良 fan ling fan xing bu liang 라펠안단 불량 ラペルアンダン プルリャン RA PEI RU AN DAN BU RU RAING defective lapel
ラペル線 らぺるせん RA BEI RU SEIN 翻领线,卜头线 fan ling xian,bu tou xian 라펠 라인 ラペル ライン RA PEI RU  RA YIN lapel line
ラペル止り不良 らぺるどまりふりょう RA PEI RU DO MA RI HU RI YAO WU 翻领止点不良 fan ling zhi dianbu liang 라펠붙임 불량 ラペルプチム プルリャン RA PEI RU BU QIM BU RU RIANG defective lapel end
ラミネート加工 らみねーとかこう RA MI NEI TO KA KO WU 层压加工 ceng ya jia gong 라미네이트 가공 ラミネイトゥ カゴン RA MI NEI YI TU GA GONG laminat finish
ラムスウール らむすうーる RA MU SU WU RU 羊仔毛 yang zi mao 램스 울 レムス ウル REIM SU WU RU lambs wool
ラメ らめ RA MEI 装饰金银线 zhuang shi jin yin xian 라메실, 금, 은 ,금속실 ラメシル、クム、ウン、クムソクシル RA NEI SI RU,GUM,WUN, GUM SO KU SI RU lame yarm
ラメ糸 らめいと RA MEIN TO 装饰金银纱 zhuang shi jin yin sha 라메사 ラメサ RA MEI SA lulex,lame yarm
ランジェリー らんじぇりー RAN JI EI RI 妇女内衣 fu nv nei yi 란제리 ランジェリ RAN ZEI RI lingerie
ラン(伝線) らん(でんせん) WAN(DEIN SEIN) 漏针 lou zhen 올 풀림, 스타킹의 전선, 덴싱 オル プルリム、スタキンエ チョンソン、デンシン O PU RU RIM , SU TA KING ZAON SON, DEIN SING run
乱反 らんたん RAN TAN 不定匹长 bu ding pi chang 부정규필장 ,난단 プジョンギュ ピルチャン、 ナンダン BU ZHENG GIU PI ZHANG, NAN DAN irregular roll length
ランニングシャツ らんにんぐしゃつ RAN NIN GU SI YA ZU 无领袖汗衫 wu ling xiu han shan 운동복 ウンドンボク WUN DONG BO KU running shirts
リードマーク りーどまーく RI DO MA KU 筘路 kou lu 리드마크 リドゥ マク RI DU MA KU read mark
リーファーカラー りーふぁーからー RI HUA KA RA 双排钮西装领 shuang pai niu xi zhuang ling 리퍼 칼라 リポ カルラ RI PO KA RA reefer collar
陸上輸送 りくじょうゆそう RI KU JIU YOU SO WU 内陆运输 nei lu yun shu 내륙 수송 ネリュク スソン NEI RI KU SU SONG local convey
リコンファーム(再確認) りこんふぁーむ(さいかくにん) RI KON HUA MU(SA YI KA KU NIN) 座位再确认(机票) zuo wei zai que ren(ji piao) 재확인 チェファギン ZEI HUA YIN reconfirm
リザード りざーど RI ZA DO 蜥蜴 xi yi 도마뱀 トマベム DO MA BEIM lizard
リサイクル りさいくる RI SA YI KU RU 再生 zai sheng 재활용 チェファリョン ZEI HUA YAONG re-cycle
リジェットレース りじぇっとれーす RI JI EI TO REI SU 定形花边编带 ding xing hua bian bian dai 리기드 레이스,빳빳한 레이스 リギドゥ レイス、パッパッタンレイス RI GI DU REI YI SU, BA BA TAN REI YI SU right lace
リスクヘッジ りすくへっじ RI SU KU HEI JI 危险回避,风险 wei xian hui bi,feng xian 리스크 회피 リスク フェジ RI SU KU HUI PI risk hedge
リゾートウェアー りぞーとうぇあー RI SO TO WEI A 休闲装 xiu xian zhuang 리조트웨어 リジョトゥウェオ RI JI YAO TO WEI O resort wear
立体裁断 りったいさいだん RI TA YI SA YI DAN 立体剪裁 li ti jian cai 입체 재단 イプチェ チェダン YI PU CHEI ZEI DAN craping
リバーシブルコート りばーしぶるこーと RI BA SI BU RU KO TO 双面可用外套 shuang mian ke yong wai tao 리버서블 코트 リボソブル コトゥ RI BO SO BU RU KO TU reversible coat
リバーレース りばーれーす RI BA REI SU 利巴花边 li ba hua bian 리버 레이스 リボ レイス RI BO REI YI SU leave lace
リボンヤーン りびんやーん RI BIN YANG 丝带纱 si dai sha 리본사, 리본얀 リボンサ、リボンヤン RI BON SA, RI BON YANG ribbon yarm
リブ りぶ RI BU 罗纹织 luowenzhi 리브,두둑 リブ、トゥドゥク RI BU ,DU DU KU rib
リブ りぶ RI BU 罗纹 luo wen 리브스티치.리브편조직 リブスティチ、リブ ピョンチョジク RI BU SU TEI QI,RI BU PEIN ZAO JI KU rib stitches
リブ編み(機) りぶあみ(き) RI BU A MI (KI) 罗纹编织 luo wen bian zhi 립바늘 リプパヌル RI PU BA NU RU rib stitches
リブ編みソックス りぶあみそっくす RI BU A MI SO KU SU 罗纹袜 luo wen wa 립 양말 リプ ヤンマル RI PU YANG MA RU rib socks
リブきつ過ぎる りぶきつすぎる RI BU KI ZU SU GI RU 罗纹太紧 luo wen tai jin 신축이딱딱함 シンチュギ タッタカム SIN CU GI DA DA HAM rib too tight
リブゆる過ぎる りぶゆるすぎる RI BU YOU RU SU GI RU 罗纹太松 luo wen tai song 신축이 느슨함 シンチュギ ヌスナム SIN CU GI NU SUN HAM rib too loose
リペット りぺっと RI PEI TO 洞铜的图钉 dong tong de tu ding 리벳 リベッ RI BEI rivet
リボン りぼん RI BAN 缎带 duan dai 리본 リボン RI BON ribbon
リムジンバス りむじんばす RI MU JIN BA SU 机场直达大客车 ji chang zhi da da ke che 리무진 버스 リムジンボス RI MU JIN BO SU limousine bus
流行色 りゅうこういろ RIU  KO WU YI RO 流行颜色 liu xing yan se 유행색 ユヘンセク YOU BIEN SEI KU trend color
両あぜ りょうあぜ RI YAO WU A ZEI 双畦编,双畦,珠地 shuang qi bian,shuang qi,zhu di 양휴편 ヤンヒュピョン YANG HI WU PEIN full cardigan
両替所 りょうがえしょ RIAO GA EI SI YAO 外汇兑换处 wai hui dui huan chu 환전소 ファンジョンソ HUAN ZHEN SO exchange
量産 りょうさん RIAO SAN 大批,大量生产 da pi , da liang sheng chan 대량생산 テリャンセンサン TEI LI YANG SENG SAN in bulk
領事館 りょうじかん RIAO JI KAN 领事馆 ling shi guan 영사관 ヨンサグァン YAONG SA GUAN consulate
両頭(りんくす&リンクス) りょうとう RI YAO WU TO WU(RIN KU SU&RIN KU SU) 双反面组织 shuang fan mian zu zhi 링크스 엔드 링크스 リンクス エンドゥ リンクス RIN KU SU EIN DO RIN KU SU links&links
両頭機 りょうとうき RI YAO WU TO WU KI 平型双反面针织机 ping xing shuang fan mian zhen zhi ji 링크스 엔드 링크스 リンクス エンドゥリンクス RIN KU SU EIN DU RIN KU SU links&links
量販店 りょうはんてん RI YAO WU HAN TEI 超级市场 chaoji shi chang 슈퍼마켓,양판점 シュポマケッ、ヤンパンジョム SIU PO MA KEI, supper market
両伏せ縫い りょうふせぬい RI YAO HU SEI NU YI 双折边叠缝 shuang zhe bian die feng 양쪽 눌러박기 ヤンチョク ヌルロバッキ YANG ZAO KU NU RU RO BA KI fell seam
両面あぜ りょうめんあぜ RI YAO MEIN A ZEI 双面畦 shuang mian qi 더블 풀 카디건 ドブル プルカディゴン DE BU RU PU RU KA DI GON double full cardigan
両面編み(機) りょうめんあみ(き) RI YAO MEIN A MI(KI) 双面编织(机) shuang mian bian zhi(ji) 이중 뜨개질 イジュン トゥゲジル YI ZONG DU GEI JI RU double knitting
両面機 りょうめんき RI YAO MEIN KI 双罗纹针织 shuang luo wen zhen zhi 양면편기 ヤンキョンピョンギ YANG MEIN PIEN GI interlock knitting
両面サテン りょうめんさてん RI YAO WU MEIN SA TEIN 双面缎纹布 shang mian duan wen bu 양면 샤틴 ヤンミョン シャティン YANG MEIN SI YA TEIN double face satin
旅行代理店 りょこうだいりてん RIAO KO WU DA YI RI TEIN 旅行社 lv xing she 여행사 ヨヘンサ YAO HING SA travel agent
リラキシング りらきしんぐ RI RA KI SIN GU 松弛 song chi 릴랙싱 リルレクシン RI RU REI KU SIN relaxing
リンキング りんきんぐ RIN KIN GU 缝合 feng he 봉합, 링킹 ポンハプ、リンキン BONG HA PU,RING KING linking
リンキング りんきんぐ RIN KIN GU 缝合,缝盘 feng he,feng pan 링킹, 봉합 リンキン、ポンハプ RING KING, BONG HA PU linking
リンキングはずれ りんきんぐはずれ RIN KIN GU HA ZU REI 套口漏针 tao kou lou zhen 링킹 풀림 リンキン プルリャン RIN KIN PU RU RIM running off linking
リンキング不良 りんきんぐふりょう RIN KIN GU HU RI YAO 套口不正,连圈歪斜 tao kou bu zheng,lian quan wai xie 봉합 불량、링킹 불량 ポンハプ プルリャン BON HA PU BU RU RIANG, RIN KING BU RU RIANG linking defect
リンキングマシーン りんきんぐましーん RIN KIN GU MA SIN 缝合机 feng he ji 링킹 머신 リンキン モシン RIN KING MO SIN linking machine
リンク りんく RIN KU SU GA RA 连杆 lian gan 링크 リンク RIN KU link
リンクス柄 りんくすがら RIN KU SU GA RA 凹凸提花纹 ao tu ti hua wen 고리식 자카드 직물기 コリシク シャカドゥ チンムルギ GO RI SI KU ZA KA DU JI MO RU GI links jacquard
ルーズソックス るーずそっくす RU ZU SO KU SU 宽松袜 kuan song wa 헐렁한 양말 ホルロンハン ヤンマル HO RONG HAN YANG MA RU loose socks
ルーパー るーぱー RU PA 套口机,缝袜头机 tao kou ji,feng wa tou ji 루퍼,밀실 걸개 ルポ、ミッシル コルゲ RU PO, MI SI RU KO RU GEI looper
ループ るーぷ RU PU 圈,毛圈,绒圈 quan,mao quan,rong quan 루프 ルプ RU PU loop
ループヤーン るーぷやーん RU PU YANG 卷曲纱 juan qu sha 루프사, 루프얀 ルプサ、ルプヤン RU PU SA, RU PU YANG loop yarm
ループ るーぷやーん RU PU YANG 线环 xian huan 고리 コリ GO RI loop
ルーム るーむ RU MU 房间 fang jian 객실, 룸 ケクシル、ルム KEI KU SI RU,  RUM room
ルレット るれっと RU REI TO 点线轮盘 dian xian lun pan 룰렛 ルルレッ RU RU REI roulette
レイアウト れいあうと REI A WU TO 布置图,线路图 bu zhi tu,xian lu tu 본넣기, 레이아웃 ポンノッキ、 レイアウッ BON NO KI, REI YI A O layout
冷却 れいきゃく REI KI YA KU 冷却 leng que 냉각 ネンガク NEIN KA KU colling
礼服(フォーマン) れいふく(ふぉーまん) REI YI HU KU(HU O MAN) 礼服,节日服 li fu,jie ri fu 포멀 웨어 ポモル ウェオ PO MO RU WEI O formal wear
レインコート れいんこーと REI YIN KO TO 雨衣 yu yi 레인 코트 レイン コトゥ REI YIN KO TO WU rain coat
レーザー裁断機 れーさーさいだんき REI ZA SA YI DAN KI 激光裁剪设备 ji guang cai jian she bei 레이저 재단기 レイジョ チェダンギ REI ZAO ZEI DAN GI laser pattern cutter
レース れーす REI SU 花边 hua bian 레이스 レイス スティチ、レイス ピョンジョジク REI SU lace
レース れーす REI SU 花边松紧带 hua bian song jin dai 신축성 레이스 シンチュクソン レイス SIN CHU KU SONG REI YI SU elastic lace
レース編み れーすあみ REI SU A MI 花边网眼组织 hua bian wang yan zu zhi 레이스 스티치,레이스 편조직 レイス スティチ、レイス ピョンジョジク REI YI SU SU TEI QI ,REI SU PEIN ZAO JI KU lace stitches
レース付け不良 れーすづけふりょう REI SU ZU KEI HU RI YAO WU 花边缝合不良 hua bian feng he bu liang 레이스 붙임 불량 レイス プチム プルリャン REI SU BU QIM BU RIANG defective sewing lace
レーヨン れーよん REI YAON 人造丝 ren zao si 레용 レヨン REI YAONG rayon
レオタード れおたーど REI O TA DO 蹈舞连衣裤 dao wu lian yi ku 레오타드,밀착 타이즈 レオタドゥ、ミルチャク タイジュ REI O TA DU, RI RU CHA KU TA YI ZU leotard
レオパード(ヒョウ) れおぱーど(ひょう) REI O PA DO(HI YO WU) bao 표범 ピォボム PIAO BOM leopard
レギュラーカラー れぎゅらーからー REI GI YOU RA KA RA 普通衬衫领 pu tong chen shan ling 레귤러 칼라 レギュルロ カルラ REI KI YOU RO KA RA regular point collar
レッグ・ウェア関係 れっぐ・うぇあかんけい REI GU WI A KAN KEI 袜子类关系 wa zi lei guan xi 다리의류 タリウィリュ DA RI YI RI WU leg wear
レッグウォーマー れっぐうぉーまー REI GU WO MA 保温脚罩 bao wen jiao zhao 다리 온열 タリ オニョル DA RI ON YAO RU leg warmer
レバー ればー REI BA gan 레버 レボ REI BO lever
レンガ れんが REIN GA 赤褐色,砖色 chi he se,zhuan se 테라코타 テラコタ TEI RA KO TA rust,terra cotta
連結(ミシン機構) れんけつ(みしんきこう) REIN KEI ZU (MI SIN KI KOU) 联动 lian dong 연결, ヨンゲョル、ポン YAON GEI YAO RU, PON connection
連続時間測定法 れんぞくじかんそくていほう REIN ZAO KU JI KAN SO KU TEI YO HOU 连续工时测定方法 lian xu gong shi ce ding fang fa 연속시간 측정법 ヨンソクシガン チュクジョン YAON SO KU SI GAN CHU ZHENG BO PU perpetual inventory
レンタル れんたる REIN TA RU 租的 zu de 렌탈,대여 レンタル 、テヨ REIN TA RU, DEI YAO rental
連絡(待ち) れんらく(まち) REN RA KU(MA QI) (等)联络 (deng)lian luo 연락(연락을 기다림) ヨンラグル(ヨンラグルキダリム) YAON RA KU (waiting)contact
ロイヤリティ ろいやりてぃ RO YI YA RI TEI 佣金,专利费 yong jin, zhuan li fei 로열티 ロヨルティ RO YAO RU TI royalty
労務管理 ろうむかんり RO WU MU KAN RI 劳动管理 lao dong guan li 노무 관리 ノム クァンリ NO MU GUAN RI labor control
ローズ ろーず RO ZU 玫瑰红 mei gui hong 장미색, 로즈 チャンミセク、ロジュ QI YA MI SEI KU, RO JIU rose
ローラー押さえ ろーらーおさえ RO RA O SA EI 滚筒,滚轮压脚 gun bian,gun lun ya jiao 롤러 누름 ロルロヌルム RO RU RO NU RUM roller weight
ローライズ ろーらいず RO RA YI ZU 低腰裤 di yao ku 로 라이즈 ロ ライジュ RO RA YI ZU low rise
ロールアップスリーブ ろーるあっぷすりーぶ RO RU A PU SU RI BU 褶翻袖口 zhe fan xiu kou 롤업 슬리브 ロルオプ スルリブ RO O PU SU RI BU role up sleeve
ロールカラー ろーるからー O PU KA RA 翻领 fan ling 롤 칼라 ロル カルラ RO RU KA RA roll collar
ローン ろーん RON 上等细布,平纹织布 shang deng xi bu,ping wen zhi bu ロン RON lawn
濾過機 ろかき RO KA KI 过滤器 guo lv qi 여과기 ヨグァギ YAO GUA KI filter
ロシア ルーブル ろしあ るーぶる RO SI A RU BU RU 俄罗斯  卢布 e luo si lu bu 러시아 루블 ロシアルブル RO SYI A RU BU RU rouble,Rub
ロシア 連邦 ろしあ れんぽう RO SI A REIN PO WU 俄罗斯联邦 e luo si lian bang 러시아 연방 ロシア ヨンバン RO SI A YAON BANG Russian Federation,RUS
ロス ろす RO SU 消耗,耗 xiao hao , hao 로스 ロス RO SU loss
ロス込み用尺 ろすこみようしゃく RO SU KO MI YAO WU SI YA KU 包括裁剪废料的用布量 bao kuo cai jian fei liao de yong bu liang 로스포함 야디즈 ロスポハム ヤディジュ RO SU PO HAM YA DI SU yardage including loss
ロット ろっと RO TO 组,批,批量 zu,pi,pi liang 로트 ロトゥ RO TO lot
ロット現状表示 ろっとげんじょうひょうじ RO TO GEIN JIAO HI YAO JI 生产进度表 sheng chan jin du biao 로트 현상표시 ロトゥヒョンサンピョシ RO TO HI YAONG PIAO SI progress chart
ロットサンプル ろっとさんぷる RO TO SAN PU RU 批样(一批中抽出的式样) pi yang (yi pi zhong chou chu de shi yang) 롯드 샘플 ロットゥセムプル RO  TO SEIM PU RU lot sample
ロビー ろびー RO BI 大厅 da ting 로비 ロビ RO BI lobby
ロボット延反機 ろぼっとえんたんき RO BO TO EIN TAN KI 自动叠布机 zi dong die bu ji 로봇 연단기 ロボッ ヨンダンギ RO BO TU YAON DAN GI robotics spreader
ロマンティック ろまんてぃっく RO MAN TEI KU 浪漫的 lang man de 로맨틱 ロメンティク RO MEIN TEI KU romantic
ロン・タイ ろん・たい RON TA YI 长贴裙 chang tie qun 롱 타이트 스커트 ロンタイトゥ スコトゥ RONG TA YI TU SU KO TU long tight skirt
ロングスカート ろんぐすかーと RON GU SU KA TO 长裙 chang qun 롱 스커트 ロン スコトゥ RONG SU KO TU long skirt
輪(わ) WA 连接线,延展线 lian jie xian,yan zhan xian 원표시 ウォンピョシ WEN PI YAO SI link mark
ワーク切符 わーくきっぷ WA KU KI PU 作业标签 zuo ye biao qian 위크티켓 ウォクティケッ WEI KU TI KEI work ticket
ワークシャツ わーくしゃつ WA KU SIA ZU 工作衫 gong zuo shan 워크 셔츠 ウォク ショチュ WEI KU SEI CHU working shirt
ワークパンツ わーくぱんつ WA KU PAN ZU 工作裤 gong zuo ku 위크 팬츠 ウォク ペンチュ WI KU PEIN CHU working pants
ワイヤー わいやー WA YI YA 钢丝 gang si 와이어 ワイオ WA YI O wire
ワイヤーフォーム・ブラ わいやーふぉーむ・ぶら WA YI YA HU O MU BU RA 钢线造型胸罩 gang xian zao xing xiong zhao 와이어 브래지어 ワイオ ブレジオ WA YI O BU REI JI O wire formed brassiere
ワイヤーレス・ブラ わいやーれす・ぶら WA YI YA  REI SU BU RA 无钢线胸罩 wu gang xian xiong zhao 와이어  없는 브래지어 ワイオ オムヌン ブレジオ WA YI O  OM NUN BU REI JI O wireless brassiere
ワインカラー わいんからー WA YIN KA RA 酒红色,葡萄红色 jiu hong se,pu tao hong se 와인색, 포도주색 ワインセク、ポドジュセク WA YIN SEI KU, PO DO ZU SEI KU bordeaux
脇縫い わきぬい WA KI NU YI 边缝 bian feng 옆솔기 박기 ヨプソルギ バッキ YAO PU SO RU GI BA KI side seam
脇布 わきぬの WA KI NU NO 胁布 xie bu 사이드 패드 サイドゥ SA YI DU PEI DU side
渡しまつり わたしまつり WA TA SI MA ZU RI 接缝 jie feng 속단 감침 ソクタン カムチム SO KU TAN KAM QIM whip stitch
渡り わたり WA TA RI 横裆 heng dang 허벅지둘레 ホボクチトゥルレ HO BO JI DU REI crutch width
ワッシャー加工 わっしゃーかこう WA SI YA KA KO WU 水洗布 shui xi bu 위셔 가공 ウォショ カゴン WEI SEI GA GONG washer finish
ワッペン わっぺん WA PEIN 装饰贴标 zhuang shi tie biao 와펜 ワペン WA PEIN wappen,coat of arms
ラビット わぴっと WA PI TO 兔子 tu zi 토끼 トッキ TO PI rabbit
ラム わむ WA MU 小羊皮 xiao yang pi レム REM lamb
割りアイロン わりあいろん WA RI A YI RON 熨缝合的两片 yun feng he de liang pian 봉합후 두편의 다림질 ボンハプフ デュウペンイ ダリムジル BONG HA PU HU DU PEIN YI DA RIM JI RU An at the rate of iron
割り押さえ縫い わりおさえぬい WA RI O SA EI NU YI 双针开口缝 shuang zhen kai kou feng 시접 펴서 눌러박기 シジョプ ピョソ ヌルロバッキ SI ZAO PEI SO NU RO BA KI plain seam double top stitch
割り縫い わりぬい WA RI NU YI 开口缝,缝合辟缝 kai kou feng,feng he pi feng 시접 펴박기 シジョプ ピョバッキ SI ZAO PEI BA KI top stitch seam
割りはぎ わりはぎ WA RI HA GI 套口缝合 tao kou feng he 심 기르기 シム カルギ SIM KI RU KI open seam
割り伏せ縫い わりふせぬい WA RI HU SEI NU YI 开口包缝 kai kou bao feng 시접 갈라 늘러박기 シジョプ カルラ ヌルロバッキ SI ZAO PU GA RU RA NU RO BA KI top stitched seam
割る わる WA RU 缝开 feng kai 솔기 시접 가르기 ソルギ シジョプカルギ SO RU GI SI ZAO PU GA RU GI seam opening
ワンショルダー わんしょるだー WAN SI YAO RU DA 半露肩 ban lu jian 한쪽 어깨가 파진 스타일 ハンチョク オッケガ パジン スタイル HAN ZAO KU O GEI GA PA JIN SU TA YI RU one shoulder
ワンピース わんぴーす WAN PI SU 连衣裙,洋装 lian yi qun,yang zhuang 원피스 ウォンピス WEN PI SU one piece dress